Pensioen en levensveranderingen

Iedereen die een auto heeft weet dat periodiek onderhoud belangrijk is voor de levensduur van de auto. De jaarlijkse APK is een soort check op bepaalde kritieke punten. Voldoet uw auto niet dan kunt u niet de weg op.

Gek eigenlijk, als je er over nadenkt, dat zo’n jaarlijkse check er bij pensioenen niet is. Er kan veel veranderen in een mensenleven. Soms zelfs in een splitsecond. Dit kan door leuke gebeurtenissen zoals gezinsuitbreiding, parttime werken, veranderen van baan, voor jezelf beginnen. Maar ook door minder leuke gebeurtenissen zoals relatiebeëindiging en overlijden.

Welk effect hebben deze levensveranderingen op uw pensioen?

Gezinsuitbreiding: Bij gezinsuitbreiding is het belangrijk om dit op uw werk aan te geven zodat er, indien dit verzekerd kan worden binnen de pensioenregeling, (half) wezenpensioen meeverzekerd wordt.

Parttime werken: Denkt u er over na om minder te gaan werken, dan heeft dat direct gevolgen voor uw toekomstige pensioenopbouw. Heeft u een partner die aangemeld is binnen de pensioenregeling, dan heeft het ook direct gevolgen voor de hoogte van het verzekerde Nabestaandenpensioen, dat wordt dan lager. Het minder gaan werken kan ook gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van uw hypotheek. 

Veranderen van baan: Veel mensen vergeten dat het veranderen van baan grote gevolgen kan hebben voor de pensioenregeling. Er is vaak geen idee hoe de nieuwe pensioenregeling er uit ziet, laat staan hoe de oude pensioenregeling was. Het is hierbij zeer aan te bevelen om alvorens u van baan wisselt eerst contact op te nemen met uw financieel adviseur zodat hij met u samen kan bekijken wat de consequenties kunnen zijn van een nieuwe stap in uw carrière. Zodat u er niet alleen nu op vooruit gaat, maar ook later. 

Voor jezelf beginnen: Stel dat je na een loondienstverband waarbij er een pensioenregeling is, voor jezelf gaat beginnen, wat gebeurt er dan. Om te beginnen stopt de pensioenopbouw bij je oude werkgever omdat je daar uit dienst gaat. Dit betekent dat ook het verzekerde partnerpensioen in de regel vervalt. Er is dan in bijna alle gevallen geen dekking meer voor het Partner en Wezenpensioen. Kom je dan in de periode van zelfstandigheid te overlijden dan kunnen je partner en kinderen een heel erg groot financieel probleem hebben. Daarnaast bouw je niet automatisch pensioen op voor je oude dag. Daar moet je zelf iets voor regelen. Daar zijn eenvoudige oplossingen om deze problemen op te lossen. Uw financieel adviseur vertelt u daar graag meer over.

Relatiebeëindiging: Indien uw relatie over is, kan dit, mede afhankelijk van de manier waarop u uw relatie juridisch heeft vorm gegeven (huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschapsvoorwaarden etc.) vergaande consequenties hebben. 

Overlijden: Partnerpensioen kan in veel pensioenregelingen verzekerd zijn. Het is verstandig om te checken of dit in uw en uw partner geval ook zo is. Daarnaast zijn er soms rechten op een ANW-uitkering. Of u of uw partner voor deze uitkering in aanmerking komt kunt u terugvinden op www.svb.nl .

Al met al zijn er heel erg veel mutatie momenten mogelijk waarop het verstandig is om contact met uw financieel adviseur op te nemen zodat u later niet voor vervelende financiële verassingen komt te staan.

Handige informatie over uw eigen pensioen vind u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl . U kunt hier inloggen met uw DigiD code.

advies over uw pensioen | FDC Putman

Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord: wat voor consequenties heeft het voor jou?

In Nederland kunt u gedeeltelijk zelf beslissen over uw pensioen, het andere gedeelte wordt voor u beslist. Over uw pensioenfonds wordt beslist door de overheid en zij hebben nu een nieuw pensioenakkoord gesloten. Kort gezegd is de consequentie hiervan dat u minder pensioen krijgt.  Lees meer

wat remt onze economie - FDC Putman

Wat remt onze economie?

De groep die bekijkt hoe wij als land er voor staan (en de andere landen natuurlijk ook) is het World Economic Forum. Hoe is onze economische kracht. Begin september had men een 569 pagina’s tellend document. Dit document beoordeelt de onafhankelijke instantie 141 landen. Nederland is op deze lijst van concurrerende landen gedaald naar de achtste plek. Vorig jaar stonden we nog op een mooie vijfde plek. Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf aan ‘er niet blij mee zijn’. Maar gaat het echt zo slecht nu we drie plaatsen lager staan?  Lees meer

FDC Putman ook voor ZZPrs

Inkomensrisico’s van de zzp-er

Het duurt niet lang meer of ons land telt het magische getal van 1 miljoen ZZP-ers (Zelfstandig ondernemers Zonder Personeel). Behoort u tot deze groep, of overweegt u tot deze groep toe te treden? Het zelfstandig ondernemerschap biedt veel kansen, maar bedenk ook van tevoren of u de risico’s kunt dragen. Lees meer