Overdrachtsbelasting in 2021 – 0% , 2% of 8% afhankelijk van uw leeftijd en doel

De overdrachtsbelasting voor woningen en appartementen is nu voor iedereen 2%. Dit betekent dat u bijvoorbeeld € 6.000 overdrachtsbelasting betaalt bij een aankoopprijs van € 300.000. Dat verandert waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 (als de plannen doorgaan – zie kader onderaan het artikel).
De Rijksoverheid maakte er een handige infographic van.

Onder de 35 jaar – GEEN overdrachtsbelasting in 2021!

Heeft u niet eerder de ‘startersvrijstelling’ gehad? Dan betaalt u: GEEN overdrachtsbelasting ná 1-1-2021!
U bespaart geld wanneer u wacht met kopen tot in het nieuwe jaar.

Starter of doorstromer maakt niet uit

De startersvrijstelling is nieuw en wordt per 1-1-2021 geïntroduceerd.  Niet één koper heeft die vrijstelling dus al gehad.
Dus als u nu een woning heeft en bijvoorbeeld 30 jaar bent, heeft u nog geen vrijstelling gehad.
Als u een tweede woning (u bent dan geen starter) aankoopt voor uw 35e heeft u dus nog wel recht op die vrijstelling.

Een van beide kopers jonger dan 35 jaar – HALVE overdrachtsbelasting

Als u samen een woning koopt en één van de kopers is ouder dan 35 jaar, dan betaalt alleen deze koper 2% overdrachtsbelasting over het deel van de woning waar hij eigenaar van is.

Dus bij een aankoop als gelijkwaardig partners (beide kopers bezitten 50% van de woning), betaalt u dus de helft van de overdrachtsbelasting.
Voorbeeld: bij een woning van € 300.000. is de overdrachtsbelasting € 6.000. Één koper is onder de 35, dus overdrachtsbelasting is € 3.000.

Woningzoekers ouder dan 35 jaar – geen verandering overdrachtsbelasting in 2021

GELIJKE overdrachtsbelasting ná 1-1-2021
U blijft 2% overdrachtsbelasting betalen bij het aankopen van een woning die u ook zelf gaat bewonen. Voor u verandert er dus niets en u hoeft hier geen rekening mee te houden in uw keuze om nu of later een woning te kopen.

Kopers die niet zelf in de woning gaan wonen – VEEL MEER overdrachtsbelasting in 2021!

U betaalt volgend jaar 8% overdrachtsbelasting. Dat is gelijk aan € 24.000 in het voorbeeld hierboven. Dus u kunt beter nú kopen.

‘Erik’ uit de infographic wil dan misschien investeren, maar ook als u de woning koopt voor uw eigen kind, als recreatiewoning of als beleggingspand betaalt u dit nieuwe tarief en dus flink meer vanaf het nieuwe jaar.

Nu kopen of wachten? Het blijft maatwerk.

Nu kopen of pas in het nieuwe jaar hangt natuurlijk niet alleen af van de overdrachtsbelasting. Bij elke woningaankoop moet gekeken worden naar uw persoonlijke financiële omstandigheden en behoeften. Maak voor advies op maat voor uw hypotheek een afspraak met onze adviseurs.

—–

Raad van State adviseert tegen verandering overdrachtsbelasting

De Afdeling advisering van de Raad van State plaatst vraagtekens bij de onderbouwing van de doelmatigheid van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Zolang de vraag naar woningen het aanbod overtreft, zullen maatregelen aan de vraagkant weinig gevolg hebben omdat het zeer waarschijnlijk is dat het fiscale voordeel tot hogere woningprijzen leidt. De groep tot 35 jaar betaalt dan weliswaar geen overdrachtsbelasting, maar wel een hogere prijs voor de woning en gaat dan wellicht een hoger bedrag lenen. Dit staat haaks op de wens om te zorgen voor minder prikkels voor starters en doorstromers om hoge schulden aan te gaan.”  (bron: rechtennieuws.nl) Dit advies kan nog zorgen dat bovengenoemde wijzigingen niet doorgaan of worden aangepast.

—-

Prinsjesdag voor ondernemers: goed en slecht nieuws

Niemand verwachtte een rooskleurige Prinsjesdag dit jaar, nu we in een crisis situatie zitten waar we voorlopig nog niet uit zijn. Normaal gesproken zou het kabinet in een crisis gaan bezuinigen en hogere belastingen gaan innen, maar dit keer is het anders. Het credo van het kabinet is dit keer:

“We investeren ons uit de crisis”

Overheidsinvesteringen worden naar voren gehaald, een nationaal groeifonds van 20 miljard staat klaar, een extra investeringsfonds wordt opgetuigd en ook bedrijven worden gestimuleerd om te investeren via de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting).

Klinkt allemaal als goed nieuws, maar als je de Miljoenennota goed bekijkt, zit er voor het bedrijfsleven niet alleen maar goeds in. Hier een overzicht.

Investeren door overheid en bedrijfsleven

Laten we beginnen met het goede nieuws.

Zoals gezegd gaat de overheid investeringen naar voren halen om de economie te blijven stimuleren. Ook het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om te blijven investeren. Om dat te realiseren zet de overheid een Nationaal Groeifonds klaar, waaruit bedrijven worden geholpen met duurzame investeringen.

Ook is er een derde steunpakket aangekondigd om de coronacrisis te lijf te gaan. De NOW regeling wordt verlengd en ook andere steunmaatregelen blijven doorlopen tot eind 2021.

Lees ook: Ondernemen in crisistijd: het derde steunpakket.

Baangerelateerde InvesteringsKorting

Het kabinet heeft besloten werkgevers te stimuleren om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting: de Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK).

Als u een investering doet, zoals de aankoop van een nieuwe machine, kunt u de kosten voor de investering aftrekken van de loonheffing.

Arbeidskorting en Algemene heffingskorting omhoog

Betaalt u als ondernemer inkomstenbelasting? Dan kunt u profiteren van heffingskortingen. Met een heffingskorting betaalt u minder belasting. De arbeidskorting is één van die heffingskortingen. De arbeidskorting zou in 2022 omhoog gaan. Deze verhoging gaat nu een jaar eerder in. De verhoging komt bovenop een al eerder geplande verhoging in 2021.

Voor ondernemers met een belastbaar inkomen tot €68.507,- gaat ook de algemene heffingskorting omhoog. Er stond al een verhoging op de planning, en daar komt nog een extra verhoging bovenop. Dit helpt in ieder geval als een pleister op de wonde ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek.

ZZP’er in zwaar weer mag huurverlaging aanvragen

Als u een ZZP’er bent die door de coronacrisis in zwaar weer terecht bent gekomen, én u huurt een woning via een woningcorporatie, dan mag u vragen om huurverlaging.

U moet dan wel aantonen dat uw inkomen in de afgelopen 6 maanden onder een bepaalde inkomensgrens is gekomen. De huurverlaging kan tot eind 2021 worden aangevraagd.

De overheid heeft de voorwaarden voor deze regeling in een handig schema gezet.

Verlaging hoge vpb-tarief gaat niet door

Gelukkig leidt deze crisis tot nu toe nog niet tot grote bezuinigingen, maar toch is er voor ondernemers ook minder goed nieuws.

De verlaging van het hoge tarief vennootschapsbelasting van 25% naar 21,7%, zoals eerder is aangekondigd, is helaas van tafel. Gelukkig komt het geld dat hiervoor gereserveerd was nog steeds ten goede aan het MKB via de nieuwe BIK regeling (zie hierboven). Het lagere tarief van de vennootschapsbelasting gaat wel zoals gepland omlaag van 16,5% naar 15%.

Daarbij komt nog dat de geplande verhoging van het Box II tarief voor de inkomstenbelasting van 26,25% naar 26,9%, wél doorgaat.

Zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd

Meer slecht nieuws voor ondernemers betreft de zelfstandigenaftrek. Het plan om de zelfstandigenaftrek af te bouwen wordt nu versneld doorgezet. Eerst zou de zelfstandigenaftrek met 250 euro per jaar afgebouwd worden tot € 5.000,- in 2028. Nu wordt dat een afbouw van € 360,- per jaar tot 2028, uiteindelijk naar € 3.240 in 2036.

Stijging energiebelasting

Voor het bedrijfsleven stijgt vanaf 2021 de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). Bedrijven betalen vanaf dat moment een hogere ODE-heffing voor aardgas en elektriciteit. Vooral het tarief voor aardgas gaat flink omhoog. Een bedrijf betaalt tussen de € 0,002 en € 0,076 meer per m3 aardgas dan in 2020.

Single use plastics in de ban, PFAS norm verruimd

Naast bovenstaande punten die op Prinsjesdag werden gepresenteerd kwamen ook nog een aantal andere veranderingen aan bod. Voornamelijk een aantal praktische veranderingen die ondernemers uit bepaalde branches kunnen raken. Een voorbeeld is dat per juli 2021 een verbod op zogenaamde ‘single use plastics’ komt. Produceert, importeert, verwerkt of gebruikt uw bedrijf dus rietjes, plastic bordjes, bestek etc. dan zult u daar een goed alternatief voor moeten vinden op korte termijn.

Ook worden voor bouwers en baggeraars de PFAS normen verruimd. Landbodem mag een hogere PFAS-waarde bevatten en het verschil tussen grond en bagger is verdwenen. Bagger en grond kunnen daardoor makkelijker worden hergebruikt.

Omscholing naar krapte-beroepen

Vanaf 2021 draagt de overheid een steentje bij in het omscholen van personeel naar beroepen waar een tekort in is, bijvoorbeeld onderwijs, zorg of werk in de klimaat- en energietransitie. Voor deze begeleiding van werk naar werk heeft het kabinet 1,4 miljard euro opzij gezet. Werkgevers betalen 50% aan het omscholingstraject.

Prinsjesdag anders dan anders

Deze Prinsjesdag zal de geschiedenis ingaan als een bijzondere editie, waarin een unieke strategie is gekozen om de crisis het hoofd te bieden. De overheid laat ondernemend Nederland duidelijk zien waar de toekomst ligt. Blijven investeren, liefst in duurzame projecten en zoveel mogelijk banen moeten behouden blijven. En waar dit niet kan omscholen.

Heeft u met uw bedrijf behoefte aan financieel advies? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag op weg.

Het economisch weerbericht: zicht op herstel?

De economische berichten zijn de laatste tijd als het weerbericht: “Het gaat deze hele week regenen, maar volgende week breekt de zon weer door.” Wat is de verwachting voor economisch herstel?

• De Nederlandse economie krijgt een flinke tik, maar gaat niet knock-out door corona.
• Werkloosheid is flink gestegen, maar stijgt nu minder snel.
• De woningmarkt krijgt volgend jaar een corona-dip, maar die treft vooral doorstromers.
• Het consumentenvertrouwen in de economie is laag, maar we blijven nog wel geld uitgeven.

Alleen zijn weersvoorspellingen over volgende week altijd onnauwkeuriger en onbetrouwbaarder. En zo is het ook met de voorspellingen voor economisch herstel. Prinsjesdag en de Miljoenennota staan voor de deur met plannen om Nederland het komend jaar financieel sterk te houden, maar als er een tweede coronagolf komt, dan mogen alle voorspellingen de prullenbak in.

Hoe staan we ervoor in september 2020? Is er economisch herstel en zo ja, in welke mate?

De wereldeconomie en onze economie in Nederland hebben – en dat is niet zo gek – flink geleden onder de covid-19 crisis. Nog steeds is dit het geval. De intelligente lockdown heeft bepaalde sectoren harder geraakt dan andere sectoren. Het steunpakket van de overheid heeft de harde dreun wel kunnen verzachten.

Wat zeggen de indicatoren?

economisch herstelHet CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) neemt enquêtes af en vraagt aan o.a. producenten en consumenten hoe ze oordelen over de economische en financiële situatie van het afgelopen jaar en het komende jaar. Zo ontstaat een beeld van het vertrouwen dat ze hebben in de toekomst. Het BBP (Bruto Binnenlands Product), kort gezegd het inkomen van Nederland, geeft aan hoe de economische groei (of krimp) geweest is.

Het ‘producentenvertrouwen onder industriële ondernemers’ ging in maart 2020 hard naar beneden en was eind april -28,7 (sterkste daling ooit, sinds meting gestart is in 1985). Maar eind augustus nog maar -5,4. Als het getal op 0 staat zijn er evenveel optimisten als pessimisten. Ter vergelijking in 2019 – voor covid-19 – schommelde het rond de 3. dit vertrouwen is dus al aardig hersteld.

Het consumentenvertrouwen zag in april 2020 ook de sterkste daling ooit (-31). Consumenten zijn nog niet zover dat het vertrouwen veel ingelopen is (-29) in augustus 2020. Dit laat zich zien in minder aankopen en meer sparen door consumenten. Terwijl voor economisch herstel het eigenlijk juist nu nodig is dat we geld uitgeven.

Het BBP stond eind 2019 op 110,5. Dat wil zeggen dat er een groei van 10,5% was ten opzichte van het basis-meetjaar 2015. Het eerste kwartaal van 2020 was dit 108,9 en na het tweede kwartaal was dit 99,6 (dus iets onder het BBP van 2015). We verdienen als land nu dus iets minder geld dan in 2015.

Kunnen we nog iets verder kijken?

Dit is data uit het verleden. Het CPB (Centraal Plan Bureau) maakt ramingen voor de toekomst, die de Nederlandse Overheid gebruikt voor het maken van de begroting (Miljoenennota).

Prinsjesdag, de dag waarin het kabinet de Miljoenennota presenteert, staat voor de deur. Het CPB stelt (de Miljoenennota is al uitgelekt) dat de krimp van het BBP in 2020 in totaal uit zal komen op 5%. Dat is minder dan de eerder voorspelde krimp van 6,4% van het BBP die in juni bekend werd gemaakt. In dezelfde gelekte nota is te lezen dat de werkloosheid volgend jaar zo’n 5,9% zal bedragen (eerder geraamd op zo’n 7%).

We zouden nog naar de staatsschuld kunnen kijken. Die is in 2021 op 62% voorspeld,als percentage van het BBP. Het begrotingstekort zal uitkomen op 7,6%, als percentage van het BBP. Dat is hoeveel de overheid moet bijlenen om de begroting rond te krijgen.

De overheidsschuld loopt dus op, gelukkig is er wel ruimte om dit toe te staan. Dit is mogelijk ongunstig voor toekomstige generaties, maar kan er wel voor zorgen dat we ons uit de crisis kunnen investeren.

Koopkracht neemt licht toe

Onderaan de streep zullen veel mensen benieuwd zijn hoe de koopkracht (‘kan ik meer of minder met mijn inkomen kopen’) zich gaat ontwikkelen. Voor volgend jaar is de inschatting voor vrijwel iedereen de koopkracht licht zal toenemen. Goed nieuws dus en het helpt voor ons allemaal om met wat vertrouwen naar de toekomst te kijken, al zitten we nu nog zeker in zwaar economisch weer.

 

Hypotheek Eigen Woning omzetten naar box 3 – slim of niet?

Box 3Wanneer is het slim om uw hypotheek voor de belasting in box 3 te plaatsen? In plaats van in box 1 waar deze gebruikelijk wordt belast? Deze vraag wordt de laatste tijd meer aan onze adviseurs gesteld in de zoektocht van relaties om hun vaste maandlasten te verlagen.

Woning in box 3: MEESTAL NIET

Wij adviseren deze fiscale verhuizing van een hypotheek naar box 3 meestal niet. Zelfs wanneer het wel voordeliger is qua maandlasten, vinden we het in veel gevallen niet verstandig. We leggen graag uit waarom.

Nadelen hypotheek belasten in box 3:

 • U kunt minder lenen voor een nieuwe hypotheek.
 • Geen fiscale aftrek hypotheekrente.
 • Alleen mogelijk als de bank meewerkt aan omzetten naar / afsluiten als aflossingsvrije hypotheek.
 • U lost (meestal) niet af op de hypotheekschuld, omdat u een aflossingsvrije hypotheek afsluit.

Voor de keuze tussen box 1 en box 3 is het belangrijk om goed te kijken naar uw persoonlijke situatie nu en over een jaar of twintig. Wilt u weten wat voor u de beste keuze is?

Maak direct een afspraak

Maar de rente is laag en de hypotheekaftrek verdwijnt…?

Dat de rente al enkele jaren historisch laag staat en u een lage rente-teruggaaf heeft, is geen reden om de hypotheek om te zetten naar box 3. Elke euro is immers meegenomen. U kunt de situatie wel laten onderzoeken als de WOZ hoog is en de hypotheekschuld laag, misschien heeft u helemaal geen renteaftrek door de hoge Eigen Woning forfait (dit is een percentage van de WOZ).

De kans bestaat dat de hypotheekrenteaftrek binnen enkele jaren wordt afgeschaft. Op het moment dat dit daadwerkelijk is doorgevoerd, kunt u opnieuw onderzoeken of de verplichte annuïtaire hypotheek (als u ná 1 januari 2013 uw eerste hypotheek heeft afgesloten) in verband met de renteaftrek, nog wel bij uw situatie past.

Bovenal lost u met de hypotheekvormen die in box 1 geplaatst worden (annuïtair, lineair) uw hypotheekschuld af. Dat maakt u financieel gezonder en bestendiger in de toekomst.

Schulden moet je aflossen

Een hypotheek is de grootste schuld die veel mensen aangaan. Dat wordt vaak niet zo gevoeld omdat er een belangrijk, waardevol, stabiel onderpand tegenover de lening staat. Toch heeft het (recente) verleden bewezen dat de waarde van een woning over tijd flink kan fluctueren. Als u de hypotheekschuld niet aflost, dan loopt u risico dat de hypotheekschuld over 10 jaar groter is dan de woningwaarde (onder water staan). Dat geeft problemen wanneer u juist dan de woning wilt verkopen of het geld nodig heeft voor andere dingen.

Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheidingen en economische crisis laten zich moeilijk voorspellen. Wat we wel kunnen doen om onze risico’s te verkleinen, is zo slim mogelijk omgaan met onze schulden en vermogen. En dat doen we door schulden zo snel mogelijk af te lossen aan de ene kant en vermogen op te bouwen aan de andere. Daarom is uw hypotheek aflossen essentieel.

Heeft u voor 100% een aflossingsvrije hypotheek? Lees dan ook deze waarschuwing.

Voordelen hypotheek in box 1

Omgekeerd aan de nadelen van het plaatsen in box 3, zijn de voordelen in box 1:

 • U ontvangt een percentage van de betaalde hypotheekrente retour bij de aangifte Inkomstenbelasting.
 • Bij het afsluiten van een hypotheek, kunt u meer lenen. Er wordt namelijk gekeken wat de werkelijke maandlast is.

Wanneer dan wel verhuizen naar box 3?

Er zijn ook situaties waarin we wel adviseren om uw hypotheek in box 3 te laten belasten.

• Weet u precies wat uw inkomen over 10 of 20 jaar zal zijn? Bijvoorbeeld omdat dit een vast pensioen betreft?

• Heeft u geen erfgenamen die rekenen op / afhankelijk zijn van de opbrengst van uw woning bij verkoop?

Dan kunt u iets meer risico nemen. Niet aflossen, hypotheek in box 3 en nu profiteren van de lage maandlasten. Stel dat u dan toch over 20 jaar ‘onder water’ staat met uw woning, dan laat u een schuld na bij uw overlijden. De erfgenamen moeten de erfenis dan niet accepteren.

Sowieso heeft u voor deze constructies een gedegen, onafhankelijk advies nodig van een financieel adviseur. Deze denkt met u mee over uw situatie nu en over 20 jaar en geeft advies op maat voor uw wensen en risico’s.

Maak direct een afspraak

Of deel de hypotheek in stukken

Ons beste advies is meestal een compromis: sluit voor een déél van de hypotheek een aflossingsvrije box 3 hypotheek af.
Deze constructie is mogelijk als uw eerste hypotheek ná 2012 is afgesloten. U doet bijvoorbeeld 1/3 van de schuld aflossingsvrij. De rente hiervan is niet fiscaal aftrekbaar, maar de maandlast is laag. (De bijtelling van het Eigenwoningforfait wordt afgetrokken van de hypotheekrente van het andere deel van de hypotheek.) Het hypotheekdeel van box 3 wordt in minder gebracht op uw vermogen in box 3. Dit levert u een belastingvoordeel op (als u vermogen heeft). Het andere deel van de hypotheek is annuïtair én de rente is fiscaal aftrekbaar.
Laat u goed adviseren wat de fiscale consequentie van deze constructie.

Populairste tips van 2019

Onze marketingafdeling heeft de cijfers erbij gepakt: dit zijn de populairste artikelen over uw financiële gezondheid van 2019.

Klik op een artikel om het nog eens te lezen!

Auto artikelen zijn het meest populair:

Gevolgd door onderwerpen over schade:

En advies over conflicten:

En natuurlijk hypotheek- en fiscaalnieuws!

Meer nieuws in 2020

We hopen u volgend jaar weer te voorzien van veel financieel nieuws en tips over schadepreventie, hypotheken, wet- en regelgeving en de effecten daarvan op uw financieel huishouden.

Wilt u graag persoonlijk advies? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

Kerncijfers voor 2020

Dit zijn de belangrijkste financiële cijfers en percentages waar u in 2020 mee te maken kunt krijgen.

Heeft u vragen over de beste hypotheekconstructie, schenken, erven of uw financiële toekomst? Schuif dan in januari 2020 bij onze adviseurs aan voor een goed gesprek!

Hypotheken:

Maximaal leenbedrag: stijgt. Voor tweeverdieners telt het tweede inkomen voortaan voor 80% mee.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG): leenbedrag stijgt naar € 310.000 (waarbij voor € 18.600 euro aan energiebesparende maatregelen in de nieuwe woning, meegefinancierd mag worden). De kosten van NHG dalen naar 0,6% van de koopsom. OVR is niet langer verplicht voor NHG (maar vaak wel raadzaam!)

Hypotheekrenteaftrek: maximaal 46%.

Eigenwoningforfait: daalt naar 0,6% bij een WOZ-waarde tot € 1.090.000

Belastingen:

Belastingtarief (nog maar 2 schijven!):

 • Inkomens lager dan € 68.507, betalen 37,35 % belasting.
 • Inkomens hoger dan € 68.507, betalen 49,50 % belasting.

Algemene Heffingskorting onder de AOW-leeftijd. bron: Belastingdienst

Algemene heffingskorting: stijgt naar € 2.711 voor inkomens tot € 20.711 (onder de AOW-leeftijd) en € 1.413 voor wie daarboven is.

Jaarlijks belastingvrij schenken:

 • € 5.514 voor (pleeg)kinderen
 • € 2.207 voor kleinkinderen en andere personen
 • Volledige vrijstelling bij giften aan ANBI’s en SBBI’s

Eenmalig belastingvrij schenken:

 • € 26.457 voor algemene doelen, ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.
 • € 103.640 onder voorwaarden, waarbij het bedrag te besteden is aan aankoop woning of aflossing hypotheek. Ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.

(let op: u moet wel altijd aangifte doen van de schenking!)

Wegenbelasting: Klik hier voor de tabellen (Belastingdienst.nl)

Belastingvrij erven:

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner € 661.329,-
Kinderen € 20.945,-
Kleinkinderen € 20.945,-
Aparte categorie zieke / gehandicapte kinderen € 62.830,-
Ouders (gezamenlijk of individueel) € 49.602,-
Overige personen € 2.208,-
ANBI’s / SBBI’s volledig vrijgesteld

 

To do list voor eind 2019 – verlaag uw belastbaar vermogen

Verwacht u op 1 januari 2020 (waardepeildatum van de Belastingdienst) boven het heffingsvrije vermogen uit te komen (€ 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor fiscale partners)? Maak dan gebruik van de volgende tips voor het verlagen van uw vermogen (per 1 januari 2020). Met het verlagen van uw vermogen, betaalt u minder vermogensbelasting.

 • Afstorten lijfrente ten behoeve van uw pensioentekort (zodat u bij de aangifte 2019 de aftrek terugkrijgt).
 • Schenkingen aan kinderen (jaarlijkse fiscale vrijstelling: € 5428 voor kinderen / € 2173 voor kleinkinderen).
 • Boetevrij aflossen op uw hypotheek (en dan in januari weer?)
 • En natuurlijk: de zorgverzekering vergelijken & oversluiten.

Klik hier voor algemene tips over doelsparen en buffersparen.

Beperk de belasting over vermogen

Verwacht u op 1 januari 2020 (waardepeildatum van de Belastingdienst) boven het heffingsvrije vermogen uit te komen (€ 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor fiscale partners)? Maak dan gebruik van de volgende tips voor het verlagen van uw vermogen (per 1 januari 2020). Met het verlagen van uw vermogen, betaalt u minder vermogensbelasting.

Afstorten lijfrente ten behoeve van pensioen

De pensioenregeling van uw werkgever is waarschijnlijk onvoldoende om van een onbezorgd pensioen te genieten. Door kostenbesparing door werkgevers en een terugtrekkende overheid, bent u meer en meer afhankelijk van uw eigen voorzieningen. Het opbouwen van lijfrentekapitaal (privé pensioen) is hierbij van belang. De premies die u inlegt zijn fiscaal aftrekbaar. Op de site van de belastingdienst kunt u narekenen of u dit jaar nog jaarruimte heeft óf reserveringsruimte.

Indien u nog mogelijkheid heeft om lijfrentepremies af te storten, adviseren wij u dit te doen vóór 1 januari 2020. U ontvangt dan een deel van de premies terug met de aangifte Inkomsten Belasting 2019. Bent u (ex) ondernemer ? Dan kunt u de oudedagsreserve of stakingswinst onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal aftrekken. Onze adviseurs staan voor u klaar.

Vrijgestelde schenkingen

U mag uw kind dit jaar € 5.428 schenken. U mag uw kleinkind € 2.173 schenken. Dit laatste bedrag geldt ook voor andere personen. Voor deze schenkingen is belastingaangifte niet nodig. Zorg wel dat het bedrag vóór het eind van het jaar van 2019 op een rekening van de ontvanger staat. De andere hogere schenkingen (zoals € 26.040 aan kinderen en € 102.010 voor de eigen woning) zijn eenmalige schenkingen (en geen jaarlijkse). Deze moeten wél worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting.

Boetevrij hypotheek aflossen

Heeft u een hypothecaire geldlening én overtollig spaargeld (NIBUD BufferBerekenaar)? In de voorwaarden van de hypotheekverstrekker staat hoeveel u per kalenderjaar boetevrij kunt aflossen. In veel gevallen is dit 10% van de oorspronkelijke geldlening. U kunt dus in december 10% aflossen en in januari weer 10%.

Let op! Informeer bij uw geldverstrekker voor welke datum de aflossing op de rekening van de bank moet staan om nog te worden verwerkt in 2019.

 

Weet u hoeveel financiële ruimte u heeft?

Hoeveel financiële ruimte heeft u om een eerste, volgende of lang gedroomde stap te maken op de woningmarkt? En schat u dat, of weet u dat?

lage hypotheekrente – Met de lage hypotheekrente van nu, is vaak meer mogelijk dan u denkt.

hoger besteedbaar inkomen – Loonstijgingen én nieuwe fiscale regelingen maken dat we meer overhouden van ons inkomen om aan hypotheek te besteden. Zo meldt het NIBUD in oktober 2019.

tweeverdieners lenen meer – Vanaf 2020 mogen tweeverdieners méér geld lenen. Het loon van de minstverdienende partner telt dan mee voor 80% (i.p.v. 70%). (NIBUD)

Weet u wat uw huis nu waard is, en of dat nog in juiste verhouding staat tot uw hypotheek en de risico-opslag?

Weet u bovendien, dat wij ruimte hebben voor  hypotheken in allerlei werk- en woonsituaties?

 • ZZP-hypotheek
 • Startershypotheek
 • Scheidingshypotheek
 • Oude-dag-hypotheek
 • Expat-hypotheek
 • Opeethypotheek
 • Ondernemershypotheek
 • Flexwerkershypotheek
 • Studentenhypotheek
 • Familiehypotheek
 • Woonboothypotheek
 • Verhuurhypotheek

Wat u ook zoekt, wij geven u graag deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies.

Wij werken altijd vanuit úw wensen, uw situatie en úw belang. We vergelijken alle aanbieders en zoeken de oplossing die past bij uw financiële ruimte. Neem vandaag nog contact op!

Scheidende partners moeten betaalbaarheid hypotheek tijdig checken

Ex-partners moeten bij een scheiding zelf goed uitzoeken of een van hen de hypotheeklasten kan blijven betalen. En ze moeten daarover afspraken maken. De bank hoeft de vertrekkende ex-partner niet te ontslaan van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheekschuld als dat financieel niet gezond is. Dat antwoordt minister Hoekstra (Financiën) op Kamervragen over de weigering van geldverstrekkers om ex-partners na een scheiding te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

“Andere betrokken partijen bij een echtscheiding zoals advocaten, mediators en notarissen kunnen een rol spelen en kunnen hun klanten wijzen op het belang om ook de hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker op tijd bij echtscheidingsplannen te betrekken,” geeft de minister aan.

Achterblijvende partner moet de hypotheeklast kunnen dragen

Consumentenprogramma Radar had onlangs enkele vrouwen in de uitzending die na de scheiding niet werden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, ook al zou de ex-man volgens het echtscheidingsconvenant de lasten voor zijn rekening nemen. Zoals de minister uitlegde hoeft een hypotheekverstrekker alleen mee te werken aan het hoofdelijk ontslag als de achterblijvende partner de (extra) hypotheeklasten kan dragen. Anders zou de geldverstrekker de regels ter voorkoming van overcreditering schenden en de wet breken.

Geen uiterlijke termijn aan hoofdelijke aansprakelijkheid

Het opnemen van een uiterlijke termijn waarna de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de ex-partner vervalt, vindt de minister geen verantwoorde oplossing. Hij merkt terecht op dat ook dán niet zeker is dat de achterblijvende partner voldoende inkomen heeft om de lasten alleen te dragen. Volgens minister Hoekstra verlenen kredietverstrekkers op dit moment voldoende maatwerk bij het beoordelen of de achterblijvend partner de lasten kan betalen. Hij ziet geen reden om met marktpartijen deze problematiek te bespreken.

Brieven naar twee adressen

In de communicatie naar de ex-partners kunnen banken en geldverstrekkers hun rol wel beter oppakken. Ze zijn niet verplicht om brieven naar twee verschillende adressen te sturen na een echtscheiding. Maar: “In het kader van informatieverplichting mag van de kredietverstrekker worden verwacht dat hij de klant centraal stelt en de brieven (ook) naar een ander adres verstuurt, als de klant hier om vraagt”, aldus Hoekstra.

Ons commentaar op uitspraak minister van Financiën

Het bovenstaande onderstreept het belang van onze werkwijze om eerst de betaalbaarheid van een hypotheek te checken en dan pas door middel van mediation het echtscheidingsconvenant definitief overeen te komen.

Wij helpen u graag om na scheiding zo financieel gezond verantwoord mogelijk door te kunnen leven.