Populairste tips van 2019

Onze marketingafdeling heeft de cijfers erbij gepakt: dit zijn de populairste artikelen over uw financiële gezondheid van 2019.

Klik op een artikel om het nog eens te lezen!

Auto artikelen zijn het meest populair:

Gevolgd door onderwerpen over schade:

En advies over conflicten:

En natuurlijk hypotheek- en fiscaalnieuws!

Meer nieuws in 2020

We hopen u volgend jaar weer te voorzien van veel financieel nieuws en tips over schadepreventie, hypotheken, wet- en regelgeving en de effecten daarvan op uw financieel huishouden.

Wilt u graag persoonlijk advies? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

To do list voor eind 2019 – verlaag uw belastbaar vermogen

Verwacht u op 1 januari 2020 (waardepeildatum van de Belastingdienst) boven het heffingsvrije vermogen uit te komen (€ 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor fiscale partners)? Maak dan gebruik van de volgende tips voor het verlagen van uw vermogen (per 1 januari 2020). Met het verlagen van uw vermogen, betaalt u minder vermogensbelasting.

 • Afstorten lijfrente ten behoeve van uw pensioentekort (zodat u bij de aangifte 2019 de aftrek terugkrijgt).
 • Schenkingen aan kinderen (jaarlijkse fiscale vrijstelling: € 5428 voor kinderen / € 2173 voor kleinkinderen).
 • Boetevrij aflossen op uw hypotheek (en dan in januari weer?)
 • En natuurlijk: de zorgverzekering vergelijken & oversluiten.

Klik hier voor algemene tips over doelsparen en buffersparen.

Beperk de belasting over vermogen

Verwacht u op 1 januari 2020 (waardepeildatum van de Belastingdienst) boven het heffingsvrije vermogen uit te komen (€ 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor fiscale partners)? Maak dan gebruik van de volgende tips voor het verlagen van uw vermogen (per 1 januari 2020). Met het verlagen van uw vermogen, betaalt u minder vermogensbelasting.

Afstorten lijfrente ten behoeve van pensioen

De pensioenregeling van uw werkgever is waarschijnlijk onvoldoende om van een onbezorgd pensioen te genieten. Door kostenbesparing door werkgevers en een terugtrekkende overheid, bent u meer en meer afhankelijk van uw eigen voorzieningen. Het opbouwen van lijfrentekapitaal (privé pensioen) is hierbij van belang. De premies die u inlegt zijn fiscaal aftrekbaar. Op de site van de belastingdienst kunt u narekenen of u dit jaar nog jaarruimte heeft óf reserveringsruimte.

Indien u nog mogelijkheid heeft om lijfrentepremies af te storten, adviseren wij u dit te doen vóór 1 januari 2020. U ontvangt dan een deel van de premies terug met de aangifte Inkomsten Belasting 2019. Bent u (ex) ondernemer ? Dan kunt u de oudedagsreserve of stakingswinst onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal aftrekken. Onze adviseurs staan voor u klaar.

Vrijgestelde schenkingen

U mag uw kind dit jaar € 5.428 schenken. U mag uw kleinkind € 2.173 schenken. Dit laatste bedrag geldt ook voor andere personen. Voor deze schenkingen is belastingaangifte niet nodig. Zorg wel dat het bedrag vóór het eind van het jaar van 2019 op een rekening van de ontvanger staat. De andere hogere schenkingen (zoals € 26.040 aan kinderen en € 102.010 voor de eigen woning) zijn eenmalige schenkingen (en geen jaarlijkse). Deze moeten wél worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting.

Boetevrij hypotheek aflossen

Heeft u een hypothecaire geldlening én overtollig spaargeld (NIBUD BufferBerekenaar)? In de voorwaarden van de hypotheekverstrekker staat hoeveel u per kalenderjaar boetevrij kunt aflossen. In veel gevallen is dit 10% van de oorspronkelijke geldlening. U kunt dus in december 10% aflossen en in januari weer 10%.

Let op! Informeer bij uw geldverstrekker voor welke datum de aflossing op de rekening van de bank moet staan om nog te worden verwerkt in 2019.

 

doelsparen

Doelsparen

Mensen die hun wensen, doelen en dromen formuleren hebben een grotere kans om deze ook werkelijk te realiseren, blijkt uit onderzoek. Uw persoonlijke financiën gaan in de eerste plaats dan ook niet over geldzaken, maar over u als mens. Het start met het ontdekken van uw persoonlijke wensen, doelen en dromen. Doelsparen helpt u vervolgens verder om uw levensdoelen om te zetten in werkelijkheid.

In 5 stappen naar doelsparen

Doelsparen blijkt de beste manier om uw geld op uw wensen af te stemmen. Doelsparen is eigenlijk niets meer en niets minder dan het afstemmen van u financiën op uw persoonlijke wensenlijst. Hoe doet u dat? Vijf stappen zijn hierbij cruciaal.

 1. De eerste is het beantwoorden van de vraag: wat wil ik eigenlijk allemaal? De antwoorden noteert u op uw persoonlijke wensenlijst.
 2. Uw wensen in volgorde van belangrijkheid zetten is stap twee. Welke wens staat bij u bovenaan en welke onderaan het lijstje? Stel uzelf steeds de vraag wat u echt belangrijk vindt.
 3. De derde stap is de factor tijd. Wanneer wilt u de door u opgeschreven levensdoelen realiseren? Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken in het jaar 2035, studie kinderen in 2025, aflossen hypotheek in 2035, kopen van een andere auto in 2017 en tot slot een wereldreis maken in 2020. Of nog specifieker op 1 juli 2020. Zet de datum naast uw doel, het gaat erom zo realistisch en concreet mogelijk te zijn.
 4. De vierde stap is inzicht krijgen in uw huidige financiële positie. Hoeveel geld heeft u minimaal nodig om van te leven en hoeveel geld komt er (maandelijks) binnen. Met andere woorden hoeveel geld kunt u vrijmaken om aan de slag te gaan met uw wensenlijst? Dit hoeft allemaal niet op de cent nauwkeurig, een indicatiebedrag is voorlopig voldoende.
 5. De laatste stap dwingt u om na te denken over de risico’s die u bereid bent te nemen om uw levensdoelen te verwezenlijken. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de keuze tussen sparen en beleggen.

Geld is een middel, geen doel op zich

Wat vindt u nu werkelijk belangrijk in het leven en wat in de toekomst? Het zoeken naar de juiste balans in het leven is de ultieme uitdaging voor velen. Geld speelt hierbij vanzelfsprekend een rol. Alleen vergeten we vaak dat geld een middel is en geen doel. Een middel om de dingen te kunnen doen die u echt belangrijk vindt. Bijvoorbeeld een dag minder werken in de week, om zodoende meer tijd met uw gezin te kunnen doorbrengen. Misschien is ontslag nemen en een eigen bedrijf beginnen uw grootste wens, maar heeft u het idee dat dit financieel niet haalbaar is. Veel mensen dromen ervan om ooit een wereldreis te maken, anderen willen graag een tweede huis kopen. Kortom welke levensdoelen heeft u voor nu en in de toekomst. Inspiratie nodig?

Top 10 levensdoelen

 1. Wereldreis maken / reizen
 2. Financiële onafhankelijkheid
 3. (vakantie)huis kopen
 4. Meer tijd voor gezin, familie en vrienden
 5. Emigreren
 6. Minder werken / andere baan
 7. Eerder stoppen met werken
 8. Schuldenvrij door het leven gaan
 9. Eigen bedrijf starten
 10. Geld schenken aan goede doelen

(bron: CBS)

Wat, wanneer, hoe, waarom en tegen welke prijs?

De volgende stap is om ze in de juiste volgorde te zetten, te beginnen met de voor u belangrijkste. Wat wilt u echt realiseren en wat is bij nader inzien minder urgent? Durf te kiezen!

Met behulp van kader 3 stelt u zelf uw eigen top 3 op. De STAR-methode kan u daarbij helpen. STAR staat voor:

S = specifiek   (Wat wilt u bereiken? Wees specifiek)

T = tijdspad   (Wanneer wilt u het realiseren en hoeveel geld denkt u ongeveer nodig te hebben?)

A = actie    (Hoe wilt u het gaan realiseren?)

R = Relevantie en risico  (Waarom wilt u het bereiken en waarom. Welk risico wilt u hiervoor lopen?)

Grote kans dat u de minste moeite heeft met het invullen van de S (specifiek) en de T (tijdspad). Lastiger kan het zijn om aan te geven hoeveel geld u hiervoor nodig hebt. En hoe u uw doel kunt realiseren. Laat u hierdoor niet ontmoedigen. Maak een zo goed mogelijke inschatting. Later kunt u het nog aanpassen, het gaat er om dat u met de beschikbare informatie zo snel mogelijk aan de slag gaat. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe uw wensenlijst er mogelijk uit kan komen te zien.

Voorbeeld ingevulde wensenlijst

WensenlijstStartRealisatieBenodigdeBenodigdBenodigd bedragRisicoprofielPrioriteit
datumdatuminleg per maandaanvangsvermogenop realisatiedatumrisicobereidheid(1-5)
1Eerder stoppen met werken20132035€               229,11€                 31.834,45€ 150.000,00offensief1
2kinderen laten studeren20132025€                 85,31€                   8.586,84€ 20.000,00offensief2
3aflossen hypotheek20132035€               412,23€                 68.369,97€ 200.000,00sparen hypotheek3
4andere auto20132017€               293,68€                 13.589,26€ 15.000,00sparen4
5wereldreis20132020€               161,58€                 12.618,98€ 15.000,00sparen5
€         1.181,91€            134.999,50€       400.000,00

Rond uw wenslijst af en start met doelsparen

Gefeliciteerd! Door na te denken over uw eigen wensen, doelen en dromen heeft u de eerste stap gezet in het realiseren ervan. Neem dus uw lijst mee naar uw financieel adviseur en ga samen aan de slag om de voor u belangrijkste doelen nu en in de toekomst te bereiken!

 

Uw vakantiegeld sparen

Volgens onderzoek van het NIBUD hebben 2,5 miljoen mensen te weinig spaargeld achter de hand en lopen daardoor risico op financiële problemen (persbericht 23 april 2017). Uw vakantiegeld gebruiken als (aanvulling op) uw spaargeld is dus een goed plan!

Weet u waarvoor u spaart?

Weet u het niet? Dat is zonde, want met een duidelijk doel voor ogen, lukt sparen beter. Hierover leest u meer in onze tips over doelsparen.

Schulden aflossen levert meer op dan sparen

Helaas zijn de spaarrentes momenteel wel laag, dus als u het geld langere tijd kunt missen is het misschien de moeite waard om het een tijdje vast te zetten op een rekening, met een gunstigere rente. Maar een spaarrekening is altijd beter dan het op uw betaalrekening laten staan – de kans dat u het dan terloops uitgeeft is namelijk veel hoger.

Heeft u openstaande schulden waar u rente over betaalt? Of staat u rood? Dan is het aflossen van deze schulden wél gunstiger dan sparen. De rente die u over een schuld betaalt, is bijna altijd hoger dan de spaarrente die u ontvangt.

Nieuw systeem belastingheffing op vermogen (box 3)

‘Hoe hoger uw vermogen, hoe hoger uw heffing’. Dat is de strekking van de nieuwe manier van de Belastingdienst om met vermogensbelasting in box 3 om te gaan. Wij hebben voor u doorgelicht voor wie dit gunstig uitvalt en voor wie niet. En wat u eraan kunt doen als het voor u ongunstig is.

Onze algemene conclusies:

 • Spaarders met een gezamenlijk vrij vermogen tot 50.000 euro gaan erop vooruit.
 • Mensen met veel spaargeld, die om welke reden dan ook niet willen beleggen, worden in het nieuwe systeem van vermogensbelasting fiscaal gestraft.
 • Het break-evenpoint tussen de oude (van voor 1 januari 2017) en de nieuwe heffing ligt bij een gezamenlijk box 3-vermogen van ongeveer 300.000 euro.

Lees verder voor een uitgebreide uitleg, voorbeelden en oplossingen.

Wat valt onder uw box 3 vermogen?

Uw vermogen waarvan het inkomen niet onder box 1 of box 2 wordt belast, valt onder box 3 in het Belastingstelsel. Denk bijvoorbeeld aan spaarrekeningen, beleggingsrekeningen en een tweede huis. Vermogensbelasting betaalt u ook in 2018 over vermogen in box 3.

Het oude forfaitair belasting systeem (en wat is dat)

Hoeveel belasting u over dit vermogen betaalt, werd bepaald aan de hand van de volgende berekening. De Belastingdienst rekende met een fictief percentage van 4% rendement dat u zou kunnen behalen op dit vermogen. Ze gingen er dus vanuit dat uw box 3 vermogen elk jaar met 4% groeide. Over die groei rekenden zij 30% belasting.

Even rekenen: 30% van 4% is gelijk aan 1,2%. Dit was de belastingheffing op uw totale box 3 vermogen. Oftewel: u droeg 1,2% van dit vermogen jaarlijks af aan belasting. Hierop gold wel een vrijstelling van 24.437 euro (2016) per persoon per jaar. Tot aan dat bedrag betaalde u geen belasting. Als u een fiscaal partner had, was dat bedrag verdubbeld (48.874 euro). Alleen uw vermogen boven dat bedrag, werd belast.

Wat klopte er niet aan dit systeem?

Aangezien de vermogensgroei in werkelijkheid al jaren onder de 4% ligt, was er veel weerstand tegen dit systeem.  Met andere woorden: het rendement over uw vermogen moest minimaal 1,2% zijn, anders maakt u zelfs verlies. In het Belastingplan 2017 is het daarom gewijzigd.

Het nieuwe forfaitair systeem

Het fictief rendement wordt voortaan gebaseerd op ‘de landelijk gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen’.

 • Al het spaargeld in Nederland in box 3 wordt opgeteld en het gemiddelde rendement op dat spaargeld over het afgelopen jaar wordt uitgerekend.
 • Ook al het beleggingsgeld in Nederland in box 3 wordt opgeteld en het gemiddeld rendement ervan uitgerekend.
 • Daarna kijkt de Belasting naar hoe dit box 3 vermogen (gemiddeld) verdeeld is. Bijvoorbeeld heeft men 70% spaargeld en 30% beleggingen, of andersom.
 • De Belastingdienst belast uw vermogen voor 30%, maal het forfaitair rendement van die schijf.
  Op deze manier rekent de Belastingdienst het forfaitair rendement voortaan elk belastingjaar opnieuw uit. Fiscaal partners hebben ieder 30.000 euro vrijgesteld vermogen. Dat deel wordt niet belast.
 • Het forfait rendement is voor 2018 iets gedaald. De vermogensbelasting in 2018 is dus minder dan in 2017.

Het nieuwe systeem in simpele termen:

In het Belastingplan 2017 staat in feite: hoe hoger uw vermogen, hoe hoger uw heffing.

Blijft uw vermogen in box 3 onder een bepaald bedrag, dan betaalt u niets. Daarboven betaalt u over 30% van uw vermogen belasting tegen het rentetarief van de onderste schijf. Alles wat daar nog bovenuit komt, wordt zwaarder belast in de tweede schijf of zelfs derde schijf.

De belastingtarieven in 2018:

SchijfVermogen box 3 (in Euro’s)Forfaitaire rendement 2017Forfaitaire rendement 2018Vermogensbelasting 2018 (30%)
130.000 – 100.8002,87%2,02%0,61%
2100.800 – 978.0004,60%4,33%1,30%
3Boven 978.0005,39%5,38%1,61%
 • Schijf 1: 67% sparen en 33% beleggen
 • Schijf 2: 21% sparen en 79% beleggen
 • Schijf 3: 0% sparen en 100% beleggen

Fiscaal partnerschap en vermogensbelasting 2018 berekenen

Heeft u een fiscaal partner, dan leest u de tabel alsof u ieder de helft van uw totale vermogen in bezit heeft. Bij een gezamenlijk vermogen van 200.000 euro, heeft u ieder 100.000 euro vermogen. En u heeft ieder recht op 30.000 euro vrijstelling. U blijft dan dus beiden in de eerste belastingschijf met de resterende 70.000 euro per persoon. Elk deel wordt belast onder de eerste schijf van 2,02% forfaitair rendement.  Dat maal 2 is het bedrag waarover u belasting betaalt: 2.828 euro. Uw vermogensbelasting wordt daar 30% van, dus 848,40 euro (voor u beiden) in dit voorbeeld. (U komt dus niet tot in de tweede schijf, omdat u ieder de helft ‘bezit’). U mag uw gezamenlijke vermogen verdelen op de manier dat het voor u beiden het voordeligst is.

Wie profiteert hiervan?

Vanaf 2017 is uw belastingtarief in box 3 dus afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Mensen met een vermogen tot 100.000 euro gaan er op vooruit. Bij hogere vermogens loopt het fictief rendement op tot wel 5,38% (2018) – aanzienlijk meer dan de 4% van vóór 1 januari 2017.

Spaarders met een gezamenlijk vrij vermogen tot 100.000 euro gaan er op vooruit.

Stel, een echtpaar heeft samen 100.000 euro aan vermogen, in de oude situatie betaalden zij dan 613 euro aan box 3-heffing, in de nieuwe situatie wordt dit 242,40 euro.

Mensen met veel spaargeld die om welke reden dan ook niet willen beleggen, worden in het nieuwe systeem van vermogensbelasting fiscaal gestraft.

Denk daarbij aan gepensioneerden die voor hun oude dag een aardig vermogen hebben opgebouwd, maar die geen beleggingsrisico’s willen lopen. Voor hen wordt het ‘gat’ tussen fictief en behaald rendement alleen maar groter. Stel, een echtpaar heeft 2 miljoen euro aan vermogen, in de oude situatie werden zij dan aangeslagen voor 23.413 euro aan box 3-heffing (€ 2 miljoen minus vrijstelling € 48.874, x 1,2%). Dit geeft een belastingdruk van 1,17%. In de nieuwe situatie loopt dit op naar 25.680 euro, ofwel 1,28% procent belastingdruk (=belasting/vermogen).

De laatste vermogensbelasting 2018 berekening in een overzicht. U verdeelt het vermogen 50/50 over u beiden. In dit overzicht is de berekening gemaakt voor één persoon en een vrijstelling van € 30.000.

Schijven box 3Totaal bedragFictief rendementBelasting 30%Vermogensbelasting
1€ 70.0002,02%0,60%€ 420
2€ 900.0004,33%1,30%€ 11.700
3
Totaal€ 977.000€ 12.120

Voor u beiden betaalt u € 24.240 (2 X € 12.120).

Het break-evenpoint tussen de oude (voor 1 januari 2016) en de nieuwe heffing ligt bij een gezamenlijk box 3-vermogen van ongeveer 300.000 euro.

Valt uw vermogen boven dat bedrag, dan zal u meer gaan betalen. Valt uw vermogen onder de 300.000 euro, dan gaat u er fiscaal op vooruit. Als u er in de buurt zit, zult u weinig verschil merken.

Vermogensbelasting ontwijken?

Mogelijk vindt u het niet wenselijk om een zeker beleggingsrisico te lopen in ruil voor een onzeker rendement. Daarom wordt door adviseurs gezocht naar fiscale oplossingen voor dit probleem.

U kunt vermogensbelasting ontwijken door vermogen te investeren in uw eigen huis óf (een deel van) de hypotheek  af te lossen. Daarnaast kunt u er voor kiezen uw vermogen in een lijfrenteproduct te storten. Dit bedrag is echter wel gemaximeerd.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Nibud adviseert: check, plan en spaar

Wilt u de kans op financiële problemen minimaliseren of juist meer grip krijgen op uw financiële gezondheid? De oplossing is soms niet zo ingewikkeld. Uit onderzoek van het Nibud is gebleken dat als u spaargeld heeft, planmatig met uw geld omgaat en daarnaast een geordende administratie bijhoudt, u minder kans heeft op financiële problemen. Dat wilt u toch ook? Om u op weg te helpen zijn er drie vuistregels ontwikkeld waarmee u op weg wordt geholpen.

 1. Check wekelijks uw saldo en uitgavenNibud-Payoff-Logo-CMYK
 2. Plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven
 3. Spaar maandelijks 10 procent van uw inkomen

Check

Wekelijks uw saldo controleren geeft u inzicht. Veel banken bieden verschillende mogelijkheden om meer grip te krijgen. Op basis van uw uitgavenpatroon bieden banken bijvoorbeeld zicht op de uitgaven die u zeker gaat maken, die u waarschijnlijk gaat maken en die in de toekomst liggen. Zo kunt u rekening houden met een grote uitgave die u te wachten staat. Als u wekelijks uw bankrekening controleert, ziet u ook wanneer er bedragen niet kloppen. Klopt er een bedrag niet? Storneer dit en kom in actie door contact op te nemen met uw bank.

Kijk op de website van uw bank naar de mogelijkheden om meer zicht te krijgen op uw bankrekening, of kijk naar de app op uw smartphone die uw bank aanbiedt.

Plan

Door het maken van een jaarbegroting heeft u een overzicht van uw verwachte inkomsten en uitgaven in een jaar. U kunt zien wanneer er dure maanden op komst zijn en wanneer de goedkopere maanden zijn. Zo kunt u in de goedkopere maanden sparen voor de duurdere maanden zoals de sint- en kerstmaand december, de maand van uw APK keuring waarin uw auto mogelijk een grote onderhoudsbeurt moet ondergaan, of de maand waarin u betaalt voor uw vakantie.

Een jaarbegroting geeft u grip, door inzicht te geven of uw inkomsten in balans zijn met uw uitgaven voor het aankomende jaar. Wilt u weten hoe u het beste een jaarbegroting kunt opmaken? Het Nibud neemt u stap voor stap mee bij het opmaken van een jaarbegroting.

Spaar

Heeft u alles overzichtelijk en geordend? Dan heeft u wellicht ruimte om te sparen. De richtlijn (vastgesteld door het Nibud) is 10% van uw (netto)inkomen opzij te zetten voor onverwachte uitgaven. Bent u nog niet zo ver? Begin dan met een lager bedrag en vul het aan met uw vakantiegeld, eindejaarsuitkering of een andere financiële meevaller. Na een jaar kunt u bekijken hoe het sparen u is vergaan. Misschien komt u er wel achter dat u meer kunt sparen.

Check, plan en spaar!

Wilt u meer weten of wilt u graag gebruik maken van hulpmiddelen om grip te krijgen op uw financiële gezondheid? Het Nibud geeft u een paar handige tools.

5 stappen om uw geld op uw wensen af te stemmen

Mensen die hun wensen, doelen en dromen formuleren hebben een grotere kans om deze ook werkelijk te realiseren, blijkt uit onderzoek. Uw persoonlijke financiën gaan in de eerste plaats dan ook niet over geldzaken, maar over u als mens. Het start met het ontdekken van uw persoonlijke wensen, doelen en dromen. Doelsparen helpt u vervolgens verder om uw levensdoelen om te zetten in werkelijkheid.

5 stappen om uw geld op uw wensen af te stemmen

Doelsparen is eigenlijk niets meer en niets minder dan het afstemmen van u financiën op uw persoonlijke wensenlijst. Hoe doet u dat? Vijf stappen zijn hierbij cruciaal.

De eerste is het beantwoorden van de vraag: wat wil ik eigenlijk allemaal? De antwoorden noteert u op uw persoonlijke wensenlijst (zie Uw persoonlijke wensenlijst).

Uw wensen in volgorde van belangrijkheid zetten is stap twee. Welke wens staat bij u bovenaan en welke onderaan het lijstje? Stel uzelf steeds de vraag wat u echt belangrijk vindt.

De derde stap is de factor tijd. Wanneer wilt u de door u opgeschreven levensdoelen realiseren? Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken in het jaar 2035, studie kinderen in 2025, aflossen hypotheek in 2035, kopen van een andere auto in 2017 en tot slot een wereldreis maken in 2020. Of nog specifieker op 1 juli 2020. Zet de datum naast uw doel, het gaat erom zo realistisch en concreet mogelijk te zijn.

De vierde stap is inzicht krijgen in uw huidige financiële positie. Hoeveel geld heeft u minimaal nodig om van te leven en hoeveel geld komt er (maandelijks) binnen. Met andere woorden hoeveel geld kunt u vrijmaken om aan de slag te gaan met uw wensenlijst? Dit hoeft allemaal niet op de cent nauwkeurig, een indicatiebedrag is voorlopig voldoende.

De laatste stap dwingt u om na te denken over de risico’s die u bereid bent te nemen om uw levensdoelen te verwezenlijken. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de keuze tussen sparen en beleggen.

Geld is een middel, geen doel op zich

Wat vindt u nu werkelijk belangrijk in het leven en wat in de toekomst? Het zoeken naar de juiste balans in het leven is de ultieme uitdaging voor velen. Geld speelt hierbij vanzelfsprekend een rol. Alleen vergeten we vaak dat geld een middel is en geen doel. Een middel om de dingen te kunnen doen die u echt belangrijk vindt. Bijvoorbeeld een dag minder werken in de week, om zodoende meer tijd met uw gezin te kunnen doorbrengen. Misschien is ontslag nemen en een eigen bedrijf beginnen uw grootste wens, maar heeft u het idee dat dit financieel niet haalbaar is. Veel mensen dromen ervan om ooit een wereldreis te maken, anderen willen graag een tweede huis kopen. Kortom welke levensdoelen heeft u voor nu en in de toekomst. Inspiratie nodig?

Top 10 levensdoelen

 1. Wereldreis maken / reizen
 2. Financiële onafhankelijkheid
 3. (vakantie)huis kopen
 4. Meer tijd voor gezin, familie en vrienden
 5. Emigreren
 6. Minder werken / andere baan
 7. Eerder stoppen met werken
 8. Schuldenvrij door het leven gaan
 9. Eigen bedrijf starten
 10. Geld schenken aan goede doelen

(bron: CBS)

Wat, wanneer, hoe, waarom en tegen welke prijs?

De volgende stap is om ze in de juiste volgorde te zetten, te beginnen met de voor u belangrijkste. Wat wilt u echt realiseren en wat is bij nader inzien minder urgent? Durf te kiezen!

Met behulp van kader 3 stelt u zelf uw eigen top 3 op. De STAR-methode kan u daarbij helpen. STAR staat voor:

S = specifiek   (Wat wilt u bereiken? Wees specifiek)

T = tijdspad   (Wanneer wilt u het realiseren en hoeveel geld denkt u ongeveer nodig te hebben?)

A = actie    (Hoe wilt u het gaan realiseren?)

R = Relevantie en risico  (Waarom wilt u het bereiken en waarom. Welk risico wilt u hiervoor lopen?)

Grote kans dat u de minste moeite heeft met het invullen van de S (specifiek) en de T (tijdspad). Lastiger kan het zijn om aan te geven hoeveel geld u hiervoor nodig hebt. En hoe u uw doel kunt realiseren. Laat u hierdoor niet ontmoedigen. Maak een zo goed mogelijke inschatting. Later kunt u het nog aanpassen, het gaat er om dat u met de beschikbare informatie zo snel mogelijk aan de slag gaat. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe uw wensenlijst er mogelijk uit kan komen te zien.

Voorbeeld ingevulde wensenlijst

WensenlijstStartReali-
satie
BenodigdeBenodigdBenodigd bedragRisicoprofielPriori-
teit
datumdatuminleg per maandaanvangs-
vermogen
op realisatiedatumrisico-
bereidheid
(1-5)
1Eerder stoppen met werken20132035€               229,11€                 31.834,45€ 150.000,00offensief1
2kinderen laten studeren20132025€                 85,31€                   8.586,84€ 20.000,00offensief2
3aflossen hypotheek20132035€               412,23€                 68.369,97€ 200.000,00sparen hypotheek3
4andere auto20132017€               293,68€                 13.589,26€ 15.000,00sparen4
5wereldreis20132020€               161,58€                 12.618,98€ 15.000,00sparen5
€         1.181,91€            134.999,50€       400.000,00

Rond uw wensenlijst af

Gefeliciteerd! Door na te denken over uw eigen wensen, doelen en dromen heeft u de eerste stap gezet in het realiseren ervan. Neem dus uw lijst mee naar uw financieel adviseur en ga samen aan de slag om de voor u belangrijkste doelen nu en in de toekomst te bereiken!