Hypotheek en Belasting percentages 2021

Dit zijn de financiële en fiscale cijfers waarop u zich voor 2021 kunt voorbereiden.

Wilt u 2021 echt goed beginnen?  Schuif dan begin 2021 (digitaal) bij onze adviseurs aan voor een goed gesprek! Samen kijken we waar u komend jaar geld kunt besparen op bijvoorbeeld hypotheek en belastingen. En hoe u uw financiële toekomst zeker stelt en verbetert, voor uzelf en uw familie.

Heeft u vragen over schenken, erven, de beste hypotheekconstructie, of uw financiële toekomst? E-mail of bel ons en we geven snel antwoord.

Hypotheken:

Maximaal leenbedrag: stijgt. Voor tweeverdieners telt het tweede inkomen voortaan voor 90% mee.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG): leenbedrag stijgt naar € 325.000 (plus € 19.500 euro aan energiebesparende maatregelen in de nieuwe woning, meegefinancierd mag worden). De kosten van NHG blijven 0,7% van de koopsom. Een overlijdensrisicoverzekering is niet langer verplicht voor NHG (maar vaak wel raadzaam!)

Hypotheekrenteaftrek: daalt naar maximaal 43%.

Eigenwoningforfait: daalt naar 0,5% bij een WOZ-waarde tot € 1.060.000

DUO lening: de weggingsfactor wordt verlaagd. Hierdoor kunt u met DUO lening een hogere hypotheek krijgen.

Energiebesparende maatregelen: Ook in 2021 wordt door de geldverstrekker een bedrag van € 9.000 buitenbeschouwing gelaten bij het vaststellen van de maximale hypotheek, als dit bedrag wordt gebruikt voor Energiebesparende maatregelingen. Zie voor meer informatie de site van het NIBUD. Ook staat op de site van de NIBUD een lijst met besparende maatregelen.

Corona-maatregel: De geldverstrekkers stellen extra vragen inzake de coronacrisis en het economische effect hiervan op uw werkgever of uw bedrijf.

Belastingen:

Inkomstenbelasting tarief (nog maar 2 schijven!) tot AOW leeftijd:

 • Inkomens lager dan € 68.507, betalen 37,10 % belasting.
 • Inkomens hoger dan € 68.507, betalen 49,50 % belasting.

bron: Belastingdienst

Algemene heffingskorting: de maximale korting stijgt naar € 2.837 (onder de AOW-leeftijd) en € 1.469 voor wie daarboven is. De algemene heffingskorting wordt afgebouwd vanaf een inkomen van € 21.043.

De Arbeidskorting:

De arbeidskorting wordt in 2021 € 4.205 (dit was € 3.819) (onder AOW-leeftijd). En boven AOW-leeftijd wordt de korting € 2.191. Boven een inkomen van € 35.652 wordt deze korting afgebouwd.

Schenken

Jaarlijks belastingvrij schenken (de bedragen zijn incl. de extra Corona-vrijstelling van € 1000):

 • € 6.604 voor (pleeg)kinderen
 • € 3.244 voor kleinkinderen en andere personen
 • Volledige vrijstelling bij giften aan ANBI’s en SBBI’s

Eenmalig belastingvrij schenken:

 • € 26.881 voor algemene doelen, ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.
 • € 105.302 onder voorwaarden, waarbij het bedrag te besteden is aan aankoop woning of aflossing hypotheek. Ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.

(let op: u moet wel altijd aangifte doen van de schenking!)

Zie ook: Belastingvrij schenken in  2021

Wegenbelasting: Klik hier voor de tabellen (Belastingdienst.nl)

Erven

Belastingvrij erven in 2021:

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner € 669.265,-
Kinderen € 21.282,-
Kleinkinderen € 21.282,-
Aparte categorie zieke / gehandicapte kinderen € 63.836,-
Ouders (gezamenlijk of individueel) € 50.397,-
Overige personen € 2.234,-
ANBI’s / SBBI’s volledig vrijgesteld

Vermogen

Vermogensbelasting 2021: Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt in 2021 verhoogd naar € 50.000 per persoon. Als u een fiscaal partner heeft, is het heffingsvrij vermogen € 100.000 gezamenlijk. Tot dit bedrag aan eigen vermogen betaalt u geen vermogensbelasting.

Zie ook: Vermogensbelasting zelf berekenen

Waarom is investeren beter dan geld op een spaarrekening laten staan?

Veel Nederlanders reageren op de economische dip van 2020 door meer geld te sparen, of het spaargeld dat ze hebben vooral te laten staan waar het staat. Maar dat is om 3 redenen niet verstandig voor uw portemonnee. Uitgeven of investeren is beter.

1-    Geld moet rollen

Juist door nu geld uit te geven, stimuleren we als consumenten de economie en ondersteunen ondernemers / bedrijven om deze moeilijke tijd door te komen.

De Overheid helpt voor een deel, met alle steunpakketten. Wij als consumenten moeten de rest doen door te blijven kopen, of het nu een auto, verbouwing, nieuwe wasmachine of de nieuwe bank is. Of natuurlijk een investering waarmee u een bedrijf helpt én uzelf.

2-    De inflatie maakt uw spaargeld steeds minder waard

De inflatie ligt rond de 1,7% in juli 2020. Dit betekent dat alles wat u koopt (consumentengoederen en diensten) 1,7 % duurder is dan vorig jaar juli.  Dezelfde tas boodschappen die vorig jaar 100 euro kostte, kost u dit jaar € 101,70 aan de kassa.

U kunt dus minder kopen voor hetzelfde (spaar)geld. Tel daarbij op dat u momenteel overal (aanzienlijk) minder dan 1,7% spaarrente ontvangt. Dus uw spaargeld wordt elk jaar minder waard.

De inflatie voorspelling voor 2021 is 1,4% (bron: CPB). Dat betekent dat € 10.000 euro, na een jaar nog maar € 9.860 euro waard is, qua wat u ervoor kunt kopen. Spaarrente is minimaal, ongeveer 0,05%. Dus hiermee compenseert u niet afdoende voor de inflatie. Na een jaar is uw € 10.000 euro nog slechts € 9.909,30 waard.

(€ 10.000 +  0,005% = € 10.005  . € 10.005 – 1,4% = € 9.865,-)

Bij investeren ligt het rendement hoger dan 1,4%, dus hier liggen kansen om uw spaargeld tóch te laten groeien. Zoals de berekeningen verderop in dit artikel aantonen.

3-    Heffingsvrij vermogen box 3 gaat omhoog

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat het heffingsvrij vermogen (box 3 belasting) hoger wordt. U hoeft dus minder belasting te betalen over investeringen/vermogen.

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt in 2021 verhoogd naar € 50.000 per persoon. Als u een fiscaal partner heeft, is het heffingsvrij vermogen € 100.000 gezamenlijk. Tot dit bedrag aan eigen vermogen betaalt u geen vermogensbelasting.

Dankzij deze verhoging, hoeven zo’n 1 miljoen spaarders en kleine beleggers in 2021 geen box 3 belasting meer te betalen (bron: Rijksoverheid.nl).

Lees ook: Hoe werkt vermogensbelasting?

Hoe investeren meer oplevert dan sparen

Dat leggen we het gemakkelijkst uit met een rekenvoorbeeld.

Op het moment dat u investeert, geeft u de waarde van uw investering op in box 3. U, als investeerder leent in dit geval een bedrag uit aan een ondernemer. De ondernemer betaalt maandelijkse rente én het investeringsbedrag na een bepaalde periode terug.

Rekenvoorbeeld investeren vs sparen:

U investeert € 10.000 en de te ontvangen rente is 5% met een duur van 5 jaar.

U ontvangt jaarlijks 5% rente; dit is per jaar € 500.
De inflatie wordt voorspeld op 1,4% voor 2021.

We rekenen door hoe uw vermogen groeit gebaseerd op rente, inflatie & afdracht van vermogensbelasting.

Stel dat u minder dan € 50.000 vermogen heeft  (of < € 100.000 gezamenlijk)

Dan valt de investering van € 10.000 binnen uw heffingsvrij vermogen van € 50.000,-. Dan is er geen vermogensbelasting verschuldigd en is uw winst in dit voorbeeld ook écht € 500,- per jaar. Deze waarde wordt  nog wel verminderd met de vermogensbelasting en de verwachte inflatie van 2021.

Ook met sparen bent u in dit voorbeeld geen vermogensbelasting schuldig, maar spaargeld levert momenteel slechts 0,05% rente op – of zelfs negatieve rente!

Stel dat u € 80.000 vermogen heeft…

Dan draagt u vermogensbelasting af volgens het laagste tarief, over uw vermogen hoger dan € 50.000 euro. Laten we zeggen dat uw investering van € 10.000 euro in zijn geheel onder deze vermogensbelasting valt.

Stel dat u € 250.000 vermogen heeft …

Dan heeft u momenteel goede kans dat u zelfs rente moet betálen over uw spaargeld, maar in dit voorbeeld rekenen we nog even alsof u 0,5% van de bank krijgt.

De Belastingdienst berekent over uw inleg van € 10.000 een fictief rendement van 4,5% (2021). Hierover betaalt u 31% (2021) belasting. Dit is een percentage van 1,4% vermogensbelasting. Er blijft dus als het ware € 353,- van uw € 500,- rente over als jaarwinst op uw investering.
En daarover gaat nog de inflatiecorrectie van 1,4%.

Stel dat u niet geïnvesteerd had…

Die rekensom ziet u steeds aan de linkerzijde van de berekeningen. U zou wel spaarrente ontvangen, maar elk jaar verliest u waarde aan belasting én aan inflatie.

Dit is financieel de urgentie om meer rendement te maken met uw spaargeld dan op een spaarrekening mogelijk is.

Andere manieren om uw vermogen (belastingtechnisch) te verlagen

Mogelijk vindt u het niet wenselijk om een beleggingsrisico te lopen in ruil voor een onzeker rendement. Daarom wordt door adviseurs gezocht naar fiscale oplossingen voor dit probleem.

 • U kunt vermogensbelasting ontwijken door vermogen te investeren in uw eigen huis óf (een deel van) de hypotheek af te lossen.
 • Daarnaast kunt u er voor kiezen uw vermogen in een lijfrenteproduct te storten. Dit bedrag is echter wel gemaximeerd.
 • Daarnaast kunt u uw vermogen schenken aan uw kinderen. Er zijn maxima aan de bedragen die belastingvrij kunnen worden geschonken.

Meer weten? Maak een afspraak met onze adviseurs voor advies op maat

Hoe werkt vermogensbelasting en fictief rendement?

In het Nederlands belastingstelsel wordt in ‘box 3’ vermogensbelasting geheven over uw vermogen.

 • Welk vermogen is belastbaar?
 • Hoe berekent u de vermogensbelasting?
 • Hoe berekent de Overheid hoeveel vermogensbelasting u betaalt?

Vermogensbelasting kort & simpel

Hoe hoger uw vermogen, hoe hoger uw heffing.

Blijft uw vermogen in box 3 onder een bepaald bedrag, dan betaalt u niets. Daarna gaat men ervan uit dat u met meer vermogen, ook meer winst (rendement) maakt. Daarom betaalt u steeds meer belasting naarmate u meer vermogen heeft.

[su_button url=”/waarom-investeren-beter-is-dan-sparen/” target=”blank” background=”#6d8c0b” color=”#ffffff” center=”yes” text_shadow=”1px 1px 1px #000000″ desc=”effecten van inflatie en belasting”]Sparen of Investeren : wat levert meer op?[/su_button]

Bereken uw belastbaar vermogen

Bij uw vermogen worden als ‘bezittingen’ uw spaargeld, beleggingen en uw (kleine) investeringen opgeteld. Daar worden uw ‘schulden’ (o.a. credit card, studieschuld) van afgetrokken. Wat overblijft is de grondslag voor uw belastingaangifte.

Bezittingen – Schulden = grondslag vermogen

Over deze grondslag heeft u per fiscaal partner in 2021 € 50.000 heffingsvrij vermogen wat u nog mag aftrekken voordat er vermogensbelasting in rekening wordt gebracht.

Grondslag – heffingsvrij vermogen = belastbaar vermogen

Bereken uw vermogensbelasting 2021

De vermogensbelasting wordt geheven over 31% van de grondslag van uw vermogen. Hoeveel belasting u hierover betaalt, wordt jaarlijks opnieuw berekend als een fictief rendement. Daarmee wordt bedoeld: het bedrag dat u naar schatting heeft verdiend op uw spaargeld en investeringen. Hiervan maakt de Belastingdienst jaarlijks een nieuwe schatting op basis van gemiddelden in Nederland.

Grondslag vermogen* Fictief Rendement Belastingpercentage % Vermogensbelasting**
< 50.000 0% 0% heffingvrij
50.001 – 100.000 euro 1,9% 31% 0,59%
100.0001 – 1.000.001 euro 4,5% 31% 1,4%
> 1.000.000 euro 5,69% 31% 1,76%

* per persoon / fiscaal partner
** %  Vermogensbelasting x Belastbaar vermogen = te betalen vermogensbelasting

Voorbeeld:
U heeft met fiscaal partner samen € 320.000 spaargeld. U heeft geen schulden. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 320.000 oftewel € 160.000 per partner. Dat is dan € 160.000 – € 50.000 heffingsvrij vermogen = € 110.000 belastbaar vermogen.

U betaalt ieder een gelijk deel van de vermogensbelasting:

Grondslag vermogen Fictief rendement Vermogensbelasting 2021 Belasting
€  50.000 0% Heffingvrij €    0,00
€  50.000 1,9% 31% €    294,50
€ 60.000 4,5% 31% €    837,00
Totaal € 1.131,50

Over uw vermogen van € 160.000 betaalt u dus € 1.131,50 belasting per persoon (€ 2.263,- gezamenlijk).

Hoe wordt fictief rendement berekend?

Het fictief rendement is het rekenmiddel van het ‘forfaitair systeem’ dat de Belastingdienst hanteert. Forfaitair rendement is hetzelfde als fictief rendement. Het woord ‘fictief’ geeft duidelijk aan dat het om een ‘verzonnen’ of beter gezegd ‘geschat’ rendement op uw vermogen gaat. De Belastingdienst schat in hoeveel uw vermogen na een jaar in waarde stijgt, en daarover betaalt u vermogensbelasting.

Zo wordt het fictief rendement berekend

Het fictief rendement wordt gebaseerd op ‘de landelijk gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen’.

 • Al het spaargeld in Nederland in box 3 wordt opgeteld en het gemiddelde rendement op dat spaargeld over het afgelopen jaar wordt uitgerekend.
 • Ook al het beleggingsgeld in Nederland in box 3 wordt opgeteld en het gemiddeld rendement ervan uitgerekend.
 • Daarna kijkt de Belasting naar hoe dit box 3 vermogen (gemiddeld) verdeeld is. Bijvoorbeeld heeft men 70% spaargeld en 30% beleggingen, of andersom.
 • Dit leidt tot het fictief rendement: een gemiddeld van de mix sparen-investeren in Nederland en het gemiddeld rendement dat daarover gemaakt wordt.
 • De Belastingdienst belast uw vermogen voor 31% (in 2021) maal het fictief rendement van die schijf. Op deze manier rekent de Belastingdienst het forfaitair rendement elk belastingjaar opnieuw uit.

Weet u hoeveel financiële ruimte u heeft?

Hoeveel financiële ruimte heeft u om een eerste, volgende of lang gedroomde stap te maken op de woningmarkt? En schat u dat, of weet u dat?

lage hypotheekrente – Met de lage hypotheekrente van nu, is vaak meer mogelijk dan u denkt.

hoger besteedbaar inkomen – Loonstijgingen én nieuwe fiscale regelingen maken dat we meer overhouden van ons inkomen om aan hypotheek te besteden. Zo meldt het NIBUD in oktober 2019.

tweeverdieners lenen meer – Vanaf 2020 mogen tweeverdieners méér geld lenen. Het loon van de minstverdienende partner telt dan mee voor 80% (i.p.v. 70%). (NIBUD)

Weet u wat uw huis nu waard is, en of dat nog in juiste verhouding staat tot uw hypotheek en de risico-opslag?

Weet u bovendien, dat wij ruimte hebben voor  hypotheken in allerlei werk- en woonsituaties?

 • ZZP-hypotheek
 • Startershypotheek
 • Scheidingshypotheek
 • Oude-dag-hypotheek
 • Expat-hypotheek
 • Opeethypotheek
 • Ondernemershypotheek
 • Flexwerkershypotheek
 • Studentenhypotheek
 • Familiehypotheek
 • Woonboothypotheek
 • Verhuurhypotheek

Wat u ook zoekt, wij geven u graag deskundig en onafhankelijk hypotheekadvies.

Wij werken altijd vanuit úw wensen, uw situatie en úw belang. We vergelijken alle aanbieders en zoeken de oplossing die past bij uw financiële ruimte. Neem vandaag nog contact op!

Overlijdensrisicoverzekering: premies uit verleden vaak te hoog

Heeft u in het verleden heeft u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? De afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen sterk gedaald.

Het kan voor u een premievoordeel opleveren om uw oude verzekering over te sluiten.

Advies is vereist voor complexe verzekeringen

De overlijdensrisicoverzekering wordt in de meeste gevallen afgesloten als onderdeel van een totaal advies (bijvoorbeeld voor de nabestaandenvoorziening of in combinatie met de hypotheek). Als u besluit uw overlijdensrisicoverzekering om te zetten, moet hiermee rekening worden gehouden. U kunt dus niet zomaar op internet shoppen voor een nieuwe verzekering, zoals met simpelere producten als een autoverzekering.

De advieskosten zijn meestal lager dan het financieel voordeel dat u haalt uit oversluiten. Wij onderzoeken graag voor u of de premie van uw overlijdensrisicoverzekering lager kan. Bel of e-mail ons voor een eerste vrijblijvend advies.

Belastingvrij schenken aan kinderen

Tijdens uw leven belastingvrij schenken aan uw kinderen heeft een aantal voordelen. Naast het zien van de dankbare gezichten, geeft het ook belastingvoordeel. Hoe lager de uiteindelijke erfenis, hoe minder erfbelasting. Maar hoeveel kunt u belastingvrij schenken? De Regering heeft besloten om de vrijstelling te verhogen tot 100.800 euro (2018), mits de schenking verband houdt met de eigen woning. In 2013 en 2014 werd deze vrijstelling als tijdelijke maatregel ingevoerd en per 1 januari 2015 weer afgeschaft.

Belastingvrij schenken: hoe werkt het

Schenken kent een aantal vrijstellingen waardoor de ontvanger (vaak uw kinderen of kleinkinderen) geen belasting hoeft te betalen. In de eerste plaats is er de reguliere jaarlijkse vrijstelling van 2.122 euro (2016). Het maakt dan niet uit aan wie u schenkt. Daarnaast geldt een aantal vrijstellingen specifiek voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Een daarvan is de verhoogde vrijstelling van 53.016 euro (2016). Er geldt dan wel een aantal spelregels.

 • Het geld moet worden gebruikt voor de eigen woning of voor de studie van uw kinderen.
 • De vrijstelling geldt alleen voor schenkingen aan uw kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar.
 • Een kind kan maar één keer van de vrijstelling gebruikmaken.

2018: verhoogde vrijstelling van 100.800 euro

De eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.800 euro voor schenkingen voor de eigen woning wordt met ingang van 2017 opnieuw ingevoerd. De spelregels zijn eenvoudig.

Deze belastingvrije schenking in 2018 moet worden gebruikt voor:

 • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
 • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
 • de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek) of een restschuld ontstaan na verkoop van een woning van de begiftigde.

Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat de verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning niet beperkt is tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn (of in elk geval de partner van de ontvanger). Een andere belangrijke versoepeling is dat het bedrag van de verruimde vrijstelling onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Een schenking in het 39e jaar van de ontvanger kan dus worden besteed in het 40e en 41e jaar. Daarnaast is het ook mogelijk de schenking in 3 jaarlijkse termijnen te voldoen. De laatste termijn moet wel voor het 40e levensjaar te zijn gestort.

Overigens mag bij een schenking aan een kind van € 100.800 een bedrag van € 25.731 (2018) vrij worden besteed. Bijvoorbeeld: een auto, een vakantie of tuinaanleg). Het resterende bedrag van € 75.069 moet wel worden besteed aan de eigen woning. Het schenkingsbedrag van € 25.731 is de algemene eenmalige vrijstelling voor kinderen.

Heeft u in 2015 of in 2016 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? Voor u heeft de Regering een regeling gemaakt (overgangsrecht) waardoor u in 2017 of 2018 een aanvullende vrijgestelde schenking kunt doen. Op deze manier kunt u alsnog van de verruiming van de vrijstelling tot 100.800 euro profiteren. Hieronder kunt u lezen hoe de regeling werkt.

Overgangsrecht

Indien u vóór 2013 of in 2015 of 2016 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling van 25.449 euro (2015: 25.322 euro) of de extra verhoogde vrijstelling van 53.016 euro (2015: 52.752 euro) mag u vanaf 2017 alsnog een aanvullende schenking doen totdat u de volledige vrijstelling van 100.800 euro (vrijstelling 2018) heeft benut. Deze regel geldt echter niet indien u in de jaren 2013 en 2014 al gebruik heeft gemaakt van deze verhoogde vrijstelling. Met dit overgangsrecht wil de Regering ervoor zorgen dat iedereen in de gelegenheid is gesteld om van de volledige € 100.800 belastingvrij schenken gebruik te maken. Vanaf 2019 vervalt deze mogelijkheid.

Dit overgangsrecht kent een aantal verschillende situaties die per situatie een uitleg verdienen. Het advies is om contact op te nemen met een specialist.

Gebruikmaken van verhoogde schenkingsmogelijkheid

Het lijkt in veel gevallen aantrekkelijk om van de verhoogde vrijstelling gebruik te maken. U moet er echter op bedacht zijn dat door de schenking in feite een omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen plaatsvindt op het niveau van de ontvanger van de schenking (vaak uw kinderen), met de daarbij behorende fiscale gevolgen.

Uw kind heeft door de schenking minder schuld en meer bezit. Dit heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Daar staat aan de andere kant weer tegenover dat u minder belasting hoeft te betalen in box 3. Uw kind zal (uiteindelijk) minder erfbelasting betalen (wij gaan er voor het gemak vanuit dat uw kind ook erfgenaam is).

Het is raadzaam om de fiscale aandachtspunten in rekening te nemen als u ervoor kiest om gebruik te maken van de extra verhoogde vrijstelling voor belastingvrij schenken. Onze financieel adviseurs kunnen u bijstaan bij uw keuze en u verder adviseren.

Belastingvrij schenken: de oude regeling (vóór 2017)

Schenken kent een aantal vrijstellingen waardoor de ontvanger (vaak uw kinderen of kleinkinderen) geen belasting hoeft te betalen. In de eerste plaats is er de reguliere jaarlijkse vrijstelling van 2.147 euro (in 2018). Het maakt dan niet uit aan wie u schenkt. Daarnaast geldt een aantal vrijstellingen specifiek voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Een daarvan is de verhoogde vrijstelling van 53.602 euro (in 2018). Er geldt dan wel een aantal spelregels.

 • Het geld moet worden gebruikt voor de eigen woning of voor de studie van uw kinderen.
 • De vrijstelling geldt alleen voor schenkingen aan uw kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar.
 • Een kind kan maar één keer van de vrijstelling gebruikmaken.
 • De studie moet minimaal € 20.000 kosten.

Studie = schuld?

studieschuldfu

Als uw kinderen uit huis gaan, bijvoorbeeld op kamers in verband met studie, breekt er weer een hele nieuwe periode aan. Toch bent u nog tot hun 21e verantwoordelijk om hen financieel te steunen. Hoe gaat uw kind om met financiën, krijgt hij of zij een studie schuld en moet u bijspringen?

Hoeveel geld heeft uw kind nodig om te studeren?

Als uw kind wil studeren kost dat geld. Een studerend kind op kamers is gemiddeld € 1000,00 kwijt per maand. Daarnaast moet er € 1984,00 per jaar aan collegegeld worden betaald voor het aankomende studiejaar (2016/17) en komen er nog de nodige kosten bij voor studiematerialen. Als ouder wilt u uw kind hier meestal bij helpen door een financiële bijdragen te leveren, zodat uw kind niet met een torenhoge studie schuld komt te zitten.

Studiefinanciering lening of gift?

Sinds 1 september 2015 is het studiestelsel voor Bachelor- en Masterstudenten gewijzigd. De basisbeurs is vervallen. Nieuwe studenten kunnen een lening aanvragen. Na de studie moet deze worden terugbetaald. De aanvullende beurs blijft wel bestaan en gaat zelfs omhoog. Als de studie binnen 10 jaar wordt afgerond, wordt de lening van de aanvullende beurs omgezet in een gift.

Voor MBO-studenten blijft de basisbeurs wel bestaan. Voor niveau 1 en 2 is de basisbeurs een gift, voor niveau 3 en 4 is de basisbeurs een prestatiebeurs. Dat betekent dat de lening wordt omgezet in een gift als het diploma is behaald.

De maximale inkomensgrens voor studenten is vervallen, dus studenten mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit invloed heeft op de basis- of aanvullende beurs, ov-studentenkaart.

Komt uw kind zijn studie financieel gezond door?

Een vraag die veel ouders zich stellen op het moment dat een kind uit huis gaat: komt hij/zij niet in de financiële problemen? Kan mijn kind goed genoeg met geld omgaan?

Financiële opvoeding begint al op jonge leeftijd. Als een kind al jong heeft geleerd dat hij soms moet sparen om iets te kunnen doen of hebben en niet te snel overgaat tot lenen, dan zal hij daar profijt van hebben zodra hij/zij uit huis gaat. Een aantal zaken die kunnen helpen:

 1. Vraag samen zijn/haar studiefinanciering aan. Hier heeft uw kind een DigiD voor nodig, mocht uw kind nog geen DigiD hebben, dan kunt u dit gelijk doen.
 2. Laat uw kind belastingaangifte doen. Zeker als uw kind een bijbaantje heeft naast de studie, dan kan dit al snel honderden euro’s per jaar opleveren.
 3. Bekijk of uw kind recht heeft op toeslagen. Bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag. U kunt de toeslagen berekenen op de website van de belastingdienst.
 4. Open met uw kind een (studenten-)spaarrekening. Zo kunt u uw kind helpen om een financiële buffer op te bouwen voor grotere aankopen of vervangen van bijvoorbeeld een kapotte laptop of telefoon.
 5. Maak samen met uw kind een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en leer uw kind budgetteren. Laat uw kind zien hoe snel een studie schuld kan opbouwen als hij/zij niet oppast. Op de website van het Nibud staan handige tips en tools.

Studentenwoning huren of kopen?

In de meeste grote steden zijn studentenwoningen schaars en duur. En vaak valt er op het onderhoud van de studentenkamers wel wat aan te merken.

Als uw kind op kamers wil, overweeg dan om zelf een appartement voor uw zoon of dochter te kopen en dan aan hem/haar (eventueel met huisgenoten) te verhuren. Dit kan voor u een interessante investering zijn en voor uw kind betekent het zeer waarschijnlijk een ruimere, beter onderhouden woning. Plus de zekerheid van een vaste stek voor de hele studietijd.

Onze adviseurs helpen u graag met het onderzoeken van de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Weet waar uw geld heengaat

Levensfasenbanner

 

Als financieel adviseurs vinden wij het belangrijk dat u een gezonde financiële situatie nastreeft. Mensen die “financieel fit” zijn, zijn gelukkiger, is onderzocht. Dat houden wij altijd in beeld als u ons advies vraagt over uw financiële zaken zoals verzekeringen of hypotheek. Maar wat verstaan we nu precies onder een gezonde financiële huishouding? Bent u Financieel Fit genoeg?

Financieel Fit is weten hoe je als mens, als huishouden of als organisatie goed met je geld omgaat – nu en in de toekomst. Wie Financieel Fit is kan de volgende vragen met JA beantwoorden:

 • Weet u wat er binnenkomt en uitgaat qua geld?
 • Is uw inkomen en vermogen voldoende beschermd bij onverwachte gebeurtenissen?
 • Controleert u regelmatig of u kunt besparen op uw uitgaven?
 • Spaart u, en heeft u een financiële buffer van minimaal 7x uw maandsalaris?
 • Heeft u voldoende pensioeninkomen?

Vragen als deze stellen we in een adviesgesprek en vertalen we dan samen naar een verbeterplan. Nu kan het zo zijn dat u niet ieder jaar bij ons aan tafel zit. Daarom proberen we ook als u minder vaak bij ons op kantoor bent, u toch te voorzien van goeie tips om Financieel Fit te worden, via onze nieuwsbrief en website bijvoorbeeld. Op onze website plaatsen we elke maand nieuwe blogs plaatsen en bieden we diverse tests aan om uw financiële fitheid te toetsen of de veranderingen in uw leven door te vertalen naar noodzakelijke aanpassingen aan uw financiële producten.

Financieel Fitter met deze To Do lijst

1. Krijg financieel inzicht: check iedere maand uw lopende rekeningen, controleer waar uw geld naartoe gaat en krijg direct meer grip op uw geld. Af en toe optellen welk bedrag aan onnodige uitgaven is uitgegeven doet vaak wonderen voor toekomstige uitgaven.

2. Verzeker belangrijke risico’s: controleer hoe uw financiële situatie geborgd is bij onverwachte gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden of bijvoorbeeld brand- of inbraakschade.

3. Bespaar honderden euro’s per jaar: Regelmatig controleren of u kunt besparen blijkt een gemiddeld huishouden honderden euro’s per jaar besparing te kunnen opleveren.

4. Open een spaarrekening voor uw spaardoelen: Voor elk belangrijk spaardoel een aparte “spaarpot” creëren draagt bij aan het werkelijk realiseren van uw doelen.

5. Zorg voor voldoende pensioeninkomen: check of u uit gaat komen met het pensioen dat u nu opbouwt of dat u meer pensioeninkomen (of lagere lasten) nodig heeft.

Onafhankelijke dienstverlening

In onze dienstverlening vertaalt Financieel Fit zich in een gedrevenheid om de beste producten aan te bieden tegen een scherp tarief. De producten moeten vooral het best passend zijn bij uw situatie en wensen. We houden u op de hoogte van relevante wetswijzigingen en wijzigingen in uw financiële producten en de voorwaarden. We lossen schades graag snel en efficiënt op. En we vertalen ontwikkelingen in de politiek naar financiële gevolgen voor uw huishouden en producten. We zoeken altijd naar manieren om onze kennis met u te delen zodat u uw voordeel ermee kunt doen.

Is er iets veranderd in uw leven zoals woon-, werk- of gezinssituatie? Doe dan de korte ‘Financiële check bij levensveranderingen’ en ontvang direct financiële checklists.

We zien onze medewerkers als financiële coaches, die samen met u een route uitstippelen om uw financiële situatie te optimaliseren en uw financiële dromen te realiseren. U kunt hiervoor te allen tijde een afspraak met ons maken!

Een brief met afzender CJIB? O jee een verkeersboete!

schadevrijejarenTe hard rijden, geen richting aangeven, rijden door rood licht of fietsen zonder licht. Het zijn allemaal verkeersovertredingen die vaak worden gemaakt. Maar wat hebben ze nog meer met elkaar gemeen? De boete die u ervoor krijgt gaat in 2016 omhoog.

Wist u dat? Verzekeringsmaatschappijen de gemaakte verkeersovertredingen bij een aanrijding, met een ander, meewegen bij het vaststellen van de over en weer gemaakte fouten. Als u de verkeersovertreding heeft gemaakt dan kan dat in uw nadeel uitpakken bij de beoordeling van de schuldvraag.

Wij willen u in harde euro’s een overzicht geven van de boetes die staan op de verschillende verkeersovertredingen. Rij veilig, houdt u aan de verkeersregels en bespaar op de kosten van hoge verkeersboetes.

We benoemen achtereenvolgens:

– Boetes voor automobilisten (behalve snelheid)
– Boetes voor fietsers
– Boetes voor snelheidsovertredingen met de auto

Zit u vaak in de auto? Bespaar uzelf de onderstaande boetes:

• Blokkeren van een kruispunt € 230
• Bumperkleven bij hogere snelheid: Kantongerecht, kan oplopen tot € 800
• Bumperkleven tot 80 km/u € 280
• Door rood rijden € 230
• Eénrichtingsweg inrijden € 140
• Fout parkeren, dubbel parkeren, parkeren op een hoek, zebra, anders bestemde parkeerplaats, buiten de vakken, langs gele streep, enz. € 90
• Geen geldige APK € 130
• Geen richting aangeven € 90
• Geen voorrang verlenen € 230
• Niet meewerken aan alcoholcontrole (‘blazen’) € 230
• Niet wegrijden bij groen licht € 140
• Niet-handsfree bellen € 230
• Onnodig links rijden op andere weg met meer rijstroken € 230
• Onnodig links rijden op autosnelweg € 140
• Over doorgetrokken streep rijden € 230
• Overschrijding doorgetrokken streep tussen weg en fietspad € 140
• Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats € 370
• Politie-, brandweer- of ambulancewagen met sirene en zwaailicht niet voor laten gaan € 230
• Rechts inhalen € 230
• Rijbewijs niet kunnen of willen tonen € 90
• Rijden met een verlopen rijbewijs € 90
• Uitvaartstoet of militaire colonne doorsnijden € 90
• Veiligheidsgordel niet dragen, bestuurder of passagier € 140
• Verkeerd gebruik voorsorteervak € 230
• Zonder licht rijden, bij avond, binnen de bebouwde kom € 90
• Zonder licht rijden, bij avond, buiten de bebouwde kom € 140
• Zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook € 230

Fietst u vaak? Bespaar dan door niet de onderstaande overtredingen te maken:

• Door rood licht fietsen € 90
• Fiets achterlaten bij plaatsingsverbod € 35
• Met knipperende verlichting rijden € 55
• Niet stoppen voor haaientanden € 90
• Tegen de verplichte rijrichting in fietsen € 35
• Zonder licht rijden bij avond € 55

Nu volgen de snelheidsovertredingen.

Tussen haakjes ziet u de boete van 2015.

Als u te hard rijdt binnen de bebouwde kom:
• Met 4 km/h € 27 (26)
• Met 10 km/u € 70 (69)
• Met 15 km/u € 129 (128)
• Met 20 km/u € 186 (184)
• Met 25 km/u € 249 (246)
• Met 30 km/u € 325 (322)

Als u te hard rijdt binnen een woonerf of binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden:
• Met 4 km/u € 45 (44)
• Met 10 km/u € 104 (103)
• Met 15 km/u € 180 (178)

Als u te hard rijdt buiten de bebouwde kom, op autowegen
• Met 4 km/h € 24 (23)
• Met 10 km/u € 66 (65)
• Met 15 km/u € 125 (124)
• Met 20 km/u € 178 (176)
• Met 25 km/u € 234 (232)
• Met 30 km/u € 309 (305)

Als u te hard rijdt buiten de bebouwde kom, op autowegen, bij wegwerkzaamheden
• Met 4 km/u € 36 (36)
• Met 10 km/u € 88 (87)
• Met 15 km/u € 153 (152)
• Met 20 km/u € 217 (215)
• Met 25 km/u € 292 (292)
• Met 30 km/u € 374 (369)

Buiten de bebouwde kom, op autosnelwegen
• Met 4 km/u € 24 (23)
• Met 10 km/u € 61 (61)
• Met 15 km/u € 115 (113)
• Met 20 km/u € 165 (163)
• Met 25 km/u € 217 (217)
• Met 30 km/u € 276 (273)

Als u te hard rijdt buiten de bebouwde kom, op autosnelwegen, bij wegwerkzaamheden
• Met 4 km/u € 31 (31)
• Met 10 km/u € 83 (82)
• Met 15 km/u € 147 (148)
• Met 20 km/u € 209 (207)
• Met 25 km/u € 275 (274)
• Met 30 km/u € 360 (356)

Benieuwd op welke manieren u nog meer kunt besparen?

Nieuwsgierig hoe kleine veranderingen in uw leven kunnen bijdragen aan uw financiële fitheid?
1. Doe de financiële fitheidstest
2. Laat ons een polis analyse uitvoeren
3. Open nu uw spaarrekening