Geen rookmelder, niet verzekerd?

“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. […] Alle bouwlagen van een woning dienen te zijn voorzien van een rookmelder. Daarnaast moeten ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, zijn voorzien van een rookmelder.” – Brandveilig Nederland

 • Voor nieuwbouwhuizen geldt deze regel al vanaf 2020.
 • Bij huur- en studentenwoningen zijn de verhuurders verantwoordelijk voor de rookmelders, bij VVE’s en corporaties moeten zij hier zorg voor dragen.
 • Particulieren met een koopwoning moeten ZELF voor goed werkende rookmelders zorgen.

Het doel van deze nieuwe regelgeving is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen. Een goed streven natuurlijk. Maar wat betekent het op andere vlakken, zoals bij uw brandverzekering?

Geen rookmelder, niet verzekerd?

Er zijn nog geen verzekeringen bekend waarin de rookmelders als voorwaarde worden gesteld voor schadevergoeding.

Hou er wel rekening mee, dat in verzekeringspolissen zoals de opstalverzekering (brandverzekering) wel altijd clausules staan over ‘nalatigheid’ en ‘deugdelijk onderhoud’. Het valt te beargumenteren dat het hebben van goed werkende rookmelders onder uw verplichting als woningeigenaar valt, en dat u zonder rookmelders dus nalatig bent. Deze argumentatie wordt versterkt zodra de nieuwe regelgeving ingaat. Op dat moment kan de verzekeraar zich erop beroepen dat u niet aan uw wettelijke verplichtingen voldoet, en dus niet/verminderd in aanmerking komt voor schadevergoeding bij brandschade of rookschade.

Dus omdat het landelijke regelgeving wordt om rookmelders te hebben, moet u ze evengoed aanschaffen en onderhouden.

Wat voor rookmelder volstaat?

“In principe volstaat een melder met batterijen. We raden echter niet aan om een goedkope melder aan te schaffen waarvan de batterij na een jaar vervangen moet worden. Het is beter om een rookmelder met een levensduur van 10 jaar te nemen. Daarnaast is het in grotere woningen verstandig om melders met een koppelfunctie te kiezen. Een koppelfunctie zorgt ervoor dat alle melders afgaan bij een alarm. Voor wie nog een stapje verder wil gaan zijn er slimme melders. Deze melders geven ook een signaal aan een mobiele telefoon. Handig voor als je niet thuis bent.” – Brandveilig Nederland

Tip: zoek een rookmelder met het Europese keurmerk EN 14604 . Dit staat garant voor kwaliteitseisen op gebied van onderhoud, duurzaamheid en het meest belangrijk: werkzaamheid.

Voldoet uw brandverzekering nog?

Zelfs een kleine brand levert vaak al een flinke schadepost op.  Zowel uw inboedel als de woning zelf heeft er flink onder te lijden. De brandverzekering en de inboedelverzekering zijn er dan om te helpen! Het is wel belangrijk dat deze up-to-date zijn. Heeft u garantie tegen onderverzekering? Dan nog moet u het wel doorgeven als u bijvoorbeeld de woning heeft verbouwd, verduurzaamd of aangebouwd. Controleer minstens elke 5 jaar bij uw verzekeraar of uw verzekeringen nog voldoen aan uw woonsituatie. En doe dit direct na verbouwingen, grote veranderingen aan uw inboedel of andere aanpassingen aan uw woning.

.

 

Zorgverzekering 2022 – wijzigingen basiszorg en premie

Wat verandert er in 2022 aan de basis zorgverzekering?

Er gaat niets uit de basiszorgverzekering dat er in 2021 in zat. Er komen wel extra dekkingen bij. Alle aanpassingen betreffen specifieke medische ondersteuning voor bijvoorbeeld coronaherstel, spierziekten (Duchenne, SMA) en chronische ziekten. De GGZ wordt voortaan betaalt via het ‘zorgprestatiemodel’ – daarover kunt u hier alles lezen.

Zo loopt de ‘regeling vergoeding herstelzorg voor corona patiënten’ met een jaar door (tot 1-8-2022). Hiervan kunt u gebruik maken als u binnen 6 maanden nadat u corona heeft gehad, nog steeds ernstige klachten ervaart. U krijgt dan vergoeding voor bijvoorbeeld (logo-, fysio-, ergo- of oefen-)therapie of de diëtist.

De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft 250 euro. Dankzij afspraken die in het nieuwe regeerakkoord staan.

Een volledig overzicht wordt geboden door de Rijksoverheid op deze pagina.

Wat verandert er aan de premie zorgverzekering 2022?

De premie stijgt gemiddeld met 5 euro per maand, naar ongeveer 125 euro per maand zorgpremie (basis).

Het loont dus om opnieuw te vergelijken en misschien over te sluiten. Let wel op dat u niet alleen naar de premie kijkt, maar ook naar de voorwaarden en bedenk welke u daarvan belangrijk vindt.

 • Heeft u vrije keuze van artsen en behandelaars?
 • Krijgt u vergoeding in natura of via restitutie?
 • Welke aanvullende dekkingen zijn op u van toepassing?
 • Heeft u tandheelkunde nodig, of kunt u beter zelf elke maand wat sparen voor de tandartscontroles? (weegt de premie op tegen de verwachte kosten?)

Wat verandert er aan het eigen risico zorgverzekering in 2022?

Niets. Het verplicht eigen risico blijft 385 euro. Daarnaast bieden verzekeraars kortingen op de premie als u een hoger eigen risico neemt.

Het eigen risico betaalt u op een deel van de zorg, maar niet op alles. Zo is zorg en tandarts voor kinderen tot 18 jaar volledig gedekt onder de basiszorgverzekering. En huisartsbezoek is ook altijd volledig gedekt onder de basiszorg.

Wat verandert er aan de zorgtoeslag in 2022?

Afhankelijk van uw inkomen, kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Hiermee compenseert de overheid lagere inkomens voor de stijging van de zorgpremies. In 2022 is de maximale zorgtoeslag 48 tot 60 euro hoger, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden.

 • Eenpersoonshuishouden: maximaal 1313 euro zorgtoeslag in 2022.
 • Meerpersoonshuishouden: maximaal 2527 euro zorgtoeslag in 2022.

Kabinetsplannen 2022 met betrekking tot zorg

De volgende voorstellen staan in het regeerakkoord. Deze zijn nog niet definitief en moeten nog uitgewerkt/goedgekeurd worden.
(bron: hoffelijk.nl)

 • Het kabinet heeft gezorgd dat de eigen bijdrage medicijnen 250 euro blijft.
 • Het kabinet wil het betaald ouderschapsverlof verhogen naar 70% van het dagloon, vanaf 2 augustus 2022.
 • Zorg moet voortaan hetzelfde kosten ongeacht of men binnenkomt mét of zónder doorverwijzing.
 • Om overbehandeling te voorkomen, moet de gegeven zorg ‘bewezen werken’ voor de patiënt.
 • Er wordt strenger getoetst welke zorg binnen de basiszorgverzekering zou moeten vallen en welke niet.
 • Huisartsen krijgen een grotere rol bij het begeleiden van zwangerschap.
 • Het kabinet maakt de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en de 20 wekenecho gratis voor alle zwangere personen.
 • De nazorg wordt uitgebreid voor mensen met gekozen afgebroken zwangerschap, bevallen onder geheimhouding, het kind ter adoptie afstaan of voor pleegzorg.
 • Gemeenten gaan het programma Kansrijke Start uitvoeren, om de zorg voor zieke of vroeggeboren baby’s te verbeteren.
 • De gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgaanbieders wordt verbeterd. Hierbij blijft de patiënt altijd eigenaar van zijn gegevens.

Klussen aan huis of tuin – houd rekening met (de rechten van) de buren

Wilt u de heg tussen u en de buren snoeien? Een boom planten? Of een schuur in de tuin plaatsen? Houd dan rekening met (de rechten van) de buren. Praat met elkaar en maak afspraken om conflicten te voorkomen.

In coronajaar 2020 zijn er meer meldingen van burenruzie en -overlast geweest dan ooit tevoren. Vooral overhangende takken en geluidsoverlast zijn genoemd. Niet gek ook, als iedereen meer thuis zit en de één verbouwt terwijl de ander probeert online te vergaderen!

Heeft u een conflict en komt u er niet uit? Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering.

[su_button url=”/rechtsbijstandverzekering” background=”#6d8c0b” color=”#ffffff” center=”yes” text_shadow=”1px 1px 1px #000000″]Bereken uw rechtsbijstandpremie en sluit online[/su_button]

Planten aan de muur of schutting ophangen

De schutting is meestal gemeenschappelijk eigendom, samen met uw buren. In dat geval heeft u beiden zeggenschap over wat er wel/niet aan bevestigd mag worden. Maar als dat niet zo is en de scheiding is niet van u, dan mag u er dus ook niet zomaar iets aan hangen. Niet iedereen vindt het namelijk leuk.

De hoofdregel is dat u geen voorwerpen vast mag maken aan een muur of schutting die eigendom is van de buren. Wilt u dat wel, dan moet u toestemming vragen. Er zijn wel rechtszaken geweest hierover waarin de rechter besloot dat voorwerpen zoals hangpotten mochten blijven hangen – mits deze geen hinder of schade aan de schutting of muur veroorzaken.

Hoe dan ook is het altijd het beste om eerst te overleggen en begrip te hebben voor elkaars standpunt wanneer dat niet overeenkomt.

Beplanting nabij of op de erfgrens

Binnen 2 meter van de erfgrens mogen geen bomen staan en voor heesters en heggen geldt een afstand van 50 cm. Dat staat in de wet en heeft de ‘verboden zone’. Maar per gemeente kan dit anders worden vastgesteld. De bepaling van de gemeente is dan het uitgangspunt voor alle beslissingen over beplanting rondom de erfgrens.

Bij veel gemeenten geldt bijvoorbeeld voor bomen een minimale afstand van 50 cm tot de erfgrens en voor heesters en heggen 0 cm. U noch uw buren mogen binnen de verboden zone planten. Doet een van beiden dat wel, dan kan de anders eisen dat de beplanting wordt verwijderd.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Als u elkaar toestemming hebt gegeven voor de beplanting.
  Maar deze toestemming blijft niet gelden als u of uw buren verhuizen, dan vervalt de afspraak.
 • Als uw gemeente een andere bepaling heeft dan de wet. Dit vindt u terug in de Algemene Plaatselijke Verordening.
 • Als de erfgrens met uw buren ondoorzichtig is, zoals bijvoorbeeld een dichte schutting, dan mag u tot aan de erfscheiding planten. De beplanting mag dan niet boven de erfscheiding uitkomen.
 • Als de bomen of struiken er al 20 jaar of meer staan, dan is er ‘verjaring’ en kunnen (ook nieuwe) buren geen bezwaar meer maken.

Staat een boom, heester of heg op de erfgrens?

Dan bent u samen met uw buren eigenaar hiervan. Ook dan gelden bovenstaande regels. Heeft u een meningsverschil? Dan neemt in dit geval de rechter een beslissing.

Overhangende takken en uitschietende wortels

Overhangende takken moeten in principe worden verwijderd door de eigenaar van de beplanting. Als deze niet binnen een door u gestelde –redelijke- termijn reageert op verzoeken hiertoe, dan mag u het zelf doen. Zorg dat de boom hierbij niet beschadigd, want dan bent u verantwoordelijk voor de schade.

Wortels van bomen en struiken die onder de erfscheiding doorschieten mag u wel zonder overleg verwijderen. Controleer hier regelmatig op, want deze kunnen uw terras, schutting of eigen beplanting beschadigen.

De buurman in uw tuin

Uw buurman wil even op uw erf of in uw tuin komen, omdat hij bijvoorbeeld iets wil repareren aan zijn huis. U moet dit toestaan, dit recht van de buurman heet ‘steigerrecht’. Steigerrecht geldt ook als de buurman zijn huis uitbouwt, of een nieuw huis bouwt. Andersom heeft u steigerrecht op het erf van uw buren. Er horen wel regels bij dit recht.

De buurman mag alleen op uw erf komen als hij zich aan de volgende regels houdt:

 • Het werk kan alleen vanaf uw erf gedaan. Of het zou veel geld kosten om dit vanaf het eigen erf te doen.
 • De buurman heeft op tijd gemeld dat hij op uw erf wil komen. Dat mag mondeling of met een briefje. Hij geeft dan aan hoe lang hij gebruik wil maken van uw erf, en hoe hij dit doet.
 • Hij biedt aan om schade te vergoeden die u heeft doordat hij op uw erf komt. Hoeveel dit is hangt af van wat redelijk is, hoe lang de buurman op uw erf is en hoeveel last u ervan heeft.

Uitbreiding van uw woning

Voor sommige – meestal – kleine bouwprojecten hoeft u geen vergunning aan te vragen. We noemen dit ‘vergunningvrij bouwen’. Denk hierbij aan regulier onderhoud van uw pand en bepaalde dakkapellen, dakramen en erfscheidingen. Ook de meeste ‘bijbehorende bouwwerken’ mogen zonder vergunning gebouwd worden.

Dit is een bouwwerk met een dak dat qua functie bij het hoofdgebouw hoort. Bijvoorbeeld een uitbouw of aanbouw , maar ook aan een losstaand gebouw zoals een schuur. Voorwaarde is wel dat het past bij de bestemming van het hoofdgebouw.

Regels vergunningvrij bouwen

Er zijn regels verbonden aan vergunningvrij bouwen. Deze regels zijn opgenomen in het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Zo mag een bijbehorend bouwwerk alleen worden gebouwd op het achtererf. En u mag het achtererf niet helemaal vol bouwen. Ook mag uw bouwwerk niet groter of hoger zijn dan de toegestane maxima. Een handige reken- en regelhulp vindt u in de brochure over vergunningvrij bouwen van de overheid.

Wilt u zeker weten of het bouwwerk dat u wilt maken vergunningvrij gebouwd mag worden? Dien dan bij uw gemeente een aanvraag in voor een vergunning. Als voor uw bouwplan geen vergunning nodig is, laat de gemeente dat in veel gevallen weten.

Onderhoud huurwoning

In uw huurwoning moet u zelf het klein en dagelijks onderhoud voor uw rekening nemen. Dat is bijvoorbeeld het schoonmaken, witten en behangen van de woning. Maar denk ook aan het onderhouden van de tuin, het gangbaar houden van scharnieren en het leegmaken van goten en regenpijpen. Ook bent u als huurder verplicht om kleine gebreken te herstellen, zoals het vernieuwen van een kapotte lamp, het ontluchten van de cv-ketel of het repareren van schade in de woning die u zelf heeft veroorzaakt.

Uw verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Dit is bijvoorbeeld het buitenschilderwerk, onderhoud van installaties voor gas, water, licht en technische voorzieningen. Op de website van de Rijksoverheid is een compleet overzicht te vinden.

Verzekeren doe je vóór een conflict, anders is het te laat

Onderzoek wijst uit dat 1 op de 5 mensen in conflict komt met zijn of haar buren. Onder andere vanwege dit soort kwesties over beplanting, verbouwing en de erfgrens. Of anders is het wel geluidsoverlast of de huisdieren.  Een rechtsbijstandverzekering helpt u in dit soort situaties met juridisch advies en indien nodig bijstand in de rechtszaal.

Maar dit is een verzekering die u niet kunt sluiten voor een situatie die zich al afspeelt. Dat zou net zoiets zijn alsof u een brandverzekering probeert af te sluiten, terwijl de vlammen al uit het dak slaan. U dient een rechtsbijstandverzekering preventief te sluiten, voor het geval u ooit een conflict zou krijgen. Voor de premie hoeft u het zeker niet te laten, en het geeft een hoop rust.

bron: ARAG

Zomervakantie buitenland 2021 – waar moet je op letten?

Het enige oranje dat we willen zien deze zomer, is het EK voetbal. En de enige keer dat we het woord corona deze zomer willen horen, is wanneer we dat merk bier bestellen op het terras. Liefst op onze vakantiebestemming. En het allerliefst is dat een zonnige bestemming buiten Nederland. Toch?

Nee? Als je ‘gewoon’ in Nederland geboekt hebt, lees dan onze tips over vakantie in Nederland nog eens door!

Heb je wél de kriebels om nog last-minute te boeken naar een land dat van oranje afspringt en Nederlanders verwelkomt zoals Cyprus of Rhodos – of heb je zelfs al geboekt in de hoop dat het geel wordt?

Lees dan even hieronder waar je qua reisverzekering en annuleringsverzekering op moet letten.

[su_button url=”/doorlopende-reisverzekering/” target=”blank” background=”#19a033″ color=”#ffffff” text_shadow=”1px 1px 1px #000000″ desc=”bereken vrijblijvend uw premie”]Lancyr doorlopende reisverzekering[/su_button]

Waar moet ik op letten bij het boeken van een vakantie?

Als je een leuke vakantie vindt online, stel jezelf dan deze vragen voordat je boekt:

 • Zijn Nederlanders hier wel welkom?
 • Welke voorwaarden stelt het land aan mijn komst, verblijf en vertrek?
  Is bijvoorbeeld een corona-reiscertificaat, een inreis-document of een recente test nodig, en wat is daar open en waar moet je bij mondkapjes dragen?
  (en heb ik dat ervoor over / heb ik dan wel een leuke vakantie)
 • Welke eisen stelt Nederland bij mijn terugkomst, zoals quarantaine of testen?
  (en kan dat dan wel in combinatie met het weer teruggaan naar je werk!?)
 • Ga je met de auto? Bekijk dan ook de regels van de landen die je doorkruist om op je bestemming te komen!

Voor een handig overzicht van deze informatie, zijn wij erg gecharmeerd van de NOS-vakantieplanner.

[su_button url=”https://app.nos.nl/op3/vakantieplanner/#/” rel=”nofollow” target=”blank” background=”#ef302f” color=”#ffffff” text_shadow=”1px 1px 1px #000000″ desc=”(voor browser en mobiel)”]NOS vakantieplanner[/su_button]

Daarnaast is er natuurlijk de website van de Rijksoverheid met advies per land en de app van buitenlandse zaken die ook updates stuurt bij wijzigingen.

Aandachtspunten voor het boeken van je vakantie

Allerlei bekende reisorganisaties (zoals TUI, Sunweb en D-reizen) hebben op hun website een duidelijk vindbare knop ‘coronavirus’ of ‘coronamaatregelen’. Hierin laten ze precies weten waar je bij het boeken via hun website op moet letten en wat er wel/niet mogelijk is. Zij bieden ook zonder verzekering al de nodige omboek- en annuleringsgaranties, om ons te stimuleren weer vakanties bij ze te boeken.
LEES DEZE VOORDAT JE IETS BOEKT!

Let niet alleen op wat deze aanbieders  zeggen wél te vergoeden of garanderen. Kijk vooral ook goed naar de uitsluitingen en uitzonderingen op die voorwaarden. Daar vind je de venijnige ‘kleine lettertjes’ waardoor je beter kan inschatten welk risico je neemt.

Hier vind je de corona-voorwaarden van diverse grote vakantie-aanbieders:

Aandachtspunten voor annuleren:

 • Tot wanneer kan ik kosteloos annuleren?
 • Wat zijn geldige redenen voor annulering?
 • Welke kosten zijn er als ik zelf annuleer?
  (bijvoorbeeld omdat er corona in je gezin is, of als de maatregelen je te streng zijn – zie onze tekst hier onder)
 • Kan ik mijn geld (gemakkelijk) terugkrijgen, of alleen de reis omboeken naar een andere datum?
 • Wat krijg ik terug als de aanbieder zelf de boeking annuleert?

Kan ik zelf mijn zomervakantie in het buitenland annuleren?

Als het land officieel veilig genoeg is, maar je wil er toch niet heen vanwege te strenge maatregelen of uit angst – dan mag je niet kosteloos annuleren!

Annuleren kan wel, maar dan ben je (een deel van) je geld kwijt. De normale voorwaarden voor annulering zijn dan van toepassing. Meestal betekent dat hoe dichter bij vertrekdatum je annuleert, hoe meer van uw geld je kwijt bent.

Bij annuleren moet je altijd eerst naar de voorwaarden van uw reisverzekering kijken. Als die niet toereikend zijn, kijk dan naar de annuleringsverzekering. Maar het belangrijkste is: bekijk ze allebei goed vooraf en weet welk risico je neemt.

Denk ook aan je werk / werkgever na je vakantie

Als je na vakantie in quarantaine moet en daardoor niet kan werken, of niet naar kantoor kan komen. Wat dan? Dan is dat jouw risico en kan je zelf voor de kosten opdraaien. Bijvoorbeeld omdat je zelf voor de gemiste werkdagen moet betalen aan je werkgever. Zo kan hij/zij je verplichten al je vakantiedagen op te nemen, of weigeren je loon te betalen. De kans dat dit tot een (groter) conflict met je werkgever leidt, is best groot.

Kan je jouw werk ook thuis doen? Dan is het misschien minder erg als je na je vakantie in quarantaine moet. Maar stem dat van tevoren af en verras je werkgever er niet mee achteraf! Dat verhoogt de kans op een arbeidsconflict aanzienlijk.

Aandachtspunten voor de reisverzekering:

 • Heb ik al een doorlopende reisverzekering? Zijn de voorwaarden daarvan aangepast voor COVID19?
 • Boek je een kortlopende reisverzekering bij je vakantie?
  Kijk dan goed wat de bepalingen hiervan zijn. Vink niet zomaar bij je boeking de verzekering aan onder het motto ‘zal wel goed zijn’. En bekijk welke garanties je sowieso al krijgt van de partij waarbij je boekt.
 • Ga er vanuit dat je géén dekking hebt via de reisverzekering als je naar een land met code oranje gaat. Want: dat had je kunnen voorzien.

[su_button url=”/doorlopende-reisverzekering/” target=”blank” background=”#19a033″ color=”#ffffff” text_shadow=”1px 1px 1px #000000″ desc=”bereken vrijblijvend uw premie”]Lancyr doorlopende reisverzekering[/su_button]

Wel of geen hulp als je naar een oranje land gaat?

Let op dat bij de voorwaarden van reis- en annuleringsverzekeringen altijd gesproken wordt van een ‘onvoorziene omstandigheid’. Het coronavirus, of een uitbraak daarvan binnen uw gezin, zijn  niet meer onvoorzien te noemen. Het is een risico dat we allemaal lopen. Epidemieën zijn sowieso uitgesloten op de meeste verzekeringen. Dat geldt dus ook als u een doorlopende reisverzekering en/of doorlopende annuleringsverzekering heeft!

Raak je toch ziek door corona op vakantie in een land met code oranje? Dan dekt je reisverzekering dus niets. Je draait zelf op voor medische kosten, repatriëring, verlengd verblijf en/of het verlies van vakantiedagen.

Ga je naar een land met code oranje, en overkomt je andere schade of ziekte? Sommige verzekeraars hebben hun voorwaarden hierop aangepast. Je krijgt dan in landen met code oranje wél vergoeding voor schades die níét met corona te maken hebben.

Wil je weten of jouw reisverzekeraar dekking geeft in het buitenland?

Dit zijn de pagina’s die de (grootste) reisverzekeraars zelf up-to-date houden over corona & de reisverzekering.

Telefoonnummer alarmcentrale

Weet je eigenlijk wie je moet bellen als je wat gebeurt op vakantie? Elke reisverzekering heeft een alarmcentrale voor directe hulp bij schade en ongevallen. Zoek het nummer op je polis en sla deze op in je telefoon. Voor het geval dat…

Als je via Lancyr bent verzekerd, kan dat een van de volgende alarmnummers zijn:

Anker alarm service +31 (0)50 520 99 96
Allianz Global Assistance +31 (0)20 592 92 92
ASR +31 (0)30 257 66 66
Avéro Achmea +31 (0)58 297 25 00
Nationale Nederlanden +31 (0)88 663 31 11
Unigarant +31 (0)88 269 28 88

Corona-vouchers worden niet meer uitgegeven

Sinds 1 januari 2021 worden geen reisvouchers meer uitgegeven. Als de reisorganisatie of locatie de reis annuleert, krijg je volgens de afspraken binnen 14 dagen je geld terug. Meestal zullen ze je proberen een alternatief of uitgestelde vakantie aan te bieden voordat ze dit doen.

De Nederlandse regering staat ervoor garant dat alle – vóór 1 januari 2021 – uitgegeven reisvouchers vanwege corona uitbetaald worden.

Als je zelf moet annuleren, dan hangt er vanaf wat de regels van de organisatie zijn. Juist daarom moet je goed opletten bij het boeken.

Het EU reiscertificaat

Per 1 juli zouden we ‘veilig op reis’ moeten kunnen met een EU reispas.  Hierover wordt steeds meer duidelijk.

Je kan de EU reispas in de vorm van een QR-code op je telefoon krijgen, als:

 • je minimaal de 1e vaccinatie hebt gehad.
 • je in de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad, dan kan je met dit bewijs een reiscertificaat aanvragen.
 • je een negatieve PCR-testuitslag hebt van maximaal 72 uur oud (dus geen sneltest of zelftest!)
  De kosten hiervan zijn nog onduidelijk op dit moment.

Aanvullende regels per land:

 • Deze regels kunnen ook voor kinderen gelden, afhankelijk van het land van bestemming. Kijk dus altijd de regels na van het land waar je heen gaat.
 • Landen mogen ook eisen dat je volledig gevaccineerd bent om te mogen komen. Dat hebben ze nog niet bepaald.
 • Landen mogen alleen eisen dat je aanvullend in quarantaine gaat als daar zwaarwegende argumenten voor zijn voor de bestrijding van corona in het land.

De EU leiders van 27 landen zijn nu nog in gesprek met elkaar over de kosten, de voorwaarden en de manier van controleren & handhaven.

update 11 juni: als je meer dan 2 weken volledig gevaccineerd bent, mag je vrij reizen in de EU zonder testen en quarantaine. Voor meereizende kinderen moet je per land de regels bekijken.

Schade aan tablet, smartphone en laptop – is dat verzekerd?

Laptop
Tablet, mini-tablet, smartphone, muziekdrager, laptop… ze lijken wel met ons vergroeid. Of we nu thuis, onderweg, op het werk of op vakantie zijn: we hebben minstens een van deze artikelen bij ons. Maar wanneer is zo’n apparaat nu wel of niet verzekerd tegen schade? En onder welke verzekering? Het gaat ten slotte om redelijk dure producten, die belangrijk zijn voor ons dagelijks plezier of werk!

Schade opgelopen in huis

Uw inboedelverzekering dekt de schade aan elektronica niet altijd. Dit is afhankelijk van het soort schade en de dekking.

Met een uitgebreide dekking kunt u schade aan uw tablet, smartphone of ander mobiel apparaat claimen als gevolg van externe oorzaken zoals brand, inbraak of blikseminlsag. Maar uw smartphone uit de kontzak in de wc laten vallen, kinderen die met de tablet struikelen en gemorste koffie (onopzettelijke schade) worden alleen gedekt met een all risk of complete inboedelverzekering.

Maar ook dit geldt niet voor alle verzekeringen. In sommige voorwaarden zijn tablets en smartphones specifiek uitgesloten, of geldt een speciaal eigen risico voor deze producten, juist omdat ze zo schadegevoelig zijn. Controleer dus uw polisvoorwaarden om te zien of uw tablet of ander mobiel apparaat goed is verzekerd! Wilt u een uitgebreidere dekking? Neem contact met ons op voor een uitgebreide inboedelverzekering.

Schade opgelopen onderweg of op het werk

Standaard bent u bij een schade aan uw mobiele apparaat buitenshuis niet verzekerd op de inboedelverzekering. Ook niet in uw eigen tuin. Het is bij sommige verzekeraars wel mogelijk tot een X bedrag een ‘buiten-het-huis-dekking’ erbij te nemen (all risk, inclusief diefstal).

Uw andere opties zijn een kostbaarhedenverzekering of een specifieke verzekering voor uw smartphone, laptop, tablet of ander apparaat. De kostbaarhedenverzekering geldt binnenshuis en buitenshuis, dus is ook een goede aanvulling wanneer uw tablet en andere elektronica niet onder de inboedel vallen. In een kostbaarhedenverzekering kunt u meerdere apparaten en waardevolle spullen, zoals sieraden, samen onderbrengen tegen een gunstige premie. Maar helaas vallen de tablet en smartphone hier vaak weer niet onder. Gaat het u puur om uw mobiele elektronica, neemt u dus beter een tabletverzekering, laptopverzekering of telefoonverzekering.

Let op: ook deze keren niet altijd uit als de schade door ‘pech’ zoals vallen ontstaat.

Is verzekeren wel nodig?

Denk er goed over na voor u zo’n productverzekering sluit. Weeg uw maandelijkse premie af tegen de kosten om een nieuwe mobiel of tablet aan te schaffen. Kijk ook naar hoeveel u maximaal uitgekeerd krijgt bij schade en wat u aan eigen risico betaalt. Is uw gadget dat bedrag waard? Misschien is het wel afdoende om elke maand een paar euro extra op uw spaarrekening te zetten (en daar te laten staan), als buffer voor als het misgaat. En als u dan geen schade oploopt, heeft u een potje opgebouwd voor vervanging wanneer u over een jaar het nieuwste model wilt kopen.

Uw tablet gestolen op vakantie?

De inboedelverzekering biedt een beperkte dekking voor schade in het buitenland (Europa). Een kostbaarhedenverzekering biedt standaard werelddekking. Heeft u deze niet of dekt deze verzekering niet afdoende? Dan is er natuurlijk de reisverzekering.

Helaas keren de meeste reisverzekeringen bij schade op reis maar een deel van de aanschafwaarde of een maximaal bedrag uit bij schade. En dat nog met aftrek van eigen risico, omdat de elektronica onder uw bagage valt. Dat is natuurlijk beter dan niets, maar ideaal is anders. Wilt u weten hoe uw reisverzekering in elkaar zit? Neem dan contact met ons op. Wij vergelijken verschillende reisverzekeringen op premie en voorwaarden voor u.

Het komt er uiteindelijk op neer hoe belangrijk uw smartphone of tablet voor u is. Hoe afhankelijk bent u ervan of hoe gehecht eraan? En welke buffer heeft u om het apparaat te vervangen? Daartegenover stelt u de kosten voor een verzekering en maakt uw keuze.

Schade opgelopen door iemand anders

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt natuurlijk schade die iemand (per ongeluk) aan uw spullen toebrengt. Daarvoor is deze verzekering ten slotte. En andersom als u iemands mobiel uit uw handen laat vallen, kunt u uw aansprakelijkheidsverzekering inschakelen.

Houd er wel rekening mee dat deze meestal de dagwaarde van de mobiel of tablet uitkeert. En bij deze apparaten daalt de waarde snel.

Als u zelf een toereikende inboedelverzekering heeft voor het apparaat, kan het slimmer zijn om zelf de schade te claimen. De inboedelverzekering keert in de regel namelijk de nieuwwaarde uit.

Weet u niet via welk route u de schade moet melden? Neem contact met ons op en wij kunnen u de beste route adviseren om uw schade vergoed te krijgen.

Algemene tips

 • Ga eerst na of uw spullen al verzekerd zijn onder lopende polissen.
 • Weeg altijd de kosten van de verzekeringspremie af tegen de waarde van uw spullen. Denk hierbij zowel aan aanschafwaarde als de waarde van de spullen over een jaar, omdat de hoogte van uitkering hieraan gekoppeld is.
 • Bewaar bij grote aankopen altijd de (digitale) bon.
 • Meld een schade zo snel mogelijk via uw adviseur. Wij weten of het onder uw dekking valt en wat u het beste kunt doen om de schade te claimen.
 • Bewaar het beschadigde voorwerp en maak er foto’s van. Mogelijk wil de verzekering deze hebben voor een inspectie

 

schade door buitenspelende kinderen

Schade door buitenspelende kinderen

Het is natuurlijk heerlijk dat kinderen lekker buiten spelen, maar dit kan wel eens tot ongelukken leiden. Schade door buitenspelende kinderen komt geregeld voor. Een bal door de ruit, een kinderfiets tegen een geparkeerde auto, het buurmeisje dat per ongeluk de heelys van je dochter stukmaakt..

In de meeste schadegevallen met kinderen en spullen van andere mensen moet u aankloppen bij de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker.

Heeft uw kind de schade veroorzaakt heeft?

Heeft uw kind bij het buitenspelen per ongeluk zijn/haar fietsje tegen een auto van de buren geparkeerd, met een flinke kras als gevolg? Dan kunt u de schade door uw buitenspelende kinderen vergoed krijgen via uw aansprakelijkheidsverzekering. Controleer wel of u gezinsdekking heeft op uw aansprakelijkheidsverzekering. Zo ja, zal de schade bij kinderen onder de 14 altijd uitgekeerd worden, en boven de 14 ook zolang u kunt aantonen dat er geen opzet is. Zie ook ons artikel ‘Schade door kinderen’.

Let op: ben u bij iemand anders thuis en is de schade in hun woning of tuin? Dan is het niet uw inboedelverzekering, maar die van degene waar u op bezoek bent die ingeschakeld moet worden! Bij de veroorzaker wordt dan uw kind vermeld.

Is de schade door een ander toegebracht aan uw auto of spullen?

Als u weet wie het veroorzaakt heeft, dan dient u hen aansprakelijk te stellen. De schade wordt dan uitgekeerd vanuit de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij. Wilt of kunt u dat niet in goed overleg, dan schakelt u uw rechtsbijstandverzekering in.

Weet u niet precies wie de schade heeft toegebracht?

Waren er meerdere kinderen betrokken bij de schade en is het niet duidelijk wie van hen de schade heeft aangericht? Bijvoorbeeld omdat ze allemaal ontkennen of het zelf niet weten? Als de kinderen boven de 14 zijn, dan kunt u hen als groep aansprakelijk stellen. Dat heet groepsaansprakelijkheid. Zolang u de gegevens van een van de jongeren heeft, kunt u hem of zijn ouders hoofdelijk aansprakelijk stellen met daarbij op uw schadeformulier de omschrijving van de toedracht. Het is dan aan deze jongere om te zorgen dat eventueel zijn/haar vrienden ook een deel van de schade op zich nemen. Die last ligt niet bij u.
Juridisch en bij de verzekering kan groepsaansprakelijkheid nogal eens een getouwtrek worden. Schakel ons altijd in voor advies als u hiermee te maken krijgt.

Onder de 14 jaar geldt de regeling voor groepsaansprakelijkheid niet. Als ouder kunt u alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uw kind ‘echt’ heeft veroorzaakt.

Weet u helemaal niet wie de schade heeft toegebracht?

Zoek dan contact met uw eigen auto- of inboedelverzekering, afhankelijk van waar u schade aan heeft. De kans op vergoeding is helaas klein, omdat er geen duidelijke oorzaak & veroorzaker zijn.

Is uw schade ontstaan door een ander motorvoertuig maar u weet verder niks van de tegenpartij dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Schade door buitenspelende kinderen opgelopen?

 • Maak voldoende foto’s van de schade voordat u dingen verplaatst.
 • Breng daarna zoveel mogelijk spullen in veiligheid.
 • Dien de opgelopen schade direct in.

Neem contact met ons op via het formulier hieronder als u nog vragen heeft of een schade door buitenspelende kinderen wilt melden.

schade in tuin

Schade en diefstal in de tuin

Wilt u de heg tussen u en de buren snoeien? Een boom planten? Of een schuur in de tuin plaatsen? Houd dan rekening met (de rechten van) de buren. Praat met elkaar en maak afspraken om conflicten te voorkomen.

In coronajaar 2020 zijn er meer meldingen van burenruzie en -overlast geweest dan ooit tevoren. Vooral overhangende takken en geluidsoverlast zijn genoemd. Niet gek ook, als iedereen meer thuis zit en de één verbouwt terwijl de ander probeert online te vergaderen!

Heeft u een conflict en komt u er niet uit? Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering.

Lees ook:

schade om uw huis   |    schade aan smartphone en laptop   |   schade door kind aan auto  |  schade door buitenspelende kinderen

Schade aan tuin: is dat verzekerd?

Schade aan uw tuin is verzekerd via de inboedelverzekering en opstalverzekering. De inboedelverzekering biedt dekking voor schade aan de volgende elementen van uw tuin: bomen, planten, struiken, terras, tuinmeubels, vlaggenstokken, was aan de waslijn en materialen opgeslagen in een tuinschuur (van zakken aarde tot aan de bromfiets). De opstalverzekering biedt dekking voor schade aan o.a.: het woonhuis zelf en bijgebouwen (schuren) in de tuin. Schuttingen zijn veelal (maar niet altijd) meeverzekerd.

Maar schade aan tuin en tuinmeubilair is slechts onder beperkte omstandigheden verzekerd. Zo zult u bij brand wel schadevergoeding krijgen, maar na een flinke hagelbui die planten vernielt niet (weersomstandigheden).

Harde wind die een schutting omblaast of een schuur in de tuin beschadigt, wordt vanuit de opstalverzekering wel vergoed. Er moet dan wel sprake zijn van een officiële storm en er geldt vaak een hoger eigen risico. Het is daarom lang niet altijd de moeite van het claimen waard.

Bij diefstal van planten en losse tuinversiering of vandalisme in uw tuin, bent u niet verzekerd. Bij diefstal uit uw schuur kunt u wel aanspraak maken op de inboedelverzekering, maar geldt bijna altijd dat er ‘sporen van braak’ moeten zijn als bewijs.

Is uw terras verzakt door regenval? Helaas is dit op bijna elke verzekeringspolis uitgesloten van vergoeding.

Controleer altijd welke dekking u heeft. Sommige verzekeraars tellen de tuin alleen mee bij een ‘uitgebreide dekking’ of hebben zelfs een aparte tuinverzekering.

Zijn uw spullen verzekerd in de tuin?

In de tuin zijn uw spullen, behalve de bovengenoemde, niet verzekerd.

Laat u speelgoed, een telefoon, iPad, e-reader of laptop op de tuintafel liggen, dan is deze niet verzekerd. Ook als uw iPad in de tuin uit uw handen valt, bieden veel inboedelverzekeringen geen of beperkte dekking. Terwijl dezelfde schade binnenshuis wel vergoed zou zijn. De reden: het risico op ongelukken is buitenshuis groter.

Hetzelfde geldt voor (kinder)fietsen en e-bikes die in de tuin staan, zelfs als ze op slot staan en de tuin vergrendeld is. Meestal is hier sprake van nalatigheid: u bent zelf vergeten om de spullen veilig te stellen. Alleen in een (afgesloten) schuur of de woning bent u verzekerd voor diefstal of schade aan deze goederen.

Heeft u een fietsverzekering? Dan moet u bij een buitendiefstal beide sleutels kunnen overleggen.

Schade door ongedierte

Ook schade aan tuin of huis door ongedierte wordt niet vergoed door woonverzekeringen. Heeft u wespennesten of vogelnesten in de dakgoot, laat deze dan professioneel verwijderen voordat uw huis schade oploopt.

Onderhoud sowieso uw huis goed: draai buitenkranen dicht in de winter, laat de schoorsteen vegen, houd de dakgoot schoon, geef wespennesten en vogelnesten in de dakgoot geen kans.

NB: bij veel verzekeraars is minstens een keer per jaar de schoorsteen van de open haard vegen verplicht. Als je hier geen bon van kunt overleggen, keren ze bijvoorbeeld niet uit bij brandschade!

Bewaar de bonnen als u dit onderhoud professioneel laat doen. Doet u het zelf? Teken dan ergens op dat u dit heeft gedaan of maak foto’s van de gereinigde oppervlakten voor uw administratie. Verzekeraars zullen altijd een schade-expert sturen om dit te beoordelen.

Diefstal met open ramen en deuren

Als een dief uw woning of schuur binnensluipt omdat u ramen of deuren heeft opengelaten, is dat nog steeds insluiping en bieden inboedelverzekeringen dekking voor de gestolen goederen. MAAR de laatste tijd zijn er wel meer verzekeringen die schade aan tuin en huis door insluiping zonder braaksporen uitsluiten van vergoeding. Dit wordt beschouwd als ‘nalatigheid’ van uw kant. Controleer daarom altijd vooraf de voorwaarden van de inboedelverzekering die u sluit.

En gaat u ‘even’ uw kinderen ophalen bij de speeltuin verderop in de straat? Doe dan toch deuren en ramen achter u dicht. Ook in de meest vriendelijke dorpsbuurt. Het blijft gewoon zonde van uw spullen.

Ruzie met de buren over herrie of afscheidingen

In de lente en zomer komen ook de ergernissen weer boven. De buren barbecueën elke avond onder uw slaapkamerraam en u ligt in de rook, of ze beginnen elke ochtend in het weekend al om 8 uur te zagen of andere luide hobby’s uit te voeren? En natuurlijk kent iedereen de zaken in ‘De rijdende rechter’ met ruzie over afscheidingen en grote bomen.

Komt u er samen niet uit en loopt de ruzie op? Contacteer dan uw adviseur of u hulp kunt krijgen van de rechtsbijstandverzekering.

Wat moet u doen als u schade oploopt?

 • Maak voldoende foto’s van de schade voordat u dingen verplaatst.
 • Breng daarna zoveel mogelijk spullen in veiligheid.
 • Dien de opgelopen schade direct in.

Neem contact met ons op via het formulier hieronder als u nog vragen heeft of een schade wilt melden.

Schade aan auto door laagstaande zon

Veel schades met autorijden in het najaar worden veroorzaakt door de laagstaande zon. Berg uw zonnebril dus nog niet op! Deze heeft u in het verkeer zeker nog nodig de komende maanden.

Door de laagstaande zon knijpen we met onze ogen, of dekken ons zicht deels af met de zonneklep. Met name het verkeer dat ons kruist, zoals voetgangers en fietsers op kruisingen, zien we slecht aankomen. En het is lastiger hun positie en snelheid in te schatten.
<h2>Rij veilig met laagstaande zon</h2>
Zoals gezegd neemt u dus altijd een <strong>zonnebril</strong> mee in de auto. En zet deze op zodra u de zon in uw ogen voelt. Liefst natuurlijk een goede kwaliteit zonnebril die goed ontspiegelt en blokkeert, maar niet te veel verduistert.
De <strong>zonneklep</strong> omlaag is voor de een een goede maatregel, voor de ander niet. Voor lange personen ontneemt deze soms juist te veel zicht en voor wie klein is, helpt het geen zier. Er bestaan wel <a href=”https://www.halfords.nl/carpoint-carpoint-zonneklepverlenger.html” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-cke-saved-href=”https://www.halfords.nl/carpoint-carpoint-zonneklepverlenger.html”>zonneklepverlengers</a> voor wie kleiner is, maar of u dat meer of minder overzicht geeft – bepaalt u het beste zelf.
Zorg sowieso dat uw <strong>ramen goed schoon</strong> zijn. Vuile ramen geven nare blinde vlekken in uw zicht als de zon erop schijnt. Als u warm en dampend in een koude auto stapt, loopt u kans dat uw ruiten pas enkele minuten na vertrek beslaan. Rij dan niet door, maar stop om het schoon te maken met bijvoorbeeld een anti-condens doek!

<strong>Let vooral ook op als u ’s morgens vertrekt</strong>: ramen en spiegels zijn in dit seizoen vaker beslagen van binnen en buiten. <strong>Vertrek wat eerder van huis</strong> zodat u tijd heeft dit goed schoon te maken voor u wegrijdt, want met de zon erop veranderen die druppels in prachtige, maar levensgevaarlijke prisma’s die u het zicht ontnemen.

<strong>Pas uw rijstijl aan</strong>: hou er rekening mee dat u slechter zicht heeft en beter / langer moet kijken om uw medeweggebruikers en andere verkeersdeelnemers goed te zien en in te schatten. Uw reactietijd is dus ook langer.

Het aanpassen van uw rijstijl is ook belangrijk voor uw achterligger en tegenliggers: zij hebben ook slechter zicht en meer moeite om u te zien. Als u <strong>rustig en ‘voorspelbaar'</strong> rijdt, dus zonder plotselinge afslagen, slingers of overhaaste rem-acties, is de kans ook kleiner dat zij op u botsen.

Doe om diezelfde reden uw <strong>lampen altijd aan</strong>: dan zien anderen u beter met de laagstaande zon.
<h2>Schade met laagstaande zon</h2>
<strong>Heeft u een ongeluk met uw eigen auto, zonder andere betrokkenen?</strong> Dan is deze gedekt als uw auto All Risk verzekerd is, maar niet bij een lagere dekking.

<strong>Rijdt iemand anders u aan?</strong> Dan moet de schade verhaald worden op de WA autoverzekering van die persoon.

<strong>Rijdt u een ander aan? </strong> Dan is het uw WA autoverzekering die aangesproken moet worden voor de schade aan de andere bestuurder of verkeersdeelnemer. Dit heeft gevolgen voor <a href=”http://hoe-werkt-de-bonus-malusladder-2/” data-cke-saved-href=”www.lancyr.nl/lancyr-autoverzekering/hoe-werkt-bonus-malusladder/”>uw schadevrije jaren en verzekeringspremie</a> in de komende jaren. De schade aan uw eigen auto is alleen gedekt bij All Risk.

Denk ook aan de <a href=”/waar-dient-een-rechtsbijstandverzekering-verkeer-voor/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-cke-saved-href=”https://www.lancyr.nl/rechtsbijstandverzekering/rechtsbijstand-verkeer/”>Rechstbijstandverzekering Verkeer </a>om u te helpen bij conflicten over verkeersdeelname.

Zorgverzekering 2021: wijzigingen en premies

De zorgverzekering 2021 verandert niet drastisch ten opzichte van 2020. Het eigen risico blijft € 385 euro. Er zijn een aantal wijzigingen in de vergoedingen uit de basisverzekering. De premies zullen per verzekeraar wisselen. De Overheid verwacht een stijging van ongeveer 5 euro per maand op de premie basisverzekering, maar de eerste premie die bekend is geworden (DSW) stijgt met € 6,50 per maand.

Wijzigingen in basis zorgverzekering 2021

Dit zijn de wijzigingen in de basisverzekering die het meest opvallen:

 • Zorgkosten voor het herstellen van het coronavirus worden vergoed
  Deze vergoeding geldt vanaf 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021, met verwijzing van de huisarts.
  Het gaat om een vast aantal behandelingen fysiotherapie (50), ergotherapie (8) en diëtiek (7).
 • Vervoer van/naar dagbehandeling voor specifieke groepen patiënten wordt uitgebreider vergoed
  (o.a. bij verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel).
 • Patiënten met COPD (klasse B) krijgen meer behandelingen fysiotherapie vergoed.
 • Er komt vergoeding voor dagbehandeling in groepsverband bij niet-aangeboren hersenletsel
  (bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, tumor of herseninfarct).
 • Geneesmiddelen voor eierstokkanker en lymfeklierkanker worden vergoed (Lynparza, Yescarta).
 • Wie (bij leven) organen doneert, betaalt hiervoor geen eigen risico op zijn medische kosten.
 • Slachtoffers van seksueel geweld hebben recht op directe vergoeding van alle medische kosten, zonder eigen risico.
  Voorwaarde is dat ze binnen 7 dagen hulp zoeken bij een hulpcentrum voor seksueel geweld.
  Deze vergoeding geldt al per 1 september 2020, zodat slachtoffers sneller hulp zoeken.

Welke wijzigingen er zijn in de aanvullende verzekeringen wisselt per verzekeraar, dus is nog niet bekend. Er is al jaren een trend om daarbij steeds minder dekkingen te bieden, in plaats van dat er dekkingen bij komen.

Zorgtoeslag gaat omhoog

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering.  Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Kijk hierover op de website van de Rijksoverheid.

In 2021 gaat de zorgtoeslag omhoog met maximaal € 3,66 per maand extra voor alleenstaanden (in totaal maximaal € 1.294 zorgtoeslag per jaar). Huishoudens kunnen maximaal € 8,25 per maand meer krijgen dan nu ( € 2.496 per jaar).

Collectiviteitskorting op basisverzekering verdwijnt mogelijk in 2023

De NOS kopt dat minister Van Ark van Volksgezondheid graag helemaal van collectiviteitskorting op de zorgverzekering af wil, per 2023. Deze korting werd vorig jaar al bij wet gemaximeerd op 5% van de premie, waardoor bij mensen met collectiviteit de premies meer stegen dan bij mensen zonder.

De minister is principieel tegen de collectiviteitskorting: “De premie wordt eerst verhoogd, om deze verhoging vervolgens aan sommigen terug te geven alsof het een korting is”, betoogt de minister in het artikel van de NOS. Ook vindt de minister de kortingen in strijd met de solidariteit van het stelsel. “De ene groep verzekerden betaalt voor de korting van de andere groep.”

Premie zorgverzekering 2021

Verzekeraar DSW maakt al jaren als eerste zijn zorgverzekering premie voor 2021 bekend. Op 21 september kondigden zij aan dat bij hen de premie stijgt met € 6,50 per maand (basisverzekering). Dat is een stijging van 5% ten opzichte van de huidige premie. Deze stijging is iets hoger dan de Overheid geschat had dat premies dit jaar zouden stijgen.

Economen verklaren de premiestijging door de toegenomen kosten voor zorg als gevolg van het coronavirus en de stijgingen van de salarissen in de zorg. Zij voorspellen een stijging naar ongeveer 150 euro per maand per verzekerde.

Nu is het afwachten wat de andere verzekeraars doen. Zij komen vaak pas in november met hun premies voor de zorgverzekering 2021. Uiterlijk 12 november moeten alle premies bekend zijn, zodat consumenten ruim de tijd hebben om te vergelijken en kiezen voor hun zorgverzekering 2021.

Wanneer de premies bekend zijn, bieden wij u een overzicht van informatie & een beschikbare verzekering via onze website.

Brandschade met Kerstmis en Nieuwjaar

De kans dat u tijdens de feestdagen een schade aan uw woning of inboedel oploopt, is drie keer groter dan op normale dagen. Auto’s hebben vooral op nieuwjaarsdag te lijden: dan worden twee keer zoveel autoschades gemeld als op elke andere dag van het jaar. We delen daarom graag een aantal tips waarmee u veelvoorkomende schades kunt voorkomen.

Brandschade

Brandschade komt het meeste voor. Door de donkere dagen gaan we enthousiast aan de slag met kaarsen, kerstlichtjes en natuurlijk vuurwerk. Tijdens Sinterklaas, Kerstmis en oudjaarsavond staan we lekker te fonduen, gourmetten of uitgebreid te kokerellen – afgeleid door onze gasten. Hierbij gaat regelmatig wat mis aan huis of inboedel.

Auto’s lopen met name risico door vuurwerk en vandalisme waarbij vuurwerk wordt gebruikt.

Voorkom brandschade door kerstverlichting

 • credits: Freeimages.com / Michael IlluchineGebruik geïmpregneerde verlichting. Dit staat op de verpakking vermeld.
 • Zet uw kerstboom in water, met of zonder kluit biedt dit bescherming.
 • Gebruik buiten alleen lampen die geschikt zijn voor alle weertypen. Wees ook voorzichtig voor uzelf op de ladder en bij de stroomvoorziening in nat weer!
 • Zet ’s nachts en wanner u niet thuis bent alle verlichting uit. Haal ook de stekkers uit het stopcontact van kerstverlichting.
  Gebruikt u de kerstverlichting als waaklicht tegen inbrekers?  Gebruik dan een tijdschakelaar of vraag de buren een oogje in het zeil te houden.

Voorkom brandschade door kokerellen

 • credits: freeimages.com / Patrick MooreZorg dat niemand over de snoeren van gourmet, fondue, steengrill, tafelbarbecue en kerstverlichting kan struikelen.
 • Plaats fondue- en gourmetstellen niet op een brandbaar oppervlak zoals een papieren tafelkleed.
 • Houd een emmer zand binnen handbereik van de eettafel of het fornuis.
  Geen water bij olie en vet, dat werkt averechts!
 • Houd uw aandacht bij het koken en schenk pas een glas wijn voor uzelf in als het eten op tafel staat en het fornuis uit is (tenzij de wijn in de pan gaat!).

Vlam in de pan:

 • Werk onder een schone, vetvrije afzuigkap.
 • Blijf in de buurt van het fornuis.
 • Houd een goede deksel voor elke pan bij de hand.

Wat moet u NIET doen?

 • NOOIT met water blussen als er olie of vet in de pan is!
 • NOOIT de pan proberen te verplaatsen als er brand in is!

Wat moet u wel doen? (in deze volgorde)

 • Rustig blijven, niet overhaast ondoordacht handelen.
 • Plaats snel een passende deksel op de pan. Houd de deksel schuin van je af om brandwonden te voorkomen.
  Door het gebrek aan zuurstof zal de brand na enige tijd vanzelf doven. Laat de deksel erop zitten!
 • Zet de afzuigkap uit, zodat de vlam er niet in trekt.
 • Zet het fornuis uit.

Voorkom brandschade door vuurwerk

 • credits: freeimages.com / Sergi MontanerSteek vuurwerk alleen buiten af – niet binnen, zelfs sterretjes kunnen schade maken in huis.
 • Parkeer uw auto op eigen terrein indien mogelijk.
 • Ruim de tuin op: geef vuurwerk geen brandstof in de vorm van bladerhopen of takjes.
 • Draag geen polyester of andere materialen die aan je vel vastsmelten bij vonken en vuur.
 • Gebruik een afsteeklont zodat u afstand kunt houden van het vuurwerk.
 • Let op de windrichting en de directe omgeving. Heeft u een goede afstand van mogelijke brandbare voorwerpen?
 • Onsteek vuurwerk op een harde, vlakke ondergrond.
  Zet groter vuurwerk goed vast zodat het niet de verkeerde kant op schiet of omvalt (pijlen: pvc buis in de grond, potten: tussen een paar stenen).
 • Steek geen vuurwerk af als u alcohol gedronken heeft, uw oplettendheid en reactievermogen zijn dan verminderd.
 • Bent u zelf niet thuis? Sluit alle ramen en eventueel ook de brievenbus goed af.

Voor welke schade bent u verzekerd?

Brandschade en schade door vandalisme aan huis en inboedel zijn in de meeste gevallen onder voorwaarden gedekt bij uw opstalverzekering of inboedelverzekering.

Zie ook ons artikel: Wat is verzekerd bij schade in of om uw huis

Schade aan uw auto door (vuurwerk) vandalisme is gedekt als de auto volledig casco is verzekerd. Ook als de auto op de oprit staat, dient u schade in op de autoverzekering (niet de woonhuisverzekering).

Let op: autoschade kan ook bij volledig casco wel gevolgen hebben voor uw no-claim en schadevrije jaren!

Is schade veroorzaakt door bezoek verzekerd?

Wanneer iemand die bij u op bezoek is schade veroorzaakt, dient u deze in bij uw inboedel- of opstalverzekering met vermelding van de toedracht en de veroorzaker. Meestal is dit gewoon gedekt onder uw verzekering. Als deze geen dekking biedt, vraag dan of uw bezoeker een aansprakelijkheidsverzekering heeft en dien de schade daar in.

Als u gezinsdekking op uw opstal- of inboedelverzekering heeft, dan valt een logé in uw huis onder de ‘gezinsleden’.

Schade die uw kinderen in uw eigen woning of tuin veroorzaken zijn alleen gedekt onder opstal-/inboedelverzekering als het om ongelukjes gaat en als de oorzaak onder de dekking valt. Dus struikelen en daarbij iets stukmaken wel, maar op de muur tekenen of in een driftbui een vaas stukmaken niet. Daarnaast speelt ook altijd de factor ‘nalatigheid’ mee.

Wat moet u doen als u schade oploopt?

 • Maak voldoende foto’s van de schade voordat u dingen verplaatst.
 • Breng daarna zoveel mogelijk spullen in veiligheid.
 • Dien de opgelopen schade direct in.

Heeft u vragen of wilt u weten of u goed verzekerd bent? Neem contact op met een van onze verzekeringsadviseurs.