Hypotheek en Belasting percentages 2021

Dit zijn de financiële en fiscale cijfers waarop u zich voor 2021 kunt voorbereiden.

Wilt u 2021 echt goed beginnen?  Schuif dan begin 2021 (digitaal) bij onze adviseurs aan voor een goed gesprek! Samen kijken we waar u komend jaar geld kunt besparen op bijvoorbeeld hypotheek en belastingen. En hoe u uw financiële toekomst zeker stelt en verbetert, voor uzelf en uw familie.

Heeft u vragen over schenken, erven, de beste hypotheekconstructie, of uw financiële toekomst? E-mail of bel ons en we geven snel antwoord.

Hypotheken:

Maximaal leenbedrag: stijgt. Voor tweeverdieners telt het tweede inkomen voortaan voor 90% mee.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG): leenbedrag stijgt naar € 325.000 (plus € 19.500 euro aan energiebesparende maatregelen in de nieuwe woning, meegefinancierd mag worden). De kosten van NHG blijven 0,7% van de koopsom. Een overlijdensrisicoverzekering is niet langer verplicht voor NHG (maar vaak wel raadzaam!)

Hypotheekrenteaftrek: daalt naar maximaal 43%.

Eigenwoningforfait: daalt naar 0,5% bij een WOZ-waarde tot € 1.060.000

DUO lening: de weggingsfactor wordt verlaagd. Hierdoor kunt u met DUO lening een hogere hypotheek krijgen.

Energiebesparende maatregelen: Ook in 2021 wordt door de geldverstrekker een bedrag van € 9.000 buitenbeschouwing gelaten bij het vaststellen van de maximale hypotheek, als dit bedrag wordt gebruikt voor Energiebesparende maatregelingen. Zie voor meer informatie de site van het NIBUD. Ook staat op de site van de NIBUD een lijst met besparende maatregelen.

Corona-maatregel: De geldverstrekkers stellen extra vragen inzake de coronacrisis en het economische effect hiervan op uw werkgever of uw bedrijf.

Belastingen:

Inkomstenbelasting tarief (nog maar 2 schijven!) tot AOW leeftijd:

  • Inkomens lager dan € 68.507, betalen 37,10 % belasting.
  • Inkomens hoger dan € 68.507, betalen 49,50 % belasting.

bron: Belastingdienst

Algemene heffingskorting: de maximale korting stijgt naar € 2.837 (onder de AOW-leeftijd) en € 1.469 voor wie daarboven is. De algemene heffingskorting wordt afgebouwd vanaf een inkomen van € 21.043.

De Arbeidskorting:

De arbeidskorting wordt in 2021 € 4.205 (dit was € 3.819) (onder AOW-leeftijd). En boven AOW-leeftijd wordt de korting € 2.191. Boven een inkomen van € 35.652 wordt deze korting afgebouwd.

Schenken

Jaarlijks belastingvrij schenken (de bedragen zijn incl. de extra Corona-vrijstelling van € 1000):

  • € 6.604 voor (pleeg)kinderen
  • € 3.244 voor kleinkinderen en andere personen
  • Volledige vrijstelling bij giften aan ANBI’s en SBBI’s

Eenmalig belastingvrij schenken:

  • € 26.881 voor algemene doelen, ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.
  • € 105.302 onder voorwaarden, waarbij het bedrag te besteden is aan aankoop woning of aflossing hypotheek. Ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.

(let op: u moet wel altijd aangifte doen van de schenking!)

Zie ook: Belastingvrij schenken in  2021

Wegenbelasting: Klik hier voor de tabellen (Belastingdienst.nl)

Erven

Belastingvrij erven in 2021:

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner € 669.265,-
Kinderen € 21.282,-
Kleinkinderen € 21.282,-
Aparte categorie zieke / gehandicapte kinderen € 63.836,-
Ouders (gezamenlijk of individueel) € 50.397,-
Overige personen € 2.234,-
ANBI’s / SBBI’s volledig vrijgesteld

Vermogen

Vermogensbelasting 2021: Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt in 2021 verhoogd naar € 50.000 per persoon. Als u een fiscaal partner heeft, is het heffingsvrij vermogen € 100.000 gezamenlijk. Tot dit bedrag aan eigen vermogen betaalt u geen vermogensbelasting.

Zie ook: Vermogensbelasting zelf berekenen