schade door buitenspelende kinderen

Schade door buitenspelende kinderen

Het is natuurlijk heerlijk dat kinderen lekker buiten spelen, maar dit kan wel eens tot ongelukken leiden. Schade door buitenspelende kinderen komt geregeld voor. Een bal door de ruit, een kinderfiets tegen een geparkeerde auto, het buurmeisje dat per ongeluk de heelys van je dochter stukmaakt..

In de meeste schadegevallen met kinderen en spullen van andere mensen moet u aankloppen bij de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker.

Heeft uw kind de schade veroorzaakt heeft?

Heeft uw kind bij het buitenspelen per ongeluk zijn/haar fietsje tegen een auto van de buren geparkeerd, met een flinke kras als gevolg? Dan kunt u de schade door uw buitenspelende kinderen vergoed krijgen via uw aansprakelijkheidsverzekering. Controleer wel of u gezinsdekking heeft op uw aansprakelijkheidsverzekering. Zo ja, zal de schade bij kinderen onder de 14 altijd uitgekeerd worden, en boven de 14 ook zolang u kunt aantonen dat er geen opzet is. Zie ook ons artikel ‘Schade door kinderen’.

Let op: ben u bij iemand anders thuis en is de schade in hun woning of tuin? Dan is het niet uw inboedelverzekering, maar die van degene waar u op bezoek bent die ingeschakeld moet worden! Bij de veroorzaker wordt dan uw kind vermeld.

Is de schade door een ander toegebracht aan uw auto of spullen?

Als u weet wie het veroorzaakt heeft, dan dient u hen aansprakelijk te stellen. De schade wordt dan uitgekeerd vanuit de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij. Wilt of kunt u dat niet in goed overleg, dan schakelt u uw rechtsbijstandverzekering in.

Weet u niet precies wie de schade heeft toegebracht?

Waren er meerdere kinderen betrokken bij de schade en is het niet duidelijk wie van hen de schade heeft aangericht? Bijvoorbeeld omdat ze allemaal ontkennen of het zelf niet weten? Als de kinderen boven de 14 zijn, dan kunt u hen als groep aansprakelijk stellen. Dat heet groepsaansprakelijkheid. Zolang u de gegevens van een van de jongeren heeft, kunt u hem of zijn ouders hoofdelijk aansprakelijk stellen met daarbij op uw schadeformulier de omschrijving van de toedracht. Het is dan aan deze jongere om te zorgen dat eventueel zijn/haar vrienden ook een deel van de schade op zich nemen. Die last ligt niet bij u.
Juridisch en bij de verzekering kan groepsaansprakelijkheid nogal eens een getouwtrek worden. Schakel ons altijd in voor advies als u hiermee te maken krijgt.

Onder de 14 jaar geldt de regeling voor groepsaansprakelijkheid niet. Als ouder kunt u alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uw kind ‘echt’ heeft veroorzaakt.

Weet u helemaal niet wie de schade heeft toegebracht?

Zoek dan contact met uw eigen auto- of inboedelverzekering, afhankelijk van waar u schade aan heeft. De kans op vergoeding is helaas klein, omdat er geen duidelijke oorzaak & veroorzaker zijn.

Is uw schade ontstaan door een ander motorvoertuig maar u weet verder niks van de tegenpartij dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Schade door buitenspelende kinderen opgelopen?

 • Maak voldoende foto’s van de schade voordat u dingen verplaatst.
 • Breng daarna zoveel mogelijk spullen in veiligheid.
 • Dien de opgelopen schade direct in.

Neem contact met ons op via het formulier hieronder als u nog vragen heeft of een schade door buitenspelende kinderen wilt melden.

Lancyr rechtsbijstand beste koop Consumentenbond & 5 sterren Prijs en Voorwaarden Moneyview

Lancyr Rechtsbijstandverzekering Beste Koop Consumentenbond

Voor het derde jaar op rij is de Lancyr rechtsbijstandverzekering uitgeroepen tot ‘Beste koop’ door de Consumentenbond. Bekijk hier de volledige testuitslag bij de Consumentenbond.

óók als enige 5 sterren op Prijs en Voorwaarden van Moneyview

MoneyView vergelijkt elk jaar verzekeringen op prijs en kwaliteit, en komt elk jaar met een waardering van elk product. Deze is ook te vinden in hun vergelijker die op veel bekende websites gebruikt wordt.

Lancyr rechtsbijstandverzekering krijgt van hen – opnieuw- als enige rechtsbijstandverzekering de volle 5 sterren. Oftewel de maximale score op prijs én op voorwaarden van de verzekering.

Beste rechtsbijstandverzekering op prijs en voorwaarden

Deze Rechtsbijstandverzekering scoort zo goed dankzij de combinatie van de volgende factoren:

 • Scherpste premie per losse module en per willekeurige combinatie van modules;
 • Iedere module heeft de meest uitgebreide dekking;
 • Vrije keuze uit alle losse modules;
 • Geen eigen risico;
 • Geen minimaal schadebedrag (franchise);
 • Geen wachttijden (zie 2 uitzonderingen op website);
 • Maximum verzekerd bedrag € 30.000;
 • Vrije advocaatkeuze óók max. € 30.000.

Lancyr Rechtsbijstandverzekering

Bij diverse verzekeraars bent u verplicht om meerdere modules tegelijk af te sluiten, dit is bij Lancyr niet nodig. Mede door deze keuzevrijheid is de Lancyr Rechtsbijstandverzekering de beste rechtsbijstandverzekering. U kunt kiezen uit de volgende modules:

 • Verkeer
 • Wonen
 • Consument
 • Werk & Inkomen
 • Belasting & Vermogen
 • Mediation bij echtscheiding

* Heeft u al andere verzekeringen bij Lancyr? U profiteert dan van extra staffelkorting in het pakket en betaalt slechts een keer pakketbeheerkosten.

Gratis Lancyr Jurische Helpdesk

Heeft u een juridische vraag? Ook dan kunt u bij Lancyr terecht. Zij hebben namelijk voor al onze rechtsbijstandklanten een gratis juridische helpdesk waar u onbeperkt telefonisch juridisch advies kunt inwinnen.

De Lancyr Juridische Helpdesk wordt bemand door onafhankelijke, deskundige juristen die u kunnen helpen bij het bepalen van uw juridische positie, bij het beoordelen van de haalbaarheid van uw kwestie en bij het geven van advies over een eventuele vervolgactie.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Ja.dubbel_rechts

Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van de juiste juridische hulp en bijstand. U heeft bijvoorbeeld een huurgeschil, uw aankoop voldoet niet aan de voorwaarden of er hangt u een ontslag boven het hoofd. Allemaal zaken waar veel wetten en regels bij komen kijken. In dit artikel zetten wij voor u op een rij waarom een rechtsbijstandverzekering nodig is.

(kijk hier voor tips waarop te letten bij het afsluiten)

Een voorbeeld: U laat uw woning verbouwen en achteraf blijkt dat uw dak lekt. U wilt uw aannemer hierop aanspreken maar die verwijst u door naar een (onder)aannemer die u weer terug verwijst naar uw aannemer. Inmiddels heeft u schade door de lekkage en moet u de kosten voor het repareren van uw dak betalen. U heeft juridisch advies nodig om te bekijken hoe sterk u staat en bij wie u verhaal moet halen.

Een rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat u snel en correct wordt bijgestaan door een ervaren jurist zodat u uw schade vergoed krijgt.

Welke dekking geeft een rechtsbijstandverzekering?

Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kunt u kiezen uit verschillende soorten dekkingen. Hieronder een algemene opsomming van de verschillende dekkingen die u kunt afsluiten:

 • Verkeer
 • Wonen
 • Werk en Inkomen
 • Bemiddeling bij een echtscheiding

U kunt altijd contact opnemen met een van onze  financieel adviseurs als u advies wilt over de verschillende dekkingen en welke dekking(en) u nodig heeft.

Nog een voorbeeld: Een scheiding of het ontbinden van een samenlevingscontract kan een enorm juridisch conflict worden. Omdat het al een emotioneel proces is, is het verstandig dat een ervaren mediator voor u bemiddelt bij het vaststellen van de (kinder)alimentatie, de verdeling van de inboedel en/of verkoop van een woning.

Een rechtsbijstandverzekeraar heeft vaak ervaren mediators die u kunnen bijstaan bij een echtscheiding. Op deze manier kunt u dit emotionele proces met een goed gevoel uit handen geven.  

Let u er wel op dat er geen dekking is voor conflicten die zijn ontstaan voor de ingangsdatum van de verzekering. Ook hanteren veel rechtsbijstandverzekeraars een zogeheten wachttijd. Dit houdt in dat er een bepaalde tijd verstreken moet zijn voordat u aanspraak kunt maken op uw verzekering. De reden waarom rechtsbijstandverzekeraars een wachttijd hanteren, is dat verzekeraars geen dekking bieden bij conflicten die al bestonden of waarvan u weet dat ze gaan ontstaan.

Weer een voorbeeld: Tien jaar geleden heeft u een aantal beleggingen gedaan waaruit u veel verlies heeft geleden. Door deze beleggingen bent u een hoop geld kwijt dat u nodig heeft omdat u binnenkort met pensioen gaat. U bent van mening dat dit niet was gebeurd als u beter was geadviseerd. U spreekt de bank aan voor een schadevergoeding, maar die is het niet met u eens en stuurt u ingewikkelde brieven en berekeningen ondertekend door een advocaat.

Een rechtsbijstandverzekering kan voor u een advocaat inschakelen die u helpt wanneer een rechter over een conflict moet beslissen. De proceskosten en de kosten voor de advocaat vallen vaak onder de dekking.

Let u er wel op dat de meeste verzekeraars een maximale vergoeding betalen bij het inschakelen van een advocaat (of een andere specialist). Neem contact op met een van onze financieel adviseurs over de maximale vergoedingen bij een rechtsbijstandverzekering.

De kosten van een rechtsbijstandverzekering

Zonder rechtsbijstandverzekering bent u al snel duizenden euro’s kwijt aan juridische kosten. Een advocaat vraagt al gauw € 200,00 per uur voor een advies. Als uw zaak voor een rechter of commissie komt, dan kunnen de proceskosten en de eventuele kosten van uw advocaat ook voor uw rekening komen.

Een laatste voorbeeld: Als u bij de Kantonrechter uw gelijk wilt halen en u eist een bedrag van meer dan € 500,00 dan moet u € 221,00 aan griffierechten betalen (dit zijn kosten die u moet betalen om een zaak bij de rechter te starten). Een advocaat is gemiddeld 15 uur bezig met een rechtszaak. Bij een uurtarief van € 200,00 komt u uit op € 3.000,00. In het ergste geval krijgt u geen gelijk. Een rechter kan dan beslissen dat u alle proceskosten moet betalen van de andere partij. Dan moet u naast al uw eigen kosten ook de advocaatkosten van de tegenpartij betalen.

Een gemiddelde rechtsbijstandverzekering kost € 25,00 per maand. U heeft dan 24/7 een juridisch team tot uw beschikking die u ontlast van al het papierwerk, ingewikkelde discussies en torenhoge kosten.

Bent u ervan overtuigd dat een rechtsbijstandverzekering nuttig is? Het is verstandig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten als het kwaad nog niet is geschied. Zo komt u niet in problemen met de wachttijd.  Regel het daarom vandaag nog.

Nieuw verkeersbord wijst fietsers op eigen verantwoordelijkheid

In Heerhugowaard (Noord-Holland) is een nieuw waarschuwingsbord geplaatst bij een fietsoversteek. Ondanks dat de fietsers er voorrang hebben, worden ze met het bord gewaarschuwd om goed uit te kijken. Fietsers genieten veel wettelijke bescherming als ze botsen met auto’s, maar met het aankomend verbod op fietsend bellen en appen, groeit het bewustzijn dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het verkeer.

foto: Gemeente Heerhugowaard

‘Kijk of je gezien wordt’ in Heerhugowaard

Op de betreffende fietsersoversteek hebben de fietsers voorrang. De automobilisten worden gewaarschuwd met haaientanden, verkeersborden, een opvallend rood fietspad én fluorescerende palen bij de oversteek. Toch komen hier nog regelmatig botsingen voor tussen auto’s en fietsers.

Het extra waarschuwingsbord moet ervoor zorgen dat fietsers zelf ook voorzichtig(er) zijn bij deze oversteek. Ze moeten kijken of ze hun voorrang krijgen, in plaats van die zomaar nemen. Hiermee wordt de fietsers dus een verantwoordelijkheid voor hun eigen verkeersveiligheid toebedeeld.

Het bord is verzonnen door de inwoners, gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Verhoogd risico met elektrische fiets

Onze schadeafdeling beaamt vanuit eigen dossiers dat er niet alleen meer ongelukken met fietsers zijn de laatste jaren, maar dat deze ook ernstiger gevolgen hebben dan in het verleden. Vooral berijders van een elektrische fiets lopen meer risico.

 1. ze bewegen sneller, dus ze vallen harder.
 2. Ze bewegen sneller, dus er is minder tijd om het gevaar te ontwijken.

Vooral punt 2 wordt vaak vergeten. Door het verhoogde tempo van de elektrische fiets is de tijd tussen het zien van het gevaar en het kunnen reageren daarop aanzienlijk korter. Zowel voor de auto bestuurders als voor de fietser zelf!

Verbod appen en fietsen op de fiets vanaf 1 juli 2019

Het waarschuwen van fietsers past in de discussie rondom het bellen, appen en muziek luisteren op de fiets. Er wordt vanuit de politiek gewerkt aan een verbod op het ‘vasthouden van een elektronisch apparaat’ (dus ook muziekdrager) tijdens het besturen van alle soorten voertuigen. Net zoals automobilisten raken fietsers hierdoor te veel en te gemakkelijk afgeleid van het verkeer. Het wetsvoorstel zou op 1 juli 2019 moeten ingaan.

Net als bij automobilisten gaat het alleen over het in de hand houden van een apparaat, dus niet over het luisteren van muziek op de fiets of handsfree telefoongesprekken voeren. Veilig Verkeer Nederland adviseert wel om met één oordop in te fietsen in plaats van twee, zodat je ook je gehoor nog gebruikt om op het verkeer om je heen te letten. Maar de afleiding van een apparaat in je hand, waarbij je ook je ogen van je omgeving afhaalt, wordt gezien als het grootste gevaar in het verkeer.

Aansprakelijkheid bij ongelukken fietser met auto

In Nederland geldt dat de zwakkere verkeersdeelnemer  – de fietser/voetganger – beschermd wordt tegen de sterkere verkeersdeelnemer. Oftewel: als een fietser aangereden wordt door een auto, dan krijgt de automobilist de schuld tenzij er overmacht aantoonbaar is (artikel 185 van de Wegenverkeerswet). De automobilist draait meestal op voor 100% van de schade en het persoonlijk letsel van zichzelf en de fietser(s). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de verwijtbaarheid van beide partijen. De automobilist draait minimaal op voor 50% van de kosten als Artikel 185 van toepassing is.

De WA autoverzekering van de automobilist betaalt uiteindelijk voor de schade van de fietser(s). Of deze ook de schade aan de auto uitkeert, hangt af van hoe de auto verzekerd is.

[su_button url=”/voetganger-of-fietser-aangereden/” target=”blank” background=”#299a01″ color=”#ffffff” size=”5″ wide=”yes” text_shadow=”1px 1px 1px #000000″ desc=”uitgebreid artikel over Artikel 185 WvW”]Lees hier: wie betaalt de schade?[/su_button]

Hoewel bedoeld om te beschermen, is deze wet voor automobilisten soms frustrerend of oneerlijk. Want zelfs als een fietser volledig in zijn mobieltje verdiept, rücksichtslos zonder voorrang de weg oversteekt en dus in feite tegen de auto botst in plaats van andersom, is de fietser nog wettelijk beschermd.

Beschermde status van fietsers zal kleiner worden

Die beschermde status van fietsers zal veranderen wanneer de nieuwe wet ingaat. Een fietser die betrokken is bij een aanrijding terwijl hij een elektronisch apparaat vasthoudt, begaat juridisch gezien een overtreding. Dat maakt hem dus verwijtbaar aan het ongeluk, ook al is hij de zwakkere verkeersdeelnemer.

Artikel 185 blijft bestaan en wordt (naar nu bekend is) niet aangepast met de komst van de nieuwe wetgeving voor fietsers. Wel is de kans groot dat fietsers meer eigen schuld wordt aangerekend en schadevergoedingen door auto’s dan lager uitvallen.

Hoe de wetswijziging exact zal doorwerken op schadegevallen en de aansprakelijkheid van automobilisten zal volgend jaar moeten blijken.

Uit huis gaan en verzekeringen

Uit huis

Als uw kinderen uit huis gaan dient u zelf te controleren welke verzekeringen uw kind zelf moet afsluiten. Zo is een inboedelverzekering geen overbodige luxe en een eigen zorgverzekering is verplicht als uw kind 18 is. Hieronder een aantal verzekeringen waarmee u met een gerust hart uw kinderen goed verzekerd de deur uit kan laten gaan.

Zorgverzekering verplicht

In Nederland is iedereen vanaf de leeftijd van achttien jaar verplicht om een eigen zorgverzekering te hebben. Achttien is ook vaak de leeftijd dat kinderen op kamers gaan. Als uw kind binnenkort achttien is dan is het verstandig om te kijken naar een goede zorgverzekering die past bij de situatie van uw zoon of dochter. Uiterlijk een maand na de achttiende verjaardag moet de zorgverzekering geregeld zijn. Is dit niet geregeld dan krijgt uw kind een boete. Dit geldt overigens niet alleen voor kinderen die uit huis gaan maar voor alle kinderen die achttien zijn.

Uit huis gaan? Eigen inboedelverzekering

Uw kind heeft zijn of haar eigen inboedel. Die verhuist mee uit uw huis of wordt gekocht op het moment dat uw kind op kamers gaat. Een inboedelverzekering op naam van uw kind vergoedt schade ontstaan aan de spullen van uw kind. Let bij het afsluiten van de inboedelverzekering op de voorwaarden. Verzekeraars eisen vaak dat de studentenkamer van uw kind een eigen slot heeft.

De altijd handige aansprakelijkheidsverzekering

Een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor uw kind dat op kamers gaat, is niet altijd nodig. Heeft u zelf een aansprakelijkheidsverzekering en uw kind woont op kamers? Het is mogelijk dat uw verzekeraar de schade die uw kind (per ongeluk) toebrengt aan andermans spullen of lijf evengoed meeverzekerd. Controleer uw voorwaarden of dat voor u ook geldt.

Rechtsbijstandverzekering helpt uw kind

Uw kind staat op ‘eigen’ benen en die vrijheid en verantwoordelijkheid hoort bij de ontwikkeling van een jong volwassene. Als uw kind een rechtsbijstandverzekering afsluit, is er juridische bijstand bij conflicten die kunnen ontstaan met bijvoorbeeld werkgevers van bijbaantjes of de verhuurder van de kamer. Een rechtsbijstandverzekering is vaak opgebouwd uit verschillende modules. Wij kunnen u adviseren welke module het beste bij de situatie van uw kind past.

Reisverzekering voor de uitstapjes

De tijd dat uw kind studeert en op kamers woont is ook vaak de tijd dat er veel wordt gereisd. Een skivakantie, een weekendje weg met vrienden/clubgenoten of een onverwachts weekje zon na de tentamens. Een doorlopende reisverzekering is dan bij uitstek de verzekering die uw kind nodig heeft.

Persoonlijk verzekeringsadvies

U kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij u kunnen adviseren welke verzekeringen op de situatie van u en/of uw kind van toepassing is.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering nodig bij burenruzie?

Volgens recent onderzoek van het Rechtsbijstand Informatie Centrum krijgt gemiddeld 1 op de 5 Nederlanders ruzie met zijn buren. Woont u in Flevoland, Noord-Holland of Zuid-Holland dan is die kans zelfs 1 op 4. De reden? In een kwart van de gevallen gaat het om harde muziek of andere geluidsoverlast en anders ruziet men over een huisdier van een van beiden (13%).

Of deze conflicten ook leiden tot juridische stappen van een van de buren vertelt het bericht niet. Wel weten we dat onze juridische helpdesk regelmatig vragen krijgt over conflicten tussen buren. Bij deze helpdesk kunnen klanten met een Lancyr rechtsbijstandverzekering al hun juridische vragen stellen, ook als ze nog twijfelen of een conflict op hoger niveau uitgevochten moet worden. De jurist geeft mondeling of via e-mail tips en juridische argumenten, op basis waarvan je als verzekerde je volgende stap kunt bepalen.

Met name in de lente en begin van de zomer ontstaan conflicten; omdat de ramen en deuren weer openstaan neemt de geluidsoverlast toe, en bloeiende bomen werpen letterlijk en figuurlijk schaduwen op de goede verstandhouding.

Hoe helpt de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering?

De rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering zijn de twee verzekeringen waarmee u in de relatie tot uw buren te maken kunt krijgen. De rechtsbijstandverzekering helpt wanneer uw conflict dusdanig oploopt, dat u er samen met de buurman niet meer uitkomt en tot juridische stappen overgaat. Maar vergeet niet dat u met een Lancyr rechtsbijstandverzekering ook al eerder terecht kunt voor juridisch advies: een eenvoudig telefoontje aan de helpdesk kan helpen uw juridische positie in de discussie te bepalen, of u wettelijk onderbouwde argumenten geven – zodat u sterker staat in het gesprek met uw buren.

De aansprakelijkheidsverzekering schakelt u in wanneer u of een gezinslid onbedoelde schade heeft gemaakt aan eigendommen van uw buren. Denk aan het omstoten van een vaas in hun huis, of het kapot rijden van het hek van de buren bij het inparkeren. De aansprakelijkheidsverzekering kan de reparatie- of vervangingskosten voor u vergoeden, zodat u geen conflict krijgt met uw buren over de vergoeding.

Let op: als u meerdere verzekeringen bij Lancyr afsluit in het A t/m Z Pakket, loopt uw totale premiekorting op!

Is een rechtsbijstandverzekering echt nodig?

Aangezien de kans 1 op 5 is dat u een keer in een burenruzie betrokken raakt, zijn deze verzekeringen echt geen overbodige luxe als huiseigenaar. Bovendien beperkt de dekking zich niet tot buren, maar helpen en beschermen zij u in elke conflictsituatie / onopzettelijke schade aan anderen. Bijvoorbeeld ook met de gemeente, aannemers, klusjesmannen, school of de glazenwasser.

Belangrijk aandachtspunt is dat u GEEN rechtsbijstandverzekering kunt sluiten, voor conflicten die u al heeft. (Net zomin als u een huis kunt verzekeren, dat in brand staat.) Dus op het moment dat u ruzie met de buren of een ander persoon of bedrijf krijgt, is het te laat om de verzekering te sluiten. Sluit deze dus nú om uzelf te beschermen tegen mogelijke conflicten in de toekomst.

Lees hier waarom een rechtsbijstandverzekering echt nodig is.

Lancyr rechtsbijstandverzekering beste volgens o.a. Consumentenbond

Met trots mogen wij meedelen dat de Lancyr Rechtsbijstandverzekering als ’Beste uit de test’ is gekomen van de Consumentenbond. Met een 7,8 scoort Lancyr uitstekend op prijs en kwaliteit.
Een van de belangrijkste voordelen van de Lancyr Rechtsbijstandverzekering is het feit dat de verschillende modules los afgesloten kunnen worden. U bepaalt dus zelf welke onderdelen u wilt verzekeren en daardoor blijft de premie extra laag. Een ander groot voordeel is dat de Lancyr Rechtsbijstandverzekering geen wachttijd kent, in tegenstelling tot enkele andere verzekeraars die een wachttijd van 3 tot 6 maanden hanteren. Wachttijd is een beginperiode waarin u nog geen claims mag indienen.

 

Helpt de rechtsbijstandverzekering bij een conflict met school?

Er is dit jaar veel media-aandacht geweest voor zaken waarin ouders of leerlingen hun school aanklaagden vanwege vermeend onrecht. In sommige gevallen gebeurde dat na langlopend conflict waarin alle ‘normale’ manieren van overleg al geprobeerd waren, maar helaas lijkt het ook een trend om direct de media of de juristen erbij te halen, zonder zelfs maar eerst met de school te praten.

Wat levert een ‘gelijk krijgen’ op en wat kost het?
Los van een waardeoordeel over het nemen van juridische maatregelen, kunnen we kijken naar of het wel zin heeft om die te nemen.

Een juridisch conflict is bijna altijd ook een persoonlijk conflict. De gevolgen zijn niet alleen op papier maar ook in de sfeer op school, werk of de buurt – ongeacht wie er gelijk krijgt en ongeacht of de zaak uiteindelijk voor de rechter komt.

Hier geldt de oude uitdrukking: bezint eer ge begint! Bedenk u wat het nemen van stappen u en met name ook uw kind zal kosten, tegenover wat het kan opleveren. En neem daarbij zeker als het om kinderen gaat de sociale en psychologische factoren mee in de weging.

 • Is het een verstoorde relatie met de betreffende persoon/instantie waard?
 • Is juridische actie in het beste belang van uw kind?
 • Zijn er nog andere manieren om het conflict te beëindigen of op te lossen?
 • Is het de tijd & energie die het u gaat kosten waard?
 • Wat levert ‘gelijk krijgen’ u werkelijk op?
 • Is de andere partij werkelijk verwijtbaar, of zijn zij zelf ook gebonden aan regels en wetten waardoor zij u niet kunnen helpen? Met wie is werkelijk uw conflict?
 • Bent u bereid zowel uw gelijk als uw ongelijk te accepteren?

Juristen, instellingen die opkomen voor ouders, en scholen zijn het er eigenlijk over eens dat een rechtszaak altijd de laatste stap moeten zijn. Er zijn bijna altijd andere oplossingen te vinden.

Probeer eerst dit

 1. Lees de school- of studiegids goed om uw rechten en plichten en die van school te kennen.
 2. Praat met de leerkracht of directie over het probleem.
  (Vindt u praten moeilijk? Schrijf dan een brief of neem iemand mee die u vertrouwt en die u ondersteunt.)
 3. Zoek uit of er een klachtencommissie op school is en probeer die in te schakelen als overleg met directie niets oplevert.
 4. Maak de afweging of juridische stappen in beste belang van uw kind zijn.
 5. Schakel pas daarna juridische hulp in.

Tijdig advies kan erger conflict vermijden

Dit gezegd hebbende willen we wel waarschuwen om bij twijfel wél op tijd juridisch advies in te winnen. Zonder dat er gelijk ook contact met de school opgenomen wordt, en voordat de spanning onderling zó hoog oploopt dat een rechtsgang nog de enige oplossing is, kunt u uw probleem bespreken met bijvoorbeeld onze juridische helpdesk.

Zij kunnen op maat advies geven over welke route u kunt bewandelen en welke middelen u nog kunt inzetten. Als een soort mediator kunnen ze u begeleiden of eenmalig advies geven.

De Lancyr juridische helpdesk maakt deel uit van de gratis service bij onze Lancyr rechtsbijstandverzekering. U bent gedekt voor conflicten met school onder de module ‘consument’ van deze rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekering: aanvullend bij uw autoverzekering of los afsluiten?

Bij ongeveer 40% van de gesloten autoverzekeringen wordt gekozen voor de aanvullende dekking voor rechtsbijstand. Maar is dat wel de beste verzekering voor uw auto en deelname aan het verkeer? Wat houdt deze rechtsbijstand dekking precies in? En hoe verhoudt deze zich tot een (losse) rechtsbijstandverzekering met de module ‘Verkeer’?

Autoverzekering met een aanvullende dekking rechtsbijstand

U bent verzekerd wanneer u met de verzekerde auto betrokken raakt bij een conflict. U heeft dan recht op deskundige juridische hulp. Naast de kosten van juristen en/of advocaten, bent u ook verzekerd voor de kosten van getuigen, expertisekosten, gerechtskosten en advocaatkosten. En u krijgt de proceskosten van de tegenpartij vergoed als u een rechtszaak over het conflict verliest.

Deze situaties tellen als conflict over de verzekerde auto:

 1. Na een ongeval wordt u aansprakelijk gesteld. U bent verzekerd voor juridische hulp om uw belangen te verdedigen en uw onschuld te bewijzen. Dit geldt voor materiele en letselschade.
 2. Na een ongeval wilt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. U bent verzekerd voor juridische hulp om de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor het veroorzaken van schade. Dit geldt voor materiele en letselschade.
 3. Na een ongeval wilt u een taxatie van de schade. U bent verzekerd voor een expert om een berekening van de opgelopen schade te maken. Dit geldt voor materiele, letselschade en eventueel bijkomende schade zoals inkomensverlies.
 4. Na een ongeval of overtreding wordt u strafrechtelijk vervolgd. U bent verzekerd voor juridische hulp in geval van een strafrechtelijke vervolging.

Autoverzekering met aanvullende dekking ‘verhaalsrechtsbijstand’

Bij sommige autoverzekeringen wordt een nog beperktere rechtsbijstand dekking aangeboden, de aanvullende dekking ‘verhaalsrechtsbijstand’. Deze biedt alleen rechtshulp bij het verhalen van (materiele en letsel) schade zoals omschreven als situatie 2 hierboven.

Rechtsbijstandverzekering met module Verkeer

De (losse) rechtsbijstandverzekering met module Verkeer biedt veel uitgebreidere dekking dan de autoverzekering met aanvullende dekking rechtsbijstand. De aanvullende dekking rechtsbijstand biedt alleen juridische hulp voor de vermelde situaties met alleen het betreffende motorrijtuig.

Met een rechtsbijstandverzekering module Verkeer bent u, naast bovenstaande conflicten, verzekerd voor iedere vorm van deelname aan het verkeer. Of u nu met de auto, bus, de motor of brommer aan het verkeer deelneemt, of als fietser of voetganger.

Met de nieuwe Lancyr rechtsbijstandverzekering module Verkeer bent u (onder andere*) verzekerd van rechtshulp bij de volgende juridische geschillen:

 1. Het terugvorderen van schade als gevolg van deelname aan het verkeer. Zowel de deelname met de auto, motor, brommer als ook als voetganger of fietser.
 2. Conflicten over een motorrijtuig bij (ver)koop, (ver)huur, (uit)lenen, onderhoud, reparatie etc.
 3. Het terugkrijgen van een door een overheidsinstantie in beslag genomen motorrijtuig, kentekenbewijs en/of rijbewijs.
 4. Geschillen die ertoe leiden dat u wordt gedagvaard in een strafzaak als verdachte van een verkeersovertreding en/of verkeersmisdrijf (rechtsbijstand alleen tijdens de strafprocedure).
 5. Geschillen met een verzekeringsmaatschappij over letsel of overlijden opgelopen bij verkeersschade.
 6. Geschillen die verband houden met een vaartuig of luchtvaartuig (met een maximum van een nieuwwaarde van € 100.000,-).

*Zie voor de exacte omschrijving en uitzonderingen de polisvoorwaarden.

Beste advies

Samenvattend heeft de losse rechtsbijstandverzekering module Verkeer veel uitgebreidere dekking dan een autoverzekering met aanvullende rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen.

Daarnaast betaalt u voor een rechtsbijstandverzekering module Verkeer vaak ook nog minder premie dan voor een aanvullende rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen. Met de Lancyr rechtsbijstandverzekering module Verkeer betaalt u 100% gegarandeerd minder premie dan de aanvullende rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen.

Zelfs met de Lancyr rechtsbijstandverzekering module Verkeer voor het hele gezin met kinderen betaalt u gegarandeerd minder premie dan een aanvullende rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen. Deze geldt dus voor alle motorrijtuigen van het gezin en alle vormen van deelname aan het verkeer door het gezin. Met daarnaast de andere bovenvermelde conflicten.

Beste product

Wist u dat de Lancyr Rechtsbijstandverzekering door onafhankelijke vergelijkingen (van o.a. De Consumentenbond, MoneyView, Independer etc.) als beste wordt getest op voorwaarden en prijs!

Deze vergelijkingen gelden voor alle modules (en willekeurige combinatie van modules) van de Lancyr Rechtsbijstandverzekering. Naast de module Verkeer bestaan de modules Consument, Werk & Inkomen, Wonen, Belasting & Vermogen en Mediation bij echtscheiding. De Lancyr Rechtsbijstandverzekering met een losse module Verkeer heeft op dit moment de scherpste premiestelling van alle aanbieders in de markt.

Verzekeringexperts

Wilt u naar aanleiding van dit artikel een persoonlijk advies om voor uw situatie vrijblijvend advies te krijgen? Onze experts zijn telefonisch en via het contactformulier bereikbaar.

Veilig de weg op met deze verzekeringen

inzittendenfu

U hebt het waarschijnlijk al gemerkt. De wegen worden weer drukker nu de vakantieperiode voorbij is. Het normale leven begint weer. U wilt natuurlijk dat u en uw gezin goed verzekerd en veilig de weg op gaan. Hieronder een aantal situaties en de oplossingen.

Veilig op de fiets

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent weer kinderen op de fiets die het te druk hebben met hun vriendjes en vriendinnetjes dan met het verkeer. U kent vast de situatie dat er vier kinderen naast elkaar midden op de weg fietsen en u moet naar uw werk of een andere afspraak. U besluit er langs te gaan en net dat u gas wilt geven gaat er een kind plotseling afslaan. U trapt op de rem, het gaat net goed. Maar het kan ook mis gaan….. Lees ons artikel Fietser aangereden, wat nu? En lees welke verzekering u nodig heeft om dit soort situaties tot een goed eind te brengen.

Veilig carpoolen

Kinderen hebben tegenwoordig een druk bestaan. Naast school hebben ze nog tal van sporten, hobby’s of muzieklessen waar ze naartoe moeten. Het gaat maar door en u kunt vijf dagen in de week uw kinderen halen en brengen. De oplossing die veel ouders gebruiken, is een carpoolrooster met clubgenootjes. Op deze manier kunt u de last van het brengen en halen verdelen met de andere ouders. Maar wat als u tijdens zo’n ritje een verkeersongeluk veroorzaakt? Dit is een situatie waar u niet aan wilt denken maar die helaas kan voorkomen. Een inzittendenverzekering is in dit soort gevallen onmisbaar.

Wilt u uw passagiers verzekeren? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.

Gezond op de fiets

Na uw vakantie bent misschien u van plan om de extra vakantiekilo’s zo snel mogelijk kwijt te raken door op de fiets naar het werk te gaan of gewoon vaker de fiets te pakken. Misschien ook een gezellige bijkomstigheid is het (deels)meefietsen met uw kinderen als zij naar school gaan. Als u uw gezin en uzelf goed beschermd de weg op wilt laten gaan, is een gezinsrechtsbijstandverzekering met een verkeersmodule de oplossing. Hiermee hebt u rechtsbijstand bij verschillende verkeersconflicten als u zich in het verkeer begeeft. Het maakt dus niet uit of u loopt, fiets, of in de auto zit.

Neem contact met ons op voor het afsluiten van een gezinsrechtsbijstandverzekering.

Persoonlijk verzekeringsadvies

Naast de hierboven genoemde verzekeringen kunnen we u ook bijvoorbeeld helpen met een autoverzekeringen, rechtsbijstandverzekering en zorgverzekering.

U bepaalt zelf welke risico’s u wilt verzekeren. In alle gevallen helpen onze verzekeringsadviseurs u graag. Welke vraag u ook heeft, verzekeren is een van onze vakgebieden.

Wat doet een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering helpt u als u in een situatie terecht komt waarbij u juridisch advies of bijstand nodig heeft.

Zo kan het gebeuren dat het bedrijf waar u werkt gaat reorganiseren en uw werkgever biedt u een ontslagvergoeding aan. Een rechtsbijstandverzekeraar kan voor u beoordelen of de vergoeding juist is en voor u de onderhandelen met uw werkgever. Een advocaat of een juridisch adviesbureau rekent al snel honderden euro’s voor een advies. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, bent u gemiddeld € 10,00 per maand kwijt.

En wat dacht u van de situatie dat u via het internet iets koopt (een tuinset bijvoorbeeld) en deze wordt niet geleverd, maar u heeft wel betaald? Via de website krijgt u geen reactie. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft,  kunt u advies inwinnen over uw kansen op het verhalen van de schade die u heeft geleden.

Het kan ook gebeuren dat een juridisch conflict uitloopt in een rechtszaak waar een rechter gaat beslissen wie er ‘gelijk’ krijgt.  Vaak moet u dan een advocaat hebben die u vertegenwoordigt tijdens de rechtszaak. De kosten kunnen in de duizenden euro’s lopen en dan heeft u ook nog te maken met proceskosten. Deze moet u betalen om uberhaupt een rechtszaak te starten.

Een rechtsbijstandverzekering bespaart u dus een hoop geld en u bent verzekerd van de juiste juridische expertise. Neem vandaag nog contact met ons op en wij helpen u graag verder.