schade door buitenspelende kinderen

Schade door buitenspelende kinderen

Het is natuurlijk heerlijk dat kinderen lekker buiten spelen, maar dit kan wel eens tot ongelukken leiden. Schade door buitenspelende kinderen komt geregeld voor. Een bal door de ruit, een kinderfiets tegen een geparkeerde auto, het buurmeisje dat per ongeluk de heelys van je dochter stukmaakt..

In de meeste schadegevallen met kinderen en spullen van andere mensen moet u aankloppen bij de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker.

Is het uw kind die de schade veroorzaakt heeft?

Heeft uw kind bij het buitenspelen per ongeluk zijn/haar fietsje tegen een auto van de buren geparkeerd, met een flinke kras als gevolg? Dan kunt u de schade door uw buitenspelende kinderen vergoed krijgen via uw aansprakelijkheidsverzekering. Controleer wel of u gezinsdekking heeft op uw aansprakelijkheidsverzekering. Zo ja, zal de schade bij kinderen onder de 14 altijd uitgekeerd worden, en boven de 14 ook zolang u kunt aantonen dat er geen opzet is. Zie ook ons artikel ‘Schade door kinderen’.

Let op: ben u bij iemand anders thuis en is de schade in hun woning of tuin? Dan is het niet uw inboedelverzekering, maar die van degene waar u op bezoek bent die ingeschakeld moet worden! Bij de veroorzaker wordt dan uw kind vermeld.

Is de schade door een ander toegebracht aan uw auto of spullen?

Als u weet wie het veroorzaakt heeft, dan dient u hen aansprakelijk te stellen. De schade wordt dan uitgekeerd vanuit de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij. Wilt of kunt u dat niet in goed overleg, dan schakelt u uw rechtsbijstandverzekering in.

Weet u niet precies wie de schade heeft toegebracht?

Waren er meerdere kinderen betrokken bij de schade en is het niet duidelijk wie van hen de schade heeft aangericht? Bijvoorbeeld omdat ze allemaal ontkennen of het zelf niet weten? Als de kinderen boven de 14 zijn, dan kunt u hen als groep aansprakelijk stellen. Dat heet groepsaansprakelijkheid. Zolang u de gegevens van een van de jongeren heeft, kunt u hem of zijn ouders hoofdelijk aansprakelijk stellen met daarbij op uw schadeformulier de omschrijving van de toedracht. Het is dan aan deze jongere om te zorgen dat eventueel zijn/haar vrienden ook een deel van de schade op zich nemen. Die last ligt niet bij u.
Juridisch en bij de verzekering kan groepsaansprakelijkheid nogal eens een getouwtrek worden. Schakel ons altijd in voor advies als u hiermee te maken krijgt.

Onder de 14 jaar geldt de regeling voor groepsaansprakelijkheid niet. Als ouder kunt u alleen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uw kind ‘echt’ heeft veroorzaakt.

Weet u helemaal niet wie de schade heeft toegebracht?

Zoek dan contact met uw eigen auto- of inboedelverzekering, afhankelijk van waar u schade aan heeft. De kans op vergoeding is helaas klein, omdat er geen duidelijke oorzaak & veroorzaker zijn.

Is uw schade ontstaan door een ander motorvoertuig maar u weet verder niks van de tegenpartij dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Schade door buitenspelende kinderen opgelopen?

 • Maak voldoende foto’s van de schade voordat u dingen verplaatst.
 • Breng daarna zoveel mogelijk spullen in veiligheid.
 • Dien de opgelopen schade direct in.

Neem contact met ons op via het formulier hieronder als u nog vragen heeft of een schade door buitenspelende kinderen wilt melden.

schade in tuin

Schade en diefstal in de tuin

Iedereen is gek op de lente, behalve misschien als je hooikoorts hebt. We gaan meer naar buiten, de ramen gaan de hele dag open, de iPad gaat mee de tuin in en de barbecue verspreidt heerlijke geuren. Maar het is ook de tijd dat er meer schade aan tuin en tuinmeubilair ontstaat door in de sloot gewaaid tuinmeubilair, vogelnesten in de dakgoot en niet te vergeten: diefstal.

Lees ook:

schade om uw huis   |    schade aan smartphone en laptop   |   schade door kind aan auto  |  schade door buitenspelende kinderen

Schade aan tuin: is dat verzekerd?

Schade aan uw tuin is verzekerd via de inboedelverzekering en opstalverzekering. De inboedelverzekering biedt dekking voor schade aan de volgende elementen van uw tuin: bomen, planten, struiken, terras, tuinmeubels, vlaggenstokken, was aan de waslijn en materialen opgeslagen in een tuinschuur (van zakken aarde tot aan de bromfiets). De opstalverzekering biedt dekking voor schade aan o.a.: het woonhuis zelf en bijgebouwen (schuren) in de tuin. Schuttingen zijn veelal (maar niet altijd) meeverzekerd.

Maar schade aan tuin en tuinmeubilair is slechts onder beperkte omstandigheden verzekerd. Zo zult u bij brand wel schadevergoeding krijgen, maar na een flinke hagelbui die planten vernielt niet (weersomstandigheden).

Harde wind die een schutting omblaast of een schuur in de tuin beschadigt, wordt vanuit de opstalverzekering wel vergoed. Er moet dan wel sprake zijn van een officiële storm en er geldt vaak een hoger eigen risico. Het is daarom lang niet altijd de moeite van het claimen waard.

Bij diefstal van planten en losse tuinversiering of vandalisme in uw tuin, bent u niet verzekerd. Bij diefstal uit uw schuur kunt u wel aanspraak maken op de inboedelverzekering, maar geldt bijna altijd dat er ‘sporen van braak’ moeten zijn als bewijs.

Is uw terras verzakt door regenval? Helaas is dit op bijna elke verzekeringspolis uitgesloten van vergoeding.

Controleer altijd welke dekking u heeft. Sommige verzekeraars tellen de tuin alleen mee bij een ‘uitgebreide dekking’ of hebben zelfs een aparte tuinverzekering.

Zijn uw spullen verzekerd in de tuin?

In de tuin zijn uw spullen, behalve de bovengenoemde, niet verzekerd.

Laat u speelgoed, een telefoon, iPad, e-reader of laptop op de tuintafel liggen, dan is deze niet verzekerd. Ook als uw iPad in de tuin uit uw handen valt, bieden veel inboedelverzekeringen geen of beperkte dekking. Terwijl dezelfde schade binnenshuis wel vergoed zou zijn. De reden: het risico op ongelukken is buitenshuis groter.

Hetzelfde geldt voor (kinder)fietsen en e-bikes die in de tuin staan, zelfs als ze op slot staan en de tuin vergrendeld is. Meestal is hier sprake van nalatigheid: u bent zelf vergeten om de spullen veilig te stellen. Alleen in een (afgesloten) schuur of de woning bent u verzekerd voor diefstal of schade aan deze goederen.

Heeft u een fietsverzekering? Dan moet u bij een buitendiefstal beide sleutels kunnen overleggen.

Schade door ongedierte

Ook schade aan tuin of huis door ongedierte wordt niet vergoed door woonverzekeringen. Heeft u wespennesten of vogelnesten in de dakgoot, laat deze dan professioneel verwijderen voordat uw huis schade oploopt.

Onderhoud sowieso uw huis goed: draai buitenkranen dicht in de winter, laat de schoorsteen vegen, houd de dakgoot schoon, geef wespennesten en vogelnesten in de dakgoot geen kans.

NB: bij veel verzekeraars is minstens een keer per jaar de schoorsteen van de open haard vegen verplicht. Als je hier geen bon van kunt overleggen, keren ze bijvoorbeeld niet uit bij brandschade!

Bewaar de bonnen als u dit onderhoud professioneel laat doen. Doet u het zelf? Teken dan ergens op dat u dit heeft gedaan of maak foto’s van de gereinigde oppervlakten voor uw administratie. Verzekeraars zullen altijd een schade-expert sturen om dit te beoordelen.

Diefstal met open ramen en deuren

Als een dief uw woning of schuur binnensluipt omdat u ramen of deuren heeft opengelaten, is dat nog steeds insluiping en bieden inboedelverzekeringen dekking voor de gestolen goederen. MAAR de laatste tijd zijn er wel meer verzekeringen die schade aan tuin en huis door insluiping zonder braaksporen uitsluiten van vergoeding. Dit wordt beschouwd als ‘nalatigheid’ van uw kant. Controleer daarom altijd vooraf de voorwaarden van de inboedelverzekering die u sluit.

En gaat u ‘even’ uw kinderen ophalen bij de speeltuin verderop in de straat? Doe dan toch deuren en ramen achter u dicht. Ook in de meest vriendelijke dorpsbuurt. Het blijft gewoon zonde van uw spullen.

Ruzie met de buren over herrie of afscheidingen

In de lente en zomer komen ook de ergernissen weer boven. De buren barbecueën elke avond onder uw slaapkamerraam en u ligt in de rook, of ze beginnen elke ochtend in het weekend al om 8 uur te zagen of andere luide hobby’s uit te voeren? En natuurlijk kent iedereen de zaken in ‘De rijdende rechter’ met ruzie over afscheidingen en grote bomen.

Komt u er samen niet uit en loopt de ruzie op? Contacteer dan uw adviseur of u hulp kunt krijgen van de rechtsbijstandverzekering.

Wat moet u doen als u schade oploopt?

 • Maak voldoende foto’s van de schade voordat u dingen verplaatst.
 • Breng daarna zoveel mogelijk spullen in veiligheid.
 • Dien de opgelopen schade direct in.

Neem contact met ons op via het formulier hieronder als u nog vragen heeft of een schade wilt melden.

Wet Affectieschade zorgt voor duidelijkheid, maar ook voor premieverhogingen bij verzekeraars

Als u ernstig letsel oploopt of overlijdt door de schuld van een ander, dan hebben uw nabestaanden / naasten vanaf 1 januari 2019 meer recht op financiële vergoeding. Dat wordt affectieschade of ‘smartengeld voor naasten en nabestaanden’ genoemd. Voorheen kon alleen het slachtoffer zelf smartengeld ontvangen. Er werd voorbij gegaan aan het feit dat uw ongeluk ook grote invloed heeft op uw hele cirkel van geliefden.

De vergoeding moet betaald worden door de aansprakelijke partij of persoon, oftewel degene wiens schuld het is.  Als gevolg daarvan zullen de premies van diverse verzekeringen bij alle verzekeringsmaatschappijen in 2019 stijgen.

Met name de autoverzekering (WA) en aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP) zult u in premie zien stijgen bij uw volgende contractstermijn. Verzekeraars moeten een grotere buffer aanleggen om de hogere schadeclaims bij letselschades te kunnen betalen.

Dat geldt voor alle verzekeraars, dus u ontloopt u niet door van verzekeraar te wisselen. De nieuwe tarieven gaan in bij het verlengen van uw contract. Dat kan dus ook pas eind 2019 zijn.

U krijgt uw nieuwe premie altijd één maand voor de verlenging van de verzekering toegestuurd met een toelichting. Op dat moment heeft u nog alle tijd en kans om te reageren of vergelijken in de markt.

Wat is de Wet Affectieschade

Een nieuwe Nederlandse wet die vanaf 1-1-2019 geldt waarbij de veroorzaker van ernstig letsel of overlijden smartengeld verschuldigd is aan de naasten / nabestaanden van het slachtoffer.

Hoe werkt de Wet Affectieschade

Stel dat u iets overkomt door de schuld van een ander, zoals een ongeluk. En u loopt daarbij ‘ernstig en blijvend letsel’ op of u overlijdt zelfs. Dan draagt niet alleen u, maar ook de mensen die u het meest na staan daar de financiële én emotionele gevolgen van. Toch mocht u (het slachtoffer) voorheen als enige smartengeld claimen van de veroorzaker van het letsel. Dankzij de Wet Affectieschade kan uw cirkel van geliefden voortaan ook een vergoeding krijgen, op basis van gedeelde smart met uw lot.

Hoe dicht iemand u na staat en de ernst van uw letsel bepalen de hoogte van de uitkering (tussen de € 12.500,- en € 20.000,-). De veroorzaker van het ongeluk (of pleger van het misdrijf) moet betalen voor uw (letsel)schade én voor de affectieschade aan uw partner, kinderen of familie. Als er geen opzet was en de veroorzaker is goed verzekerd, betaalt zijn/haar verzekering de schade. Bij misdrijven moet de veroorzaker zelf betalen.

Via een juridische procedure wordt de mate van schuld van de veroorzaker bepaald. Deze kan nog invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

U zou ook aan de andere kant van deze situatie kunnen staan; een fout maken in het verkeer of op andere wijze zelf een ongeluk veroorzaken en aansprakelijk gesteld worden. Dan beschermt uw aansprakelijkheidsverzekering u tegen de (grote) financiële gevolgen en keert namens u de schade aan het slachtoffer uit.

Waarom wordt de Wet Affectieschade ingesteld?

“Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking”, zegt minister Dekker van Rechtsbescherming. “Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.“

Als voorbeelden noemt Rijksoverheid.nl:

 • een kind dat levenslang gehandicapt raakt door een aanrijding
 • een partner die overlijdt door een medische fout
 • een vader die wordt beroofd en neergeschoten

In deze gevallen zijn de financiële en emotionele gevolgen niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar juist ook voor zijn of haar naaste omgeving. En dat wordt vanaf 2019 volgens vaste normen gecompenseerd. Familieleden krijgen schadevergoeding voor gemaakte kosten ten behoeve van het slachtoffer, gemist inkomen (vermogensschade), maar ook puur vanwege het emotioneel trauma en de impact op hun leven.

Een goede wet, die verzekeraars extra geld kost

Het Verbond van Verzekeraars staat achter de invoering van de wet affectieschade: “Verzekeraars vinden het goed dat hiermee duidelijkheid wordt geboden aan (nabestaanden van) slachtoffers en verzekeraars over het recht op én de omvang van de vergoeding.” Daarmee voorkomt de wet veel langdurige discussies in strafzaken, zoals die in het verleden nogal eens voorkwamen.

Wel verwachten verzekeraars dat de schadelast voor hen zal oplopen door de nieuwe wet. Het is de (juridisch) aansprakelijke persoon die moet betalen voor de affectieschade en deze kan daarvoor aanspraak maken op zijn/haar verzekering. Uiteindelijk betaalt dus de verzekering de vergoeding.

Op welke verzekeringen heeft de Wet Affectieschade effect?

De verzekeringen die u toch al beschermen als u ergens per ongeluk schade aan maakt, geven ook dekking voor affectieschade. Dat zijn de WA autoverzekering bij auto-ongelukken en Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) bij andersoortige schades.

Geen enkele verzekering helpt u wanneer er sprake is van opzet / een misdrijf. Onderstaande tekst slaat dus alleen op hulp en & uitkering als u per ongeluk schuld heeft aan letselschade en affectieschade en hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Auto-ongelukken: WA autoverzekering dekt de schade

Bij een auto-ongeluk keert de WA verzekering van de aansprakelijke persoon de letselschade en affectieschade uit aan de hiertoe gerechtigde personen. Dat kunnen zowel uw eigen inzittenden als andere weggebruikers zijn.

Bij auto-ongevallen zal de last neerkomen op de WA-dekking van de autoverzekering. Dat betekent dat elke autobezitter het zal merken, want deze verzekering is verplicht. De WA-verzekeringspremie stijgt komend jaar minimaal met 3,5% om de extra schadelast op te vangen (bron: Verbond van Verzekeraars).

Dat is nog los van andere premiestijgingen die veel autoverzekeraars* jaarlijks doorvoeren. Redenen dat de autoverzekering premies steeds hoger worden zijn o.a.:

 • Afgelopen jaren zijn er minder ongevallen in Nederland, maar relatief meer letselschades (schades met persoonlijk letsel en kwetsuren). Hiermee zijn altijd hogere schadevergoedingen gemoeid dan met blikschade.
 • Er zit steeds meer elektronica in onze auto’s, waardoor ook blikschades duurder worden. De reparaties zijn duurder en er gaat meer elektronica stuk, ook bij kleine ongelukken.
 • Jaarlijkse inflatiecorrectie.

* Hoeveel uw premie stijgt, verneemt u in een persoonlijke brief of e-mail van uw verzekeraar wanneer uw contract verlengd wordt.

Andere ongelukken: Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) dekt de schade

Als u op andere wijze slachtoffer of schuldige bent aan letselschade (buiten uw auto), keert uw AVP de letselschade en affectieschade uit aan de hiertoe gerechtigde personen.

Nog veel hoger is de stijging van de verzekeringspremie AVP. Het Verbond van Verzekeraars schat in op 15% premieverhoging. Dat is op zich logisch, want voor alle ongelukken en fouten behalve die met de auto wordt deze verzekering ingeschakeld.

Wat gelijk te denken geeft: wat als u niet verzekerd bent? Want dan lopen uw kosten dus ontzettend snel, heel hoog op. Zoals eerder genoemd: de vergoedingen begínnen bij 12.500 euro. Dus ondanks de stijgende premie, is deze verzekering zeer belangrijk om op te nemen in uw pakket.

Een aansprakelijkheidsverzekering helpt u bij alle gevallen van schade die u per ongeluk aan een ander toedient, maar waarbij u wel wettelijk aansprakelijk bent: van uw kind die een bal door een ruit trapt, tot vervelende ongelukken zoals de voorbeelden van de Rijksoverheid uit dit artikel. (o.a. uw gezin, huisdieren, logees en schade tijdens een vriendendienst zijn meeverzekerd).

Bescherm uzelf en uw gezin

Op andere verzekeringen heeft de Wet Affectieschade geen direct effect, maar ze zijn wel belangrijk om uzelf en uw gezin te beschermen tegen financiële schade bij ongelukken en conflicten over aansprakelijkheid.

Rechtsbijstandverzekering (RBV): staat u bij in conflicten en bij de schuldvraag

De rechtsbijstandverzekering is er niet om schade uit te keren, maar om te helpen als er conflict is. Bijvoorbeeld over de schuldvraag.

Bij letselschades komt altijd eerst de aansprakelijkheid aan bod. Als er discussie is over de schuld / aansprakelijkheid of u bent het niet eens met de conclusies en vergoedingen van deze verzekering, kan een rechtsbijstandverzekering ingeschakeld worden voor juridische hulp in het conflict.

De rechtsbijstandverzekering helpt u zowel als u aansprakelijk wordt gesteld, als wanneer u iemand anders aansprakelijk wilt stellen en hierover conflict ontstaat.

Door de complexiteit van letselschades wordt er bij ongevallen relatief vaak een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering. De juristen zijn meer uren kwijt aan het behandelen van deze schadegevallen en daarom is er wel een kans dat ook hier de premies zullen stijgen.

Ongevallenverzekering: voor als de tegenpartij niet verzekerd is

Deze verzekering biedt u / uw gezin een schadevergoeding bij ernstig letsel en overlijden. Deze vergoeding staat los van wie er schuld heeft aan het ongeluk en eventuele discussie daarover.

Met een ongevallenverzekering weet u dus zeker dat u altijd compensatie krijgt. Stel dat u een ongeluk krijgt en de schuldige daaraan is niet verzekerd en heeft geen geld om de schade te vergoeden: dan keert uw ongevallenverzekering wél uw geleden (letsel)schade uit. Een overlijdensrisicoverzekering /arbeidsongeschiktheidsverzekering bieden meer dekking, maar zijn ook aanzienlijk hoger in premie.

Dekking schade inzittenden bij autoverzekering

Via deze dekking, die u aanvullend op uw autoverzekering sluit, ontvangen zowel de inzittenden als de bestuurder een uitkering bij auto-ongelukken. Ongeacht wie er schuld heeft.

Zonder deze dekking is de bestuurder bij schuld niet verzekerd voor de gevolgschade. Ook is het ontvangen van vergoeding voor alle inzittenden een lastiger en langduriger proces omdat eerst de schuld en mate van schuld vastgesteld moeten worden, de tegenpartij aansprakelijk gesteld, etcetera.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd terecht bij onze adviseurs.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Ja.dubbel_rechts

Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van de juiste juridische hulp en bijstand. U heeft bijvoorbeeld een huurgeschil, uw aankoop voldoet niet aan de voorwaarden of er hangt u een ontslag boven het hoofd. Allemaal zaken waar veel wetten en regels bij komen kijken. In dit artikel zetten wij voor u op een rij waarom een rechtsbijstandverzekering nodig is.

(kijk hier voor tips waarop te letten bij het afsluiten)

Een voorbeeld: U laat uw woning verbouwen en achteraf blijkt dat uw dak lekt. U wilt uw aannemer hierop aanspreken maar die verwijst u door naar een (onder)aannemer die u weer terug verwijst naar uw aannemer. Inmiddels heeft u schade door de lekkage en moet u de kosten voor het repareren van uw dak betalen. U heeft juridisch advies nodig om te bekijken hoe sterk u staat en bij wie u verhaal moet halen.

Een rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat u snel en correct wordt bijgestaan door een ervaren jurist zodat u uw schade vergoed krijgt.

Welke dekking geeft een rechtsbijstandverzekering?

Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kunt u kiezen uit verschillende soorten dekkingen. Hieronder een algemene opsomming van de verschillende dekkingen die u kunt afsluiten:

 • Verkeer
 • Wonen
 • Werk en Inkomen
 • Bemiddeling bij een echtscheiding

U kunt altijd contact opnemen met een van onze  financieel adviseurs als u advies wilt over de verschillende dekkingen en welke dekking(en) u nodig heeft.

Nog een voorbeeld: Een scheiding of het ontbinden van een samenlevingscontract kan een enorm juridisch conflict worden. Omdat het al een emotioneel proces is, is het verstandig dat een ervaren mediator voor u bemiddelt bij het vaststellen van de (kinder)alimentatie, de verdeling van de inboedel en/of verkoop van een woning.

Een rechtsbijstandverzekeraar heeft vaak ervaren mediators die u kunnen bijstaan bij een echtscheiding. Op deze manier kunt u dit emotionele proces met een goed gevoel uit handen geven.  

Let u er wel op dat er geen dekking is voor conflicten die zijn ontstaan voor de ingangsdatum van de verzekering. Ook hanteren veel rechtsbijstandverzekeraars een zogeheten wachttijd. Dit houdt in dat er een bepaalde tijd verstreken moet zijn voordat u aanspraak kunt maken op uw verzekering. De reden waarom rechtsbijstandverzekeraars een wachttijd hanteren, is dat verzekeraars geen dekking bieden bij conflicten die al bestonden of waarvan u weet dat ze gaan ontstaan.

Weer een voorbeeld: Tien jaar geleden heeft u een aantal beleggingen gedaan waaruit u veel verlies heeft geleden. Door deze beleggingen bent u een hoop geld kwijt dat u nodig heeft omdat u binnenkort met pensioen gaat. U bent van mening dat dit niet was gebeurd als u beter was geadviseerd. U spreekt de bank aan voor een schadevergoeding, maar die is het niet met u eens en stuurt u ingewikkelde brieven en berekeningen ondertekend door een advocaat.

Een rechtsbijstandverzekering kan voor u een advocaat inschakelen die u helpt wanneer een rechter over een conflict moet beslissen. De proceskosten en de kosten voor de advocaat vallen vaak onder de dekking.

Let u er wel op dat de meeste verzekeraars een maximale vergoeding betalen bij het inschakelen van een advocaat (of een andere specialist). Neem contact op met een van onze financieel adviseurs over de maximale vergoedingen bij een rechtsbijstandverzekering.

De kosten van een rechtsbijstandverzekering

Zonder rechtsbijstandverzekering bent u al snel duizenden euro’s kwijt aan juridische kosten. Een advocaat vraagt al gauw € 200,00 per uur voor een advies. Als uw zaak voor een rechter of commissie komt, dan kunnen de proceskosten en de eventuele kosten van uw advocaat ook voor uw rekening komen.

Een laatste voorbeeld: Als u bij de Kantonrechter uw gelijk wilt halen en u eist een bedrag van meer dan € 500,00 dan moet u € 221,00 aan griffierechten betalen (dit zijn kosten die u moet betalen om een zaak bij de rechter te starten). Een advocaat is gemiddeld 15 uur bezig met een rechtszaak. Bij een uurtarief van € 200,00 komt u uit op € 3.000,00. In het ergste geval krijgt u geen gelijk. Een rechter kan dan beslissen dat u alle proceskosten moet betalen van de andere partij. Dan moet u naast al uw eigen kosten ook de advocaatkosten van de tegenpartij betalen.

Een gemiddelde rechtsbijstandverzekering kost € 25,00 per maand. U heeft dan 24/7 een juridisch team tot uw beschikking die u ontlast van al het papierwerk, ingewikkelde discussies en torenhoge kosten.

Bent u ervan overtuigd dat een rechtsbijstandverzekering nuttig is? Het is verstandig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten als het kwaad nog niet is geschied. Zo komt u niet in problemen met de wachttijd.  Regel het daarom vandaag nog.

Scheidende partners moeten betaalbaarheid hypotheek tijdig checken

Ex-partners moeten bij een scheiding zelf goed uitzoeken of een van hen de hypotheeklasten kan blijven betalen. En ze moeten daarover afspraken maken. De bank hoeft de vertrekkende ex-partner niet te ontslaan van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheekschuld als dat financieel niet gezond is. Dat antwoordt minister Hoekstra (Financiën) op Kamervragen over de weigering van geldverstrekkers om ex-partners na een scheiding te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

“Andere betrokken partijen bij een echtscheiding zoals advocaten, mediators en notarissen kunnen een rol spelen en kunnen hun klanten wijzen op het belang om ook de hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker op tijd bij echtscheidingsplannen te betrekken,” geeft de minister aan.

Achterblijvende partner moet de hypotheeklast kunnen dragen

Consumentenprogramma Radar had onlangs enkele vrouwen in de uitzending die na de scheiding niet werden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, ook al zou de ex-man volgens het echtscheidingsconvenant de lasten voor zijn rekening nemen. Zoals de minister uitlegde hoeft een hypotheekverstrekker alleen mee te werken aan het hoofdelijk ontslag als de achterblijvende partner de (extra) hypotheeklasten kan dragen. Anders zou de geldverstrekker de regels ter voorkoming van overcreditering schenden en de wet breken.

Geen uiterlijke termijn aan hoofdelijke aansprakelijkheid

Het opnemen van een uiterlijke termijn waarna de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de ex-partner vervalt, vindt de minister geen verantwoorde oplossing. Hij merkt terecht op dat ook dán niet zeker is dat de achterblijvende partner voldoende inkomen heeft om de lasten alleen te dragen. Volgens minister Hoekstra verlenen kredietverstrekkers op dit moment voldoende maatwerk bij het beoordelen of de achterblijvend partner de lasten kan betalen. Hij ziet geen reden om met marktpartijen deze problematiek te bespreken.

Brieven naar twee adressen

In de communicatie naar de ex-partners kunnen banken en geldverstrekkers hun rol wel beter oppakken. Ze zijn niet verplicht om brieven naar twee verschillende adressen te sturen na een echtscheiding. Maar: “In het kader van informatieverplichting mag van de kredietverstrekker worden verwacht dat hij de klant centraal stelt en de brieven (ook) naar een ander adres verstuurt, als de klant hier om vraagt”, aldus Hoekstra.

Ons commentaar op uitspraak minister van Financiën

Het bovenstaande onderstreept het belang van onze werkwijze om eerst de betaalbaarheid van een hypotheek te checken en dan pas door middel van mediation het echtscheidingsconvenant definitief overeen te komen.

Wij helpen u graag om na scheiding zo financieel gezond verantwoord mogelijk door te kunnen leven.