Hypotheek en Belasting percentages 2022

Dit zijn de financiële en fiscale cijfers waarop u zich voor 2022 kunt voorbereiden.

Wilt u 2022 goed beginnen?  Schuif dan begin 2022 (online) bij onze adviseurs aan voor een goed gesprek! Samen kijken we waar u komend jaar geld kunt besparen op bijvoorbeeld hypotheek en belastingen. En hoe u uw financiële toekomst zeker stelt en verbetert, voor uzelf en uw familie.

Heeft u vragen over schenken, erven, de beste hypotheekconstructie, of uw financiële toekomst? E-mail of bel ons en we geven snel antwoord.

Hypotheken:

Maximaal leenbedrag:
Voor de eenverdieners, tweeverdieners en de AOW’ers blijven de maximale leenbedragen gelijk. Lagere inkomens kunnen iets meer lenen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG): ):
Leenbedrag stijgt naar € 355.000. Én € 21.300 euro (6%) aan energiebesparende maatregelen in de nieuwe woning, mag meegefinancierd worden. De kosten van NHG worden verlaagd naar 0,6% van de hypotheek. Een overlijdensrisicoverzekering is (al enige jaren) niet langer verplicht voor NHG (maar vaak wel raadzaam!).

Hypotheekrenteaftrek:
Daalt naar maximaal 40%.

Eigenwoningforfait:
Daalt naar 0,45% bij een WOZ-waarde tot € 1.130.000

Private lease:
Leaset u een privé auto? Dan heeft dat vanaf 1 april 2022 een negatief effect op de maximale hypotheek. Vanaf die datum wordt namelijk 100% (nu is dat 65%) van het leasecontract geregistreerd bij BKR.

Energiebesparende maatregelen:
Ook in 2022 wordt door de geldverstrekker een bedrag van € 9.000 buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van de maximale hypotheek, mits dit bedrag wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelingen.

Corona-maatregelen:
De geldverstrekkers stellen extra vragen inzake de coronacrisis en het economische effect hiervan op uw werkgever of uw bedrijf.
Lees ook: Hypotheek afsluiten in coronatijd – extra regels

Belastingen:

Inkomstenbelasting tarief (ongeveer gelijk aan 2021) tot AOW leeftijd:

  • Inkomens lager dan € 69.398, betalen 37,07 % belasting.
  • Inkomens hoger dan € 69.398, betalen 49,50 % belasting.

Algemene heffingskorting:
De maximale korting stijgt naar € 2.888 onder de AOW-leeftijd en € 1.495 daarboven. De algemene heffingskorting wordt afgebouwd vanaf een inkomen van € 21.317. Dit zijn minimale wijzigen ten opzichte van 2021.

De Arbeidskorting:
De maximale arbeidskorting wordt in 2022 € 4.260 (dit was € 4.205) onder AOW-leeftijd. En boven AOW-leeftijd wordt de korting € 2.204 (€ 2.178 in 2021). Boven een inkomen van € 36.649 wordt deze korting afgebouwd.

De Inkomensafhankelijke combinatie korting (IACK)
Deze wordt per 1 januari 2022 met € 318 per jaar verlaagd. In 2022 is de korting € 2.534. Deze korting ontvangt een alleenstaande werkende ouder óf de minstverdienende van twee werkende partners met kinderen. De ouder(s) moeten een huishouden delen met een kind jonger dan 12 jaar.

Schenken

Jaarlijks belastingvrij schenken:
De bedragen zijn € 1.000 lager dan vorig jaar door het vervallen van de extra corona-vrijstelling.

  • € 5.677 voor (pleeg)kinderen.
  • € 2.274 voor kleinkinderen en andere personen.
  • Volledige vrijstelling bij giften aan ANBI’s en SBBI’s.

Eenmalig belastingvrij schenken
Deze eenmalige schenkingen moeten worden aangemeld bij de Belastingdienst.:

  • € 27.231 voor algemene doelen, ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.
  • € 106.671 onder voorwaarden, waarbij het bedrag besteed moet worden aan aankoop woning of aflossing hypotheek. Ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar. (let op: deze vrijstelling wordt zeer waarschijnlijk per 2023 afgeschaft!)

Wegenbelasting:
Klik hier voor de tabellen (Belastingdienst.nl)

Erven

Belastingvrij erven in 2022 (ongeveer gelijk aan 2021):

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner € 680.645,-
Kinderen € 21.559,-
Kleinkinderen € 21.282,-
Aparte categorie zieke / gehandicapte kinderen € 64.666,-
Ouders (gezamenlijk of individueel) € 51.053,-
Overige personen € 2.274,-
ANBI’s / SBBI’s volledig vrijgesteld

Vermogen

Vermogensbelasting 2022:
Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt in 2022 verhoogd naar € 50.650 per persoon. Als u een fiscaal partner heeft, is het heffingsvrij vermogen € 101.300 gezamenlijk. Tot dit bedrag aan eigen vermogen betaalt u geen vermogensbelasting. Het fictieve rendement (waarover u 31% vermogensbelasting betaalt) is in 2022 iets lager. Hierdoor betaalt u (iets) minder belasting over uw vermogen.