Wet Affectieschade zorgt voor duidelijkheid, maar ook voor premieverhogingen bij verzekeraars

Als u ernstig letsel oploopt of overlijdt door de schuld van een ander, dan hebben uw nabestaanden / naasten vanaf 1 januari 2019 meer recht op financiële vergoeding. Dat wordt affectieschade of ‘smartengeld voor naasten en nabestaanden’ genoemd. Voorheen kon alleen het slachtoffer zelf smartengeld ontvangen. Er werd voorbij gegaan aan het feit dat uw ongeluk ook grote invloed heeft op uw hele cirkel van geliefden.

De vergoeding moet betaald worden door de aansprakelijke partij of persoon, oftewel degene wiens schuld het is.  Als gevolg daarvan zullen de premies van diverse verzekeringen bij alle verzekeringsmaatschappijen in 2019 stijgen.

Met name de autoverzekering (WA) en aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP) zult u in premie zien stijgen bij uw volgende contractstermijn. Verzekeraars moeten een grotere buffer aanleggen om de hogere schadeclaims bij letselschades te kunnen betalen.

Dat geldt voor alle verzekeraars, dus u ontloopt u niet door van verzekeraar te wisselen. De nieuwe tarieven gaan in bij het verlengen van uw contract. Dat kan dus ook pas eind 2019 zijn.

U krijgt uw nieuwe premie altijd één maand voor de verlenging van de verzekering toegestuurd met een toelichting. Op dat moment heeft u nog alle tijd en kans om te reageren of vergelijken in de markt.

Wat is de Wet Affectieschade

Een nieuwe Nederlandse wet die vanaf 1-1-2019 geldt waarbij de veroorzaker van ernstig letsel of overlijden smartengeld verschuldigd is aan de naasten / nabestaanden van het slachtoffer.

Hoe werkt de Wet Affectieschade

Stel dat u iets overkomt door de schuld van een ander, zoals een ongeluk. En u loopt daarbij ‘ernstig en blijvend letsel’ op of u overlijdt zelfs. Dan draagt niet alleen u, maar ook de mensen die u het meest na staan daar de financiële én emotionele gevolgen van. Toch mocht u (het slachtoffer) voorheen als enige smartengeld claimen van de veroorzaker van het letsel. Dankzij de Wet Affectieschade kan uw cirkel van geliefden voortaan ook een vergoeding krijgen, op basis van gedeelde smart met uw lot.

Hoe dicht iemand u na staat en de ernst van uw letsel bepalen de hoogte van de uitkering (tussen de € 12.500,- en € 20.000,-). De veroorzaker van het ongeluk (of pleger van het misdrijf) moet betalen voor uw (letsel)schade én voor de affectieschade aan uw partner, kinderen of familie. Als er geen opzet was en de veroorzaker is goed verzekerd, betaalt zijn/haar verzekering de schade. Bij misdrijven moet de veroorzaker zelf betalen.

Via een juridische procedure wordt de mate van schuld van de veroorzaker bepaald. Deze kan nog invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

U zou ook aan de andere kant van deze situatie kunnen staan; een fout maken in het verkeer of op andere wijze zelf een ongeluk veroorzaken en aansprakelijk gesteld worden. Dan beschermt uw aansprakelijkheidsverzekering u tegen de (grote) financiële gevolgen en keert namens u de schade aan het slachtoffer uit.

Waarom wordt de Wet Affectieschade ingesteld?

“Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking”, zegt minister Dekker van Rechtsbescherming. “Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.“

Als voorbeelden noemt Rijksoverheid.nl:

 • een kind dat levenslang gehandicapt raakt door een aanrijding
 • een partner die overlijdt door een medische fout
 • een vader die wordt beroofd en neergeschoten

In deze gevallen zijn de financiële en emotionele gevolgen niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar juist ook voor zijn of haar naaste omgeving. En dat wordt vanaf 2019 volgens vaste normen gecompenseerd. Familieleden krijgen schadevergoeding voor gemaakte kosten ten behoeve van het slachtoffer, gemist inkomen (vermogensschade), maar ook puur vanwege het emotioneel trauma en de impact op hun leven.

Een goede wet, die verzekeraars extra geld kost

Het Verbond van Verzekeraars staat achter de invoering van de wet affectieschade: “Verzekeraars vinden het goed dat hiermee duidelijkheid wordt geboden aan (nabestaanden van) slachtoffers en verzekeraars over het recht op én de omvang van de vergoeding.” Daarmee voorkomt de wet veel langdurige discussies in strafzaken, zoals die in het verleden nogal eens voorkwamen.

Wel verwachten verzekeraars dat de schadelast voor hen zal oplopen door de nieuwe wet. Het is de (juridisch) aansprakelijke persoon die moet betalen voor de affectieschade en deze kan daarvoor aanspraak maken op zijn/haar verzekering. Uiteindelijk betaalt dus de verzekering de vergoeding.

Op welke verzekeringen heeft de Wet Affectieschade effect?

De verzekeringen die u toch al beschermen als u ergens per ongeluk schade aan maakt, geven ook dekking voor affectieschade. Dat zijn de WA autoverzekering bij auto-ongelukken en Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) bij andersoortige schades.

Geen enkele verzekering helpt u wanneer er sprake is van opzet / een misdrijf. Onderstaande tekst slaat dus alleen op hulp en & uitkering als u per ongeluk schuld heeft aan letselschade en affectieschade en hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Auto-ongelukken: WA autoverzekering dekt de schade

Bij een auto-ongeluk keert de WA verzekering van de aansprakelijke persoon de letselschade en affectieschade uit aan de hiertoe gerechtigde personen. Dat kunnen zowel uw eigen inzittenden als andere weggebruikers zijn.

Bij auto-ongevallen zal de last neerkomen op de WA-dekking van de autoverzekering. Dat betekent dat elke autobezitter het zal merken, want deze verzekering is verplicht. De WA-verzekeringspremie stijgt komend jaar minimaal met 3,5% om de extra schadelast op te vangen (bron: Verbond van Verzekeraars).

Dat is nog los van andere premiestijgingen die veel autoverzekeraars* jaarlijks doorvoeren. Redenen dat de autoverzekering premies steeds hoger worden zijn o.a.:

 • Afgelopen jaren zijn er minder ongevallen in Nederland, maar relatief meer letselschades (schades met persoonlijk letsel en kwetsuren). Hiermee zijn altijd hogere schadevergoedingen gemoeid dan met blikschade.
 • Er zit steeds meer elektronica in onze auto’s, waardoor ook blikschades duurder worden. De reparaties zijn duurder en er gaat meer elektronica stuk, ook bij kleine ongelukken.
 • Jaarlijkse inflatiecorrectie.

* Hoeveel uw premie stijgt, verneemt u in een persoonlijke brief of e-mail van uw verzekeraar wanneer uw contract verlengd wordt.

Andere ongelukken: Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) dekt de schade

Als u op andere wijze slachtoffer of schuldige bent aan letselschade (buiten uw auto), keert uw AVP de letselschade en affectieschade uit aan de hiertoe gerechtigde personen.

Nog veel hoger is de stijging van de verzekeringspremie AVP. Het Verbond van Verzekeraars schat in op 15% premieverhoging. Dat is op zich logisch, want voor alle ongelukken en fouten behalve die met de auto wordt deze verzekering ingeschakeld.

Wat gelijk te denken geeft: wat als u niet verzekerd bent? Want dan lopen uw kosten dus ontzettend snel, heel hoog op. Zoals eerder genoemd: de vergoedingen begínnen bij 12.500 euro. Dus ondanks de stijgende premie, is deze verzekering zeer belangrijk om op te nemen in uw pakket.

Een aansprakelijkheidsverzekering helpt u bij alle gevallen van schade die u per ongeluk aan een ander toedient, maar waarbij u wel wettelijk aansprakelijk bent: van uw kind die een bal door een ruit trapt, tot vervelende ongelukken zoals de voorbeelden van de Rijksoverheid uit dit artikel. (o.a. uw gezin, huisdieren, logees en schade tijdens een vriendendienst zijn meeverzekerd).

Bescherm uzelf en uw gezin

Op andere verzekeringen heeft de Wet Affectieschade geen direct effect, maar ze zijn wel belangrijk om uzelf en uw gezin te beschermen tegen financiële schade bij ongelukken en conflicten over aansprakelijkheid.

Rechtsbijstandverzekering (RBV): staat u bij in conflicten en bij de schuldvraag

De rechtsbijstandverzekering is er niet om schade uit te keren, maar om te helpen als er conflict is. Bijvoorbeeld over de schuldvraag.

Bij letselschades komt altijd eerst de aansprakelijkheid aan bod. Als er discussie is over de schuld / aansprakelijkheid of u bent het niet eens met de conclusies en vergoedingen van deze verzekering, kan een rechtsbijstandverzekering ingeschakeld worden voor juridische hulp in het conflict.

De rechtsbijstandverzekering helpt u zowel als u aansprakelijk wordt gesteld, als wanneer u iemand anders aansprakelijk wilt stellen en hierover conflict ontstaat.

Door de complexiteit van letselschades wordt er bij ongevallen relatief vaak een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering. De juristen zijn meer uren kwijt aan het behandelen van deze schadegevallen en daarom is er wel een kans dat ook hier de premies zullen stijgen.

Ongevallenverzekering: voor als de tegenpartij niet verzekerd is

Deze verzekering biedt u / uw gezin een schadevergoeding bij ernstig letsel en overlijden. Deze vergoeding staat los van wie er schuld heeft aan het ongeluk en eventuele discussie daarover.

Met een ongevallenverzekering weet u dus zeker dat u altijd compensatie krijgt. Stel dat u een ongeluk krijgt en de schuldige daaraan is niet verzekerd en heeft geen geld om de schade te vergoeden: dan keert uw ongevallenverzekering wél uw geleden (letsel)schade uit. Een overlijdensrisicoverzekering /arbeidsongeschiktheidsverzekering bieden meer dekking, maar zijn ook aanzienlijk hoger in premie.

Dekking schade inzittenden bij autoverzekering

Via deze dekking, die u aanvullend op uw autoverzekering sluit, ontvangen zowel de inzittenden als de bestuurder een uitkering bij auto-ongelukken. Ongeacht wie er schuld heeft.

Zonder deze dekking is de bestuurder bij schuld niet verzekerd voor de gevolgschade. Ook is het ontvangen van vergoeding voor alle inzittenden een lastiger en langduriger proces omdat eerst de schuld en mate van schuld vastgesteld moeten worden, de tegenpartij aansprakelijk gesteld, etcetera.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd terecht bij onze adviseurs.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Ja.dubbel_rechts

Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van de juiste juridische hulp en bijstand. U heeft bijvoorbeeld een huurgeschil, uw aankoop voldoet niet aan de voorwaarden of er hangt u een ontslag boven het hoofd. Allemaal zaken waar veel wetten en regels bij komen kijken. In dit artikel zetten wij voor u op een rij waarom een rechtsbijstandverzekering nodig is.

(kijk hier voor tips waarop te letten bij het afsluiten)

Een voorbeeld: U laat uw woning verbouwen en achteraf blijkt dat uw dak lekt. U wilt uw aannemer hierop aanspreken maar die verwijst u door naar een (onder)aannemer die u weer terug verwijst naar uw aannemer. Inmiddels heeft u schade door de lekkage en moet u de kosten voor het repareren van uw dak betalen. U heeft juridisch advies nodig om te bekijken hoe sterk u staat en bij wie u verhaal moet halen.

Een rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat u snel en correct wordt bijgestaan door een ervaren jurist zodat u uw schade vergoed krijgt.

Welke dekking geeft een rechtsbijstandverzekering?

Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kunt u kiezen uit verschillende soorten dekkingen. Hieronder een algemene opsomming van de verschillende dekkingen die u kunt afsluiten:

 • Verkeer
 • Wonen
 • Werk en Inkomen
 • Bemiddeling bij een echtscheiding

U kunt altijd contact opnemen met een van onze  financieel adviseurs als u advies wilt over de verschillende dekkingen en welke dekking(en) u nodig heeft.

Nog een voorbeeld: Een scheiding of het ontbinden van een samenlevingscontract kan een enorm juridisch conflict worden. Omdat het al een emotioneel proces is, is het verstandig dat een ervaren mediator voor u bemiddelt bij het vaststellen van de (kinder)alimentatie, de verdeling van de inboedel en/of verkoop van een woning.

Een rechtsbijstandverzekeraar heeft vaak ervaren mediators die u kunnen bijstaan bij een echtscheiding. Op deze manier kunt u dit emotionele proces met een goed gevoel uit handen geven.  

Let u er wel op dat er geen dekking is voor conflicten die zijn ontstaan voor de ingangsdatum van de verzekering. Ook hanteren veel rechtsbijstandverzekeraars een zogeheten wachttijd. Dit houdt in dat er een bepaalde tijd verstreken moet zijn voordat u aanspraak kunt maken op uw verzekering. De reden waarom rechtsbijstandverzekeraars een wachttijd hanteren, is dat verzekeraars geen dekking bieden bij conflicten die al bestonden of waarvan u weet dat ze gaan ontstaan.

Weer een voorbeeld: Tien jaar geleden heeft u een aantal beleggingen gedaan waaruit u veel verlies heeft geleden. Door deze beleggingen bent u een hoop geld kwijt dat u nodig heeft omdat u binnenkort met pensioen gaat. U bent van mening dat dit niet was gebeurd als u beter was geadviseerd. U spreekt de bank aan voor een schadevergoeding, maar die is het niet met u eens en stuurt u ingewikkelde brieven en berekeningen ondertekend door een advocaat.

Een rechtsbijstandverzekering kan voor u een advocaat inschakelen die u helpt wanneer een rechter over een conflict moet beslissen. De proceskosten en de kosten voor de advocaat vallen vaak onder de dekking.

Let u er wel op dat de meeste verzekeraars een maximale vergoeding betalen bij het inschakelen van een advocaat (of een andere specialist). Neem contact op met een van onze financieel adviseurs over de maximale vergoedingen bij een rechtsbijstandverzekering.

De kosten van een rechtsbijstandverzekering

Zonder rechtsbijstandverzekering bent u al snel duizenden euro’s kwijt aan juridische kosten. Een advocaat vraagt al gauw € 200,00 per uur voor een advies. Als uw zaak voor een rechter of commissie komt, dan kunnen de proceskosten en de eventuele kosten van uw advocaat ook voor uw rekening komen.

Een laatste voorbeeld: Als u bij de Kantonrechter uw gelijk wilt halen en u eist een bedrag van meer dan € 500,00 dan moet u € 221,00 aan griffierechten betalen (dit zijn kosten die u moet betalen om een zaak bij de rechter te starten). Een advocaat is gemiddeld 15 uur bezig met een rechtszaak. Bij een uurtarief van € 200,00 komt u uit op € 3.000,00. In het ergste geval krijgt u geen gelijk. Een rechter kan dan beslissen dat u alle proceskosten moet betalen van de andere partij. Dan moet u naast al uw eigen kosten ook de advocaatkosten van de tegenpartij betalen.

Een gemiddelde rechtsbijstandverzekering kost € 25,00 per maand. U heeft dan 24/7 een juridisch team tot uw beschikking die u ontlast van al het papierwerk, ingewikkelde discussies en torenhoge kosten.

Bent u ervan overtuigd dat een rechtsbijstandverzekering nuttig is? Het is verstandig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten als het kwaad nog niet is geschied. Zo komt u niet in problemen met de wachttijd.  Regel het daarom vandaag nog.

Scheidende partners moeten betaalbaarheid hypotheek tijdig checken

Ex-partners moeten bij een scheiding zelf goed uitzoeken of een van hen de hypotheeklasten kan blijven betalen. En ze moeten daarover afspraken maken. De bank hoeft de vertrekkende ex-partner niet te ontslaan van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheekschuld als dat financieel niet gezond is. Dat antwoordt minister Hoekstra (Financiën) op Kamervragen over de weigering van geldverstrekkers om ex-partners na een scheiding te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

“Andere betrokken partijen bij een echtscheiding zoals advocaten, mediators en notarissen kunnen een rol spelen en kunnen hun klanten wijzen op het belang om ook de hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker op tijd bij echtscheidingsplannen te betrekken,” geeft de minister aan.

Achterblijvende partner moet de hypotheeklast kunnen dragen

Consumentenprogramma Radar had onlangs enkele vrouwen in de uitzending die na de scheiding niet werden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, ook al zou de ex-man volgens het echtscheidingsconvenant de lasten voor zijn rekening nemen. Zoals de minister uitlegde hoeft een hypotheekverstrekker alleen mee te werken aan het hoofdelijk ontslag als de achterblijvende partner de (extra) hypotheeklasten kan dragen. Anders zou de geldverstrekker de regels ter voorkoming van overcreditering schenden en de wet breken.

Geen uiterlijke termijn aan hoofdelijke aansprakelijkheid

Het opnemen van een uiterlijke termijn waarna de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de ex-partner vervalt, vindt de minister geen verantwoorde oplossing. Hij merkt terecht op dat ook dán niet zeker is dat de achterblijvende partner voldoende inkomen heeft om de lasten alleen te dragen. Volgens minister Hoekstra verlenen kredietverstrekkers op dit moment voldoende maatwerk bij het beoordelen of de achterblijvend partner de lasten kan betalen. Hij ziet geen reden om met marktpartijen deze problematiek te bespreken.

Brieven naar twee adressen

In de communicatie naar de ex-partners kunnen banken en geldverstrekkers hun rol wel beter oppakken. Ze zijn niet verplicht om brieven naar twee verschillende adressen te sturen na een echtscheiding. Maar: “In het kader van informatieverplichting mag van de kredietverstrekker worden verwacht dat hij de klant centraal stelt en de brieven (ook) naar een ander adres verstuurt, als de klant hier om vraagt”, aldus Hoekstra.

Ons commentaar op uitspraak minister van Financiën

Het bovenstaande onderstreept het belang van onze werkwijze om eerst de betaalbaarheid van een hypotheek te checken en dan pas door middel van mediation het echtscheidingsconvenant definitief overeen te komen.

Wij helpen u graag om na scheiding zo financieel gezond verantwoord mogelijk door te kunnen leven.

Nieuw verkeersbord wijst fietsers op eigen verantwoordelijkheid

In Heerhugowaard (Noord-Holland) is een nieuw waarschuwingsbord geplaatst bij een fietsoversteek. Ondanks dat de fietsers er voorrang hebben, worden ze met het bord gewaarschuwd om goed uit te kijken. Fietsers genieten veel wettelijke bescherming als ze botsen met auto’s, maar met het aankomend verbod op fietsend bellen en appen, groeit het bewustzijn dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het verkeer.

foto: Gemeente Heerhugowaard

‘Kijk of je gezien wordt’ in Heerhugowaard

Op de betreffende fietsersoversteek hebben de fietsers voorrang. De automobilisten worden gewaarschuwd met haaientanden, verkeersborden, een opvallend rood fietspad én fluorescerende palen bij de oversteek. Toch komen hier nog regelmatig botsingen voor tussen auto’s en fietsers.

Het extra waarschuwingsbord moet ervoor zorgen dat fietsers zelf ook voorzichtig(er) zijn bij deze oversteek. Ze moeten kijken of ze hun voorrang krijgen, in plaats van die zomaar nemen. Hiermee wordt de fietsers dus een verantwoordelijkheid voor hun eigen verkeersveiligheid toebedeeld.

Het bord is verzonnen door de inwoners, gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Verhoogd risico met elektrische fiets

Onze schadeafdeling beaamt vanuit eigen dossiers dat er niet alleen meer ongelukken met fietsers zijn de laatste jaren, maar dat deze ook ernstiger gevolgen hebben dan in het verleden. Vooral berijders van een elektrische fiets lopen meer risico.

 1. ze bewegen sneller, dus ze vallen harder.
 2. Ze bewegen sneller, dus er is minder tijd om het gevaar te ontwijken.

Vooral punt 2 wordt vaak vergeten. Door het verhoogde tempo van de elektrische fiets is de tijd tussen het zien van het gevaar en het kunnen reageren daarop aanzienlijk korter. Zowel voor de auto bestuurders als voor de fietser zelf!

Verbod appen en fietsen op de fiets vanaf 1 juli 2019

Het waarschuwen van fietsers past in de discussie rondom het bellen, appen en muziek luisteren op de fiets. Er wordt vanuit de politiek gewerkt aan een verbod op het ‘vasthouden van een elektronisch apparaat’ (dus ook muziekdrager) tijdens het besturen van alle soorten voertuigen. Net zoals automobilisten raken fietsers hierdoor te veel en te gemakkelijk afgeleid van het verkeer. Het wetsvoorstel zou op 1 juli 2019 moeten ingaan.

Net als bij automobilisten gaat het alleen over het in de hand houden van een apparaat, dus niet over het luisteren van muziek op de fiets of handsfree telefoongesprekken voeren. Veilig Verkeer Nederland adviseert wel om met één oordop in te fietsen in plaats van twee, zodat je ook je gehoor nog gebruikt om op het verkeer om je heen te letten. Maar de afleiding van een apparaat in je hand, waarbij je ook je ogen van je omgeving afhaalt, wordt gezien als het grootste gevaar in het verkeer.

Aansprakelijkheid bij ongelukken fietser met auto

In Nederland geldt dat de zwakkere verkeersdeelnemer  – de fietser/voetganger – beschermd wordt tegen de sterkere verkeersdeelnemer. Oftewel: als een fietser aangereden wordt door een auto, dan krijgt de automobilist de schuld tenzij er overmacht aantoonbaar is (artikel 185 van de Wegenverkeerswet). De automobilist draait meestal op voor 100% van de schade en het persoonlijk letsel van zichzelf en de fietser(s). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de verwijtbaarheid van beide partijen. De automobilist draait minimaal op voor 50% van de kosten als Artikel 185 van toepassing is.

De WA autoverzekering van de automobilist betaalt uiteindelijk voor de schade van de fietser(s). Of deze ook de schade aan de auto uitkeert, hangt af van hoe de auto verzekerd is.

[su_button url=”/voetganger-of-fietser-aangereden/” target=”blank” background=”#299a01″ color=”#ffffff” size=”5″ wide=”yes” text_shadow=”1px 1px 1px #000000″ desc=”uitgebreid artikel over Artikel 185 WvW”]Lees hier: wie betaalt de schade?[/su_button]

Hoewel bedoeld om te beschermen, is deze wet voor automobilisten soms frustrerend of oneerlijk. Want zelfs als een fietser volledig in zijn mobieltje verdiept, rücksichtslos zonder voorrang de weg oversteekt en dus in feite tegen de auto botst in plaats van andersom, is de fietser nog wettelijk beschermd.

Beschermde status van fietsers zal kleiner worden

Die beschermde status van fietsers zal veranderen wanneer de nieuwe wet ingaat. Een fietser die betrokken is bij een aanrijding terwijl hij een elektronisch apparaat vasthoudt, begaat juridisch gezien een overtreding. Dat maakt hem dus verwijtbaar aan het ongeluk, ook al is hij de zwakkere verkeersdeelnemer.

Artikel 185 blijft bestaan en wordt (naar nu bekend is) niet aangepast met de komst van de nieuwe wetgeving voor fietsers. Wel is de kans groot dat fietsers meer eigen schuld wordt aangerekend en schadevergoedingen door auto’s dan lager uitvallen.

Hoe de wetswijziging exact zal doorwerken op schadegevallen en de aansprakelijkheid van automobilisten zal volgend jaar moeten blijken.

Uw boot winterklaar

shutterstock_723048994Een zeer geslaagd vaarseizoen komt ten einde. De meeste boten liggen op de kant of worden één dezer dagen aan de kant gehaald. Een perfecte tijd om uw boot winterklaar te maken en het nodige onderhoud te plegen. Ook als uw boot overwintert in het water, is het belangrijk om uw boot na te lopen en beschermen tegen de kou. We bieden u deze handige checklist aan die u kunt doorlopen bij het winterklaar maken van uw boot.

Zelf uw boot winterklaar maken? Controleer eerst uw polisvoorwaarden.

Wilt u zelf uw boot winterklaar maken? Let dan op. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden namelijk alleen dekking als de boot winterklaar is gemaakt door een deskundig bedrijf. Controleer dus altijd even uw voorwaarden (of vraag het ons) voor u aan de slag gaat.

Motor, stuur en voortstuwing

Geef uw motor een onderhoudsbeurt of laat deze door een watersportbedrijf winterklaar maken en zo nodig een onderhoudsbeurt geven. Denk voornamelijk aan de impellor, de leidingen controleren en aftappen, het stellen van de V-Snaar en de olie vervangen.

Controleer de schroef en schroefas op speling en beschadigingen. En of de schroef nog goed bevestigd en geborgd zit op de schroefas.

Bij een saildrive is het belangrijk om een visuele inspectie te doen bij de rubberkraag / manchet. Informeer bij de leverancier wanneer deze vervangen moet worden.

Onderwaterschip

Als uw boot in de winter de stalling in gaat, biedt dat een goede kans om het onderwaterschip te controleren en onderhoud te plegen.

Controleer de antifouling laag op het onderwaterschip. Als de antifouling laag afbladdert of loslaat, verwijder de loszittende delen dan goed en schuur deze delen grondig voordat u een nieuwe laag aanbrengt.

Vervang anodes (metalen “offerblok” die het metaal van uw boot beschermt), als deze voor meer dan 50% zijn wegevreten.

Boven water romp en dek

Controleer de romp en dek op beschadigingen van de lak, maak goed schoon en zet de romp in de was. Als het dek van uw boot van teakhout is, spuit deze dan af met groene zeep en gebruik een zachte borstel. Reinig al het houtwerk grondig, vergeet de luiken en ankerbak niet.

Haal de lijnen van uw boot en maak deze goed schoon. Dit kunt u doen door ze in een bak met soda-water te leggen, of neem ze mee naar huis en stop ze in de wasmachine. Zo voorkomt u uitdroging van de lijnen en beschadiging door vuil.

Reinig de kikkers, lieren en stoppers goed en controleer of alles nog goed en soepel werkt.

Watertanks, brandstof, boiler en leidingen.

Tap alle leidingen helemaal af en sluit de leidingen daarna stevig. Maak watertanks helemaal leeg. Koppel de slangen van de waterpomp af.

Uw brandstoftank vult u bij voorkeur helemaal, zodat er geen condensatie kan ontstaan bij kou. De boiler tapt u af volgens de gebruikershandleiding.

Roerophanging

Controleer de roerophanging en kielbouten of er speling in zit. Zit alles nog goed bevestigd? Mocht u twijfelen, schakel dan een expert in.

Toilet

Het enkel droogpompen van het toilet is niet voldoende. U dient deze te beschermen tegen bevriezing.

Hanteer een mengsel van 50% propyleen glycol antivries en 50% water. Koppel de inkomende waterslang van de afsluiter en hang deze in de jerrycan met het mengsel. Koppel daarna de slang weer terug aan de afsluiter.

Mocht u een elektrisch toilet hebben, volg dan de handleiding van de fabrikant.

Elektronica & waardevolle bezittingen

Sommige verzekeringsmaatschappijen stellen in de voorwaarden dat in de periode van 1 november tot 1 maart kostbare zaken of elektronica die eenvoudig te verwijderen zijn, van boord verwijderd moet worden.  Onder kostbare zaken vallen onder andere navigatieapparatuur, overige apparatuur en andere waardevolle voorwerpen.

Elektronica die gemakkelijk te verwijderen is van het vaartuig, slaat u dus thuis op. Controleer de stekkers op corrosie en spuit deze eventueel in.

Controleer de werking van de overige vaste apparatuur, zoals het kompas, marifoon, dieptemeter en het schakelpaneel. Zet na de controle de apparaten weer uit.

Accu’s, gas

Koppel uw accu’s los zodra het vaartuig op het droge staat. Controleer of de spanning van de accu’s nog voldoende is. Het beste is dat u kleine accu’s opslaat op een droge plek en volledig opgeladen achterlaat.

Draai de hoofdkraan van de gastank dicht en steek het gas aan op het toestel om de leiding leeg te maken. Sluit daarna de veiligheidskraan. Controleer of de gasslang niet lek is. Dit kunt u doen door met zeepsop over de gasslang te gaan. Ziet u belletjes, dan is de slang lek. Vervang de gasslang elke 3 jaar.

Waterdoorvoer, ventilatie

Controleer uw bilge-pomp op werking als uw boot in het water blijft liggen. De bilge-pomp zorgt ervoor dat water in het laagste gedeelte van de boot (de bilge) naar buiten wordt gepompt. In sommige gevallen kan het zijn dat de schakelaar van de vlotter het na enkele jaren begeeft door doorbranden. Controleer met regelmaat of de loosgaten of andere vormen van waterdoorvoer niet dicht geslipt zijn door vuil of blad.

Maak de bilge en de douche geheel droog om het vochtpercentage minimaal te houden.

Dek de boot zo goed mogelijk af, maar let op dat er voldoende ventilatie aanwezig is om vocht en schimmels geen kans te geven.

Buiskappen, kussen, beddengoed en zeilen

Verwijder alle buiskappen, zeilen en beddengoed van boord en sla dit thuis op in een droge ruimte. Laat eventueel de buiskap reinigen en controleren op stikwerk. Dit kunt u ook met uw zeilen laten doen.

Zet kussens en matrassen rechtop zodat ze kunnen ventileren en niet muf worden.

Ga regelmatig kijken bij uw boot

Tijdens het winterseizoen kan het flink stormen, regenen of sneeuwen. Een regelmatig bezoek is niet overbodig. Indien het vaartuig nog te water ligt is een regelmatig bezoek aan het vaartuig  aan te raden. Leg het vaartuig tijdens de winterperiode vast met dubbele landvasten.

Wilt u ook de verzekeringen voor uw boot, trailer en/of auto ‘winterklaar’ maken?

Laat het ons weten. Wij bekijken graag of uw verzekeringen nog het beste bij uw huidige situatie passen. En natuurlijk kunnen we, indien een aanpassing gewenst is, de verzekeringen gelijk voor u in orde maken. Zo weet u zeker dat u geen ongewenste financiële risico’s loopt.

 

Einde looptijd aflossingsvrije hypotheek, en dan? Verlengen of nieuwe hypotheek?

shutterstock_536362963In 2031 hebben veel mensen met een aflossingsvrije hypotheek een probleem. Huizenbezitters met een hypotheek van vóór 2001 hebben dan geen hypotheekrenteaftrek meer. Daarnaast kan het zijn dat de einde looptijd van de aflossingsvrije hypotheek een bijkomend probleem geeft als de hypotheekschuld moet worden geherfinancierd. Dankzij campagnes en ook onze herhaalde aandacht voor dit onderwerp weet u dit als het goed is inmiddels wel. Maar doet u er ook wat aan? U kunt niet uw kop in het zand steken en hopen dat het zichzelf oplost!

Wat gebeurt er als u in 2031 onvoldoende inkomen heeft, óf al met pensioen bent? U loopt dan het risico uw woning te moeten verkopen om de hypotheekschuld af te lossen.

Wat als u in de komende jaren gaat scheiden? Dan verhoogt de last voor de achterblijvende partner, als dat tenminste te dragen valt qua lasten.

Om dit te voorkomen moet u tijdig in actie komen!

Aflossingsvrije hypotheek verlengen, kan dat nog?

Als u de hypotheek in 2031 wilt verlengen of oversluiten, kunt u tegen de volgende problemen aanlopen:

 • Uw inkomen is onvoldoende, bijvoorbeeld omdat u met pensioen bent. Let op! Uw pensioeninkomen wordt al meegeteld 10 jaar voordat u daadwerkelijk met pensioen gaat.
 • Als u vanaf 2031 geen hypotheekrenteaftrek meer heeft, wordt de hypotheek zwaarder getoetst. U ontvangt immers geen aftrek meer. Op basis van uw inkomen kunt u minder lenen. Ook hier geldt: 10 jaar vóór het aflopen van de renteaftrek (dus in 2020) wordt er nog geen rekening gehouden met het einde van de renteaftrek in 2031.
 • De eventueel gekoppelde beleggingsverzekering levert minder op dan verwacht. Bij het afsluiten van deze polis zijn te hoge rendementen voorgespiegeld. De opgebouwde waarde is onvoldoende om de hypotheekschuld af te lossen.

Voor meer informatie over het wel of niet verlengen van uw aflossingsvrije hypotheek kunt u contact met ons opnemen.

Actie is nú vereist als de hypotheek afloopt

Om te voorkomen dat u in 2031 uw woning moet verkopen, omdat de aflossingsvrije hypotheek afloopt, is het belangrijk om nú in actie te komen. De hypotheek oversluiten kan u een boete opleveren in verband met het openbreken van de rentevast periode (deze is overigens fiscaal aftrekbaar), maar voorkomt dus problemen aan het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek. De nieuwe hypotheek kan voor een looptijd van 30 jaar worden afgesloten en op basis van een annuïtair aflosschema. De hypotheekrente is niet weer 30 jaar fiscaal aftrekbaar, maar korter. U heeft immers al een aantal jaar de rente fiscaal afgetrokken.

U profiteert mee van de lage hypotheekrente

De nieuwe hypotheek wordt voor een periode van 30 jaar (maximale looptijd hypotheek) afgesloten. Én u maakt gebruik van de huidige lage hypotheekrente.

Wij adviseren voor de nieuwe hypotheek een aflosvorm te kiezen: annuïtair of lineair. Hierdoor voorkomt u de problemen die bij een aflossingsvrije hypotheek spelen. Door te kiezen voor een aflosvorm gaat u steeds minder rente betalen (de schuld wordt minder), dit is verstandig met het oog op het regeringsbeleid om de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. Door minder rente te betalen, bent u minder afhankelijk van de hypotheekrenteaftrek. De verwachting is dat de hypotheekrenteaftrek de komende jaren verder zal verminderen.

Waarom een onafhankelijk adviseur?

Wij als adviseurs hebben het inzicht en overzicht om vanuit úw perspectief te adviseren over het aflopen van de aflossingsvrije hypotheek. De reclamecampagne van de banken (Aflossingsblij) geeft een goede aanzet, maar dezelfde banken zijn (veelal) niet de juiste personen om u te adviseren: ze zijn niet onafhankelijk en adviseren over het algemeen alleen hun eigen producten.

Klik hieronder op ‘Maak een (bel) afspraak’ en vraag direct een adviesgesprek aan met uw adviseur.

Veilig rijden in de sneeuw, met storm of zware regen

Weet u dat er sprake is van 6% meer autoschades zodra het vriest? Sneeuwval zorgt zelfs voor 10% tot wel 50% extra autoschades. Rijden onder zware weersomstandigheden zoals zware regen, mist, sneeuw of storm kan dus zelfs voor de doorgewinterde automobilist moeilijk zijn.

Freeimages.com/HelmutGevertVeel voorkomende autoschades in de winter:

 • Ongelukken door gladheid, ijzel en slecht zicht.
 • Roest op carrosserie en chassis.
 • Ruitbarsten en krassen.
 • Auto start niet meer (accu).
 • Bevroren sloten/handrem/vloeistoffen.

In het teken van ‘veilig de weg op’ en schadepreventie, geven wij u tips voor het rijden onder zware weersomstandigheden.

[su_button url=”/de-kleine-veilig-rijden-quiz/” background=”#9a0174″ size=”5″ title=”Veilig rijden quiz”]Doe ook onze ‘Veilig rijden quiz’![/su_button]

Ontdek of u weet hoe u moet reageren op een viertal veelvoorkomende risico’s bij zwaar weer.

Bereid uw auto voor op de winter

 • Zorg voor een goede accu en bij twijfel voor startkabels.
 • Steek bijvoorbeeld een wasknijper onder de ruitenwissers en smeer de deurrubbers in met rubbervet.
 • Controleer de vloeistoffen, voeg antivries toe.
 • Zorg voor een goede ijskrabber of  deken over uw voorruit zodat u niet hoeft te krabben.
 • Zorg voor een slotontdooier.
 • Was bij ijzel en sneeuw regelmatig uw ruiten en lampen. Strooizout maakt ze vuil.
 • Was ook de rest van de auto: strooizout tast de velgen, carrosserie en chassis van uw auto aan.
 • Ook de handrem kan bevriezen. Zet de auto bij strenge vorst in de parkeerstand of de eerste versnelling.
 • Verwarm de voorruit niet te snel en niet te heet.
 • Controleer elke 3 maanden uw bandenspanning en profiel.
 • Overweeg winterbanden of vierseizoensbanden met keurmerk: de scheelt de helft van de remweg bij lage temperaturen.
 • Zorg dat u gevarendriehoek, zaklamp, handschoenen, goed opgeladen telefoon en warmtedeken mee heeft, voor als u met pech komt te staan in koud en donker weer.

Autorijden met mist

Mist kan voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. U en andere automobilisten zijn nu eenmaal minder zichtbaar. Wat kunt u doen?

 • Warm uw auto goed op voordat u de weg opgaat. Bij mist kan door het temperatuurverschil condens ontstaan op uw autoruiten.
 • Zet uw ruitenwissers aan om mistdruppels te verwijderen.
 • Gebruik uw mistlichten (voor en achter) als u minder dan 50 meter zicht heeft.
 • Pas uw snelheid aan!
  Het menselijk oog focust zich op het punt waar u zich 2 seconden later bevindt. Maar bij mist heeft u beperkt zicht, waardoor dat ‘2-seconden-punt’ ontbreekt. Een veel gemaakte fout is dat men dan meer gas geeft, door verkeerde inschatting van de afstand.

shutterstock_446860969Autorijden in de storm

Elke herfst (en soms zelfs zomer) is het weer raak in Nederland, krachtige wind die over onze polderwegen raast en de auto’s de sloten in wil blazen. Zorg dat het u niet overkomt.

 • Rij rustig, dan heeft u meer tijd om te reageren op plotselinge gevaarlijke situaties.
 • Houd altijd beiden handen aan het stuur. Een plotselinge rukwind kan uw auto zomaar zijwaarts verschuiven.
 • Kies indien mogelijk een route waar niet veel bomen langs de weg staan. Op deze manier verkleint u de kans dat er een afgerukte tak of boom met slappe wortels op uw auto belandt.
 • Wees extra alert op fietsers en motorrijders.
  Een plotselinge windstoot en een fietser of een motorrijder raakt volledig uit balans. Ze kunnen gemakkelijk vlak voor of zelfs tegen uw auto vallen. Toch een aanrijding met een fietser? Lees dan ook ‘Voetganger of Fietser aangereden. Wat nu?’

shutterstock_289045544Autorijden met zware regen

Langdurige (zware) regenbuien komen steeds vaker voor in Nederland. Naast file zorgt het ook voor veel auto-ongelukken.

 • Vermijd de ochtend- en avondspits: meer auto’s op de weg = meer kans op ongelukken.
 • Haal geen vrachtwagens in, want dan ziet u bijna niets door de hoeveelheid water die zij opzij stuwen.
 • Houd voldoende afstand. Een nat wegdek zorgt voor een langere remweg.
 • Afstand houden met regen is ook beter voor uw zicht. Zo heeft u geen last van opspattend water van uw voorganger.
 • Blijf in het spoor van uw voorganger rijden (op afstand), deze heeft al veel water weggeduwd waardoor u beter grip op de weg heeft.
 • Schaf eventueel een bril aan met geel glas, ook wel bekend als een nachtbril of contrastbril. Hiermee verhoogt het contrast en daarmee uw zicht op de weg en dus uw reactievermogen.
 • Een nat wegdek vergroot de kans op ‘zweven’ van uw auto. Dit wordt ook wel aquaplaning genoemd. Er ontstaat dan een laagje water tussen uw autobanden en het wegdek. Banden met een goed profiel verkleinen de kans op aquaplaning. Mocht uw auto toch zweven, geef dan vooral geen gas! Trap uw koppeling in en stuur in de richting waar u naartoe wilt. Mocht u in een automaat rijden, dan is het gas loslaten de beste oplossing.

shutterstock_555686374Autorijden in de sneeuw

We wonen niet in een land waar je door meters sneeuw hoeft te ploegen. Maar juist daarom zijn we minder ervaren in rijden in de sneeuw. Bovendien houden we van reizen, en deze tips gelden natuurlijk in elk land.

 • Als er veel sneeuw op de weg ligt, is het beter om weg te rijden in de tweede versnelling. Op deze manier krijgt u meer grip op het wegdek.
 • Blijf zoveel mogelijk rijden op het weggedeelte waar veel is gereden. Dus in het bandenspoor van uw voorgangers, voor betere wegligging.
 • Rij in een hogere versnelling. Op deze manier voorkomt u het spinnen van uw banden. Ook deze tip is bedoeld om meer grip op het wegdek te krijgen.
 • Verliest u toch grip? Houd het hoofd koel en ga vooral niet remmen. Probeer rustig te sturen naar het midden van de weg en geef daarbij rustig gas.

WA-verzekering dekt niet voor schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd is onder een WA verzekering. Schade aan een andere auto / weggebruiker door uw schuld wel. Wilt u ook verzekerd zijn voor schade aan uw eigen auto? Kies dan voor een WA + beperkt casco dekking of een WA + volledige casco dekking *Neem contact op met een van onze verzekeringsadviseurs voor meer informatie over de verschillende dekkingen. Uw adviseur kan bepalen welke dekking het beste past bij uw situatie en/of de waarde van uw auto.

* Let op: Schade door storm en/of hagelschade is gedekt onder een WA + beperkt casco verzekering. Schade door andere weersomstandigheden is alleen gedekt onder een WA + volledige casco verzekering.

Schade aan auto door laagstaande zon

Veel schades met autorijden in het najaar worden veroorzaakt door de laagstaande zon. Berg uw zonnebril dus nog niet op! Deze heeft u in het verkeer zeker nog nodig de komende maanden.

Door de laagstaande zon knijpen we met onze ogen, of dekken ons zicht deels af met de zonneklep. Met name het verkeer dat ons kruist, zoals voetgangers en fietsers op kruisingen, zien we slecht aankomen. En het is lastiger hun positie en snelheid in te schatten.
<h2>Rij veilig met laagstaande zon</h2>
Zoals gezegd neemt u dus altijd een <strong>zonnebril</strong> mee in de auto. En zet deze op zodra u de zon in uw ogen voelt. Liefst natuurlijk een goede kwaliteit zonnebril die goed ontspiegelt en blokkeert, maar niet te veel verduistert.
De <strong>zonneklep</strong> omlaag is voor de een een goede maatregel, voor de ander niet. Voor lange personen ontneemt deze soms juist te veel zicht en voor wie klein is, helpt het geen zier. Er bestaan wel <a href=”https://www.halfords.nl/carpoint-carpoint-zonneklepverlenger.html” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-cke-saved-href=”https://www.halfords.nl/carpoint-carpoint-zonneklepverlenger.html”>zonneklepverlengers</a> voor wie kleiner is, maar of u dat meer of minder overzicht geeft – bepaalt u het beste zelf.
Zorg sowieso dat uw <strong>ramen goed schoon</strong> zijn. Vuile ramen geven nare blinde vlekken in uw zicht als de zon erop schijnt. Als u warm en dampend in een koude auto stapt, loopt u kans dat uw ruiten pas enkele minuten na vertrek beslaan. Rij dan niet door, maar stop om het schoon te maken met bijvoorbeeld een anti-condens doek!

<strong>Let vooral ook op als u ’s morgens vertrekt</strong>: ramen en spiegels zijn in dit seizoen vaker beslagen van binnen en buiten. <strong>Vertrek wat eerder van huis</strong> zodat u tijd heeft dit goed schoon te maken voor u wegrijdt, want met de zon erop veranderen die druppels in prachtige, maar levensgevaarlijke prisma’s die u het zicht ontnemen.

<strong>Pas uw rijstijl aan</strong>: hou er rekening mee dat u slechter zicht heeft en beter / langer moet kijken om uw medeweggebruikers en andere verkeersdeelnemers goed te zien en in te schatten. Uw reactietijd is dus ook langer.

Het aanpassen van uw rijstijl is ook belangrijk voor uw achterligger en tegenliggers: zij hebben ook slechter zicht en meer moeite om u te zien. Als u <strong>rustig en ‘voorspelbaar'</strong> rijdt, dus zonder plotselinge afslagen, slingers of overhaaste rem-acties, is de kans ook kleiner dat zij op u botsen.

Doe om diezelfde reden uw <strong>lampen altijd aan</strong>: dan zien anderen u beter met de laagstaande zon.
<h2>Schade met laagstaande zon</h2>
<strong>Heeft u een ongeluk met uw eigen auto, zonder andere betrokkenen?</strong> Dan is deze gedekt als uw auto All Risk verzekerd is, maar niet bij een lagere dekking.

<strong>Rijdt iemand anders u aan?</strong> Dan moet de schade verhaald worden op de WA autoverzekering van die persoon.

<strong>Rijdt u een ander aan? </strong> Dan is het uw WA autoverzekering die aangesproken moet worden voor de schade aan de andere bestuurder of verkeersdeelnemer. Dit heeft gevolgen voor <a href=”http://hoe-werkt-de-bonus-malusladder-2/” data-cke-saved-href=”www.lancyr.nl/lancyr-autoverzekering/hoe-werkt-bonus-malusladder/”>uw schadevrije jaren en verzekeringspremie</a> in de komende jaren. De schade aan uw eigen auto is alleen gedekt bij All Risk.

Denk ook aan de <a href=”/waar-dient-een-rechtsbijstandverzekering-verkeer-voor/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-cke-saved-href=”https://www.lancyr.nl/rechtsbijstandverzekering/rechtsbijstand-verkeer/”>Rechstbijstandverzekering Verkeer </a>om u te helpen bij conflicten over verkeersdeelname.

Polisvoorwaarden, maar dan gemakkelijk

Wilt u wel eens snel opzoeken wat een bepaalde verzekering nou wel of niet dekt qua risico’s? Het document met de polisvoorwaarden is dan vaak erg taai en lang om te doorzoeken. Daarom zijn er tegenwoordig Insurance Product Information Documents  (IPIDs) van elke schadeverzekering beschikbaar.

Alle verzekeraars, alle verzekeringen

De IPID (eerder verzekeringskaart genoemd) is door de Europese Commissie volgens een vast model opgelegd aan alle verzekeringsmaatschappijen voor al hun verzekeringen. Alle documenten zijn dus op dezelfde eenvoudige, overzichtelijke manier te lezen.

U krijgt het IPID aangeboden van de verzekeraar of uw financieel adviseur waarbij u de verzekering sluit, voordat u deze verzekering definitief afsluit. Zodat u geïnformeerd het contract aangaat.

Niet compleet, wel een goede basis

Het document bevat niet alle voorwaarden van de verzekering, maar het beantwoordt wel de belangrijkste vragen die u voor het sluiten van een verzekering heeft. Zoals:

 • Een link naar de complete polisvoorwaarden
 • Wat is wel gedekt?
 • Wat is niet gedekt?
 • Wat zijn de dekkingsbeperkingen?
 • Waar bent u gedekt?
 • Wat zijn uw verplichtingen?
 • Wanneer en hoe betaalt u?
 • Wanneer begint en eindigt de dekking?
 • Hoe zegt u uw contract op?

[su_button url=”/klantenservice/productwijzer/” target=”blank” background=”#299a01″ color=”#ffffff” size=”5″ wide=”yes” icon=”icon: check-square-o” text_shadow=”1px 1px 1px #000000″]IPIDs van onze verzekeringen[/su_button]