Inzittendenverzekering. Waar dient deze voor en wanneer nodig?

Bij het afsluiten van uw autoverzekering heeft u de vraag ongetwijfeld gekregen: ‘Wilt u ook een inzittendenverzekering?’. Voor veel mensen is het onduidelijk wat deze aanvullende dekking op de autoverzekering precies inhoudt.

Wat is een inzittendenverzekering?

Een inzittendenverzekering keert vergoeding uit als u of een inzittende van uw auto letsel oploopt bij een auto-ongeval met uw auto.

Is een inzittendenverzekering nodig?

Vervoert u regelmatig personen, bijvoorbeeld in sportverband of vriend(innet)jes van uw kinderen, dan adviseren wij u om een inzittendenverzekering af te sluiten. Ondanks dat het merendeel van de schade ook via andere verzekeringen kan worden geclaimd. Medische kosten van de inzittenden worden bijvoorbeeld ook via de zorgverzekering gedekt, en materiële schade kan in principe ook worden geclaimd via de WA-verzekering van de bestuurder (of tegenpartij indien aanwezig).

Het grote voordeel van een inzittendenverzekering is dat u zelf ook verzekerd bent. Via uw WA-verzekering is de meeste schade aan de inzittenden wel gedekt, maar niet die van u. Uw eigen schade en letsel wordt dus wel gedekt via de inzittendenverzekering.

Verder is het een voordeel dat er geen discussie is over schuld en wiens verzekering moet uitkeren. Een discussie over de aansprakelijkheid kan het uitbetalingproces behoorlijk vertragen. De inzittendenverzekering keert uit, ook als er nog niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het ongeval.

Ongevallen inzittendenverzekering of schade inzittendenverzekering

Er zijn twee soorten inzittendenverzekering, de ongevallen inzittenden- en de schade inzittendenverzekering.

Ongevallen inzittendenverzekering

Een ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit als u of een inzittende ten gevolge van een auto-ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt. Hoe hoog het werkelijke schadebedrag door het ongeluk is, doet er bij deze verzekering niet toe. Ook niet wie er schuld heeft aan het ongeval. Er wordt een vast bedrag uitgekeerd zolang er aan de verzekeringsvoorwaarden is voldaan. Er zijn, afhankelijk van de verzekering, meerdere opties voor hoeveel er uitgekeerd wordt, variërend tussen € 5.000 en € 75.000 euro.

Schade inzittendenverzekering

Een schade inzittendenverzekering keert de werkelijk geleden schade uit van bestuurder en inzittenden bij een ongeluk. Dit zijn niet alleen medische kosten en materiële schade, maar kan ook smartengeld zijn en uitvaartkosten in geval van overlijden. Net als bij de ongevallen inzittendenverzekering, maakt het ook bij de schade inzittendenverzekering niet uit wie er schuld heeft aan het ongeluk. De maximale hoogte van het verzekerde bedrag verschilt per verzekeraar, maar ligt meestal rond 1 miljoen euro.

Een schade inzittendenverzekering biedt een uitgebreidere dekking dan een ongevallen inzittendenverzekering. De werkelijke schade wordt vergoed in plaats van een vast bedrag, en ook materiële schade wordt vergoed in plaats van alleen een bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Wilt u meer weten of een inzittendenverzekering toevoegen aan uw autoverzekering, neem dan contact met ons op.