Wat is verzekerd bij schade in of om uw huis?

huisHet bezoek stoot een glas wijn over het tapijt. Uw eigen kind sloopt het gordijn. Lekkage door een storm. Laptop uit de tuin gestolen. In welk van deze situaties bent u wel of niet verzekerd? En valt het onder inboedel, opstal, of een andere verzekering?

Zie ook: Schade aan tablet, smartphone en laptop – is dat verzekerd?
Zie ook: Schade door huisdieren – is dat verzekerd?

Inboedel, opstal en aansprakelijkheid

Dat zijn de drie verzekeringen waar u mogelijk mee te maken krijgt bij schadegevallen in en om uw huis.

De opstalverzekering dekt de schade aan uw huis & tuin voor voorwerpen die ‘aard- en nagelvast’ zitten. Oftewel: de dingen die je niet kunt meeverhuizen.

De inboedelverzekering dekt de schade aan alles wat u wel kunt meenemen naar een ander huis.

De aansprakelijkheidsverzekering (AVP) komt in beeld wanneer de schade is veroorzaakt door iemand die bij u op bezoek is.

* Weetje: Wist u de een WA-verzekering iets anders is dan een AVP? De WA-verzekering is de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die geldt voor alle bezitters van een auto en is wettelijk verplicht. Een AVP is niet wettelijk verplicht maar bespaart u een hoop ellende bij schade.

De tuin hoort bij het huis

Voor zowel inboedel als opstal hoort uw tuin of balkon bij uw huis. Tuinmeubels en de was aan de lijn horen bij de inboedel. Een schuur in de tuin valt onder de opstal, en de spullen in dat schuurtje gewoon bij uw inboedel. Ook bijvoorbeeld uw (brom)fiets.

De dekking kan wel een beperking hebben op de te vergoeden waarde en voorziet bij uw tuin niet altijd tegen schade door diefstal en vandalisme.

De auto op de oprit is niet verzekerd bij een woonverzekering, alleen bij de autoverzekering zelf.

Calamiteiten en de natuur

Er zijn veel mogelijke oorzaken van schade waar u geen invloed op heeft, samen te vatten als calamiteiten. De natuur is hier een van de belangrijkste veroorzakers. Voor verzekeraars is er onderscheid tussen ‘omstandigheden’ en ‘calamiteiten’:

Zo vallen brand, bliksem, vorst en storm normaliter wel onder uw verzekering (uitgebreide dekking). Maar overstromingen en aardbevingen niet (calamiteiten).

En niet zo natuurlijk, maar wel calamiteiten: explosies vallen wel onder de meeste dekkingen, maar atoomkernreacties dan weer niet.

Diefstal is een verzekerde omstandigheid, maar rellen en opstanden zijn calamiteiten.

Als u bij een inboedelverzekering ziet staan ‘all risk – beschermd tegen alle van buitenkomend onheil‘, bedenk dan dat deze calamiteiten nooit gedekt zijn. Ook niet bij all risk.

Bezoek, logés en kinderen die schade veroorzaken

De regels van verzekeraars zijn vrij duidelijk. Als iemand een avondje bij u op bezoek is en schade veroorzaakt, dan meldt u dit op het schadeformulier en zal de verzekeraar proberen de schade op die persoon te verhalen. Heeft uw bezoek een aansprakelijkheidsverzekering, dan zal deze hierbij ingeschakeld worden om de vergoeding te betalen.

Dat geldt dus ook als u zelf op bezoek bent en schade veroorzaakt: als u onopzettelijk de schade heeft veroorzaakt, kunt u aanspraak maken op uw aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP) om de schade te vergoeden.

Als u gezinsdekking op uw opstal- of inboedelverzekering heeft, dan valt een logé in uw huis onder de ‘gezinsleden’. U hoeft dan geen beroep te doen op de aansprakelijkheidsverzekering.

Schade die uw kinderen in uw eigen woning of tuin veroorzaken zijn alleen gedekt onder opstal-/inboedelverzekering als het om ongelukjes gaat en als de oorzaak onder de dekking valt. Dus struikelen en daarbij iets stukmaken wel, maar op de muur tekenen of in een driftbui een vaas stukmaken niet. Daarnaast speelt ook altijd de factor ‘nalatigheid’ mee.

Geen dekking bij opzet en nalatigheid

Als uw kind een bal door de ruit schopt is dat (waarschijnlijk) een ongeluk. Maar als uw kind dat deed vanuit de keuken of de tuin, dan valt te betwisten of u hem niet had kunnen (moeten) weerhouden om daar met de bal te spelen. In dat geval keert uw verzekering natuurlijk niet uit.

Nalatigheid kan tot veel discussie leiden bij schadeclaims. Denk bijvoorbeeld aan het bevriezen van leidingen in de winter – had u wel aan het buitenkraantje gedacht? Of lekkage – hoe lang is het geleden dat u de dakgoot heeft schoongemaakt?

Verzekeraars sturen bij schadeclaims een expert langs om de schade te beoordelen. Hij zal dit soort mogelijke nalatigheid altijd onderzoeken om te kijken of uw claim geldig is. Zorg dus goed voor uw huis en bewaar bonnen of foto’s van onderhoud dat u laat uitvoeren.

De waarde van uw inboedel

De meeste inboedelverzekeringen werken met een inboedelwaardemeter. U vult hierop de waarde van een aantal goederen in uw huis in, en de verzekeraar berekent hiermee een verzekeringswaarde.

Voor sommige goederen geldt altijd een maximale vergoeding. Namelijk:

  • Lijfsieraden
  • Audiovisuele apparatuur
  • Kunst & antiek
  • Contant geld

Bezit u deze goederen in hoge waarde, dan is een aanvullende dekking of specialistische verzekering aan te raden.

Een verzekering met inboedelwaardemeter biedt garantie tegen onderverzekering. Als u schade lijdt voor een hoger bedrag dan in deze meter opgegeven, is dat risico voor de verzekeraar en betaalt hij u wel uit. Daarom zal hij u wel vragen om elke 5 jaar de waardemeter opnieuw in te vullen.

Het spreekt voor zich dat u er zelf ook goed aan doet om bij grote aankopen na te gaan of uw verzekering nog voldoende dekking biedt.

Wat moet u doen al u schade oploopt?

  • Maak voldoende foto’s van de schade voordat u dingen verplaatst.
  • Breng daarna zoveel mogelijk spullen in veiligheid.
  • Dien de opgelopen schade direct in.