Wijzigingen zorgverzekering 2020

Hogere zorgkosten

De kosten van zorg stijgen. Zelfs zonder de wijzigingen in het basispakket, wordt het toch duurder om dezelfde zorg & medicijnen te blijven aanbieden. Voornaamste oorzaken:

  • Medicijnen zijn duurder
  • De BTW op medicijnen is van 6% naar 9 % gestegen
  • De lonen van zorgverleners stijgen

Premie stijgt 3 euro per maand, of meer

De premies gaan door de kostenstijging zo’n 3 euro per maand omhoog (37 euro op jaarbasis). Dat is de richtlijn van het Kabinet. Maar het precieze bedrag weten we pas als de verzekeraars hun premies presenteren.

DSW is hier elk jaar de eerste mee, en zij verhogen met bijna het dubbele hiervan! Het is dus nog even afwachten wat de anderen doen.

De premies worden uiterlijk 12 november bekend gemaakt.

Collectiviteitskorting maximaal 5%

Dan is de kans groot dat uw premie komend jaar flink stijgt. Want verzekeraars mógen vanaf 2020 niet meer dan 5% collectiviteitskorting geven op de premie. Die premie is op dit moment bij de meeste verzekeraars wel hoger, zo rond de 10%.

Concreet betekent het dat u hierdoor sowieso nog eens ±6 euro per maand duurder uit bent in 2020. Bovenop de ‘gewone’ premiestijging.

Vergeet daarom vooral niet om in november/december goed te vergelijken of u niet beter af bent bij een andere verzekeraar. Denk er daarbij wel om dat u niet alléén naar prijs kijkt, maar ook naar de voorwaarden & vergoedingen.

Zorgtoeslag stijgt 67 euro

Vanwege de verwachte premiestijging (en daling van korting bij collectiviteiten), krijgen mensen met een laag inkomen meer zorgtoeslag in 2020. Voor een alleenstaande komt het neer op maximaal 67 euro extra, voor gezinnen maximaal 95 euro meer dan dit jaar.

Eigen Risico blijft 385

385 Euro is het minimale eigen risico op uw zorgverzekering. U kunt wel zelf kiezen voor een hoger eigen risico, om de maandpremie te drukken.

Wijzigingen in het basispakket

Qua vergoedingen zijn er enkele wijzigingen:

  • Als u een stop-met-roken programma wilt volgen, betaalt u hiervoor geen eigen risico
  • Patiënten die ver moeten reizen voor een herhaalde behandeling, mogen gaan kiezen tussen logeervergoeding of vervoerskostenvergoeding (max 75 euro per nacht, bij 3 aansluitende dagen behandeling).
  • Specialisten ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten worden voortaan vergoed
  • fysiotherapie voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (SpA) worden vanan 1 oktober 2019 vergoed.
  • Enkele nieuwe geneesmiddelen van MS, longkanker en borstkanker worden voortaan vergoed (Fampyra, durvalumab, abemaciclib). Dit gaat al op 1 september 2019 in.

Er verdwijnt niets uit het basispakket, voor zover nu bekend!

Wijzigingen aanvullende pakketten

We weten nog niet precies wat er wijzigt in de aanvullende pakketten, maar de afgelopen jaren is de dekking vooral minder geworden. Minder behandelingen, minder procent vergoeding, etcetera.

Tot zover de hoofdwijzigingen voor komend jaar. We houden u op de hoogte en voor advies bent u altijd welkom.