Schade door mijn drone? Is dat gedekt?

droneEen drone is leuk speelgoed voor jong en oud. Op afstand kunt u de drone besturen en veel (hobby)modellen zijn zo gebouwd dat er ook een camera ‘aan boord’ kan. Maar hoe zit het als u met uw drone schade veroorzaakt? Stel uw drone valt uit de lucht (of stort neer) op de auto van de buren waardoor er een ster in zijn ruit ontstaat. Is die schade veroorzaakt door uw drone gedekt? In dit artikel helpen wij u om inzicht te krijgen in dit soort vragen*.

(*Dit artikel gaat over drones die hobbymatig worden gebruikt. Verdient u uw geld met het gebruik van de drone? Neemt u dan contact met ons op voor advies.)

Meestal gedekt onder aansprakelijkheidsverzekering

Als u schade toebrengt aan iemands lijf of spullen door uw schuld, dan is dit vaak gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering betaalt voor u het schadebedrag dat u als schadeveroorzaker volgens de wet verplicht bent te betalen aan de persoon die schade heeft. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen dekken de schade die veroorzaakt is door een modelvliegtuig (een drone valt hieronder). In de polisvoorwaarden heeft de verzekeraar beschreven waaraan de drone moet voldoen om onder de dekking te vallen. Zo is de schade veroorzaakt door een drone die zwaarder is dan 20 of 25 kg vaak niet gedekt door de verschillende verzekeraars.

TIP: Lees uw polisvoorwaarden goed door voordat u aan de slag gaat met uw drone. U kunt ons ook mailen en dan zoeken wij het voor u uit.

Houdt u wel aan de Regeling modelvliegen

Naast de dekking op uw aansprakelijkheidsverzekering moet u zich ook houden aan de Regeling Modelvliegen. Het zijn gelukkig maar 7 artikelen dus het is te overzien. Als u schade veroorzaakt zal de verzekeraar altijd beoordelen of u ook de regels uit de Regeling Modelvliegen heeft nageleefd. Hebt u zich niet aan de regels gehouden? Dan kan het zijn dat het schadebedrag niet wordt betaald.

Hieronder een paar dingen die niet mogen volgens de Regeling Modelvliegen. Volgens de Regeling mag u niet vliegen boven:

 • aaneengesloten bebouwing (gebruik uw drones dus niet in een woonwijk of binnenshuis)
 • kunstwerken,
 • industrie- en havengebieden,
 • mensenmenigten (dus ga niet met uw drone vliegen tijdens een intocht of evenement),
 • spoorlijnen,
 • voor motorrijtuigen toegankelijke verharde openbare wegen, met uitzondering van wegen in 30 km-zones binnen de bebouwde kom en wegen in 60 km-gebieden buiten de bebouwde kom.

Tip: Informeer ook bij uw gemeente of provincie of er speciale regels gelden (bovenop de Regeling Modelvliegen) voor het vliegen met drones.

Het komt er eigenlijk op neer dat u het beste kunt vliegen zonder al te veel mensen, boven een open veld waar u uw drone altijd in het zicht kunt houden.

Hebt u geen aansprakelijkheidsverzekering? Neem dan contact met ons op en dan nemen wij uw zorgen weg.

Tip: Heeft u een A t/m Z Pakket? Dan kunt u uw aansprakelijkheidsverzekering onderbrengen in uw pakket voor extra voordeel. Meer weten? Bel of mail ons.

Is het gedekt? Wat krijg ik vergoed?

Heeft u schade? Dan zijn dit vast de eerste vragen die door uw hoofd gaan. In dit artikel willen we u aan de hand van drie echte schadegevallen meenemen in de behandeling van de schade.

Bent u er klaar voor? Oh ja, een verplichte waarschuwing vooraf: u kunt geen rechten ontlenen aan de manier waarop de onderstaande schades zijn behandeld.

Schade 1: vochtschade

U komt tot de ontdekking dat er vochtplekken ontstaan in uw woning. De vochtplekken zitten op de muur die grenst aan de woning van uw buren. Mogelijk komt de lekkage bij hen vandaan. U belt met woningbouw en zij adviseren u om de buren op de hoogte te brengen. U vergeet dit te doen en de vochtplekken lijken niet te verergeren. Maar liefst anderhalf jaar later komt u terug van een vakantie, en merkt dat de vochtplekken steeds erger worden. U belt weer de woningbouw en zij besluiten om de politie te alarmeren. De politie komt langs, maar het is te laat: uw woning is al volledig ondergelopen door een kapotte waterleiding. U heeft inmiddels een schade van € 40.000 opgelopen aan uw huis.

Denkt u dat de verzekeraar de schade vergoed op uw opstalverzekering? 

Nee.

De schade die u heeft opgelopen is niet gedekt. De reden hiervoor is dat u als verzekerde een meldplicht heeft en een ‘bereddingsplicht’.

Volgens uw verzekeringsvoorwaarden heeft u de plicht om een schade te melden wanneer u deze ontdekt, dus al bij de eerste vochtplekken. Als u geen melding maakt bij uw verzekeraar, dan heeft deze het recht om de schade niet te betalen. Daarnaast heeft u ook de verplichting (een bereddingsplicht) om acties te ondernemen om de schadeoorzaak te achterhalen en te stoppen. Uiteraard kunt u hierbij alleen doen wat binnen uw mogelijkheden ligt. In dit geval had u actiever contact moeten zoeken met uw buren.

Tip: Neem altijd contact met ons op als u schade heeft of als u denkt dat er schade kan ontstaan. Wij kunnen u adviseren hoe u het beste kunt handelen.

Wilt u zich verzekeren voor waterschade? U kunt binnen een paar stappen een opstalverzekering afsluiten.

Schade 2: gestolen sieraden

Na een uitstapje komt u ’s avonds thuis en u ziet dat er is ingebroken in uw woning. U ontdekt ook dat alle sieraden zijn gestolen die u in de afgelopen jaren heeft gekocht. U maakt melding van de inbraak bij de politie en bij uw inboedelverzekering. De inboedelverzekering vraagt u om aan te tonen dat de sieraden van u zijn. U heeft de sieraden tijdens verschillende vakanties in uw favoriete vakantieland gekocht. In zulke boetieks, tijdens zo’n relaxte vakantie, is het niet gebruikelijk om nota’s op te maken bij een aankoop. U heeft dan ook geen ‘bewijs’ dat de sieraden ook echt bestaan en dat ze ook echt gestolen zijn. In plaats van nota’s stuurt u foto’s op waarop u de gestolen sieraden draagt, geldopnames die u heeft gedaan in uw vakantieland om de sieraden te kopen en verklaringen van de juwelier waar u de sieraden heeft gekocht.

Krijgt u een vergoeding voor de gestolen sieraden?

Ja.

U krijgt een schadevergoeding. Sieraden zijn kostbaarheden die worden gezien als niet ‘normale’ inboedel. Verzekeraars willen dan ook dat u voor dit soort kostbaarheden facturen bewaart, zodat u het bezit kunt aantonen. Gelukkig mag u, wanneer u dit niet kunt aantonen via een factuur, het ook op een andere manier aantonen. U kunt dat doen door bijvoorbeeld foto’s van alledaagse momenten aan te leveren waarop te zien is dat u de sieraden draagt, taxatierapporten van juweliers of bankafschriften. Het is in ieder geval aan u om het bezit aan te tonen. Overigens is er wel een maximum vergoeding van sieraden bij verzekeringen.

TIP: Heeft u bijzondere kostbaarheden in uw huis waarvan u geen factuur heeft? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij kunnen u adviseren hoe u om dient te gaan met het aantonen van het bezit van uw bijzondere kostbaarheden.

Schade 3: natte vloeren

U heeft waterschade in uw souterrain waardoor de gietvloer moet worden hersteld. U heeft gedurende het herstel uw inboedel opgeslagen en een vervangende woonruimte gehuurd. U wilt deze kosten claimen op uw inboedelverzekering.

Denkt u dat u deze kosten vergoed krijgt?

Nee.

In ieder geval niet op uw inboedelverzekering. Schade aan een gietvloer is niet gedekt op een inboedelverzekering. Een gietvloer is namelijk, geen inboedel omdat het vastzit aan het huis. Alle schade die u hierdoor lijdt (de kosten voor het huren van een andere woning en de opstal) wordt dus niet vergoed.

De schade aan de gietvloer is vaak wel gedekt onder een opstalverzekering, maar ook dit moet u goed nakijken: sommige opstalverzekeringen dekken niet in souterrain of kelder. Of de kosten voor de vervangende woonruimte en de opslag van uw inboedel onder de opstalverzekering wél worden vergoed, hangt af van uw verzekeringsvoorwaarden.

TIP: Heeft u het goed geregeld? Weet u wat er wel en niet gedekt is rondom en in uw woning?

Wist u dat u binnen een paar stappen een inboedel en/of opstalverzekering kunt afsluiten?

Scheiden? Uit elkaar? Maar hoe gaat u financieel uit elkaar?

Aan financieel scheiden denkt u niet wanneer u aan een relatie begint. Want als u in een relatie stapt, denkt u niet aan uit elkaar gaan. Het idee is om de rest van uw leven bij elkaar te blijven. U koopt een huis, sluit de bijbehorende verzekeringen af, en alles natuurlijk via de gezamenlijke rekening.

U heeft dus naast een emotionele verbondenheid ook een financiële verbondenheid. Maar wat als die verzekering in de liefde niet houdt? Naast emotioneel verdriet moet u ook denken aan de verdeling van de inboedel, de woning en bijbehorende hypotheekschuld, het spaargeld én de verzekeringen.

Hieronder een aantal financiële punten waar u aan moet denken.

Verzekeringen financieel scheiden

 1. Wijzig de tenaamstelling van schadeverzekeringen. Vraag uw adviseur om uw polissen door te lichten en aan te passen aan de nieuwe situatie (van gezinsdekking naar …).
 2. Splits alle verzekeringen met een ‘gezamenlijk belang’ in een verzekeringspakket voor ieder van beide ex-partners. Denk bijvoorbeeld aan een doorlopende reisverzekering, gezamenlijke zorgverzekering, de auto’s en de inboedelverzekering. Dit zijn typisch verzekeringen die u met gezinsdekking op een naam kunt hebben in plaats van individueel.
  We helpen u hier graag bij.
 3. Wijzig eventueel de begunstigde van levensverzekeringen, spaarverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, etc.

Financiële zaken

 1. Meld de gewijzigde situatie beiden binnen twee jaar bij werkgever(s) en pensioenverzekeraar: dit is van groot belang voor uw recht op nabestaandenpensioen, pensioenverevening, e.d.
 2. Wijzig de tenaamstelling van betaal- en spaarrekeningen.
 3. Wijzig fiscaal partnerschap bij de belastingdienst.
 4. Bekijk of u in uw nieuwe financiële situatie recht heeft op toeslagen en vraag deze aan op toeslagen.nl.
 5. Laat, als u samen kinderen heeft, vaststellen of er sprake is van recht op alimentatie en hoeveel.
 6. Heeft u een gezamenlijke koopwoning? Laat eventuele overwaarde of restschuld vaststellen door een makelaar.
 7. Stel vast hoe de woning, bezittingen en schulden verdeeld gaan worden.
 8. Blijft één van u in de koopwoning wonen? Informeer tijdig naar de financiële haalbaarheid hiervan.
 9. Bekijk uw financiële situatie na echtscheiding opnieuw, en zorg dat uw inkomsten en uitgaven weer op elkaar zijn afgestemd. Een financieel planner kan u hierbij helpen.

Juridische aspecten

 • Bij een echtscheiding zult u vaak bij de notaris terechtkomen (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid / akte van verdeling).
 • Laat eventueel uw testament wijzigen.
 • Indien van toepassing bij kinderen: zorg voor goede afspraken over de zorg voor de kinderen.

Zoals u ziet zijn er een aantal zaken die u goed moet regelen voordat u weer verder kunt gaan.

Neem contact op met ons als u financieel gaat scheiden. Wij kunnen u verder helpen.

Wilt u snel een overzicht hebben? Doe dan de levensfasecheck! Binnen 5 minuten heeft u inzicht of u financieel alles goed geregeld heeft bij belangrijke levensveranderingen zoals een nieuwe baan, ander huis, kinderen krijgen of ontvangen van een erfenis. Indien nodig kunt u actie ondernemen.

Check uw (miljoenen)nota’s 

Elk jaar bekijkt het kabinet hoe het is gegaan met de inkomsten en uitgaven van ons land. En past de Rijksbegroting aan waar dat nodig is. Doet u hetzelfde met uw eigen begroting? Checkt u regelmatig uw nota’s en bekijkt u waar het beter of voordeliger kan?

Voorkom bijbetalen

Een aantal maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op voorschotbedragen. Het voordeel daarvan is dat u maandelijks weet waar u aan toe bent. U betaalt iedere maand hetzelfde bedrag. Het nadeel is dat als er iets tussentijds wijzigt, u voor verrassingen kunt komen te staan bij de eindafrekening of uw belastingaangifte. Bekijk bij elke wijziging in uw financiële- of gezinssituatie dus wat de effecten hiervan zijn op uw voorschotbedragen.

Inkomen of hypotheek gewijzigd? Check uw voorschotbedragen!

Heeft u bijvoorbeeld onlangs uw hypotheek aangepast naar de lage hypotheekrente, én krijgt u maandelijks een voorschot op de hypotheekrenteaftrek? Pas dit bedrag dan ook aan! Is uw inkomen gestegen of gedaald? Bekijk dan op www.toeslagen.nl wat voor effect dit heeft op uw toeslagen zoals kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag. Zit u tijdelijk zonder werk of werkt u vaker vanuit huis? Wellicht is het dan verstandig om uw voorschotbedrag voor energie te verhogen.

Betaal niet te veel

Voor vaste lasten zoals uw energie, abonnementen en verzekeringen is het goed om regelmatig te controleren of dit nog steeds aansluit bij uw huidige (gezins-)situatie. Zeg abonnementen op waar u geen gebruik van maakt, vergelijk de tarieven van uw energieleverancier af en toe eens. Bekijk eens of uw verzekeringen nog aansluiten bij uw huidige situatie. En bespaar op uw verzekeringen met het A t/m Z Pakket. Daarmee krijgt u tot 15% korting op uw verzekeringen, en hoeft u voor uw persoonlijke begroting volgend jaar veel minder tijd te besteden. Alles staat tenslotte bij elkaar, overzichtelijk in 1 nota. Heeft u nog geen A t/m Z pakket? Binnen 10 minuten heeft u dit geregeld.

Schade aan tablet, smartphone en laptop – is dat verzekerd?

Laptop

laatste update: 2017-04-18

Tablet, mini-tablet, smartphone, muziekdrager, laptop… ze lijken wel met ons vergroeid. Of we nu thuis, onderweg, op het werk of op vakantie zijn: we hebben minstens een van deze artikelen bij ons. Maar wanneer is zo’n apparaat nu wel of niet verzekerd tegen schade? En onder welke verzekering? Het gaat ten slotte om redelijk dure producten, die belangrijk zijn voor ons dagelijks plezier of werk!

Schade opgelopen in huis

Uw inboedelverzekering dekt de schade aan elektronica niet altijd. Dit is afhankelijk van het soort schade en de dekking.

Met een uitgebreide dekking kunt u schade aan uw tablet, smartphone of ander mobiel apparaat claimen als gevolg van externe oorzaken zoals brand, inbraak of blikseminlsag. Maar uw smartphone uit de kontzak in de wc laten vallen, kinderen die met de tablet struikelen en gemorste koffie (onopzettelijke schade) worden alleen gedekt met een all risk of complete inboedelverzekering.

Maar ook dit geldt niet voor alle verzekeringen. In sommige voorwaarden zijn tablets en smartphones specifiek uitgesloten, of geldt een speciaal eigen risico voor deze producten, juist omdat ze zo schadegevoelig zijn. Controleer dus uw polisvoorwaarden om te zien of uw tablet of ander mobiel apparaat goed is verzekerd! Wilt u een uitgebreidere dekking? Neem contact met ons op voor een uitgebreide inboedelverzekering.

Schade opgelopen onderweg of op het werk

Standaard bent u bij een schade aan uw mobiele apparaat buitenshuis niet verzekerd op de inboedelverzekering. Ook niet in uw eigen tuin. Het is bij sommige verzekeraars wel mogelijk tot een X bedrag een ‘buiten-het-huis-dekking’ erbij te nemen (all risk, inclusief diefstal).

Uw andere opties zijn een kostbaarhedenverzekering of een specifieke verzekering voor uw smartphone, laptop, tablet of ander apparaat. De kostbaarhedenverzekering geldt binnenshuis en buitenshuis, dus is ook een goede aanvulling wanneer uw tablet en andere elektronica niet onder de inboedel vallen. In een kostbaarhedenverzekering kunt u meerdere apparaten en waardevolle spullen, zoals sieraden, samen onderbrengen tegen een gunstige premie. Maar helaas vallen de tablet en smartphone hier vaak weer niet onder. Gaat het u puur om uw mobiele elektronica, neemt u dus beter een tabletverzekering, laptopverzekering of telefoonverzekering.

Let op: ook deze keren niet altijd uit als de schade door ‘pech’ zoals vallen ontstaat.

Is verzekeren wel nodig?

Denk er goed over na voor u zo’n productverzekering sluit. Weeg uw maandelijkse premie af tegen de kosten om een nieuwe mobiel of tablet aan te schaffen. Kijk ook naar hoeveel u maximaal uitgekeerd krijgt bij schade en wat u aan eigen risico betaalt. Is uw gadget dat bedrag waard? Misschien is het wel afdoende om elke maand een paar euro extra op uw spaarrekening te zetten (en daar te laten staan), als buffer voor als het misgaat. En als u dan geen schade oploopt, heeft u een potje opgebouwd voor vervanging wanneer u over een jaar het nieuwste model wilt kopen.

Uw tablet gestolen op vakantie?

De inboedelverzekering biedt een beperkte dekking voor schade in het buitenland (Europa). Een kostbaarhedenverzekering biedt standaard werelddekking. Heeft u deze niet of dekt deze verzekering niet afdoende? Dan is er natuurlijk de reisverzekering.

Helaas keren de meeste reisverzekeringen bij schade op reis maar een deel van de aanschafwaarde of een maximaal bedrag uit bij schade. En dat nog met aftrek van eigen risico, omdat de elektronica onder uw bagage valt. Dat is natuurlijk beter dan niets, maar ideaal is anders. Wilt u weten hoe uw reisverzekering in elkaar zit? Neem dan contact met ons op. Wij vergelijken verschillende reisverzekeringen op premie en voorwaarden voor u.

Het komt er uiteindelijk op neer hoe belangrijk uw smartphone of tablet voor u is. Hoe afhankelijk bent u ervan of hoe gehecht eraan? En welke buffer heeft u om het apparaat te vervangen? Daartegenover stelt u de kosten voor een verzekering en maakt uw keuze.

Schade opgelopen door iemand anders

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt natuurlijk schade die iemand (per ongeluk) aan uw spullen toebrengt. Daarvoor is deze verzekering ten slotte. En andersom als u iemands mobiel uit uw handen laat vallen, kunt u uw aansprakelijkheidsverzekering inschakelen.

Houd er wel rekening mee dat deze meestal de dagwaarde van de mobiel of tablet uitkeert. En bij deze apparaten daalt de waarde snel.

Als u zelf een toereikende inboedelverzekering heeft voor het apparaat, kan het slimmer zijn om zelf de schade te claimen. De inboedelverzekering keert in de regel namelijk de nieuwwaarde uit.

Weet u niet via welk route u de schade moet melden? Neem contact met ons op en wij kunnen u de beste route adviseren om uw schade vergoed te krijgen.

Algemene tips

 • Ga eerst na of uw spullen al verzekerd zijn onder lopende polissen.
 • Weeg altijd de kosten van de verzekeringspremie af tegen de waarde van uw spullen. Denk hierbij zowel aan aanschafwaarde als de waarde van de spullen over een jaar, omdat de hoogte van uitkering hieraan gekoppeld is.
 • Bewaar bij grote aankopen altijd de (digitale) bon.
 • Meld een schade zo snel mogelijk via uw adviseur. Wij weten of het onder uw dekking valt en wat u het beste kunt doen om de schade te claimen.
 • Bewaar het beschadigde voorwerp en maak er foto’s van. Mogelijk wil de verzekering deze hebben voor een inspectie

 

Checklist voor een onbezorgde vakantie

Checklist onbezord vakantie

 • Scan uw papieren in en mail deze naar uw e-mail account U heeft dan altijd de mogelijkheid om e.e.a. te bekijken bij aanwezigheid van een internet verbinding. Denk hierbij aan:
  • Ziektekostenpolis
  • Reis/annuleringspolis
  • Identiteitspapieren (paspoort)
  • Tickets
  • Medicijnenlijst
  • Schadeformulier van uw verzekering
 • Controleer de geldigheid van uw identiteitspapieren (paspoort/Europese identiteitskaart) en neem deze mee in uw handbagage.
 • Neem de polis van uw reisverzekering mee In sommige landen moet u aan kunnen tonen dat u in het bezit bent van een geldige reisverzekering.
 • Neem geen vloeistoffen in uw handbagage mee (vliegtuig) Vloeistoffen kunnen alleen met de handbagage mee als ze verpakt zijn in flessen van 100ml en in een doorzichtig en hersluitbaar plastic zakje van maximaal 1 liter (babyvoeding en medicijnen uitgezonderd).
 • Zet uw mobiel uit voor roaming of controleer de kosten voor mobiel internet in het land van bestemming.
 • Vraag bij uw zorgverzekeraar gratis een Europese Zorgpas aan Deze biedt meer zekerheid dan uw gewone zorgpas op gratis hulp in de EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Macedonië en Australië.
 • Zet alarmnummers in uw mobiele telefoon
  • Alarmcentrale van uw reisverzekering. Heeft u een Lancyr reisverzekering dan kunt u bellen met 0031-20 6955562
  • Alarmnummer: 112 voor alle landen van de Europese Unie
  • Bankpas of creditcard blokkeren: 0031-30 2835372
  • Collect call: 0900-99 00 31 (degene die gebeld wordt, betaalt de gesprekskosten)

Ziekte of ongeluk tijdens vakantie

Ziekte of ongeluk

Ziekte of betrokken raken bij een ongeluk kan u overal overkomen. Thuis weet u wel wat u het beste kunt doen. Op vakantie bent u overgeleverd aan lokale hulp en dat is niet altijd even duidelijk. Lees daarom onze praktische tips wat u kunt doen bij ziekte of andere calamiteiten.

Wat doet u bij een auto-ongeluk?

 • Blijf altijd op de plaats van het ongeval, doorrijden is strafbaar. Bel de politie.
 • In alle landen van de Europese Unie is het alarmnummer 112. Reist u buiten Europa, zet dan het alarmnummer in uw mobiele telefoon.
 • Maakt de politie proces-verbaal op, vraag dan om een kopie of noteer naam en adres van de politie-instantie en de gegevens van het proces-verbaal.
 • Zijn er getuigen, noteer dan ook hun naam, adres en telefoonnummer.
 • Vul een Europees Schadeformulier in.
 • Noteer de gegevens van de groene kaart van de eventuele andere partij. Heeft deze geen groene kaart, noteer dan naam, adres, kentekennummer en merk en type van de auto en maak foto’s.
 • Neem contact op met uw alarmcentrale als u dringende hulp nodig heeft of als u niet verder kunt rijden, bijvoorbeeld omdat uw auto Total loss is. Die van uw reisverzekering biedt vaak de meest uitgebreide dekking (telefoonnummer staat op uw verzekeringsbewijs. U kunt ook kiezen voor de alarmcentrale van uw autoverzekering (groene kaart), zorgverzekering (verzekeringspas) of de ANWB (hulppas).

Tip: Zet het nummer van de alarmcentrales in uw mobiele telefoon. Tip: In Frankrijk bent u sinds 1 juli 2012 verplicht om 2 blaastesten in uw auto te hebben. Bij controle krijgt u een fikse boete. U kunt deze bij de ANWB of in Frankrijk zelf kopen.

Naar wie gaat u bij ziekte op vakantie?

Dokter Vraag de receptie van hotel, camping of toeristeninformatie naar adres en telefoonnummer van een arts die dienst heeft. Is de ziekte ernstig of spreekt u de taal van het land niet, neem dan contact op met de alarmcentrale van uw reis- of zorgverzekering. Vraag de arts om een gespecificeerde rekening. Thuisgekomen dient u deze in bij uw zorgverzekeraar. Mocht deze niet alle kosten vergoeden, dan dient u het restant in op uw reisverzekering.

Telefoondokter Veel alarmdiensten en zorgverzekeraars hebben een ‘vakantiedokter’ in Nederland (check dit van tevoren). Deze kunt u bellen als u niet weet of u naar de dokter moet, als u bij een lokale arts bent geweest maar twijfelt of u het wel goed begrepen hebt, of voor informatie over medicijnen die u heeft gekregen.

Ziekenhuis Moet u naar het ziekenhuis, neem dan altijd contact op met de alarmcentrale van uw reis- of zorgverzekering. Deze assisteert bij praktische zaken en kan eventueel vervoer naar Nederland regelen.

Overlijden Overlijdt uw reisgenoot, neem dan direct contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat voor hulp. Neem ook contact op met de alarmcentrale van de reisverzekeraar.

Tip: U kunt bij uw zorgverzekeraar gratis een Europese Zorgpas aanvragen. Deze biedt meer zekerheid dan uw gewone zorgpas op gratis hulp in de EU landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Macedonië, Australië en Zwitserland. Meer informatie en aanvragen kan ook online bij: www.ehic.nl.

Tip: Scan uw ziektekostenpolis in en mail deze naar uw e-mail account. U kunt dan altijd uw polis bekijken bij aanwezigheid van een internetverbinding.

Wat kunt u doen bij familieomstandigheden?

Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis zijn er twee mogelijkheden: een korte onderbreking van de reis of einde vakantie. Als u van tevoren weet dat er een situatie dreigt, kijk dan in uw polis naar de voorwaarden.

Korte onderbreking U wilt mogelijk heen en weer vliegen. Bel de alarmcentrale van uw reisverzekering, vraag of zij dit voor u kunnen regelen en of uw reisverzekering deze ‘buitengewone kosten’ vergoedt.

Einde vakantie Uw reisverzekering vergoedt mogelijk de vervroegde terugreis, maar alleen als u alles laat regelen door de Alarmcentrale. Dit is echt uw eerste hulplijn en zij nemen u al het werk uit handen volgens de juiste regels en met de juiste connecties om alles goed en snel te regelen.

Voorkom juridische verkeersellende

http://vicinity.picsrv.net/1544/0/195989/rechtsbijstand.jpgStel u wilt uw nieuwe auto een parkeergarage uitrijden. De slagboom gaat omhoog en u rijdt verder. Maar dan slaat de slagboom een enorme deuk in uw dak. Onmogelijk, houdt de directie van de parkeergarage vol. Of uw dochter wordt onderweg naar school aangereden door iemand op een scooter. De verzekeringsmaatschappij van de scooterberijder staat op het standpunt dat uw dochter zonder op te letten overgestoken is en weigert de schade te vergoeden.

Stuk voor stuk vervelende en frustrerende situaties, waarbij u vaak niet weet bij wie u terecht kunt om uw recht te halen. Een rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers helpt daarbij!

Wat is gedekt met een Rechtsbijstandverzekering Verkeersdeelnemer?

Met een rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers hebben u en uw gezin altijd de beschikking over deskundige juristen in allerlei verkeerssituaties. U heeft recht op rechtshulp als voetganger, fietser, of rijdend in een voertuig. Ook heeft u recht op rechtshulp bij geschillen rondom de aankoop en het onderhoud van uw auto en zelfs rondom vakantieboekingen en reizen.

Voorkom dubbele dekking

Voordat u een rechtsbijstandverzekering verkeer afsluit bij uw autoverzekering, is het verstandig te bekijken of u hier niet al verzekerd voor bent via een rechtsbijstandverzekering. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan is het goed mogelijk dat daar al een module “Verkeer” in is opgenomen. In dat geval is het niet nodig om een losse rechtsbijstandverzekering verkeer bij uw autoverzekering af te sluiten.

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering, dan is het raadzaam te overwegen of u deze dekking wilt toevoegen. Dat kan via een rechtsbijstandverzekering verkeer dekking bij uw autoverzekering, of via een reguliere rechtsbijstandsverzekering waar de module Verkeer in is opgenomen.

Vergelijkt u ook uw andere verzekeringen, niet alleen Zorg?

Twee miljoen Nederlanders hebben in de afgelopen maand hun zorgverzekering over gesloten naar een andere verzekeraar. Nog veel meer mensen hebben in ieder geval een vergelijking gemaakt, meestal met als doel te besparen op de zorgverzekering. U ook? En vergelijkt u dan ook gelijk de rest van uw pakket aan verzekeringen?

Check jaarlijks of uw verzekeringen nog bij u passen

Veel mensen weten niet welke aanpassingen in hun financiën allemaal nodig zijn bij een nieuwe levenssituatie zoals ander werk, gezinsuitbreiding, verhuizing, een erfenis/schenking of de aanschaf van bijzondere bezittingen. Mocht er iets misgaan, dan wilt u natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan zoals een verzekering waar de dekking niet meer klopt. En u dus uw schade niet of niet volledig uitgekeerd krijgt. Een jaarlijkse check op uw verzekeringen is dus belangrijk.

 

Bespaar op uw verzekeringen

Daarnaast merken wij dat de mensen die regelmatig hun verzekeringen vergelijken, elk jaar opnieuw geld  kunnen besparen. Hun voordeel loopt in de honderden euro’s.

Met het A t/m Z verzekeringspakket pakt u al snel 15% korting op uw premies en heeft u toegang tot de beste producten van verschillende verzekeraars in 1 pakket.

Automatisch een jaarlijkse check op uw verzekeringen

Als u zich aansluit bij het A t/m Z Verzekeringspakket, dan nemen wij u het vergelijkingswerk uit handen. We doen elk jaar een check of u nog de voordeligste verzekeringen heeft. Daar hoeft u dus niets voor te doen.

Voordelen van het A t/m Z Verzekeringspakket:

 • Oplopende korting tot 15% op uw premie.
 • Overzicht: één polis met al uw verzekeringen erop.
 • Combinatie van beste verzekeringen in één pakket. Van ASR t/m Reaal. Mét korting.
 • Alleen verzekerd wat nodig is.
 • Geen dubbele bijkomende kosten, zoals polis- en administratiekosten.
 • Eén contactpersoon voor al uw verzekeringen.
 • Jaarlijkse verzekeringscheck.

Krijg een gratis verzekeringsanalyse

Wij helpen u graag met een verzekeringsanalyse op uw verzekeringen. We vergelijken al uw huidige schadeverzekeringen met de beste en voordeligste alternatieven. U krijgt een overzicht van de analyse inclusief advies tot mogelijke verbeteringen. Neem contact met ons op als u dit ook wilt.

 

Wat is verzekerd in uw bootverzekering?

Geen boot is hetzelfde, dus maatwerk is vaak vereist. Bij elke boot zoeken we een passende verzekering, of het nu een open of kajuit zeilboot, sloep, motorjacht of speedboot is. Elke boot heeft weer zijn specifieke kenmerken waar rekening mee gehouden moet worden.

Welke bootverzekering dekking(en) kunt u kiezen?

Net als bij een autoverzekering kunt u bij bootverzekeringen ook kiezen tussen WA, WA Beperkt Casco en WA Volledig Casco.

WA
Alleen schade aan de tegenpartij is verzekerd.

WA Beperkt Casco
Dekt hetzelfde als de WA-verzekering, plus diefstal, brand, storm- of hagelschade voor uw eigen boot, en de op de boot aanwezige spullen (inboedel).

WA Volledig Casco
Dekt hetzelfde als de WA-Beperkt Caso verzekering, plus schade aan uw eigen boot.

Wat kunt u extra bijverzekeren?

Bootverzekeringen zorgen er in de basis voor dat schade aan anderen en andere boten is gedekt, en bij een Volledig Casco dekking ook schade aan uw eigen boot. Er bestaat een aantal extra dekkingen die u kunt toevoegen aan uw bootverzekering.

Volgboot
Heeft u een volgboot? Deze kunt u gemakkelijk extra meeverzekeren. De dekking voor de volgboot is hetzelfde als de gekozen dekking voor de bootverzekering. Schade aan de volgboot is niet van invloed op uw no-claimkorting. Sommige maatschappijen verzekeren een volgboot gratis mee, andere rekenen daarvoor een toeslag.

Is de volgboot langer dan de breedte van de boot en/of heeft hij meer dan 10pk? Dan kan de volgboot niet worden meeverzekerd en krijgt u dus een losse volgbootverzekering.

Boottrailer
De Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering voor uw boottrailer valt altijd onder de dekking van de auto die de trailer trekt. Als u minimaal een WA Beperkt Casco bootverzekering dekking heeft afgesloten, kunt u daarnaast ook uw boottrailer meeverzekeren voor Beperkt Casco. De boottrailer is dan ook verzekerd voor schade veroorzaakt door van buiten komend onheil en ook schade door eigen schuld (geen opzet).

Ongevallen opvarendenverzekering
Een ongevallen opvarendenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van uzelf en andere opvarenden van uw boot bij een ongeval / aanvaring. Of als u zelf op een andere boot bij een ongeval betrokken raakt en blijvend invalide wordt of overlijdt.

Rechtsbijstandverzekering
Bij uw bootverzekering kunt u een rechtsbijstandverzekering bijsluiten die dekking geeft voor juridische hulp mocht u betrokken raken bij een aanvaring. Heeft u al een rechtsbijstandverzekering inclusief Verkeersdekking? Dan is juridische hulp bij aanvaringen al gedekt (check  de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering voor meer informatie).

Extra inboedelverzekering
Als u een WA Beperkt Casco of WA Volledig Casco bootverzekering heeft, is standaard 20% van het verzekerd bedrag aan aanwezige spullen op uw boot (inboedel) meeverzekerd. Mocht u kostbare apparatuur aan boord hebben, of bijvoorbeeld duikuitrusting, dan heeft u de mogelijkheid om extra inboedel bij te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

1. Schade door opzet of nalatigheid is niet verzekerd.

2. Schade door achterstallig of slecht onderhoud van uw boot is niet verzekerd.

3. Slijtage schade aan uw boot is niet verzekerd.

4. Schade die ontstaat als u de boot verhuurt. Dit kan wel verzekerd worden. Voor een dekking bij verhuur kunt u een aparte verzekering bij ons aanvragen.

Vergelijk bootverzekeringen en sluit direct uw bootverzekering af

De bootverzekering maakt onderdeel uit van het A t/m Z verzekeringspakket. Wilt u ons bootverzekeringen laten vergelijken? Als u naast uw bootverzekering ook nog meer verzekeringen toevoegt aan uw A t/m Z verzekeringspakket, kan uw korting oplopen tot 15% op uw verzekeringspremie.

Persoonlijk verzekeringsadvies nodig?

Praat u liever met een adviseur om de juiste bootverzekering te kiezen met de juiste dekking voor uw persoonlijke situatie en boot? Voor persoonlijk verzekeringsadvies kun je altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag.