FDC Putman ook voor ZZPrs

Inkomensrisico’s van de zzp-er

Het duurt niet lang meer of ons land telt het magische getal van 1 miljoen ZZP-ers (Zelfstandig ondernemers Zonder Personeel). Behoort u tot deze groep, of overweegt u tot deze groep toe te treden? Het zelfstandig ondernemerschap biedt veel kansen, maar bedenk ook van tevoren of u de risico’s kunt dragen.

Pensioenrisico

De helft van de zzp-ers doet niets aan zijn pensioen. Ze vinden het te duur, maar rekenen niet de jaren mee waarin ze willen achterover leunen en genieten van hun harde werk.

De fiscus biedt u een aantal fiscaalvriendelijke aanvullende mogelijkheden om pensioen op te bouwen, zowel binnen als buiten de onderneming. De eerste is de zogeheten ‘oudedagsreserve’. Hiermee kan een maximaal percentage van de winst worden gereserveerd voor later. De belastingheffing over dit bedrag wordt uitgesteld (maar dus niet ontheven!). Het risico dat hieraan kleeft, is dat als het slecht gaat met uw zaak, ook de oudedagvoorziening in gevaar komt. Daarom is het meestal wijzer het ‘pensioenkapitaal’ buiten het bedrijf te brengen. Om dit te realiseren bouwt u pensioen op in de vorm van een lijfrente bij een bank of een verzekeraar of gewoon via een spaar- of beleggingsrekening.

Nabestaandenrisico

Hoewel velen liever de kop in het zand steken, is het ook belangrijk maatregelen te treffen voor als u niet toekomt aan uw pensioen. Als u vroegtijdig komt te overlijden, laat u dan uw nabestaanden wel goed verzorgd achter?

De praktijk leert dat veel ZZP-ers dit niet goed geregeld hebben. Het nabestaandenrisico kan op een aantal manieren worden opgelost. U kunt hierbij denken aan een overlijdensrisicodekking in het pensioenproduct (lijfrente) of via een losse overlijdensrisicoverzekering. De belangrijkste vraag die eerst beantwoord moet worden is: ‘hoe hoog is het inkomensverlies wanneer u komt te overlijden?’.

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Meer dan 60 procent vergeet het arbeidsongeschiktheidsrisico af te dekken, of doet alsof zoiets alleen een ander overkomt. De kans dat u arbeidsongeschikt raakt is echter meer dan 10 procent. Bij lichte beroepen ligt dit percentage lager, bij zwaardere beroepen echter is de kans een stuk groter.

Als ZZP-er moet u zich goed realiseren dat u in het geval van arbeidsongeschiktheid geen recht hebt op een uitkering. U bent helemaal afhankelijk van uw vermogen en eventuele (pensioen)reserves, of van uw partner om in het levensonderhoud te voorzien en de woonlasten te blijven betalen. De financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid kunt u afdekken met een verzekering. Wij kunnen voor u berekenen welk minimum bedrag u echt nodig heeft en dus dient te verzekeren. Verder is het goed te weten dat de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar is. Hier staat uiteraard tegenover dat bij een eventuele uitkering over de uitgekeerde bedragen weer inkomstenbelasting moet worden afgedragen.

Samenvattend

Ongeveer de helft van alle zelfstandigen zonder personeel doet ‘iets’ aan zijn pensioenvoorziening. Maar of dit ‘iets’ voldoende is om te kunnen genieten van een welverdiende oude dag, is nog maar de vraag. ‘De zaak is mijn pensioen’ hoor je vaak. De kans echter is groot dat de ‘zaak’ minder oplevert dan waar u nu rekening mee houdt. Als u op pensioendatum geen andere inkomstenbronnen achter de hand heeft, eindigt u misschien als ‘Zelfstandige Zonder Pensioen’.

Daarnaast is het goed te weten dat het afdekken van het nabestaandenrisico en vooral het arbeidsongeschiktheidsrisico de laatste jaren een stuk voordeliger is geworden.

Neem voor meer informatie of een check op uw financiële zekerheid contact met ons op.