Schulden aflossen met vakantiegeld

Gebruikt u de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld om eerder gemaakte schulden af te lossen? Dat is natuurlijk heel verstandig. Let wel goed op welke schulden u als eerste afbetaalt, er zijn manieren om het geld dubbel en dwars terug te verdienen.

Aflossen roodstand: nuttiger dan sparen

Met het vakantiegeld kunt u de roodstand van uw betaalrekening opheffen. Als u rood staat betaalt u namelijk al snel 14% rente op jaarbasis. Bij een gemiddelde schuld van € 2.000,- is de boeterente op de betaalrekening rond de € 23,- per maand. Uw voordeel als u níét rood staat, is dus per jaar € 280,-. Het wegwerken van de roodstand heeft bovendien als voordeel dat u iets meer kunt lenen bij de verstrekking van een nieuwe hypotheek.

Aflossen persoonlijke leningen: idem dito

Met persoonlijke leningen geldt uiteraard hetzelfde, als u rente betaalt over deze schuld dan kost dat vast meer dan wat het oplevert om uw spaargeld op een spaarrekening te zetten.

Aflossen hypotheek: druppel op een gloeiende plaat

Het aflossen van de hypotheekschuld door middel van het vakantiegeld heeft minimale impact, omdat deze (over het algemeen) niet in verhouding staat tot de hypotheekschuld.

Het vakantiegeld kan wel een goede bijdrage zijn om de hypotheek over te sluiten en te kiezen voor een nieuwe rentevastperiode met lage maandlasten. Via deze link vindt u meer informatie.

Woning taxatie bij hoge risico-opslag: kan wel € 20.000,- opleveren

Is de waarde van uw woning sinds het afsluiten van uw hypotheek gestegen met ongeveer  20% of meer? Of heeft u een deel van uw hypotheek ingelost? Houd dan een deel van uw vakantiegeld achter om uw huis opnieuw te laten taxeren. Dit kost normaliter slechts een paar honderd euro.

Als de risico-opslag van uw hypotheek namelijk niet automatisch bijgesteld is nadat uw hypotheek is gedaald of uw woningwaarde is gestegen, dan betaalt u daar nu te veel aan. En het laten aanpassen van de risico-opslag levert u over een periode van 20 jaar tot wel € 20.000,- op.

Voorkom toekomstige schulden met een buffer

Het was natuurlijk beter geweest, als u geen schulden had gemaakt. Volgens onderzoek van het NIBUD hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen te weinig spaargeld achter de hand en lopen daardoor een risico op financiële problemen en het maken van schulden (persbericht 23 april 2017).

Wet Affectieschade zorgt voor duidelijkheid, maar ook voor premieverhogingen bij verzekeraars

Als u ernstig letsel oploopt of overlijdt door de schuld van een ander, dan hebben uw nabestaanden / naasten vanaf 1 januari 2019 meer recht op financiële vergoeding. Dat wordt affectieschade of ‘smartengeld voor naasten en nabestaanden’ genoemd. Voorheen kon alleen het slachtoffer zelf smartengeld ontvangen. Er werd voorbij gegaan aan het feit dat uw ongeluk ook grote invloed heeft op uw hele cirkel van geliefden.

De vergoeding moet betaald worden door de aansprakelijke partij of persoon, oftewel degene wiens schuld het is.  Als gevolg daarvan zullen de premies van diverse verzekeringen bij alle verzekeringsmaatschappijen in 2019 stijgen.

Met name de autoverzekering (WA) en aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP) zult u in premie zien stijgen bij uw volgende contractstermijn. Verzekeraars moeten een grotere buffer aanleggen om de hogere schadeclaims bij letselschades te kunnen betalen.

Dat geldt voor alle verzekeraars, dus u ontloopt u niet door van verzekeraar te wisselen. De nieuwe tarieven gaan in bij het verlengen van uw contract. Dat kan dus ook pas eind 2019 zijn.

U krijgt uw nieuwe premie altijd één maand voor de verlenging van de verzekering toegestuurd met een toelichting. Op dat moment heeft u nog alle tijd en kans om te reageren of vergelijken in de markt.

Wat is de Wet Affectieschade

Een nieuwe Nederlandse wet die vanaf 1-1-2019 geldt waarbij de veroorzaker van ernstig letsel of overlijden smartengeld verschuldigd is aan de naasten / nabestaanden van het slachtoffer.

Hoe werkt de Wet Affectieschade

Stel dat u iets overkomt door de schuld van een ander, zoals een ongeluk. En u loopt daarbij ‘ernstig en blijvend letsel’ op of u overlijdt zelfs. Dan draagt niet alleen u, maar ook de mensen die u het meest na staan daar de financiële én emotionele gevolgen van. Toch mocht u (het slachtoffer) voorheen als enige smartengeld claimen van de veroorzaker van het letsel. Dankzij de Wet Affectieschade kan uw cirkel van geliefden voortaan ook een vergoeding krijgen, op basis van gedeelde smart met uw lot.

Hoe dicht iemand u na staat en de ernst van uw letsel bepalen de hoogte van de uitkering (tussen de € 12.500,- en € 20.000,-). De veroorzaker van het ongeluk (of pleger van het misdrijf) moet betalen voor uw (letsel)schade én voor de affectieschade aan uw partner, kinderen of familie. Als er geen opzet was en de veroorzaker is goed verzekerd, betaalt zijn/haar verzekering de schade. Bij misdrijven moet de veroorzaker zelf betalen.

Via een juridische procedure wordt de mate van schuld van de veroorzaker bepaald. Deze kan nog invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

U zou ook aan de andere kant van deze situatie kunnen staan; een fout maken in het verkeer of op andere wijze zelf een ongeluk veroorzaken en aansprakelijk gesteld worden. Dan beschermt uw aansprakelijkheidsverzekering u tegen de (grote) financiële gevolgen en keert namens u de schade aan het slachtoffer uit.

Waarom wordt de Wet Affectieschade ingesteld?

“Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking”, zegt minister Dekker van Rechtsbescherming. “Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.“

Als voorbeelden noemt Rijksoverheid.nl:

 • een kind dat levenslang gehandicapt raakt door een aanrijding
 • een partner die overlijdt door een medische fout
 • een vader die wordt beroofd en neergeschoten

In deze gevallen zijn de financiële en emotionele gevolgen niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar juist ook voor zijn of haar naaste omgeving. En dat wordt vanaf 2019 volgens vaste normen gecompenseerd. Familieleden krijgen schadevergoeding voor gemaakte kosten ten behoeve van het slachtoffer, gemist inkomen (vermogensschade), maar ook puur vanwege het emotioneel trauma en de impact op hun leven.

Een goede wet, die verzekeraars extra geld kost

Het Verbond van Verzekeraars staat achter de invoering van de wet affectieschade: “Verzekeraars vinden het goed dat hiermee duidelijkheid wordt geboden aan (nabestaanden van) slachtoffers en verzekeraars over het recht op én de omvang van de vergoeding.” Daarmee voorkomt de wet veel langdurige discussies in strafzaken, zoals die in het verleden nogal eens voorkwamen.

Wel verwachten verzekeraars dat de schadelast voor hen zal oplopen door de nieuwe wet. Het is de (juridisch) aansprakelijke persoon die moet betalen voor de affectieschade en deze kan daarvoor aanspraak maken op zijn/haar verzekering. Uiteindelijk betaalt dus de verzekering de vergoeding.

Op welke verzekeringen heeft de Wet Affectieschade effect?

De verzekeringen die u toch al beschermen als u ergens per ongeluk schade aan maakt, geven ook dekking voor affectieschade. Dat zijn de WA autoverzekering bij auto-ongelukken en Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) bij andersoortige schades.

Geen enkele verzekering helpt u wanneer er sprake is van opzet / een misdrijf. Onderstaande tekst slaat dus alleen op hulp en & uitkering als u per ongeluk schuld heeft aan letselschade en affectieschade en hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Auto-ongelukken: WA autoverzekering dekt de schade

Bij een auto-ongeluk keert de WA verzekering van de aansprakelijke persoon de letselschade en affectieschade uit aan de hiertoe gerechtigde personen. Dat kunnen zowel uw eigen inzittenden als andere weggebruikers zijn.

Bij auto-ongevallen zal de last neerkomen op de WA-dekking van de autoverzekering. Dat betekent dat elke autobezitter het zal merken, want deze verzekering is verplicht. De WA-verzekeringspremie stijgt komend jaar minimaal met 3,5% om de extra schadelast op te vangen (bron: Verbond van Verzekeraars).

Dat is nog los van andere premiestijgingen die veel autoverzekeraars* jaarlijks doorvoeren. Redenen dat de autoverzekering premies steeds hoger worden zijn o.a.:

 • Afgelopen jaren zijn er minder ongevallen in Nederland, maar relatief meer letselschades (schades met persoonlijk letsel en kwetsuren). Hiermee zijn altijd hogere schadevergoedingen gemoeid dan met blikschade.
 • Er zit steeds meer elektronica in onze auto’s, waardoor ook blikschades duurder worden. De reparaties zijn duurder en er gaat meer elektronica stuk, ook bij kleine ongelukken.
 • Jaarlijkse inflatiecorrectie.

* Hoeveel uw premie stijgt, verneemt u in een persoonlijke brief of e-mail van uw verzekeraar wanneer uw contract verlengd wordt.

Andere ongelukken: Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) dekt de schade

Als u op andere wijze slachtoffer of schuldige bent aan letselschade (buiten uw auto), keert uw AVP de letselschade en affectieschade uit aan de hiertoe gerechtigde personen.

Nog veel hoger is de stijging van de verzekeringspremie AVP. Het Verbond van Verzekeraars schat in op 15% premieverhoging. Dat is op zich logisch, want voor alle ongelukken en fouten behalve die met de auto wordt deze verzekering ingeschakeld.

Wat gelijk te denken geeft: wat als u niet verzekerd bent? Want dan lopen uw kosten dus ontzettend snel, heel hoog op. Zoals eerder genoemd: de vergoedingen begínnen bij 12.500 euro. Dus ondanks de stijgende premie, is deze verzekering zeer belangrijk om op te nemen in uw pakket.

Een aansprakelijkheidsverzekering helpt u bij alle gevallen van schade die u per ongeluk aan een ander toedient, maar waarbij u wel wettelijk aansprakelijk bent: van uw kind die een bal door een ruit trapt, tot vervelende ongelukken zoals de voorbeelden van de Rijksoverheid uit dit artikel. (o.a. uw gezin, huisdieren, logees en schade tijdens een vriendendienst zijn meeverzekerd).

Bescherm uzelf en uw gezin

Op andere verzekeringen heeft de Wet Affectieschade geen direct effect, maar ze zijn wel belangrijk om uzelf en uw gezin te beschermen tegen financiële schade bij ongelukken en conflicten over aansprakelijkheid.

Rechtsbijstandverzekering (RBV): staat u bij in conflicten en bij de schuldvraag

De rechtsbijstandverzekering is er niet om schade uit te keren, maar om te helpen als er conflict is. Bijvoorbeeld over de schuldvraag.

Bij letselschades komt altijd eerst de aansprakelijkheid aan bod. Als er discussie is over de schuld / aansprakelijkheid of u bent het niet eens met de conclusies en vergoedingen van deze verzekering, kan een rechtsbijstandverzekering ingeschakeld worden voor juridische hulp in het conflict.

De rechtsbijstandverzekering helpt u zowel als u aansprakelijk wordt gesteld, als wanneer u iemand anders aansprakelijk wilt stellen en hierover conflict ontstaat.

Door de complexiteit van letselschades wordt er bij ongevallen relatief vaak een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering. De juristen zijn meer uren kwijt aan het behandelen van deze schadegevallen en daarom is er wel een kans dat ook hier de premies zullen stijgen.

Ongevallenverzekering: voor als de tegenpartij niet verzekerd is

Deze verzekering biedt u / uw gezin een schadevergoeding bij ernstig letsel en overlijden. Deze vergoeding staat los van wie er schuld heeft aan het ongeluk en eventuele discussie daarover.

Met een ongevallenverzekering weet u dus zeker dat u altijd compensatie krijgt. Stel dat u een ongeluk krijgt en de schuldige daaraan is niet verzekerd en heeft geen geld om de schade te vergoeden: dan keert uw ongevallenverzekering wél uw geleden (letsel)schade uit. Een overlijdensrisicoverzekering /arbeidsongeschiktheidsverzekering bieden meer dekking, maar zijn ook aanzienlijk hoger in premie.

Dekking schade inzittenden bij autoverzekering

Via deze dekking, die u aanvullend op uw autoverzekering sluit, ontvangen zowel de inzittenden als de bestuurder een uitkering bij auto-ongelukken. Ongeacht wie er schuld heeft.

Zonder deze dekking is de bestuurder bij schuld niet verzekerd voor de gevolgschade. Ook is het ontvangen van vergoeding voor alle inzittenden een lastiger en langduriger proces omdat eerst de schuld en mate van schuld vastgesteld moeten worden, de tegenpartij aansprakelijk gesteld, etcetera.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd terecht bij onze adviseurs.

Polisvoorwaarden, maar dan gemakkelijk

Wilt u wel eens snel opzoeken wat een bepaalde verzekering nou wel of niet dekt qua risico’s? Het document met de polisvoorwaarden is dan vaak erg taai en lang om te doorzoeken. Daarom zijn er tegenwoordig Insurance Product Information Documents  (IPIDs) van elke schadeverzekering beschikbaar.

Alle verzekeraars, alle verzekeringen

De IPID (eerder verzekeringskaart genoemd) is door de Europese Commissie volgens een vast model opgelegd aan alle verzekeringsmaatschappijen voor al hun verzekeringen. Alle documenten zijn dus op dezelfde eenvoudige, overzichtelijke manier te lezen.

U krijgt het IPID aangeboden van de verzekeraar of uw financieel adviseur waarbij u de verzekering sluit, voordat u deze verzekering definitief afsluit. Zodat u geïnformeerd het contract aangaat.

Niet compleet, wel een goede basis

Het document bevat niet alle voorwaarden van de verzekering, maar het beantwoordt wel de belangrijkste vragen die u voor het sluiten van een verzekering heeft. Zoals:

 • Een link naar de complete polisvoorwaarden
 • Wat is wel gedekt?
 • Wat is niet gedekt?
 • Wat zijn de dekkingsbeperkingen?
 • Waar bent u gedekt?
 • Wat zijn uw verplichtingen?
 • Wanneer en hoe betaalt u?
 • Wanneer begint en eindigt de dekking?
 • Hoe zegt u uw contract op?

[su_button url=”/klantenservice/productwijzer/” target=”blank” background=”#299a01″ color=”#ffffff” size=”5″ wide=”yes” icon=”icon: check-square-o” text_shadow=”1px 1px 1px #000000″]IPIDs van onze verzekeringen[/su_button]

Belasting in 2019 voor ZZP’ers

Prinsjesdag 2018Prinsjesdag 2018 mag dan een recordaantal keer het woord ‘dividendbelasting’ bevatten, er is echt nog wel meer nieuws relevant voor met name kleine ondernemers en ZZP’ers. Dan kijken we vooral naar de nieuwe Belastingplannen voor 2019.

Voor een groot deel gelden voor u als ZZP’er dezelfde financiële voor- en nadelen als voor mensen in loondienst. Bijvoorbeeld de aanpassing van het Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven, de verhoging van de BTW en de daling van vermogensbelasting. Bekijk dus vooral ook de infographic met een doorrekening van de Prinsjesdag 2018 plannen en het artikel dat we hierover hebben geschreven.

Verandert u van eenmanszaak naar BV?

U bent ZZP’er en u heeft een eenmanszaak. U heeft zichzelf al eens de vraag gesteld; waar houd ik meer over van mijn verdiende geld: in een eenmanszaak of een BV? De belastingheffing voor eenmanszaken is progressief en gelijk aan mensen in loondienst. Daarnaast is er voor de eenmanszaken zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, etcetera. Maar het percentage van deze aftrekposten wordt de komende jaren verlaagd naar 36,93% in 2023. Als ZZP’er gaat u dus minder overhouden van uw verdiende geld.

De regering komt met een plan waarbij het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt verlaagd.

Belastbaar bedragTariefBelastbaar bedragTarief
2018€ 0 – € 200.00020,0%€ 200.000 of meer25,0%
2019€ 0 – € 200.00019,0%€ 200.000 of meer24,0%
2020€ 0 – € 200.00017,5%€ 200.000 of meer22,5%
2021€ 0 – € 200.00016,0%€ 200.000 of meer21,0%

De winst van een BV wordt dus lager belast. Als geld uit de BV wordt gehaald, dan gaan de tarieven wél omhoog.

Heffing over geld dat u uit de BV haalt (box 2):

Tarief
201825,0%
201925,0%
202027,3%
202128,5%

Per saldo is de totale belastingdruk in 2020 bij een winst van € 100.000 en uitkering van ditzelfde bedrag naar privé als volgt:

€ 100.000 x 17,5%  – dan is de winst die in uw BV resteert € 82.500.
Dan de box 2 heffing van 27,3% . Dan houdt u over:  € 59.977 op uw privé rekening.

In 2018 is de totale belastingdruk voor een BV 45% en is de uitkering op uw privérekening € 60.000. In 2020 heeft u (doorgerekend) slechts een kleine wijziging van de belastingdruk. De verlaging van de vennootschapsbelasting is natuurlijk voordelig zolang u de winst in de onderneming houdt.

Deze optie heeft u niet als ZZP’er met een eenmanszaak. Dan bent u gewoon onderhevig aan de tarieven van de normale Inkomstenbelasting. De BV is in dit geval voordeliger, zolang het geld in de BV blijft.

Andere redenen om mogelijk te kiezen voor een BV zijn:

 • Aansprakelijkheid;
 • Continuïteit/ overdraagbaarheid;
 • Aanzien/ garanties.

Wij adviseren u een specialist te consulteren om voor u te berekenen wat voor u het voordeligste is qua belastingheffing en uw persoonlijke situatie.

Hypotheek voor ZZP’er eenmanszaak en BV – zijn beiden goed te regelen

Zowel voor BV’s als Eenmanszaken zijn tegenwoordig goede mogelijkheden om een hypotheek te krijgen. Bij een ZZP hypotheek zit de uitdaging in het werken met de juiste jaarcijfers en het voldoen aan een aantal extra regels. Bij een BV is de constructie vaak wat ingewikkelder, maar met goed advies niet lastiger te krijgen.

Let op: u kunt tegenwoordig al een hypotheek krijgen als u slechts jaarcijfers van één jaar heeft.

 

 

Prinsjesdag 2018: de financiële gevolgen

In de week van Prinsjesdag 2018 (18 september 2018) brengen wij u een Financiële Update waarin u precies kunt lezen wat de financiële gevolgen zijn van de Kabinetsplannen. Wij zijn geen nieuws-site die u als eerste álle details en alle plannen voorschotelt. Wat wij wel doen is uit de Miljoenennota filteren welke plannen effect hebben op ónze expertise en úw portemonnee.

Welke uitgaven doet u het beste nog in 2018, en welke stelt u juist beter uit tot 2019?

Denk aan het nieuwe plan voor de inkomstenbelasting – u zult waarschijnlijk elke maand meer salaris uitgekeerd krijgen. Maar ook een doorrekening van de verhoogde BTW op goederen – waardoor u dat hoge salaris net zo hard weer moet uitgeven aan de dagelijkse boodschappen. En we berekenen het effect van deze plannen op uw totale koopkracht.

Uiteraard voorzien we onze artikelen van deskundig, onafhankelijk advies voor uw financiële toekomst.

 

Schenken of erven?

Schenken met warme hand – zo noemt men het als u al bij leven begint met het overdragen van uw vermogen op uw kinderen. Of het nu een eenmalige of periodieke schenking is, belastingtechnisch kan dit voor zowel u als uw kinderen gunstig uitpakken. Gunstiger dan wanneer alles ineens wordt overgedragen als erfenis.

De regels voor geld schenken zijn niet zo ingewikkeld. Eenmalig mag u maar liefst 100.8000 euro schenken voor de eigen woning of voor de studie van uw kinderen (in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar).

Nieuwe iPhone update bevordert veilig rijden

De laatste update voor iPhone (iOS 11.01) bevat een nieuwe functie: ‘niet storen tijdens autorijden’. Wie dit aanzet krijgt tijdens het autorijden geen meldingen van zijn telefoon. Uiteraard met als doel om niet afgeleid te raken en veiliger te rijden.

Hoe werkt de ‘niet-storen-tijdens-autorijden’-functie?

De werking lijkt veel op die van de normale ‘niet storen’ functie die u handmatig kunt instellen tijdens bijvoorbeeld een concert of vergadering. Het mooie van deze speciale instelling is dat hij automatisch inschakelt wanneer uw auto verbinding maakt met uw iPhone via bluetooth en/of wanneer u aan het rijden bent. Handmatig inschakelen is ook mogelijk. En de navigatie werkt wel gewoon, als u daar gebruik van wilt maken.

De keuze tussen bluetooth, handmatig en automatisch maakt u de eerste keer dat u de functie inschakelt. Bij automatisch schakelt de functie in zodra de iPhone meet dat u met meer dan 20 km per uur voortbeweegt. Hij werkt dus ook op de brommer, scooter en e-bike!

Bang dat uw vrienden of relaties op antwoord zitten te wachten? U kunt via uw instellingen ook nog een automatisch antwoord op berichten instellen, dat via bijvoorbeeld WhatsApp wordt gestuurd wanneer u tijdens het rijden een bericht ontvangt. Dit stelt u in voor specifieke contactpersonen. Antwoord dit contact op dat bericht met het woord ‘urgent’, dan ontvangt u tóch een melding van uw telefoon.

Ongelukken vooral op tragere wegen

Maar liefst 25% van de ongelukken met auto’s in Nederland ontstaat door afleiding van de chauffeur door zijn/haar telefoon (bron: Veilig Verkeer Nederland). Met name op 80-kilometerwegen denken we met zijn allen dat een berichtje naar huis of het werk sturen ‘wel even kan’. Het is ook zó verleidelijk om als u iets hoort rinkelen ‘even’ te controleren wie het is en of het urgent is. Maar alleen die handeling leidt al teveel af van het autorijden, meer dan u zelf doorheeft.

Wij adviseren dan ook om de iPhone functie in te stellen op ‘automatisch’ zodat u niet kunt vergeten om uw meldingen uit te zetten bij het rijden.

Verzekeringen nu: gebruik mobiel valt onder ‘afleiding’

De politie schrijft een flinke boete uit als zij u betrappen met uw mobiel tijdens het autorijden.
En als u dan ook nog een ongeluk veroorzaakt wordt u door justitie flink bestraft.
Maar uw verzekering heeft (nog) geen middelen om u te bestraffen.

Het gebruik van uw mobiel achter het stuur staat niet expliciet in de clausules en uitsluitingen op verzekeringspolissen. Dat wil zeggen dat u zelfs als u door de politie wordt veroordeeld, u wel aanspraak kunt maken op uw verzekeringen voor uitkering van de (letsel- en blik)schade aan anderen.

Maar dat gaat veranderen!

Appen en bellen gaan mogelijk onder ‘roekeloosheid’ vallen

In het Regeerakkoord van het huidig kabinet is expliciet aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Niet specifiek aan gebruik van de mobiel, maar als groeiende factor in het aantal verkeersdoden en -ongelukken wordt deze wel geïmpliceerd. Ook wordt het gebruik van de mobiel expliciet benoemd in het Verkeersveiligheidsmanifest dat door het Kabinet wordt onderschreven.

Trouw meldde onlangs dat er gewerkt wordt aan een nieuwe wet die appen en bellen in de auto gelijkstelt aan met drank of drugs op achter het stuur kruipen. Het is een nieuwe definitie van het begrip ‘roekeloosheid’ voor de wet. Dat maakt dat het gebruik van de mobiel niet alleen met geldboetes, maar ook met celstraf bestraft kan worden.

Verzekeringen straks: mobiel gebruik = geen uitkering van schade

Verzekeraars zien ook het aantal ongelukken stijgen en hoeveel schade zij moeten uitkeren vanwege gebruik van de mobiel in de auto. Zij bereiden achter de schermen hun eigen maatregelen voor.

U kunt erop rekenen dat polisvoorwaarden over enige tijd expliciete clausules zullen bevatten die het gebruik van de mobiele telefoon bestempelen als reden om uitkering van schade te weigeren en reden tot beëindiging van de verzekering.

Er zijn ook al verzekeringen die in plaats van slecht gedrag bestraffen, juist goed gedrag belonen: in ruil voor het gebruiken van een app die rijgedrag registreert en analyseert, krijgt u korting op uw premie.

Met een stok en een wortel, maar vooral met bewustzijn, proberen dus zowel de Overheid als brancheorganisaties als verzekeraars (en Apple!) om te zorgen dat iedereen

Checklist voor een onbezorgde vakantie

Checklist onbezord vakantie

 • Scan uw papieren in en mail deze naar uw e-mail account U heeft dan altijd de mogelijkheid om e.e.a. te bekijken bij aanwezigheid van een internet verbinding. Denk hierbij aan:
  • Ziektekostenpolis
  • Reis/annuleringspolis
  • Identiteitspapieren (paspoort)
  • Tickets
  • Medicijnenlijst
  • Schadeformulier van uw verzekering
 • Controleer de geldigheid van uw identiteitspapieren (paspoort/Europese identiteitskaart) en neem deze mee in uw handbagage.
 • Neem de polis van uw reisverzekering mee In sommige landen moet u aan kunnen tonen dat u in het bezit bent van een geldige reisverzekering.
 • Neem geen vloeistoffen in uw handbagage mee (vliegtuig) Vloeistoffen kunnen alleen met de handbagage mee als ze verpakt zijn in flessen van 100ml en in een doorzichtig en hersluitbaar plastic zakje van maximaal 1 liter (babyvoeding en medicijnen uitgezonderd).
 • Zet uw mobiel uit voor roaming of controleer de kosten voor mobiel internet in het land van bestemming.
 • Vraag bij uw zorgverzekeraar gratis een Europese Zorgpas aan Deze biedt meer zekerheid dan uw gewone zorgpas op gratis hulp in de EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Macedonië en Australië.
 • Zet alarmnummers in uw mobiele telefoon
  • Alarmcentrale van uw reisverzekering. Heeft u een Lancyr reisverzekering dan kunt u bellen met 0031-20 6955562
  • Alarmnummer: 112 voor alle landen van de Europese Unie
  • Bankpas of creditcard blokkeren: 0031-30 2835372
  • Collect call: 0900-99 00 31 (degene die gebeld wordt, betaalt de gesprekskosten)