Weet u hoeveel financiële ruimte u heeft?

Hoeveel financiële ruimte heeft u om een eerste, volgende of lang gedroomde stap te maken op de woningmarkt? En schat u dat, of weet u dat?

lage hypotheekrente – Met de lage hypotheekrente van nu, is vaak meer mogelijk dan u denkt.

hoger besteedbaar inkomen – Loonstijgingen én nieuwe fiscale regelingen maken dat we meer overhouden van ons inkomen om aan hypotheek te besteden. Zo meldt het NIBUD in oktober 2019.

tweeverdieners lenen meer – Vanaf 2020 mogen tweeverdieners méér geld lenen. Het loon van de minstverdienende partner telt dan mee voor 80% (i.p.v. 70%). (NIBUD)

Weet u wat uw huis nu waard is, en of dat nog in juiste verhouding staat tot uw hypotheek en de risico-opslag?

Weet u bovendien, dat wij ruimte hebben voor  hypotheken in allerlei werk- en woonsituaties?

 • ZZP-hypotheek
 • Startershypotheek
 • Scheidingshypotheek
 • Oude-dag-hypotheek
 • Expat-hypotheek
 • Opeethypotheek
 • Ondernemershypotheek
 • Flexwerkershypotheek
 • Studentenhypotheek
 • Familiehypotheek
 • Woonboothypotheek
 • Verhuurhypotheek

Wat u ook zoekt, wij geven u graag deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies.

Wij werken altijd vanuit úw wensen, uw situatie en úw belang. We vergelijken alle aanbieders en zoeken de oplossing die past bij uw financiële ruimte. Neem vandaag nog contact op!

Overlijdensrisicoverzekering: premies uit verleden vaak te hoog

Heeft u in het verleden heeft u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? De afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen sterk gedaald.

Het kan voor u een premievoordeel opleveren om uw oude verzekering over te sluiten.

Advies is vereist voor complexe verzekeringen

De overlijdensrisicoverzekering wordt in de meeste gevallen afgesloten als onderdeel van een totaal advies (bijvoorbeeld voor de nabestaandenvoorziening of in combinatie met de hypotheek). Als u besluit uw overlijdensrisicoverzekering om te zetten, moet hiermee rekening worden gehouden. U kunt dus niet zomaar op internet shoppen voor een nieuwe verzekering, zoals met simpelere producten als een autoverzekering.

De advieskosten zijn meestal lager dan het financieel voordeel dat u haalt uit oversluiten. Wij onderzoeken graag voor u of de premie van uw overlijdensrisicoverzekering lager kan. Bel of e-mail ons voor een eerste vrijblijvend advies.

Belastingvrij schenken aan kinderen

Tijdens uw leven belastingvrij schenken aan uw kinderen heeft een aantal voordelen. Naast het zien van de dankbare gezichten, geeft het ook belastingvoordeel. Hoe lager de uiteindelijke erfenis, hoe minder erfbelasting. Maar hoeveel kunt u belastingvrij schenken? De Regering heeft besloten om de vrijstelling te verhogen tot 100.800 euro (2018), mits de schenking verband houdt met de eigen woning. In 2013 en 2014 werd deze vrijstelling als tijdelijke maatregel ingevoerd en per 1 januari 2015 weer afgeschaft.

Belastingvrij schenken: hoe werkt het

Schenken kent een aantal vrijstellingen waardoor de ontvanger (vaak uw kinderen of kleinkinderen) geen belasting hoeft te betalen. In de eerste plaats is er de reguliere jaarlijkse vrijstelling van 2.122 euro (2016). Het maakt dan niet uit aan wie u schenkt. Daarnaast geldt een aantal vrijstellingen specifiek voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Een daarvan is de verhoogde vrijstelling van 53.016 euro (2016). Er geldt dan wel een aantal spelregels.

 • Het geld moet worden gebruikt voor de eigen woning of voor de studie van uw kinderen.
 • De vrijstelling geldt alleen voor schenkingen aan uw kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar.
 • Een kind kan maar één keer van de vrijstelling gebruikmaken.

2018: verhoogde vrijstelling van 100.800 euro

De eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.800 euro voor schenkingen voor de eigen woning wordt met ingang van 2017 opnieuw ingevoerd. De spelregels zijn eenvoudig.

Deze belastingvrije schenking in 2018 moet worden gebruikt voor:

 • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
 • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
 • de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek) of een restschuld ontstaan na verkoop van een woning van de begiftigde.

Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat de verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning niet beperkt is tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn (of in elk geval de partner van de ontvanger). Een andere belangrijke versoepeling is dat het bedrag van de verruimde vrijstelling onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Een schenking in het 39e jaar van de ontvanger kan dus worden besteed in het 40e en 41e jaar. Daarnaast is het ook mogelijk de schenking in 3 jaarlijkse termijnen te voldoen. De laatste termijn moet wel voor het 40e levensjaar te zijn gestort.

Overigens mag bij een schenking aan een kind van € 100.800 een bedrag van € 25.731 (2018) vrij worden besteed. Bijvoorbeeld: een auto, een vakantie of tuinaanleg). Het resterende bedrag van € 75.069 moet wel worden besteed aan de eigen woning. Het schenkingsbedrag van € 25.731 is de algemene eenmalige vrijstelling voor kinderen.

Heeft u in 2015 of in 2016 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? Voor u heeft de Regering een regeling gemaakt (overgangsrecht) waardoor u in 2017 of 2018 een aanvullende vrijgestelde schenking kunt doen. Op deze manier kunt u alsnog van de verruiming van de vrijstelling tot 100.800 euro profiteren. Hieronder kunt u lezen hoe de regeling werkt.

Overgangsrecht

Indien u vóór 2013 of in 2015 of 2016 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling van 25.449 euro (2015: 25.322 euro) of de extra verhoogde vrijstelling van 53.016 euro (2015: 52.752 euro) mag u vanaf 2017 alsnog een aanvullende schenking doen totdat u de volledige vrijstelling van 100.800 euro (vrijstelling 2018) heeft benut. Deze regel geldt echter niet indien u in de jaren 2013 en 2014 al gebruik heeft gemaakt van deze verhoogde vrijstelling. Met dit overgangsrecht wil de Regering ervoor zorgen dat iedereen in de gelegenheid is gesteld om van de volledige € 100.800 belastingvrij schenken gebruik te maken. Vanaf 2019 vervalt deze mogelijkheid.

Dit overgangsrecht kent een aantal verschillende situaties die per situatie een uitleg verdienen. Het advies is om contact op te nemen met een specialist.

Gebruikmaken van verhoogde schenkingsmogelijkheid

Het lijkt in veel gevallen aantrekkelijk om van de verhoogde vrijstelling gebruik te maken. U moet er echter op bedacht zijn dat door de schenking in feite een omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen plaatsvindt op het niveau van de ontvanger van de schenking (vaak uw kinderen), met de daarbij behorende fiscale gevolgen.

Uw kind heeft door de schenking minder schuld en meer bezit. Dit heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Daar staat aan de andere kant weer tegenover dat u minder belasting hoeft te betalen in box 3. Uw kind zal (uiteindelijk) minder erfbelasting betalen (wij gaan er voor het gemak vanuit dat uw kind ook erfgenaam is).

Het is raadzaam om de fiscale aandachtspunten in rekening te nemen als u ervoor kiest om gebruik te maken van de extra verhoogde vrijstelling voor belastingvrij schenken. Onze financieel adviseurs kunnen u bijstaan bij uw keuze en u verder adviseren.

Belastingvrij schenken: de oude regeling (vóór 2017)

Schenken kent een aantal vrijstellingen waardoor de ontvanger (vaak uw kinderen of kleinkinderen) geen belasting hoeft te betalen. In de eerste plaats is er de reguliere jaarlijkse vrijstelling van 2.147 euro (in 2018). Het maakt dan niet uit aan wie u schenkt. Daarnaast geldt een aantal vrijstellingen specifiek voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Een daarvan is de verhoogde vrijstelling van 53.602 euro (in 2018). Er geldt dan wel een aantal spelregels.

 • Het geld moet worden gebruikt voor de eigen woning of voor de studie van uw kinderen.
 • De vrijstelling geldt alleen voor schenkingen aan uw kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar.
 • Een kind kan maar één keer van de vrijstelling gebruikmaken.
 • De studie moet minimaal € 20.000 kosten.

Studie = schuld?

studieschuldfu

Als uw kinderen uit huis gaan, bijvoorbeeld op kamers in verband met studie, breekt er weer een hele nieuwe periode aan. Toch bent u nog tot hun 21e verantwoordelijk om hen financieel te steunen. Hoe gaat uw kind om met financiën, krijgt hij of zij een studie schuld en moet u bijspringen?

Hoeveel geld heeft uw kind nodig om te studeren?

Als uw kind wil studeren kost dat geld. Een studerend kind op kamers is gemiddeld € 1000,00 kwijt per maand. Daarnaast moet er € 1984,00 per jaar aan collegegeld worden betaald voor het aankomende studiejaar (2016/17) en komen er nog de nodige kosten bij voor studiematerialen. Als ouder wilt u uw kind hier meestal bij helpen door een financiële bijdragen te leveren, zodat uw kind niet met een torenhoge studie schuld komt te zitten.

Studiefinanciering lening of gift?

Sinds 1 september 2015 is het studiestelsel voor Bachelor- en Masterstudenten gewijzigd. De basisbeurs is vervallen. Nieuwe studenten kunnen een lening aanvragen. Na de studie moet deze worden terugbetaald. De aanvullende beurs blijft wel bestaan en gaat zelfs omhoog. Als de studie binnen 10 jaar wordt afgerond, wordt de lening van de aanvullende beurs omgezet in een gift.

Voor MBO-studenten blijft de basisbeurs wel bestaan. Voor niveau 1 en 2 is de basisbeurs een gift, voor niveau 3 en 4 is de basisbeurs een prestatiebeurs. Dat betekent dat de lening wordt omgezet in een gift als het diploma is behaald.

De maximale inkomensgrens voor studenten is vervallen, dus studenten mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit invloed heeft op de basis- of aanvullende beurs, ov-studentenkaart.

Komt uw kind zijn studie financieel gezond door?

Een vraag die veel ouders zich stellen op het moment dat een kind uit huis gaat: komt hij/zij niet in de financiële problemen? Kan mijn kind goed genoeg met geld omgaan?

Financiële opvoeding begint al op jonge leeftijd. Als een kind al jong heeft geleerd dat hij soms moet sparen om iets te kunnen doen of hebben en niet te snel overgaat tot lenen, dan zal hij daar profijt van hebben zodra hij/zij uit huis gaat. Een aantal zaken die kunnen helpen:

 1. Vraag samen zijn/haar studiefinanciering aan. Hier heeft uw kind een DigiD voor nodig, mocht uw kind nog geen DigiD hebben, dan kunt u dit gelijk doen.
 2. Laat uw kind belastingaangifte doen. Zeker als uw kind een bijbaantje heeft naast de studie, dan kan dit al snel honderden euro’s per jaar opleveren.
 3. Bekijk of uw kind recht heeft op toeslagen. Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag. U kunt de toeslagen berekenen op de website van de belastingdienst.
 4. Open met uw kind een (studenten-)spaarrekening. Zo kunt u uw kind helpen om een financiële buffer op te bouwen voor grotere aankopen of vervangen van bijvoorbeeld een kapotte laptop of telefoon.
 5. Maak samen met uw kind een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en leer uw kind budgetteren. Laat uw kind zien hoe snel een studie schuld kan opbouwen als hij/zij niet oppast. Op de website van het Nibud staan handige tips en tools.

Studentenwoning huren of kopen?

In de meeste grote steden zijn studentenwoningen schaars en duur. En vaak valt er op het onderhoud van de studentenkamers wel wat aan te merken.

Als uw kind op kamers wil, overweeg dan om zelf een appartement voor uw zoon of dochter te kopen en dan aan hem/haar (eventueel met huisgenoten) te verhuren. Dit kan voor u een interessante investering zijn en voor uw kind betekent het zeer waarschijnlijk een ruimere, beter onderhouden woning. Plus de zekerheid van een vaste stek voor de hele studietijd.

Onze adviseurs helpen u graag met het onderzoeken van de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Weet waar uw geld heengaat

Levensfasenbanner

 

Als financieel adviseurs vinden wij het belangrijk dat u een gezonde financiële situatie nastreeft. Mensen die “financieel fit” zijn, zijn gelukkiger, is onderzocht. Dat houden wij altijd in beeld als u ons advies vraagt over uw financiële zaken zoals verzekeringen of hypotheek. Maar wat verstaan we nu precies onder een gezonde financiële huishouding? Bent u Financieel Fit genoeg?

Financieel Fit is weten hoe je als mens, als huishouden of als organisatie goed met je geld omgaat – nu en in de toekomst. Wie Financieel Fit is kan de volgende vragen met JA beantwoorden:

 • Weet u wat er binnenkomt en uitgaat qua geld?
 • Is uw inkomen en vermogen voldoende beschermd bij onverwachte gebeurtenissen?
 • Controleert u regelmatig of u kunt besparen op uw uitgaven?
 • Spaart u, en heeft u een financiële buffer van minimaal 7x uw maandsalaris?
 • Heeft u voldoende pensioeninkomen?

Vragen als deze stellen we in een adviesgesprek en vertalen we dan samen naar een verbeterplan. Nu kan het zo zijn dat u niet ieder jaar bij ons aan tafel zit. Daarom proberen we ook als u minder vaak bij ons op kantoor bent, u toch te voorzien van goeie tips om Financieel Fit te worden, via onze nieuwsbrief en website bijvoorbeeld. Op onze website plaatsen we elke maand nieuwe blogs plaatsen en bieden we diverse tests aan om uw financiële fitheid te toetsen of de veranderingen in uw leven door te vertalen naar noodzakelijke aanpassingen aan uw financiële producten.

Financieel Fitter met deze To Do lijst

1. Krijg financieel inzicht: check iedere maand uw lopende rekeningen, controleer waar uw geld naartoe gaat en krijg direct meer grip op uw geld. Af en toe optellen welk bedrag aan onnodige uitgaven is uitgegeven doet vaak wonderen voor toekomstige uitgaven.

2. Verzeker belangrijke risico’s: controleer hoe uw financiële situatie geborgd is bij onverwachte gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden of bijvoorbeeld brand- of inbraakschade.

3. Bespaar honderden euro’s per jaar: Regelmatig controleren of u kunt besparen blijkt een gemiddeld huishouden honderden euro’s per jaar besparing te kunnen opleveren.

4. Open een spaarrekening voor uw spaardoelen: Voor elk belangrijk spaardoel een aparte “spaarpot” creëren draagt bij aan het werkelijk realiseren van uw doelen.

5. Zorg voor voldoende pensioeninkomen: check of u uit gaat komen met het pensioen dat u nu opbouwt of dat u meer pensioeninkomen (of lagere lasten) nodig heeft.

Onafhankelijke dienstverlening

In onze dienstverlening vertaalt Financieel Fit zich in een gedrevenheid om de beste producten aan te bieden tegen een scherp tarief. De producten moeten vooral het best passend zijn bij uw situatie en wensen. We houden u op de hoogte van relevante wetswijzigingen en wijzigingen in uw financiële producten en de voorwaarden. We lossen schades graag snel en efficiënt op. En we vertalen ontwikkelingen in de politiek naar financiële gevolgen voor uw huishouden en producten. We zoeken altijd naar manieren om onze kennis met u te delen zodat u uw voordeel ermee kunt doen.

Is er iets veranderd in uw leven zoals woon-, werk- of gezinssituatie? Doe dan de korte ‘Financiële check bij levensveranderingen’ en ontvang direct financiële checklists.

We zien onze medewerkers als financiële coaches, die samen met u een route uitstippelen om uw financiële situatie te optimaliseren en uw financiële dromen te realiseren. U kunt hiervoor te allen tijde een afspraak met ons maken!

Een brief met afzender CJIB? O jee een verkeersboete!

schadevrijejarenTe hard rijden, geen richting aangeven, rijden door rood licht of fietsen zonder licht. Het zijn allemaal verkeersovertredingen die vaak worden gemaakt. Maar wat hebben ze nog meer met elkaar gemeen? De boete die u ervoor krijgt gaat in 2016 omhoog.

Wist u dat? Verzekeringsmaatschappijen de gemaakte verkeersovertredingen bij een aanrijding, met een ander, meewegen bij het vaststellen van de over en weer gemaakte fouten. Als u de verkeersovertreding heeft gemaakt dan kan dat in uw nadeel uitpakken bij de beoordeling van de schuldvraag.

Wij willen u in harde euro’s een overzicht geven van de boetes die staan op de verschillende verkeersovertredingen. Rij veilig, houdt u aan de verkeersregels en bespaar op de kosten van hoge verkeersboetes.

We benoemen achtereenvolgens:

– Boetes voor automobilisten (behalve snelheid)
– Boetes voor fietsers
– Boetes voor snelheidsovertredingen met de auto

Zit u vaak in de auto? Bespaar uzelf de onderstaande boetes:

• Blokkeren van een kruispunt € 230
• Bumperkleven bij hogere snelheid: Kantongerecht, kan oplopen tot € 800
• Bumperkleven tot 80 km/u € 280
• Door rood rijden € 230
• Eénrichtingsweg inrijden € 140
• Fout parkeren, dubbel parkeren, parkeren op een hoek, zebra, anders bestemde parkeerplaats, buiten de vakken, langs gele streep, enz. € 90
• Geen geldige APK € 130
• Geen richting aangeven € 90
• Geen voorrang verlenen € 230
• Niet meewerken aan alcoholcontrole (‘blazen’) € 230
• Niet wegrijden bij groen licht € 140
• Niet-handsfree bellen € 230
• Onnodig links rijden op andere weg met meer rijstroken € 230
• Onnodig links rijden op autosnelweg € 140
• Over doorgetrokken streep rijden € 230
• Overschrijding doorgetrokken streep tussen weg en fietspad € 140
• Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats € 370
• Politie-, brandweer- of ambulancewagen met sirene en zwaailicht niet voor laten gaan € 230
• Rechts inhalen € 230
• Rijbewijs niet kunnen of willen tonen € 90
• Rijden met een verlopen rijbewijs € 90
• Uitvaartstoet of militaire colonne doorsnijden € 90
• Veiligheidsgordel niet dragen, bestuurder of passagier € 140
• Verkeerd gebruik voorsorteervak € 230
• Zonder licht rijden, bij avond, binnen de bebouwde kom € 90
• Zonder licht rijden, bij avond, buiten de bebouwde kom € 140
• Zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook € 230

Fietst u vaak? Bespaar dan door niet de onderstaande overtredingen te maken:

• Door rood licht fietsen € 90
• Fiets achterlaten bij plaatsingsverbod € 35
• Met knipperende verlichting rijden € 55
• Niet stoppen voor haaientanden € 90
• Tegen de verplichte rijrichting in fietsen € 35
• Zonder licht rijden bij avond € 55

Nu volgen de snelheidsovertredingen.

Tussen haakjes ziet u de boete van 2015.

Als u te hard rijdt binnen de bebouwde kom:
• Met 4 km/h € 27 (26)
• Met 10 km/u € 70 (69)
• Met 15 km/u € 129 (128)
• Met 20 km/u € 186 (184)
• Met 25 km/u € 249 (246)
• Met 30 km/u € 325 (322)

Als u te hard rijdt binnen een woonerf of binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden:
• Met 4 km/u € 45 (44)
• Met 10 km/u € 104 (103)
• Met 15 km/u € 180 (178)

Als u te hard rijdt buiten de bebouwde kom, op autowegen
• Met 4 km/h € 24 (23)
• Met 10 km/u € 66 (65)
• Met 15 km/u € 125 (124)
• Met 20 km/u € 178 (176)
• Met 25 km/u € 234 (232)
• Met 30 km/u € 309 (305)

Als u te hard rijdt buiten de bebouwde kom, op autowegen, bij wegwerkzaamheden
• Met 4 km/u € 36 (36)
• Met 10 km/u € 88 (87)
• Met 15 km/u € 153 (152)
• Met 20 km/u € 217 (215)
• Met 25 km/u € 292 (292)
• Met 30 km/u € 374 (369)

Buiten de bebouwde kom, op autosnelwegen
• Met 4 km/u € 24 (23)
• Met 10 km/u € 61 (61)
• Met 15 km/u € 115 (113)
• Met 20 km/u € 165 (163)
• Met 25 km/u € 217 (217)
• Met 30 km/u € 276 (273)

Als u te hard rijdt buiten de bebouwde kom, op autosnelwegen, bij wegwerkzaamheden
• Met 4 km/u € 31 (31)
• Met 10 km/u € 83 (82)
• Met 15 km/u € 147 (148)
• Met 20 km/u € 209 (207)
• Met 25 km/u € 275 (274)
• Met 30 km/u € 360 (356)

Benieuwd op welke manieren u nog meer kunt besparen?

Nieuwsgierig hoe kleine veranderingen in uw leven kunnen bijdragen aan uw financiële fitheid?
1. Doe de financiële fitheidstest
2. Laat ons een polis analyse uitvoeren
3. Open nu uw spaarrekening

Check uw (miljoenen)nota’s 

Elk jaar bekijkt het kabinet hoe het is gegaan met de inkomsten en uitgaven van ons land. En past de Rijksbegroting aan waar dat nodig is. Doet u hetzelfde met uw eigen begroting? Checkt u regelmatig uw nota’s en bekijkt u waar het beter of voordeliger kan?

Voorkom bijbetalen

Een aantal maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op voorschotbedragen. Het voordeel daarvan is dat u maandelijks weet waar u aan toe bent. U betaalt iedere maand hetzelfde bedrag. Het nadeel is dat als er iets tussentijds wijzigt, u voor verrassingen kunt komen te staan bij de eindafrekening of uw belastingaangifte. Bekijk bij elke wijziging in uw financiële- of gezinssituatie dus wat de effecten hiervan zijn op uw voorschotbedragen.

Inkomen of hypotheek gewijzigd? Check uw voorschotbedragen!

Heeft u bijvoorbeeld onlangs uw hypotheek aangepast naar de lage hypotheekrente, én krijgt u maandelijks een voorschot op de hypotheekrenteaftrek? Pas dit bedrag dan ook aan! Is uw inkomen gestegen of gedaald? Bekijk dan op www.toeslagen.nl wat voor effect dit heeft op uw toeslagen zoals kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag. Zit u tijdelijk zonder werk of werkt u vaker vanuit huis? Wellicht is het dan verstandig om uw voorschotbedrag voor energie te verhogen.

Betaal niet te veel

Voor vaste lasten zoals uw energie, abonnementen en verzekeringen is het goed om regelmatig te controleren of dit nog steeds aansluit bij uw huidige (gezins-)situatie. Zeg abonnementen op waar u geen gebruik van maakt, vergelijk de tarieven van uw energieleverancier af en toe eens. Bekijk eens of uw verzekeringen nog aansluiten bij uw huidige situatie. En bespaar op uw verzekeringen met het A t/m Z Pakket. Daarmee krijgt u tot 15% korting op uw verzekeringen, en hoeft u voor uw persoonlijke begroting volgend jaar veel minder tijd te besteden. Alles staat tenslotte bij elkaar, overzichtelijk in 1 nota. Heeft u nog geen A t/m Z pakket? Binnen 10 minuten heeft u dit geregeld.

Verhoog uw koopkracht

Volgens het kabinet gaat bijna iedereen er komend jaar financieel op vooruit. Dat komt voornamelijk doordat er geld wordt geschoven van de ene “pot” naar de andere. Zo heeft u volgend jaar waarschijnlijk een paar tientjes per maand extra. Stel nu dat u zelf ook met uw geld gaat schuiven? Dan kunt u waarschijnlijk zonder al te veel moeite uw extra maandbudget verdubbelen.

Sluimeruitgaven, de sluipmoordenaar van uw portemonnee

Spaarpotten

Bij banken kunt u virtuele spaarpotten aanmaken

Het lijkt niet zo veel uit te maken, af en toe een kopje koffie en een broodje op het treinstation of bij de benzinepomp. De luxe broodjes voor lunch op je werk, of al die heerlijk uitziende aanbiedingen in de supermarkt of online die je ‘toch maar mooi meepikt’. Maar als u al dit soort kleine uitgaven per maand optelt, zult u versteld staan wat u er maandelijks aan kwijt bent.

Denk maar even na over deze voorbeelden:

 • 1x per week koffie op het station: € 10,- p/m
 • 2x per maand lekker broodje op het werk: € 8,- p/m
 • Speciale ‘aanbiedingen’ supermarkt: € 20,- p/m
 • 2x per maand maaltijdbezorging (pizza, snack, thai): € 35,-
 • Funshoppen mode/kleine verleiders bij de kassa: € 20,- tot € 80,- p/m

Goed nieuws eigenlijk, want al dat geld is potentieel spaargeld voor dingen die er écht toe doen!

Bewapen uzelf tegen geldverspilling

Juist omdat al die kleine uitgaven bij elkaar maandelijks zo’n groot verschil maken in uw budget, is het belangrijk uzelf hiertegen te beschermen. Uit onderzoek is gebleken dat doelsparen het beste wapen is tegen onnodig geld verspillen. En de kans dat u uw doel werkelijk behaalt, wordt ook nog eens aanzienlijk groter.

Stel uzelf dus spaardoelen voor de nabije en verre toekomst en leg hier maandelijks geld voor opzij. Vraag uzelf bij elke uitgave af, of deze uitgave bijdraagt aan uw doelen en of er een andere manier is. Zoals zelf uw koffie en lunch mee te nemen van huis of uw boodschappen 1 x per week te doen. Maak aparte spaarpotten of rekeningen aan per spaardoel, zodat u zeker weet dat u er vanaf blijft.

loesjeRoodstand op uw betaalrekening

Een ander soort sluimeruitgaven zijn leningen. Bijvoorbeeld een studieschuld of een roodstand op uw betaalrekening, vooral als u wel spaargeld heeft. Vaak betaalt u vrij hoge rentepercentages voor roodstanden en kredieten, terwijl u voor uw spaargeld momenteel bijna geen rente ontvangt. Op de balans verliest u dus geld, terwijl u denkt te sparen.

Het is daarom altijd verstandig eerst uw kredieten weg te werken, voordat u weer verder gaat met het opbouwen van spaargeld.

Waarom een spaarrekening?

Als de rente zo laag is op een spaarrekening, waarom zou u dan een spaarrekening openen? Een spaarrekening openen puur voor het ontvangen van spaarrente is geen argument met deze lage rentes. Financiële veerkracht wel. Als u financiële tegenslagen zelf kunt opvangen zit u lekkerder in uw vel en komt u er sneller weer bovenop. U hoeft immers niet bij anderen aan te kloppen en komt niet in de vicieuze cirkel van dure kredieten, die het u alleen maar moeilijker maken weer financieel gezond te worden. U kunt sneller weer verdergaan met sparen voor uw doelen.

Vergelijkt u ook uw andere verzekeringen, niet alleen Zorg?

Twee miljoen Nederlanders hebben in de afgelopen maand hun zorgverzekering over gesloten naar een andere verzekeraar. Nog veel meer mensen hebben in ieder geval een vergelijking gemaakt, meestal met als doel te besparen op de zorgverzekering. U ook? En vergelijkt u dan ook gelijk de rest van uw pakket aan verzekeringen?

Check jaarlijks of uw verzekeringen nog bij u passen

Veel mensen weten niet welke aanpassingen in hun financiën allemaal nodig zijn bij een nieuwe levenssituatie zoals ander werk, gezinsuitbreiding, verhuizing, een erfenis/schenking of de aanschaf van bijzondere bezittingen. Mocht er iets misgaan, dan wilt u natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan zoals een verzekering waar de dekking niet meer klopt. En u dus uw schade niet of niet volledig uitgekeerd krijgt. Een jaarlijkse check op uw verzekeringen is dus belangrijk.

 

Bespaar op uw verzekeringen

Daarnaast merken wij dat de mensen die regelmatig hun verzekeringen vergelijken, elk jaar opnieuw geld  kunnen besparen. Hun voordeel loopt in de honderden euro’s.

Met het A t/m Z verzekeringspakket pakt u al snel 15% korting op uw premies en heeft u toegang tot de beste producten van verschillende verzekeraars in 1 pakket.

Automatisch een jaarlijkse check op uw verzekeringen

Als u zich aansluit bij het A t/m Z Verzekeringspakket, dan nemen wij u het vergelijkingswerk uit handen. We doen elk jaar een check of u nog de voordeligste verzekeringen heeft. Daar hoeft u dus niets voor te doen.

Voordelen van het A t/m Z Verzekeringspakket:

 • Oplopende korting tot 15% op uw premie.
 • Overzicht: één polis met al uw verzekeringen erop.
 • Combinatie van beste verzekeringen in één pakket. Van ASR t/m Reaal. Mét korting.
 • Alleen verzekerd wat nodig is.
 • Geen dubbele bijkomende kosten, zoals polis- en administratiekosten.
 • Eén contactpersoon voor al uw verzekeringen.
 • Jaarlijkse verzekeringscheck.

Krijg een gratis verzekeringsanalyse

Wij helpen u graag met een verzekeringsanalyse op uw verzekeringen. We vergelijken al uw huidige schadeverzekeringen met de beste en voordeligste alternatieven. U krijgt een overzicht van de analyse inclusief advies tot mogelijke verbeteringen. Neem contact met ons op als u dit ook wilt.