Belasting in 2019 voor ZZP’ers

Prinsjesdag 2018Prinsjesdag 2018 mag dan een recordaantal keer het woord ‘dividendbelasting’ bevatten, er is echt nog wel meer nieuws relevant voor met name kleine ondernemers en ZZP’ers. Dan kijken we vooral naar de nieuwe Belastingplannen voor 2019.

Voor een groot deel gelden voor u als ZZP’er dezelfde financiële voor- en nadelen als voor mensen in loondienst. Bijvoorbeeld de aanpassing van het Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven, de verhoging van de BTW en de daling van vermogensbelasting. Bekijk dus vooral ook de infographic met een doorrekening van de Prinsjesdag 2018 plannen en het artikel dat we hierover hebben geschreven.

Verandert u van eenmanszaak naar BV?

U bent ZZP’er en u heeft een eenmanszaak. U heeft zichzelf al eens de vraag gesteld; waar houd ik meer over van mijn verdiende geld: in een eenmanszaak of een BV? De belastingheffing voor eenmanszaken is progressief en gelijk aan mensen in loondienst. Daarnaast is er voor de eenmanszaken zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, etcetera. Maar het percentage van deze aftrekposten wordt de komende jaren verlaagd naar 36,93% in 2023. Als ZZP’er gaat u dus minder overhouden van uw verdiende geld.

De regering komt met een plan waarbij het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt verlaagd.

Belastbaar bedragTariefBelastbaar bedragTarief
2018€ 0 – € 200.00020,0%€ 200.000 of meer25,0%
2019€ 0 – € 200.00019,0%€ 200.000 of meer24,0%
2020€ 0 – € 200.00017,5%€ 200.000 of meer22,5%
2021€ 0 – € 200.00016,0%€ 200.000 of meer21,0%

De winst van een BV wordt dus lager belast. Als geld uit de BV wordt gehaald, dan gaan de tarieven wél omhoog.

Heffing over geld dat u uit de BV haalt (box 2):

Tarief
201825,0%
201925,0%
202027,3%
202128,5%

Per saldo is de totale belastingdruk in 2020 bij een winst van € 100.000 en uitkering van ditzelfde bedrag naar privé als volgt:

€ 100.000 x 17,5%  – dan is de winst die in uw BV resteert € 82.500.
Dan de box 2 heffing van 27,3% . Dan houdt u over:  € 59.977 op uw privé rekening.

In 2018 is de totale belastingdruk voor een BV 45% en is de uitkering op uw privérekening € 60.000. In 2020 heeft u (doorgerekend) slechts een kleine wijziging van de belastingdruk. De verlaging van de vennootschapsbelasting is natuurlijk voordelig zolang u de winst in de onderneming houdt.

Deze optie heeft u niet als ZZP’er met een eenmanszaak. Dan bent u gewoon onderhevig aan de tarieven van de normale Inkomstenbelasting. De BV is in dit geval voordeliger, zolang het geld in de BV blijft.

Andere redenen om mogelijk te kiezen voor een BV zijn:

 • Aansprakelijkheid;
 • Continuïteit/ overdraagbaarheid;
 • Aanzien/ garanties.

Wij adviseren u een specialist te consulteren om voor u te berekenen wat voor u het voordeligste is qua belastingheffing en uw persoonlijke situatie.

Hypotheek voor ZZP’er eenmanszaak en BV – zijn beiden goed te regelen

Zowel voor BV’s als Eenmanszaken zijn tegenwoordig goede mogelijkheden om een hypotheek te krijgen. Bij een ZZP hypotheek zit de uitdaging in het werken met de juiste jaarcijfers en het voldoen aan een aantal extra regels. Bij een BV is de constructie vaak wat ingewikkelder, maar met goed advies niet lastiger te krijgen.

Let op: u kunt tegenwoordig al een hypotheek krijgen als u slechts jaarcijfers van één jaar heeft.

 

 

Prinsjesdag 2018: Wijzigingen in uw portemonnee in 2019

Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen wijzigingen per 1 januari 2019 op úw portemonnee? We leggen uit wat er verandert en hoe een gezin dit terugziet op zijn loonstrook en bij de dagelijkse boodschappen. Althans, als alles uitpakt zoals het Kabinet de plannen heeft aangekondigd en ook werkelijk doorvoert. Uiteraard is het altijd afwachten wat er na de onderhandelingen in de Tweede Kamer overeind blijft en waar compromissen worden gesloten.

*Dit artikel is gebaseerd op basis van de vooraf bekende informatie uit de Miljoenennota. De inhoud wordt indien nodig in de loop van de week bijgewerkt op basis van van de werkelijke stukken.*

Uiteraard zijn de genoemde cijfers een indicatie van wat u in 2019 financieel te wachten staat. Loonsverhoging en inflatie spelen ook een rol, maar zijn nu niet meegenomen. En als u in 2019 een veel duurdere auto koopt, gezinsuitbreiding krijgt, of een nieuw huis koopt, verandert uw gehele balans sowieso. Overleg met uw adviseur als u een persoonlijke doorrekening wenst.

Zie ook: Belastingplannen 2019 voor ZZP’ers

Van 4 naar 2 belastingschijven in box 1

Inkomstenbelasting wordt geheven over uw inkomen uit werk en woning, verminderd met uw aftrekposten. Deze worden belast in Belastingbox 1.  Er zijn nu 4 belastingschijven (tarieven), en deze worden in 2019 ingeruild voor 1 basistarief, en een hoger tarief. Dus twee nieuwe belastingschijven.

Toptarief daalt

Sinds de jaren ’70 is het toptarief voor de inkomstenbelasting langzaam gedaald. Ook volgend jaar is het weer lager:

JaarToptarief
198072 %
201851,95 %
201949,50 %

 

Dit toptarief geldt voor inkomsten boven de € 68.507 bruto per jaar.

Basistarief ook lager

Daarnaast heeft de regering, aangevoerd door de VVD, het belastingtarief voor de inkomsten onder de € 68.507 verlaagd tot 36,93% in 2019 (2018: 40,85%).
Tot zover alleen goed nieuws.

Alleen voor de laagste inkomens (onder € 20.142) is er een kleine stijging: die gaan van 36,55% (2018) naar 36,93% in 2019.

Twee keer extra korting voor werkenden

De algemene heffingskorting wordt stapsgewijs verhoogd met € 350,-  extra korting in 2021. De arbeidskorting wordt ook verhoogd met € 350,- extra korting in 2021. Over deze kortingen betaalt u geen belasting (0%). De eerste korting geeft een belastingvoordeel voor alle inkomens en de tweede korting voor degenen die werken.

Hypotheekrente beperkt aftrekbaar

De mogelijkheid om de hypotheekrente fiscaal af te trekken wordt verder beperkt. Heel lang was er een taboe op het H-woord, nu wordt met rasse schreden de renteaftrek afgebouwd. Dit jaar kunt u de rente nog aftrekken met een percentage van 49,5% én 40,85%. Maar in 2024 is dat nog maar 36,93%. Vanaf 2020 wordt het maximale aftrekpercentage in 4 jaar verder verlaagd. Het percentage van 36,93% is gelijk aan het percentage van de laagste belastingschijf. Hierdoor wordt de renteaftrek voor iedereen gelijk ongeacht het inkomen. Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 in stappen verlaagd van 0,75% naar 0,60% in 2023. Dit compenseert gedeeltelijk de daling van het percentage hypotheekrenteaftrek (bij een gelijkblijvende WOZ).

Minder vermogensbelasting dankzij lage spaarrentes

Per 1 januari 2019 wordt het rendement van sparen anders berekend. Dit zal voor de eerste jaren leiden tot een lagere box 3-heffing (belasting over vermogen), met name voor de lagere vermogensklassen.

Een meer uitgebreide uitleg hiervan:

De belasting over uw vermogen wordt berekend op basis van hoeveel uw vermogen is gegroeid door sparen en/of beleggen (uw ontvangen rente). De belastingheffing over dat rendement is 30%. Hoeveel rendement u heeft behaald, wordt door de overheid jaarlijks berekend als een algemeen gemiddelde, het ‘fictief rendement’. Per 1 januari 2019 wordt het rendement van sparen berekend over het laatste jaar. Dit was voorheen de laatste 5 jaar. Aangezien het rendement op sparen al jaren daalt, is het gunstiger voor de belastingbetaler om het rendement van het laatste jaar aan te houden als berekeningsgrondslag.

Wilt u meer weten over de box 3 vermogensbelasting? Lees dan dit artikel

BTW omhoog naar 9%: zuinigheid loont in 2019

Het 6% tarief van de BTW wordt verhoogd naar 9%. Er zijn een aantal diensten die duurder worden, zoals schoenen en fietsen repareren, kappers, sauna’s, cultuur en recreatie. Er zijn ook een aantal goederen die duurder worden, de belangrijkste daarvan zijn onze voedingsmiddelen, maar ook boeken en geneesmiddelen worden duurder.

Aftrekposten

De aftrekmogelijkheid van bepaalde posten zoals lijfrentepremies wordt elk jaar gelijkgetrokken aan het geldende tarief voor de aftrek van de hypotheekrente. In 2023 is deze verlaagd en gelijk getrokken tot 36,93%. Dit betekent dat u minder terugkrijgt van bijvoorbeeld de ingelegde lijfrentepremies.

De vraag is dan: wat zal het belastingtarief over 20, 30 of 40 jaar zijn, op het moment dat uw pensioen ingaat en u belasting gaat betalen over de uitkeringen? Ditzelfde geldt voor de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie. Ook het percentage voor deze aftrekpost wordt afgebouwd tot 36,93% in 2024.
Helaas is dat een vraag die we nu nog niet kunnen beantwoorden.

Berekening inkomsten-uitgaven 2019 voor een gezin met kinderen

De Regering heeft al laten weten dat bijna iedereen erop vooruit gaat in 2019. Dat blijkt ook uit onze eigen doorrekeningen. Hieronder ziet u in een tabel een indicatie van de inkomsten en uitgaven van een gezin in 2019. Op basis van de cijfers die we momenteel weten en kunnen meewegen. Dezelfde cijfers zijn ook gebruikt in de infographic.

Uitgangspunten:

 • 4-persoonshuishouden met 2 kinderen.
 • 1 kind op school met daarnaast opvang, 1 op dagopvang – beiden 3 dagen per week
  (Tarieven 2018)
 • Annuïtaire hypotheek van € 300.000 met rente van 3,0%
 • WOZ-waarde woning: € 250.000 x 0,7%
  Eigen Woningforfait: 0,7% en € 7.500 annuïtaire aflossing per maand
Bron: NIBUD data over uitgaven van gezinnen

 2018:

INKOMSTENNetto pj
Salaris 1(€ 50.000)€ 33.976
Salaris 2(€ 30.000)€ 26.274
Inkomen teruggaaf€ 2.961
  
Kinderopvangtoeslag€ 11.748
Totaal inkomsten € 74.959
  
UITGAVEN*MaandJaar
Hypotheek€ 1.264€ 15.177
Verzekeringen€    91€ 1.092
Zorg€   250€  3.000
Kinderopvang€ 1.546€ 18.768
Energie en lokale lasten€     244€  2.928
Auto€     454€  5.448
Kleding€     245€  2.940
Vrije tijd€     558€  6.696
Abonnementen en bellen€     235€  2.820
Inventaris, huis en tuin€     416€  4.992
Huishoudelijke uitgaven€     606€  7.272
Totaal uitgaven€ 71.133
Saldo€ 3.826

 

2019:

INKOMSTENNetto pj
Salaris 1(€ 50.000)€ 35.223
Salaris 2(€ 30.000)€ 27.205
Inkomen teruggaaf€  2.594
  
Kinderopvangtoeslag€ 13.825
Totaal inkomsten € 78.847
  
UITGAVEN*MaandJaar
Hypotheek€ 1.264€ 15.177
Verzekeringen€    91€ 1.092
Zorg€   270***€  3240
Kinderopvang€ 1.614**€ 19.368
Energie en lokale lasten€     254****€  3.048
Auto€     454€  5.448
Kleding€     245€  2.940
Vrije tijd (9% BTW)€     573€  6.876
Abonnementen en bellen (9%)€     242€  2.904
Inventaris, huis en tuin€     416€  4.992
Huishoudelijke uitgaven (9%)€     623€  7.476
Totaal uitgaven€ 72.561
Saldo€   6.286

 

U gaat er in deze berekening in 2019 € 2.460 op vooruit.

*Data over gemiddelde uitgaven in een huishouden van: NIBUD
**verhoging KDV en verlaging BSO
***verwachting: € 10 per persoon, per maand omhoog. Eigen Risico blijft gelijk op € 385
****verwachting: € 10 per maand omhoog

Voor een duidelijk inzicht in uw huishoudboekje adviseren wij u deze link van het NIBUD te gebruiken.

Overlijdensrisicoverzekering: premies uit verleden vaak te hoog

Heeft u in het verleden heeft u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? De afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen sterk gedaald.

Het kan voor u een premievoordeel opleveren om uw oude verzekering over te sluiten.

Advies is vereist voor complexe verzekeringen

De overlijdensrisicoverzekering wordt in de meeste gevallen afgesloten als onderdeel van een totaal advies (bijvoorbeeld voor de nabestaandenvoorziening of in combinatie met de hypotheek). Als u besluit uw overlijdensrisicoverzekering om te zetten, moet hiermee rekening worden gehouden. U kunt dus niet zomaar op internet shoppen voor een nieuwe verzekering, zoals met simpelere producten als een autoverzekering.

De advieskosten zijn meestal lager dan het financieel voordeel dat u haalt uit oversluiten. Wij onderzoeken graag voor u of de premie van uw overlijdensrisicoverzekering lager kan. Bel of e-mail ons voor een eerste vrijblijvend advies.

Waarom moet ik een regelmatige bestuurder melden?

Wanneer is iemand de regelmatige bestuurder?

De regelmatige bestuurder van uw auto is de persoon die er meestal in rijdt. Meestal is dat dezelfde persoon als de verzekeringsnemer, maar het kan ook uw partner zijn. Of 1 van uw kinderen.

Waarom een regelmatige bestuurder melden?

Als de verzekering op uw naam staat maar uw partner rijdt er meestal of net zo vaak in, dan is dat meestal geen probleem. Zolang u maar op hetzelfde adres woont. Maar het gebeurt ook wel eens dat de auto en verzekering op naam van de ouders staan, terwijl dochter of zoon er meestal in rijdt. Dan is het een andere situatie, dat mag niet zomaar. U dient dan uw zoon of dochter te melden als regelmatige bestuurder van de auto. Doet u dit niet en rijdt uw zoon of dochter een schade, dan riskeert u dat de verzekeringsmaatschappij de schade niet vergoedt.

Hogere verzekeringspremie voor jongere bestuurders

De premie voor een autoverzekering wordt berekend op basis van een aantal uitgangspunten. Een van die uitgangspunten is de leeftijd, aantal jaren rijbewijs en daarmee de aangenomen rij-ervaring van de verzekeringsnemer. Als uw zoon of dochter van 22 de regelmatige bestuurder van uw auto blijkt te zijn, dan hoort daar vanzelfsprekend een andere verzekeringspremie bij. Jongeren betalen namelijk een andere premie, omdat ze vaker een schade rijden dan andere bestuurders.

Prinsjesdag 2018: de financiële gevolgen

In de week van Prinsjesdag 2018 (18 september 2018) brengen wij u een Financiële Update waarin u precies kunt lezen wat de financiële gevolgen zijn van de Kabinetsplannen. Wij zijn geen nieuws-site die u als eerste álle details en alle plannen voorschotelt. Wat wij wel doen is uit de Miljoenennota filteren welke plannen effect hebben op ónze expertise en úw portemonnee.

Welke uitgaven doet u het beste nog in 2018, en welke stelt u juist beter uit tot 2019?

Denk aan het nieuwe plan voor de inkomstenbelasting – u zult waarschijnlijk elke maand meer salaris uitgekeerd krijgen. Maar ook een doorrekening van de verhoogde BTW op goederen – waardoor u dat hoge salaris net zo hard weer moet uitgeven aan de dagelijkse boodschappen. En we berekenen het effect van deze plannen op uw totale koopkracht.

Uiteraard voorzien we onze artikelen van deskundig, onafhankelijk advies voor uw financiële toekomst.

 

De zin en onzin van een fietsverzekering

Fietsverzekeringen nuttig onnuttigAls u een nieuwe fiets koopt, staat u al snel voor een dilemma: kiest u wel of niet voor een fietsverzekering? Vaak betaalt u een forse verzekeringspremie voor een fietsverzekering, dus vraagt u zichzelf af of het wel nut heeft om een verzekering af te sluiten. Is een fietsverzekering nu wel of niet noodzakelijk en zo ja, waar sluit u deze dan af?

De fietsverzekering vroeger en nu

In het verleden sloot u een fietsverzekering veelal af voor een periode van drie of vijf jaar. Vandaag de dag bieden enkele verzekeraars ook een optie aan om een doorlopende fietsverzekering af te sluiten. Een doorlopende fietsverzekering is per maand opzegbaar maar wel met een hogere maandpremie.

Oude of nieuwe fiets verzekeren

Een tweedehands fiets die u voor € 50,- heeft aangeschaft, hoeft natuurlijk sowieso niet de verzekering in. Bij een nieuwe fiets van € 1.000,- is het een ander verhaal. Als u geen geld achter de hand heeft om bij diefstal een nieuwe fiets te kopen, is het zeker verstandig een fietsverzekering af te sluiten.

Wanneer de fiets onder de inboedelverzekering valt

Stel dat uw fiets wordt gestolen uit de schuur of garage en deze stond wel op slot, dan valt de fiets ook onder de inboedelverzekering. In zo’n geval is een fietsverzekering eigenlijk niet nodig.

Gebruikt u de fiets alleen voor woon-werkverkeer en kunt u de fiets op beide locaties in een gesloten ruimte stallen? Dan is een fietsverzekering overbodig zolang u een inboedelverzekering hebt.

Ga altijd voor een goed slot

Een goed slot gaat diefstal niet tegen, maar het maakt uw fiets wel minder gewild door dieven, gewoon omdat het meer werk is om hem te stelen. Bij het afsluiten van een fietsverzekering dient u er rekening mee te houden dat een goed slot veelal een vereiste is vanuit de verzekeraar.

Dit zogenaamde ART-slot beschermt uw fiets tegen diefstal.  Een ART-slot is een slot voor tweewielers dat het keurmerk van stichting ART draagt. Voor verzekeraars is een ART-slot vaak een vereisten voor het afsluiten van een fietsverzekering. Zet uw (elektrische) fiets ook altijd op slot, zelfs op eigen terrein en binnen. Doet u dit niet, dan loopt u risico dat een verzekeraar niet tot uitkering overgaat.

De opkomst van de E-bike

Elektrisch fietsen is de laatste jaren enorm in populariteit gestegen. De aanschaf van een E-bike is kostbaar. Veel mensen kiezen er daarom voor de elektrische fiets te verzekeren. Bij elektrische fietsen kan het zeker nut hebben de fiets te verzekeren, vooral als u in de grote stad woont. Daar is het risico op diefstal veel groter dan bijvoorbeeld in een dorp.
Houd wel rekening met een eventueel eigen risico. Dit eigen risico wordt in mindering gebracht op een schadebedrag dat wordt uitgekeerd door een verzekeraar

Aantal aangiftes van fietsendiefstal per gemeente

Onderstaand tabel laat het aantal aangiftes zien per gemeente.
Staat uw gemeente niet in onderstaande lijst? Bekijk dan hier de rest van de cijfers.

GemeenteAantal aangiftes (2016)Aangiftes per 1.000 inwoners (2016)
Amsterdam8.89310,7
Arnhem1.1258,1
Assen5698,5
Den Bosch8265,4
Den Haag5.18110
Eindhoven2.24810
Enschede2.06113
Groningen 3.363 16,7
Haarlem1.4108,9
Leeuwarden1.0669,9
Lelystad3574,6
Maastricht1.1989,8
Middelburg2976,2
Nijmegen2.06612
Utrecht4.42713.1
Texel282,1
Zwolle8166,5
Bron: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit

Vergelijk verzekeraars

Er zijn verschillende aanbieders van fietsverzekeringen. Daarom loont het om de verschillende verzekeraars naast elkaar te leggen. De premie die u betaalt, is geheel afhankelijk van de regio waar u woont en voor welk bedrag u een fiets verzekert. Verder heeft ook de dekking die u kiest invloed op de verzekeringspremie. Zo kunt u kiezen voor alleen dekking bij diefstal maar ook bij schade door een valpartij of een aanrijding. Naast de standaard dekking kunt u bij verschillende verzekeraars ook kiezen voor aanvullende dekking. Denk hierbij aan een verhaalrechtsbijstand, ongevallen-opzittende en een pechhulpdekking.

Wel of geen fietsverzekering?

De fietsverzekering heeft vooral meerwaarde als u veel met de fiets op pad bent en bijvoorbeeld op slot zet bij het station, de bus of een andere openbare locatie. Daar vindt de meeste diefstal van (elektrische) fietsen plaats. Uiteraard is het aan u om te beslissen of u wel of niet kiest voor een fietsverzekering.

Eventueel kunt u hierover advies inwinnen bij een verzekeringsadviseur. Daarmee weet u snel genoeg of de fietsverzekering wel of niet nuttig is in uw situatie.

Fietsverzekering duurder in grote stedenFietsverzekering afsluiten wel of niet

Vergeet niet om verschillende premieberekeningen te maken met uw eigen gegevens. In onderstaand overzicht zijn verschillende fietsverzekeringen met elkaar vergeleken. Hierbij is een postcode in Amsterdam vergeleken met een postcode in Zeist en een gewone stadsfiets tegenover een E-bike.

Premie fietsverzekering E-bike in Amsterdam

VerzekeraarPostcodeDekkingAanschafwaardeSoort fietsDoorlopendPremie per 3 jaarPremie per maand
Hema1056NXDiefstal + Schade door diefstal€ 1.500E-bikePer maand€ 720€ 20
ANWB1056NXDiefstal + Schade + Rechtsbijstand + Ongevallen€ 1.500E-bike3 jaar€ 221€ 6,14
Unigarant1056NXDiefstal + Schade + Pechhulp€ 1.500E-bike3 jaar€ 232€ 6,76
Allianz1056NXDiefstal + Schade + Pechhulp€ 1.500E-bike3 jaar€ 200€ 5,55
Univé1056NXDiefstal + Schade + Pechhulp€ 1.500E-bike1 jaar€ 168€ 4,78

Premie fietsverzekering E-bike in Zeist

VerzekeraarPostcodeDekkingAanschafwaardeSoort fietsDoorlopendPremie per 3 jaarPremie per maand
Hema3705PADiefstal + Schade door diefstal€ 1.500E-bikePer maand€ 390€ 10,85
ANWB3705PADiefstal + Schade + Rechtsbijstand + Ongevallen€ 1.500E-bike3 jaar€ 176€ 4,88
Unigarant3705PADiefstal + Schade + Pechhulp€ 1.500E-bike3 jaar€ 205€ 6
Allianz3705PADiefstal + Schade + Pechhulp€ 1.500E-bike3 jaar€ 200€ 5,55
Univé3705PADiefstal + Schade + Pechhulp€ 1.500E-bike1 jaar€ 165€ 4,78

Premie fietsverzekering stadsfiets in Amsterdam

VerzekeraarPostcodeDekkingAanschafwaardeSoort fietsDoorlopendPremie per 3 jaarPremie per maand
Hema1056NXDiefstal + Schade door diefstal€ 500Stads fietsPer maand€ 490€ 12,58
ANWB1056NXDiefstal + Schade + Rechtsbijstand + Ongevallen€ 500Stads fiets3 jaar€ 185€ 5,14
Unigarant1056NXDiefstal + Schade + Pechhulp€ 500Stads fiets3 jaar€ 325€ 9,48
Allianz1056NXDiefstal + Schade + Pechhulp€ 500Stads fiets3 jaar€ 225€ 6,25
Univé1056NXDiefstal + Schade€ 500Stads fiets1 jaar€ 228€ 6,62

Premie fietsverzekering stadsfiets in Zeist

VerzekeraarPostcodeDekkingAanschafwaardeSoort fietsDoorlopendPremie per 3 jaarPremie per maand
Hema3705PADiefstal + Schade door diefstal€ 500Stads fietsPer maand€ 246€ 6,82
ANWB3705PADiefstal + Schade + Rechtsbijstand + Ongevallen€ 500Stads fiets3 jaar€ 135€ 3,75
Unigarant3705PADiefstal + Schade + Pechhulp€ 500Stads fiets3 jaar€ 202€ 5,88
Allianz3705PADiefstal + Schade + Pechhulp€ 500Stads fiets3 jaar€ 148€ 4,11
Univé3705PADiefstal + Schade€ 500Stads fiets1 jaar€ 111€ 3,17

 

Inzittendenverzekering. Waar dient deze voor en wanneer nodig?

Bij het afsluiten van uw autoverzekering heeft u de vraag ongetwijfeld gekregen: ‘Wilt u ook een inzittendenverzekering?’. Voor veel mensen is het onduidelijk wat deze aanvullende dekking op de autoverzekering precies inhoudt.

Wat is een inzittendenverzekering?

Een inzittendenverzekering keert vergoeding uit als u of een inzittende van uw auto letsel oploopt bij een auto-ongeval met uw auto.

Is een inzittendenverzekering nodig?

Vervoert u regelmatig personen, bijvoorbeeld in sportverband of vriend(innet)jes van uw kinderen, dan adviseren wij u om een inzittendenverzekering af te sluiten. Ondanks dat het merendeel van de schade ook via andere verzekeringen kan worden geclaimd. Medische kosten van de inzittenden worden bijvoorbeeld ook via de zorgverzekering gedekt, en materiële schade kan in principe ook worden geclaimd via de WA-verzekering van de bestuurder (of tegenpartij indien aanwezig).

Het grote voordeel van een inzittendenverzekering is dat u zelf ook verzekerd bent. Via uw WA-verzekering is de meeste schade aan de inzittenden wel gedekt, maar niet die van u. Uw eigen schade en letsel wordt dus wel gedekt via de inzittendenverzekering.

Verder is het een voordeel dat er geen discussie is over schuld en wiens verzekering moet uitkeren. Een discussie over de aansprakelijkheid kan het uitbetalingproces behoorlijk vertragen. De inzittendenverzekering keert uit, ook als er nog niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het ongeval.

Ongevallen inzittendenverzekering of schade inzittendenverzekering

Er zijn twee soorten inzittendenverzekering, de ongevallen inzittenden- en de schade inzittendenverzekering.

Ongevallen inzittendenverzekering

Een ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit als u of een inzittende ten gevolge van een auto-ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt. Hoe hoog het werkelijke schadebedrag door het ongeluk is, doet er bij deze verzekering niet toe. Ook niet wie er schuld heeft aan het ongeval. Er wordt een vast bedrag uitgekeerd zolang er aan de verzekeringsvoorwaarden is voldaan. Er zijn, afhankelijk van de verzekering, meerdere opties voor hoeveel er uitgekeerd wordt, variërend tussen € 5.000 en € 75.000 euro.

Schade inzittendenverzekering

Een schade inzittendenverzekering keert de werkelijk geleden schade uit van bestuurder en inzittenden bij een ongeluk. Dit zijn niet alleen medische kosten en materiële schade, maar kan ook smartengeld zijn en uitvaartkosten in geval van overlijden. Net als bij de ongevallen inzittendenverzekering, maakt het ook bij de schade inzittendenverzekering niet uit wie er schuld heeft aan het ongeluk. De maximale hoogte van het verzekerde bedrag verschilt per verzekeraar, maar ligt meestal rond 1 miljoen euro.

Een schade inzittendenverzekering biedt een uitgebreidere dekking dan een ongevallen inzittendenverzekering. De werkelijke schade wordt vergoed in plaats van een vast bedrag, en ook materiële schade wordt vergoed in plaats van alleen een bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Wilt u meer weten of een inzittendenverzekering toevoegen aan uw autoverzekering, neem dan contact met ons op.

Uit huis gaan en verzekeringen

Uit huis

Als uw kinderen uit huis gaan dient u zelf te controleren welke verzekeringen uw kind zelf moet afsluiten. Zo is een inboedelverzekering geen overbodige luxe en een eigen zorgverzekering is verplicht als uw kind 18 is. Hieronder een aantal verzekeringen waarmee u met een gerust hart uw kinderen goed verzekerd de deur uit kan laten gaan.

Zorgverzekering verplicht

In Nederland is iedereen vanaf de leeftijd van achttien jaar verplicht om een eigen zorgverzekering te hebben. Achttien is ook vaak de leeftijd dat kinderen op kamers gaan. Als uw kind binnenkort achttien is dan is het verstandig om te kijken naar een goede zorgverzekering die past bij de situatie van uw zoon of dochter. Uiterlijk een maand na de achttiende verjaardag moet de zorgverzekering geregeld zijn. Is dit niet geregeld dan krijgt uw kind een boete. Dit geldt overigens niet alleen voor kinderen die uit huis gaan maar voor alle kinderen die achttien zijn.

Uit huis gaan? Eigen inboedelverzekering

Uw kind heeft zijn of haar eigen inboedel. Die verhuist mee uit uw huis of wordt gekocht op het moment dat uw kind op kamers gaat. Een inboedelverzekering op naam van uw kind vergoedt schade ontstaan aan de spullen van uw kind. Let bij het afsluiten van de inboedelverzekering op de voorwaarden. Verzekeraars eisen vaak dat de studentenkamer van uw kind een eigen slot heeft.

De altijd handige aansprakelijkheidsverzekering

Een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor uw kind dat op kamers gaat, is niet altijd nodig. Heeft u zelf een aansprakelijkheidsverzekering en uw kind woont op kamers? Het is mogelijk dat uw verzekeraar de schade die uw kind (per ongeluk) toebrengt aan andermans spullen of lijf evengoed meeverzekerd. Controleer uw voorwaarden of dat voor u ook geldt.

Rechtsbijstandverzekering helpt uw kind

Uw kind staat op ‘eigen’ benen en die vrijheid en verantwoordelijkheid hoort bij de ontwikkeling van een jong volwassene. Als uw kind een rechtsbijstandverzekering afsluit, is er juridische bijstand bij conflicten die kunnen ontstaan met bijvoorbeeld werkgevers van bijbaantjes of de verhuurder van de kamer. Een rechtsbijstandverzekering is vaak opgebouwd uit verschillende modules. Wij kunnen u adviseren welke module het beste bij de situatie van uw kind past.

Reisverzekering voor de uitstapjes

De tijd dat uw kind studeert en op kamers woont is ook vaak de tijd dat er veel wordt gereisd. Een skivakantie, een weekendje weg met vrienden/clubgenoten of een onverwachts weekje zon na de tentamens. Een doorlopende reisverzekering is dan bij uitstek de verzekering die uw kind nodig heeft.

Persoonlijk verzekeringsadvies

U kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij u kunnen adviseren welke verzekeringen op de situatie van u en/of uw kind van toepassing is.

Doorlopende reisverzekering van Lancyr

Een doorlopende reisverzekering klinkt overdreven, maar de gemiddelde Nederlander reist meer dan hij denkt. De Lancyr doorlopende reisverzekering die wij u kunnen aanbieden, valt vaak voordeliger uit dan een verzekering per vakantie of weekendtrip. Bent u uw wintersportvakantie of voor aankomende zomer al een bestemming aan het uitzoeken? Neem dan onderstaande criteria mee in uw keuze van uw reisverzekering.

Kortlopende of doorlopende reisverzekering?

21 dgn per jaar als alleenstaande / 14 dgn per jaar als gezin
Bent u alleenstaand en gaat u per jaar 21 dagen op vakantie? Dat hoeft niet aaneengesloten te zijn, dan is het toch al voordeliger om de Lancyr doorlopende reisverzekering af te sluiten in plaats van een kortlopende reisverzekering. Voor een gezin is de doorlopende reisverzekering zelfs al aantrekkelijk vanaf 14 dagen per jaar op vakantie. En dat halen de meeste gezinnen wel!

Wat geldt als vakantie?

Minimaal 3 dagen, maximaal 365
Vakanties en weekendjes weg in eigen land vallen ook onder de Lancyr doorlopende reisverzekering. U moet dan minstens drie dagen (twee nachten) op uw vakantieadres verblijven wil het als vakantie worden gezien. Overigens heeft de Lancyr doorlopende reisverzekering werelddekking. Zo hoeft u niks extra’s te doen als u vakantie viert buiten Europa.

Gaat u langer dan een jaar op vakantie dan is de Lancyr doorlopende reisverzekering een maatje te klein voor u. De verzekering kent namelijk een maximaal aantal dagen (365) aan recreatieve vakantie. Dus bent u van plan om een sabbatical te nemen en volop te gaan reizen voor meer dan 365 dagen? Neem dan contact met ons op voor een passend advies.

Stage/werken in het buitenland

Gaat u, of uw dochter of zoon stagelopen in een ander land? Denk dan ook aan een Lancyr doorlopende reisverzekering. Deze verzekering biedt ook standaard dekking voor wie zich in het buitenland begeeft voor studie.

Bent u niet meer schoolgaand maar voor uw werk in het buitenland, dan kunt u dit extra verzekeren via de module ‘Zakenreis’ op een Lancyr doorlopende reisverzekering.

Voor de wintersporters onder ons

Wintersport is voor jong en oud. Ontspanning pur sang. Witte bergen, brede pistes en soepele afdalingen. Voor sommigen meer dan genoeg, maar voor de ‘daredevils’ onder ons niet. Gaat u tijdens uw wintersport de volgende sporten beoefenen: ijshockey, skialpinisme, skispringen, bobsleeën of skeleton? Weet dan dat hier een uitsluiting voor geldt, dus schade als gevolg van deelname wordt niet vergoed. Ook deelname aan, of voorbereiding op wintersportwedstrijden is uitgesloten. Wel gedekt op de Lancyr doorlopende reisverzekering is het deelnemen aan Gästerennen. Dit is het afsluitende slalomwedstrijdje van een afgenomen skicursus.

Uiteraard worden, voor zover niet elders verzekerd, de kosten van skipassen, skiliften, skilessen en gehuurde skiuitrusting bij ongevallen en/of acute ziekte tijdens wintersport vergoed (mits niet door een daredevil-activiteit veroorzaakt).

Pech onderweg

Gaat u vaak met uw auto op vakantie? Met de module ‘Hulpverlening Motorrijtuig’ krijgt u hulp (of geld) als u pech heeft met uw auto. Ook als u pech heeft met uw auto binnen 7 dagen voor uw vakantie begint. U kunt deze module extra afsluiten bij een Lancyr doorlopende reisverzekering.

Andere modules

Naast de modules Zakenreis en Hulpverlening motorrijtuig kunt u ook de volgende modules extra afsluiten bij een Lancyr doorlopende reisverzekering:

 • Module Annulering
 • Module Geld & Cheques
 • Module Geneeskundige Kosten
 • Module Ongevallen

 

Vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen.

 

 

 

bootvakantie

Bootvakantie met eigen of gehuurde boot

bootvakantie (shutterstock)Niet iedereen heeft het genoegen om een eigen boot in bezit te hebben. Maar of u nu met uw eigen boot of met een gehuurde boot op vakantie gaat, het zal u bijzondere ervaringen opleveren. Naast de charme en romantiek van een bootvakantie komt er natuurlijk ook veel voorbereiding en regelwerk aan te pas. Lees waar u aan moet denken als u met een boot op vakantie gaat.

Op vakantie met uw eigen boot

Naast het vaarklaar maken van uw boot, zijn er nog wat andere zaken waar u rekening mee moet houden.

Groene kaart voor uw boottrailer nodig?

Als u de boot met een trailer gaat vervoeren naar uw vakantie-omgeving, let er dan op dat u een extra groene kaart moet regelen voor de boottrailer (met eigen kenteken) in een aantal landen. Dit geldt voor Spanje, Duitsland en Polen.

Is uw boot goed verzekerd?

Als u op vakantie gaat met uw boot, dan is een goede bootverzekering essentieel. Ten eerste natuurlijk voor de beste bescherming van uw vaarplezier. Daarnaast accepteren de meeste jachthavens geen boten meer die niet verzekerd zijn.

Welk vaargebied dekt uw bootverzekering?

Op uw bootverzekering staat aangegeven voor welk vaargebied de bootverzekering geldt. Gaat u de zee op, een oversteek doen of uw boot op een trailer vervoeren naar een ander vaargebied? Zorg er dan voor dat uw bootverzekering de juiste dekking biedt. Als u buiten Nederland gaat varen, zorg dan dat u een Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB) op zak heeft. U kunt het IVB bij ons opvragen.

Welke certificaten heeft u nodig in het buitenland als u gaat varen?

 1. Het Internationaal Certificaat Pleziervaartuig (ICP). Dit is het eigendomsbewijs / nationaliteitsbewijs van uw boot. Alleen als uw boot ingeschreven staat bij het Kadaster is dit niet nodig.
 2. Het Internationaal Certificate of Competence (ICC). Dit is uw Internationaal vaarbewijs. Het ICC zit vanaf 2010 al geïntegreerd in het Klein Vaarbewijs. Maar als uw vaarbewijs van voor 2010 is, moet u een omzetting aanvragen. Dit kan bij VAMEX.

Op vakantie met gehuurde boot

Als u op vakantie gaat met een gehuurde boot, hoeft u een stuk minder zelf te regelen. Erg prettig natuurlijk, maar zorg dat u wel goed geïnformeerd blijft. Over de verzekering bijvoorbeeld.

Hoe is de gehuurde boot verzekerd?

Het overgrote deel van de verhuurbedrijven zal hun huurboten goed verzekerd hebben. Laat u goed voorlichten als u een boot huurt over de bootverzekering. Een goede (Casco) bootverzekering dekt niet alleen de schade die u aan een ander toebrengt, maar ook de schade aan de gehuurde boot zelf.

Eigen risico afkopen

Informeer naar het Eigen Risico bij schade. Dit is soms voor een klein bedrag af te kopen. Dat kan u flink wat geld schelen mocht u een schade oplopen tijdens uw bootvakantie.

Welk vaarbewijs heeft u nodig?

Voor een bootvakantie hoeft u niet altijd in het bezit te zijn van een vaarbewijs. Toch raden wij u aan altijd goed voorbereid te zijn als u met een boot het water op gaat. Lees wanneer en waar u welk vaarbewijs nodig heeft.

Voorbereiding van uw bootvakantie

Of u nu met uw eigen boot of met een gehuurde boot op vakantie gaat, als u in een voor u onbekend gebied gaat varen, dan wilt u goed voorbereid zijn. Nog een paar tips:

 • Neem goede, recente waterkaarten mee van het gebied waar u gaat varen (liefst een papieren versie EN een digitale versie).
 • Vergaar informatie over de sluizen en bruggen.
 • Hou voor en tijdens het varen de weersvoorspellingen in de gaten.
 • Boek tijdig uw plekje op de jachthaven waar u wilt aanleggen.
 • Doe altijd een laatste grondige check op uw (gehuurde of eigen) boot voor u vertrekt.